Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Выложенные файлы

 • Страницы:
 • 1
 • Всего: 11
Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів / Колектив авторів Т. Говорун, О. Кікінежді та інші, за загальною редакцією професора Т. Говорун. Київ, 2011 р., 806 с. "Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах" (протокол №2 від 8 липня 2011 року). Навчальний посібник орієнтований на ознайомлення вчителів, шкільних психоло- гів та...
 • №1
 • 42,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. — К.: НАУ, 2008. — 32 с. У навчально-методичному посібнику стисло і систематизовано викладено основний зміст курсу «Ґендерна педагогіка» відповідно до навчальної програми та з урахуванням сучасних досягнень педагогічної науки. Основний і додатковий матеріали посібника можуть використовуватися під час аудиторної роботи, а також для організації самостійної...
 • №2
 • 279,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Харків, 2014, 84 с. Вступ. Фразеологія української мови, як гендерна категорія. Широке розуміння фразеології як матеріальне підґрунтя сучасних мовознавчих досліджень. Гендерні стереотипи: поняття і термінологія. Стереотипова природа української фразеології. Вербалізація фемінних і маскулінних атрибутів у...
 • №3
 • 163,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник для вчителя. — За заг. ред. О. Семиколєнової. — Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. — 128 с. Навчально-методичні матеріали «Ми – різні, ми – рівні» допоможуть вчителям у підготовці до уроків ґендерної грамотності, які проводяться в загальноосвітніх навчальних закладах України в рамках проголошеного Європейським парламентом і Радою Європи Року рівних можливостей для всіх...
 • №4
 • 1,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харківський націоальний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Харків, 38 стр. 2013 р. Зміст Вступ Розділ І. Вивчення української фразеології в аспекті ґендерного виховання школярів Українські прислів’я і приказки як віддзеркалення соціальних і ґендерних стереотипів Гендерні стереотипи: поняття і термінологія Позакласний захід як синкретична форма...
 • №5
 • 55,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник Видавництво Юрія Тищенка Прага 1943р. 134 стр. ЗМІСТ. І. Услід Конкіскадорам. II. Серед озер ясних. III. У первозваного на горах.
 • №6
 • 562,32 КБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. Повість 1902 р. ( Українсько- Русько видавнича спілка) 176 стр. Натуралістична повість українського модерніста Михайла Яцкова, в якій явтор намагається зобразити життя таким, як воно є, без прикрас.
 • №7
 • 5,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Пантелеймон Куліш. Твори в двох томах. — К. : Дніпро. 1989. — Т. 2. — С. 477- 484. Каждая отрасль знания, каждый род художественного творчества явились из потребностей жизни, материальных или духовных. Так и все книги и книжонки, имеющие своим предметом старинную и нынешнюю Малороссию в каком бы то ни было отношении, показывают, что их вызвали потребности жизни, что в...
 • №8
 • 11,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди Харків 2012 р. 26 сторінок Зміст вступ і. Поняття концепту як центрального терміна когнітивної лінгвістики лінгвокультурології Визначення концепту Типологія концептів Структура концепту іі. Репрезентація концепту жінка в українському фразеологічному фонді Жінка-мати Жінка-дружина Жінка-донька...
 • №9
 • 54,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
ХНПУ імені Г.С. Сковороди Харків. 2012. 22 сторінки ЗМІСТ Вступ Розділ І. Фразеологізми як виражально - зображувальні засоби мови Розділ II. Фразеологічні одиниці у мові героїв повісті І. Нечуя – Левицького "Кайдашева сім’я" та їх функції Висновок Список використаної літератури
 • №10
 • 56,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-практичне видання. Програма для 5-12 классів (для загально освітніх навчальних закладів) Затвердженно Міністерством Освіти і Науки України від 2005 року.
 • №11
 • 154,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нет выложенных файлов.
 • Страницы:
 • 1
 • Всего: 11