Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Выложенные файлы

 • Страницы:
 • 1
 • Всего: 8
Харків: Одіссей, 2006. — 144 с. У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні проблеми ораторського мистецтва як навчальної дисципліни, яка спрямована дати основи знань з підготовки. та проголошення переконуючої промови та на формування умінь і навичок публічних виступів. Для студентів вищих навчальних закладів. Зміст. Ораторське мистетство як навчальна...
 • №1
 • 185,70 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Вступ. Розділ. Поняття гумору. Почуття гумору. Функції почуття гумору. Розділ. Почуття гумору, як захисний механізм. Визначення почуття гумору і його стресозахисний потенціал. Класифікація видів гумору. Розділ. Гендерні фізіологічні та психологічні відмінності. Розділ. Емпіричне дослідження тендерних особливостей сприйняття гумору. Описання вибірки, використані...
 • №2
 • 74,23 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Дніпропетровській національний університет ім. О. Гончара, Факультет безперервної освіти, Спеціальність психологія, Дніпропетровськ, 2010. — 41 с. Метою написання цієї курсової роботи є аналіз зв’язку стилів сімейного виховання з мотивацією досягнень. Для цього потрібно вивчити роботи різних авторів, а також провести дослідження у групі людей, у яку входять батьки і їх діти....
 • №3
 • 67,10 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Киев, "Урожай" 1972, с. 204. Укрїнською мовою. Детально освещены биологические свойства наиболее распространенных сорняков и меры борьбы с ними. Атлас иллюстрирован цветными таблицами, на которых изображено сто видов сорняков, их корневая система, всходы, семена. Атлас рассчитан на специалистов сельского хозяйства, преподавателей, студентов биологических факультетов вузов и...
 • №4
 • 11,52 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. – Д.: РВ ДНУ, 2001. - 48 с. Розглядаються основні напрями еволюції людини від перших приматів до виду Homo sapiens. Головна увага приділяється ролі психологічних і соціальних факторів у формуванні людини протягом антропогенезу, що й зумовило специфічність еволюційного розвитку сучасного людства. Для студентів психологічних, біологічних та медичних...
 • №5
 • 122,01 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. - Дн-ськ.: РВВ ДНУ, 2003. - 76 с. Розглянуті біологічні, психологічні та соціальні передумови формування містичного світогляду та його збереження в сучасній культурі. Для студентів біологічних, психологічних та соціологічних спеціальностей університету.
 • №6
 • 125,02 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Дн-ськ: ДДУ, 1996. - с. 28 Посібник знайомить із основними еволюційними процесами як частковим випадком загальних закономірностей самоорганізації матерії. Розглядаються фундаментальні явища розвитку життя на Землі: хімічна еволюція, формування генетичного коду, розвиток живих організмів на рівні популяцій, видів, таксонів вищого рангу. Для студентів та викладачів...
 • №7
 • 45,54 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Агресія як психологічний феномен Поняття агресивності і агресії, основні теоретичні підходи Причини агресії, її види і механізм дії Розділ Особдивості агресивної поведінки підлітків Психологічні особливості підліткового віку як чинник агресивної поведінки та характерологічні риси агресивних дітей Фактори, які впливають на формування агресивної поведінки підлітків Розділ...
 • №8
 • 115,18 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Нет выложенных файлов.
 • Страницы:
 • 1
 • Всего: 8