Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Выложенные файлы

 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Всего: 421
Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Ковалевський В.В. та ін. Навчальний посібник. — Вид. 2-ге перероб. та доп. — К.: Центр навчальної літератури, 2008. — 1467 с. У другому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника основні проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної економічної теорії (мікроекономіка, макроекономіка,...
 • №1
 • 12,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Захарченко О.В. та ін. Навчальний посібник. — Вид. 3-тє, перер. та доп. — Київ: Аврио, 2011. — 262 с. У третьому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника розглядаються теоретичні питання міжнародних стратегій економічного розвитку та їх практичне втілення на національному й інтеграційному рівнях. Значна увага приділяється...
 • №2
 • 1,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Козак Ю.Г., Sporek T., Gribincea А., Логвинова Н.С., Szoltysek J., Kоzaк A., Shengelia Т., Воронова Е.В., Ковалевский В.В., Захарченко О.В., Кравченко Е.В., Алябьева Д.К., Лиганенко И.В., Мирошниченко А.В., Анжаурова И.А. Учебное пособие. — Киев: "Центр учебной литературы", 2013. — 211 с. Содержит анализ становления и развития современной мировой экономики как специфической,...
 • №3
 • 3,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Козак Ю.Г., Ковалевская В.В., Батанова Т.В. Учебное пособие. — 3-е изд., перераб. и доп. — Одесса: ОНЭУ, 2014. — 209 с. В учебном пособии проанализировано становление и развитие современной мировой экономики как специфической, органической и целостной системы. Особое внимание уделяется рассмотрению типологической и регионально-интеграционной структур мировой экономики, а...
 • №4
 • 1,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Козак Ю.Г., Захарченко О.В., Томанек Р. (Польша), Шолтысек Я. (Польша), Лисецка К. (Польша), Козак А. (Польша), Логвинова Н.С., Кравченко Е.В., Саковская Е.Н., Попович В.В. Учебное пособие. 4-е изд. перераб. и доп. — К.: Центр учебной литературы, 2013. — 306 с. В четвертом переработанном и дополненном издании учебного пособия исследуются теоретические основы международного...
 • №5
 • 2,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Томанек Р., Шолтысек Я., Лисецка К., Козак А., Смычеки С., Грибинча А., Ковалевский В.В., Уханова И.О., Воронова Е.В., Заец Н.А., Захарченко О.В., Ведерникова С.В., Евдокимова О.М., Бальтюкевич В.В., Левандовская И.В., Арапова Е.Н., Димирова В.П., Ткачева И.П. Учебное пособие. — 2-е изд. перераб. и доп. — К.: Центр учебной литературы, 2013. — 360 с....
 • №6
 • 3,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Томанек Р. (Польша), Шолтысек Я. (Польша), Лисецка К. (Польша), Фронцкевич-Вронка А. (Польша), Шымура-Тыц М. (Польша),Козак А. (Польша), Ковалевский В.В., Захарченко О.В., Рыбак А.И., Ниценко В.С., Криницкая О.А., Попович В.В., Левандовская И.В., Арапова Е.Н. Учебное пособие: в 2 т. — 4-е изд. перераб. и доп. — К.: Центр учебной литературы, 2013. —...
 • №7
 • 5,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Одеса, 2013. — 332 с. У навчальному посібнику пропонується новий погляд на роль регіонів держави у забезпеченні її конкурентоспроможності та ефективної інтеграції у світогосподарський простір. Наголос робиться на теоретико-методологічні засади дослідження зовнішньоекономічної діяльності регіону, аналіз функціонального забезпечення цієї діяльності, на...
 • №8
 • 2,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Батанова Т.В. Монографія. — Одеса: ОНЕУ, 2012. — 182 с. Монографія містить висвітлення теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності, аналізується низка сучасних проблем функціонування та розвитку підприємства як головного суб’єкта ЗЕД. Особливий наголос робиться на дослідження сучасних моделей ЗЕД підприємств, розгляд функціонального...
