Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Выложенные файлы

 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Всего: 421
Монографія. — Житомир: ЖДТУ, 2012. — 336 с. Бухгалтерське теоретичне знання: структура, необхідність та шляхи розвитку Змістовна метатеорія бухгалтерського обліку Змістовна теорія бухгалтерського обліку
 • №1
 • 2,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Житомир: ЖДТУ, 2012. — 520 с. Активи в економічній теорії: історико-гносеологічний аналіз Пріоритетні напрями реформування бухгалтерського обліку монетарних активів в контексті стратегії управління вартістю підприємства Організаційно-методичні засади оцінки та бухгалтерського обліку змішаних активів підприємства Організаційно-методичні проблеми внутрішнього...
 • №2
 • 6,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
КУТЕП, Київ/Україна, 2014 р. — 19 с. Спеціальность — 7.03050901 "Облік і аудит". 7 розрахункових практичних робіт на теми: Податкове рахівництво і його місце в системі оподаткування. Розрахунок податку на прибуток підприємств. Розрахунок податку на додану вартість. Розрахунок акцизного податку. Розрахунок єдиного податку. Розрахунок податку на доходи фізичних осіб. Розрахунок...
 • №3
 • 267,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
КУТЕП, Київ, складена Пінчук Л.Д., 2013 р. – 41 с. Спеціальность — 7.03050901 Облік і аудит. Зміст завдань за темами курсу. Завдання для контрольних робіт студентам заочної форми навчання. Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль. Рекомендована література. Пов`язані файли: Лекції, Практичні завдання.
 • №4
 • 78,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
КУТЕП, Київ, Пінчук Л.Д., 2014 р.,— 80 ст. Податкове рахівництво і його місце в системі оподаткування. Розрахунок податку на прибуток підприємств. Розрахунок податку на додану вартість. Розрахунок акцизного податку. Розрахунок єдиного податку. Розрахунок податку на доходи фізичних осіб. Розрахунок майнових і ресурсних платежів та місцевих податків і зборів. Пов`язані файли: Робоча...
 • №5
 • 576,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Серія: філософські науки. / Гол. ред. В.С.Пазенок. - К.: КУТЕП, 2008-2014. – Випуски 5-17 – 4335 с. Збірник містить наукові статті, які висвітлюють актуальні філософські проблеми соціології, історії, економіки, правознавства, політології та теорії туризму в контексті соціальних реалій сьогодення. Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів, фахівців та усіх, хто...
 • №6
 • 18,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірн. асп. читань. - Л.: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 693 с. Маркетинг і логістика в системі менеджменту. Менеджмент зовнішньоекономічної та митної діяльності. Управління інноваційними процесами в ланцюгах вартості. Проблеми менеджменту персоналу та адміністрування в сучасних умовах. Економіка підприємства та інвестування. Розвиток системи обліку, аналізу і аудиту: теорія,...
 • №7
 • 11,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріали VІІ-их аспірантських читань. – К.: Вид-во КУТЕП, 2006. – 185 с. Збірник VІІ-их аспірантських читань включає фундаментальні дослідження провідних вітчизняних науковців із нанонауки – туризмології, методологія якої у даному виданні представлена філософськими та педагогічними аспектами. Системне представлення та узагальнення концептів теорії туризму та...
 • №8
 • 1,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 495 с. Навчальний посібник „Облік і звітність в оподаткуванні написано відповідно до типової програми навчальної дисципліни „Облік і звітність в оподаткуванні, затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог Податкового кодексу України, а також інших нормативних документів. У посібнику в розрізі тем...
 • №9
 • 729,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. - Киев: КУТЕП, 2013 - 231 с. УДК 378.012:[338.48+392.72 ББК 74.58 в6:65.43 Предлагаемая монография имеет целью внести в разработку методологических проблем подготовки специалистов туризма и гостеприимства теоретический и прикладной вклад, обеспечивающий системность, концептуальность, модульность, академичность профессионального образования. В монографии...
 • №10
 • 1,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Утверждено и введено в действие Украиной и Европейским Союзом 21 марта и 27 июня 2014 г. 2135 страниц, преамбула, 7 частей, 43 дополнения та 3 протоколы. Отношения между ЕС и Украиной опираются на Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, вступившее в силу в 1998 году. На Парижском саммите 2008-го года лидеры ЕС и Украины договорились, что Соглашение об ассоциации, переговоры...
