Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Выложенные файлы

 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Всего: 421
Андрейченко А.В., Горбаченко С.А., Грінченко Р.В., Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Навчальний посібник. — Одеса: ОНЕУ, 2014. — 345 с. У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання кон'юнктурних спостережень, методика аналізу і прогнозування кон'юнктури окремих ринків з урахуванням особливостей економіки України. Пропонуються конкретні напрямки...
 • №1
 • 3,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Андрущенко В.П., Андрущенко Т.В., Савельєв В.Л. Підручник. — К.: «МП Леся», 2014. — 460 с. Унікальне видання присвячено обґрунтуванню ціннісного виміру інтеграційних процесів освітнього європейського простору, місця і ролі в ньому України, її ініціатив, спрямованих на впровадження в життя Педагогічної конституції Європи. Видання призначене для фахівців у галузі освітньої...
 • №2
 • 2,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Голіков О.С., Дейнеко О.О., Заєць Д.О., Куразаєва А.Л. та ін. Монографія. — За ред. Арбєніної В.Л., Сокурянської Л.Г. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. — 520 с. У монографії на підставі результатів загальноукраїнських досліджень, здійснених кафедрою соціології та соціологічною лабораторією Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, аналізується структура...
 • №3
 • 2,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Колективна монографія у 2 т. / за ред. Атамас П.Й. — Дніпропетровськ: ФОП Дробязко С.І., 2014. — 624 с. Колективна монографія видається у рамках комплексної теми дослідження «Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інноваційних систем обліку, аналізу і аудиту ефективного розвитку підприємств» (номер державної реєстрації 0110U000203). Монографія розкриває...
 • №4
 • 5,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас. — Дніпропетровськ: «Герда», 2013. — 772 с. Колективна монографія видається у рамках комплексної теми дослідження «Теоретико- методологічні засади розробки та впровадження інноваційних систем обліку, аналізу і аудиту ефективного розвитку підприємств» (номер державної реєстрації 0110U000203). Монографія розкриває теоретичні та...
 • №5
 • 7,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
КУТЕП, Київ - 2013 р., 46 ст. Дисципліна: аудит. Економічна сутність аудиту основних засобів. Економічна сутність основних засобів. Загальне поняття аудиту. Мета аудиту основних засобів. Завдання аудиту основних засобів. Особливості нормативної бази та огляд спеціальної літератури обліку і аудиту основних засобів. Особливості нормативної бази обліку і аудиту основних...
 • №6
 • 137,78 КБ
 • добавлен
 • изменен
Байдала В.В., Бондаренко О.А., Борейко В.І., Бричко А.М., Бутенко В.М., Грановська В.Г., Грановська,Л.М., Дегтярь Н.В., Есманова Л.І., Карпенко І.В., Коблянська І.І., Кривенко С.В., Криклій О.А., Лазаренко В.А., Лицур І.М., Лозинська І.В., Макаренко Н.О., Маслак Н.Г., Мішенін Є.В., Мішеніна Г.А., Мішеніна Н.В., Новікова О.С., Павленко Л.Д., Перебийніс В.І., Перебийніс О.В., Пізняк...
 • №7
 • 5,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. / Базецька Г.І., Суботовська Л.Г., Ткаченко Ю.В. — Х.: ХНАМГ, 2012. — 292 с. У посібнику висвітлюється принципи планування діяльності підприємств виробничої сфери в сучасних економічних умовах, а також методика проведення аналізу фінансового стану таких підприємств, яка ґрунтується на оцінці фінансової та статистичної звітності, що засновані на нормативно-правовій...
 • №8
 • 2,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник / Балацький Є.О., Дутченко О.М., Шамота Г.М. та ін. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2014. — 154 с. Видання підготовлене відповідно до навчальної програми дисципліни Економіка підприємства і містить систематизований виклад питань теорії та практики формування і розвитку підприємств України в умовах ринкової економіки. Призначене для студентів...
 • №9
 • 1,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: Атлант, 2010. — 500 с. Монографія спрямована на висвітлення новітніх підходів в дослідженні регулювання використання природних ресурсів. На основі запропонованої концепції комплексного природокористування розглянуті організаційно- економічні підходи до аналізу і оцінки використання природно-ресурсного потенціалу, виявлені організаційно-управлінські важелі...
 • №10
 • 2,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баранова В.Г., Васютинська Л.А., Слатвинська М.О., Дубовик О.Ю. та ін. Монографія. — Одеса: ВОИ СОИУ "Атлант" 2013. — 252 c. У монографії досліджено питання становлення та розвитку бюджетної системи України та її складових. Розвинуто понятійний апарат дослідження. Визначено основні проблемні питання функціонування складових бюджетної системи та запропоновано шляхи підвищення...