 • №9
 • 1,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Ковалевський В.В., Левицький М.А., Барановська М.І., Кравченко Є.В., Заєць М.А., Запша Г.М., Коваленко О.М., Пархоменко Л.А., Бєляєва О.Л., Мамонтенко Н.С., Бальтюкевич В.В., Солянікова О.П., Баєва В.В.,Селезньова О.О. Навчальний посібник. — 4-тє вид., перероб. та доп. — К.: Освіта України, 2012. — 272 с. У навчальному посібнику на підставах...
 • №10
 • 8,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Лебедева С.Н., Бикова М.Є., Логвінова Н.С., Воронова О.В. Навч. посібник. — Видання 4-е, перероб. та доп. — Київ: «Центр учбової літератури», 2013. — 292 с. Навчальний посібник доповнено новими фактичними й статистичними даними, а також розширено за змістом. Розглядаються найважливіші аспекти економіки зарубіжних країн в їх цілісній взаємодії, що...
 • №11
 • 2,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Козак Ю.Г., Семенюк Л.М., Кіро О.С., Барановська М.І. Навчальний посібник. — К.: ЦНЛ, 2006 – 216 с. Навчальний посібник дає загальне уявлення щодо визначення економіки як науки, її структури та основних проблем. Особливий наголос робиться на розгляді теорій мікро-, макро- та міжнародної економіки. Призначається для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл ІІІ ступеня.
 • №12
 • 1,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій. — Одеса: ОНЕУ, 2012 р. — 84 с. В конспекті лекцій розглядаються основні завдання та цілі глобальної економіки, особливості функціонування глобальних ринків. особлива увага приділяється проблемам глобалізації та стратегії розвитку України в умовах глобалізації.
 • №13
 • 703,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Литовченко І.Л., Рулінська О.В., Новошинська Л.В., Баранова В.Г. Монографія. — Одеса: ИНВАЦ, 2014. — 280 с. Монографія присвячена вирішенню наукової проблеми розробки теоретико-прикладних положень процесу стратегічного маркетингового планування діяльності страхових компаній. У роботі запропоновано концептуальні, методологічні та організаційні основи процесу стратегічного...
 • №14
 • 2,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса. – Астропринт, 2010. — 255 с. Монографія присвячена розробленню теоретичних положень і методико-практичних рекомендацій щодо маркетингових аспектів реформування залізничного транспорту як наукового підгрунтя підвищення конкурентоспроможності Укрзалізниці. На основі використання методів маркетингового та статистичного аналізу визначено специфічні риси...
 • №15
 • 1,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К.: Наукова думка, 2008. — 196 c. У монографії систематизовані сучасні теоретичні уявлення про Інтернет-маркетинг. Досліджено особливості використання Інтернет-простору в економіці, наведено специфіку маркетингових досліджень в Інтернеті, особливості формування товарної політики, у тому числі віртуальних товарів, стратегії і методи ціноутворення, маркетингової...
 • №16
 • 2,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — К.: Наукова думка, 2011. — 228 c. ISBN 978-966-00-1150-2 В монографии рассмотрены причины эволюции концепции маркетинга. Сформулирована информационная концепция маркетинга — новая концепция маркетинговой деятельности, в основе которой лежит применение информационно- коммуникационных технологий Интернета. Исследованы особенности формирования виртуальной...
 • №17
 • 2,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 332 с. Навчальній посібник розроблений для підготовки студентів спеціальності Маркетинг. Систематизовані теоретичні уявлення про Інтернет-маркетинг, розглядаються концепція та методологія Інтернет-маркетингу, особливості віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, розподілу та...
 • №18
 • 3,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: Пальміра, 2011. — 272 с. Монографія присвячена розв’язанню наукової проблеми розроблення теоретико-прикладних положень формування систем матеріально-технічного постачання промислових підприємств. Сформульовано нову парадигму матеріально-технічного постачання промислових підприємств. Розроблені принципи та стратегічні напрямки розвитку систем електронного...