 • №11
 • 23,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Затверджена і введена в дію Україною та Європейським Союзом 21 березня і 27 червня 2014 р. 2135 сторінок, преамбула, 7 частин, 43 додатки та 3 протоколи. Переговори щодо нового базового договору між Україною та ЄС на заміну чинної Угоди про партнерство та співробітництво були започатковані у березні 2007 року (у 2008 році сторони узгодили назву майбутньої угоди – Угода про...
 • №12
 • 39,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
КУТЕП, Київ - 2013 р., 46 ст. Дисципліна: аудит. Економічна сутність аудиту основних засобів. Економічна сутність основних засобів. Загальне поняття аудиту. Мета аудиту основних засобів. Завдання аудиту основних засобів. Особливості нормативної бази та огляд спеціальної літератури обліку і аудиту основних засобів. Особливості нормативної бази обліку і аудиту основних...
 • №13
 • 137,78 КБ
 • добавлен
 • изменен
КУТЕП, Київ - 2013 р., 26 ст. Дисципліна: фінансовий (бухгалтерський) облік. Економічна сутність амортизації (та зносу) основних засобів та нематеріальних активів. Нормативно-правова база з обліку амортизації (зносу) основних засобів та нематеріальних активів. Методи нарахування амортизації (зносу) основних засобів та нематеріальних активів. Бухгалтерський облік амортизації...
 • №14
 • 328,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
КУТЕП, кафедра обліку та аудиту. Доповідач: Заяць А.В., Керівник: Пінчук Л.Д., 2014 р. Визначення основних понять туристичного підприємства. Податки, які сплачують підприємства туризму. Ставки податків.
 • №15
 • 11,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
КУТЕП, кафедра обліку та аудиту. Доповідач: Заяць А.В., Керівник: Пінчук Л.Д., 2014 р. Визначення основних понять готелю. Податки, які сплачують підприємства готельного господарства. Ставки податків.
 • №16
 • 20,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
КУТЕП (м. Київ/Україна), 147 с. + 12 додатків (серед них типові форми обліку ОЗ та спрощена фінансова звітність за 2011-2013 рр.). Керівник - проф. Пінчук Л.Д., 2014 р. Спеціальність "Облік і аудит". Основи обліку, економічного аналізу та аудиту основних засобів підприємства. Удосконалення системи фінансового та податкового обліку операцій з основними засобами в туристичній...
 • №17
 • 1,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Договор купли-продажи (контракт) угля между Украиной (получатель) и ЮАР (поставщик) через Великобританию (посредник) на 2 языках (русский и английский). Дата подписания - 19 августа 2014 год. Договор составлен такими компаниями: STEEL MONT TRADING Ltd (частная компания Великой Британии) и ГПВД "УКРИНТЕРЭНЕРГО" (государственное предприятие Украины). Личности, подписавшие...
 • №18
 • 3,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пример внешнеэкономического контракта (на русском языке) для студентов. Дата подписания - 22 января 2014 г. Составлен 2 компаниями: ООО «Квант» (Украина, поставщик) и ЗАО «Калуш» (Российская Федерация, покупатель). личности, подписавшие контракт: Михайленко Александр Петрович и Великанов Юрий Александрович. 1 пример - /file/1540316/
 • №19
 • 28,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
Приклад зовнішньоекономічного контракту (на украинском языке) для студентів. Дата підпису - 22 січня 2014 р. Укладений між 2 компаніями: ТОВ «Квант» (Україна, постачальник) і ВАТ «Калуш» (Російська Федерація, покупець). Особи, підписавші контракт: Михайленко Олександр Петрович та Великанов Юрій Олександрович. 2 приклад - /file/1540319/
 • №20
 • 26,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — К.: Дебет Кредит, 2013. — 480 с. Вступна частина Керівництво ОЕСР. Принцип «простягнутої руки». Короткі поняття: трансфертна ціна, асоційовані особи, контрольовані операції Особливості трансфертного ціноутворення у США та Європі Трансфертне ціноутворення у США Регулювання трансфертного ціноутворення в Європі Досвід застосування трансфертного ціноутворення у...
 • №21
 • 1,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нет выложенных файлов.
 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Всего: 421