 • №11
 • 25,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін. Навчальний посібник. — Одеса: ВМВ, 2014. — 344 с. У навчальному посібнику систематизовано теоретичні основи функціонування податкової системи в цілому та висвітлено специфіку побудови податкової системи України зокрема згідно з Податковим кодексом. Визначено механізми розрахунку податків. Навчальний посібник підготовлено на...
 • №12
 • 2,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: «ВМВ», 2009. — 380 с. Висвітлюються сучасні проблеми розвитку страхової системи України та фінансового механізму її функціонування в контексті вдосконалення фінансового механізму складових страхової системи. Розглянуто основні показники діяльності страхової системи України, узагальнено особливості функціонування фінансового механізму її складових,...
 • №13
 • 162,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бережок Е.В., Полевщикова Е.В., Савельева Е.В., Самодурова В.В. Материалы к истории Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. — Одеса: Астропринт, 2005. — 424 с. Издание включает в себя перечень дарителей библиотеки Новороссийского университета (1865–1920) в двух частях: частные лица и дарители-организации. Содержит информацию в виде биографических справок по...
 • №14
 • 99,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Березін О.В., Березіна Л.М., Бутенко Н.В. Навчальний посібник. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. — 341 с. Висвітлюються проблеми становлення та розвитку підприємств різних галузей національної економіки. Розглянуто практичні аспекти фунціонування підприємств, шляхи забезпечення ефективності використання ресурсів, управління господарською діяльністю. Пов`язаний файл: Практикум
 • №15
 • 568,29 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Суми: Університетська книга, 2014. — 272 с. Розглядаються актуальні питання теорії і практики управління проектами в умовах конкурентного середовища. Викладено аспекти структуризації, планування витрат і бюджету проектів, вибору форм їх організаційної структури, приділено увагу стратегії і практиці управління ризиками та якістю у проектах. Для...
 • №16
 • 1,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. — 214 с. Наведено практичні завдання для аудиторних занять і самостійного вивчення дисципліни студентами. Наводяться запитання для контролю знань, ключові терміни та поняття, перелік рекомендованої літератури. Пов`язаний файл: Посібник
 • №17
 • 377,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: «Дивосвіт», 2014. — 188 с. У монографії розглядаються теоретичні засади формування та можливості реалізації механізмів антикризового управління аграрними підприємствами. Для науковців, аспірантів, докторантів, економістів, викладачів та студентів економічних напрямів підготовки.
 • №18
 • 2,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: ІнтерГрафіка, 2012. — 288 с. У монографії розглядаються теоретичні і практичні аспекти забезпечення ефективного використання потенціалу торговельних підприємств в умовах конкурентного середовища. Для науковців, аспірантів, економістів, викладачів та студентів навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації економічних напрямів підготовки.
 • №19
 • 401,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: Інтер Графіка, 2012. — 221 с. Монографія присвячена дослідженню теоретичних та методичних аспектів організаційно-економічного механізму формування та розвитку потенціалу аграрних підприємств, обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності його використання. Проведено оцінку досягнутого рівня ефективності використання потенціалу...
 • №20
 • 1,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Суми: Університетська книга, 2013. — 431 с. Навчальний посібник містить короткий зміст лекцій, тестові завдання та завдання для самостійної роботи, список нормативних та рекомендованих джерел. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавр з напряму підготовки «Фінанси і кредит».
 • №21
 • 2,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. -— Суми: Університетська книга, 2009. — 302 с. Пропонований навчальний посібник містить лекції, тести і завдання для самостійної роботи, список нормативних та рекомендованих джерел. Для студентів 4–5 курсів освітньо"кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» спеціальностей «Банківська справа», «Облік та аудит» денної і заочної форм навчання з курсу...
 • №22
 • 1,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. -— Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. — 275 с. Навчальний посібник містить короткий зміст лекцій, тестові завдання та завдання для самостійної роботи , список нормативних та рекомендованих джерел. Призначений для студентів спеціальності Банківська справа та «Облік та аудит» денної та заочної форми навчання з курсу Організація контролю в банку .
 • №23
 • 547,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 495 с. Навчальний посібник „Облік і звітність в оподаткуванні написано відповідно до типової програми навчальної дисципліни „Облік і звітність в оподаткуванні, затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог Податкового кодексу України, а також інших нормативних документів. У посібнику в розрізі тем...
 • №24
 • 729,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Умань: Видавець «Сочінський», 2010. — 180 с. У монографії досліджуються теоретичні та прикладні аспекти методології ефективності господарської діяльності в антикризовому управлінні підприємствами. Проводиться оцінка сучасного стану господарської діяльності підприємств України. Аналізується вплив основних факторів на ефективність функціонування аграрного...
 • №25
 • 3,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бірюк С.О., Бурмака М.О., Звєряков М.І. та ін. Навчальний посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Одеса: 2008. — 480 с. Законодавче забезпечення функціонування та розвитку ринку цінних паперів є невід‘ємною складовою його регулювання, створює необхідний нормативно-правовий базис, на якому всі учасники ринкових взаємовідносин, у тому числі, держава та її уповноважені органи,...
 • №26
 • 3,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — X.: ФОП Александрова К.М., 2008. — 352 с. Розглянуто теоретико-методологічні та методичні проблеми активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств з урахуванням впливу циклічності розвитку економіки. Викладено авторський підхід до їх вирішення у руслі концепцій економічних циклів і технологічних укладів. Для фахівців з питань інноваційного...
 • №27
 • 2,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2014. — 196 с. Навчальний посібник «Планування та аналіз трудових показників» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. У посібнику викладено питання сутності управлінської діяльності з планування та аналізу робочого часу, чисельності персоналу, продуктивності праці, фонду оплати...
 • №28
 • 1,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бойко Л.О., Волчек Р.М., Волкова Н.А., Гайдаєнко О.М., Мозгова Н.В., Нападовська І.В., Подвальна Н.Е., Шевчук Н.С. Навчальний посібник. — Одеса, ОДЕУ, 2010. — 351 с. Навчальний посібник підготовлений вперше відповідно до програми навчальної дисципліни „Організація та методика економічного аналізу для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У...
 • №29
 • 2,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: Вид-во "Слобожанщина", 1998. — 108 с. В книзі досліджується стан вітчизняного споживчого ринку, аналізується кон’юнктура, пропонуються деякі аспекти її прогнозування. Відображені питання удосконалення державного регулювання та управління ринком товарів і послуг, а також тенденції української економіки відносно удосконалення, регулювання та управління сфери...
 • №30
 • 49,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: Видавництво "Слобожанщина", 1998. — 168 с. У книзі досліджуються проблеми управління, фінансування і удосконалення інноваційної діяльності в економіці України. Інноваційне підприємство розглядається автором з позиції сучасного маркетингу і менеджменту. Видання розраховане на наукових працівників, фахівців в галузі фінансів, інноваційного бізнесу, державного...
 • №31
 • 70,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2008. — 98 с. Курс лекцій підготовлений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напрямку 0501 – Економіка і підприємництво з урахуванням вимог Болонської декларації. Мета видання – формування у студентів знань, умінь та навичок, необхідних для розробки та впровадження сучасної маркетингової...
 • №32
 • 760,79 КБ
 • добавлен
 • изменен
Брошюра. — Сумы: Инициатива, 1997. — 78 с. Брошюра содержит проблематику вопросов, посвященных достижениям инновационного предпринимательства за рубежом, маркетингу и менеджменту инноваций. Для научных работников, специалистов в области финансов, маркетинга, инновационного бизнеса.
 • №33
 • 35,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: Корпункт, 1998. — 44 с. Час, як об’єктивна реальність, є простором, у якому відбуваються всі, у тому числі і економічні, процеси. Час виступає не просто структурною формою економічних явищ і зв’язків між ними, які послідовно змінюють одне одного, а також і важливішим ресурсом, обсяги якого в кожен даний момент або період розвитку обмежені як для окремої...
 • №34
 • 6,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: ПУЕТ, 2012. — 547 с. Монографію присвячено дослідженню розвитку підприємницької функції в співвідношенні трьох секторів національного господарства. Аналіз первинного сектору економіки національного господарства приведено на прикладі казенних підприємств пенітенціарної системи, вторинного – індустріальних підприємств одиничного виробництва, третинного –...
 • №35
 • 4,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. пос. — Суми: Сумський державний університет, 2012. — 475 с. Цей практикум – перший в Україні навчальний посібник з макроекономіки, в якому наводяться типові приклади розв’язування задач і моделей у табличному процесорі Excel. Тести і типові задачі містять відповіді, розв’язки, поради для розв’язання. Посібник рекомендований для студентів, аспірантів, викладачів...
 • №36
 • 7,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Булатов О.В., Козак Ю.Г., Козюк В.В. та ін. Монографія. — Тернопіль: Економічна думка, 2014. — 504 с. Розкрито теоретичні і практичні проблеми становлення нового світового економічного порядку в контексті глобальних цивілізаційних процесів. Значна увага приділена світовому фінансовому ринку, його реструктуризації та наднаціональним інструментам регулювання світової економіки....
 • №37
 • 8,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Житомир: ЖДТУ, 2011. — 772 с. Господарський контроль - це складна і важка для розуміння інформаційна технологія дослідження фактів господарського життя. Автор, маючи багаторічний досвід контрольно-ревізійної та судово-експертної практики, а також викладання цих предметів у ВНЗ, переконався в цьому, оволодіваючи цією майстерністю ще на початку 90-х років. Вести...
 • №38
 • 15,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Житомир: ЖДТУ, 2004. — 380 с. Друге видання навчального посібника (1-е вид. 1998 р.) містить основи податкового законодавства, практику його застосування та відображення в обліку нарахованих та сплачених сум податків і зборів. Посібник підготовлений співробітниками кафедри обліку і аудиту ЖДТУ, пройшов апробацію при викладанні навчальної дисципліни у...
 • №39
 • 44,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
КУТЕП, Київ - 2013 р., 26 ст. Дисципліна: фінансовий (бухгалтерський) облік. Економічна сутність амортизації (та зносу) основних засобів та нематеріальних активів. Нормативно-правова база з обліку амортизації (зносу) основних засобів та нематеріальних активів. Методи нарахування амортизації (зносу) основних засобів та нематеріальних активів. Бухгалтерський облік амортизації...
 • №40
 • 328,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: Вид. "Ярославна", 2013. — 488 с. У монографії досліджено теоретичні основи та методичні підходи до антикризового управління на рівні держави, підприємств та банків, систематизовано вітчизняний та зарубіжний досвід антикризового менеджменту. Виявлено проблемні аспекти та узагальнено сучасні підходи до прогнозування, мінімізації та управління кризовими...
 • №41
 • 7,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Верига Ю.А., Кулик В.А., Ночовна Ю.О. Іванюк С.Ю. Навч. посібник. — Полтава: ПУЕТ "ЦУЛ", 2015. — 310 с. У навчальному посібнику розкрито комплекс теоретичних, організаційних та методичних аспектів формування облікової політики підприємства, висвітлено зміст, структуру і порядок складання розпорядчого документу про облікову політику. Особливу увагу приділено впливу облікової...
 • №42
 • 1,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. — 180с. У монограції проведено науково-теоретичне узагальнення сутності резервів капіталу на торговельних підприємствах України, визначено концептуальні засади побудови системи їх обліку і аудиту в сучасних умовах господарювання. Запропоновано визначення резервів капіталу підприємства, удосконалено класифікацію досліджуваної категорії....
 • №43
 • 327,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вєтухова І.А., Яковлєва Г.О., Ярошенко О.М. Навч. посіб. [Електронне вид.]. — За ред. Жернакова В.В.. — Х.: Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. — 230 с. Загальнотеотеричні засади пенсійного забезпечення Страховий стаж Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування Пенсії в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування...
 • №44
 • 1,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Житомир: ЖДТУ, 2006. — 288 с. Монографія містить наукові статті к.е.н., доц. Н.Г. Виговської з проблем розвитку системи господарського контролю в соціально орієнтованій економіці У першій частині зібрано статті, присвячені дослідженню сучасного стану та тенденціями розвитку фінансового контролю в Україні. Статті, що увійшли в другу частину, розкривають...
 • №45
 • 5,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — К.: Інтерпрес ЛТД, 2015. — 140 с. Висвітлено найважливіші відомості з курсу “Екологічний туризм”. Наведено інформацію про історію розвитку екотуризму, його ресурси, екотуристичну діяльність, безпеку людей в екотурах. Подано відомості про основні об’єкти екоуризму, зокрема біосферні та природні заповідники, національні та регіональні ландшафтні парки....
 • №46
 • 2,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2011. — 104 с. У монографії розглядаються питання організації забезпечення створення фінансових кластерів транскордонного співробітництва, обгрунтовано та розроблено теоретичні та методичні основи створення фінансових кластерів, запропоновано структурно-функціональну модель процесу організації створення...
 • №47
 • 1,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Харків: ТО "Эксклюзив", 2012. — 200 с. У монографії розглядаються питання формування кластерних ініціатив для забезпечення розширення експорту національних товарів та послуг, розвитку торгівлі фінансовими послугами, що мають вирішальне значення в активізації експортно-імпортних операцій України, запропоновано основні положення концепції створення субкластерів зі...
 • №48
 • 3,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Харків: АдвА, 2009. — 196 с. У монографії розкриваються загальні підходи до розвитку ринків фінансових послуг, можливості впровадження фінансових кластерних ініціатив транскордонного співробітництва, вплив фінансової кризи на діяльність фінансових установ, застосування фінансового контролю для страховиків та інших учасників ринку, принципи проведення оцінки...
 • №49
 • 3,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Х.: ХНЕУ, 2011. — 228 с. Узагальнено досвід створення єврорегіонів і визначено перспективи прикордонної співпраці Харківської та Бєлгородської областей; визначено бар'єри реалізації кластерних ініціатив в Україні; обґрунтовано можливість створення субкластерів; запропоновано відхід від галузевого підходу (критерію) при формуванні кластерів. Вперше розроблено...
 • №50
 • 2,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нет выложенных файлов.
 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Всего: 421