 • №19
 • 2,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Уч. пособие. — Одесса: ВМВ, 2013. — 200 с. Учебное пособие посвящено вопросам подготовки современных специалистов к работе в условиях развития электронного бизнеса. Рассматривает теоретические и практические аспекты функционирования предприятий электронного бизнеса. Предназначено для студентов экономических специальностей, предпринимателей, преподавателей и соискателей высших...
 • №20
 • 1,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Диордица С.Г., Торопцов В.С., Ивашко Л.М. Монография. — Одесса: ОНЭУ, 2012. — 231 с., русск. яз. Целью написания монографии являлось системное рассмотрение и последующее развитие теоретических основ использования инновационных информационно-коммуникационных технологий, как инструмента достижения высокого качества об- при переходе к реализации положений Болонского процесса в...
 • №21
 • 3,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — За ред. к.е.н., доц. Волкової Н.А. — Одеса: 2012. — 292 с. Монографія присвячена поповненню нових теоретичних підходів, прикладного інструментарію, які надають можливість розробляти успішну ринкову стратегію, оцінку перспектив і напрямок розвитку суб’єктів господарювання Важливими сучасними напрямами аналітичного дослідження стали такі питання, як діагностика...
 • №22
 • 2,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — Одеса: ОНЕУ, 2013. — 267 с. Навчальний посібник з дисципліни „Організація та методика економічного аналізу підготовлений вперше відповідно до програми навчальної дисципліни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному виданні висвітлені теоретичні і практичні аспекти організації і методиким економічного аналізу в системі...
 • №23
 • 7,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бойко Л.О., Волчек Р.М., Волкова Н.А., Гайдаєнко О.М., Мозгова Н.В., Нападовська І.В., Подвальна Н.Е., Шевчук Н.С. Навчальний посібник. — Одеса, ОДЕУ, 2010. — 351 с. Навчальний посібник підготовлений вперше відповідно до програми навчальної дисципліни „Організація та методика економічного аналізу для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У...
 • №24
 • 2,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Островський П.І., Гострик О.М., Добрунік Т.П., Радова О.В. Навч. посібник. — Одеса: ОНЕУ, 2012. — 132 с. Навчальний посібник призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. У навчальному посібнику викладено теоретичні та методологічні основи використання економіко-математичних та економіко-статистичних методів в дипломному...
 • №25
 • 1,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Степова Т.Г., Татарінова Г.О., Гріщук Р.І. Навч. посібник. — Одеса: ОНЕУ, 2013. — 120 с. У навчальному посібнику йдеться про основні принципи та прийоми ведення обліку грошових коштів та грошових документів при застосуванні положень(стандартів) бухгалтерського обліку; ознайомлення з формами та змістом первинної облікової документації, облікових регістрів і порядком їх...
 • №26
 • 1015,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ілюхіна Н.П., Боцян Т.В., Муренко Т.О., Самострол С.В. Навч. посібник. — Одеса: ОДЕУ, 2011р. — 254 с. Навчальний посібник «Організація та методика контролю діяльності промислових підприємств» включає в себе послідовне викладення контролю формування та використання власного капіталу, готівкових та безготівкових операцій, операцій з виробничими запасами та готовою продукцією,...
 • №27
 • 1,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Одеса, Одеський національний економічний університет, 2012. — 226 с. Спеціальність Спеціальність 08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Науковий керівник: к. е. н., доцент Ілюхіна Наталія Петрівна Мета роботи: удосконалення організації контролю фінансової...
 • №28
 • 1,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — Одеса: ОНЕУ, 2012. — 276 с. В навчальному посібнику викладено лекційний матеріал до основних питань курсу «Державний фінансовий контроль». Матеріал посібника викладено на основі світового досвіду формування державних систем фінансового контролю та з урахуванням положень вітчизняних діючих законодавчих і нормативних чинників. Розгляд наукових надбань...
 • №29
 • 1,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник — Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013. — 267 с. У навчальному посібнику відповідно до вимог сучасного податкового законодавства в логічній послідовності викладено теоретичні основи оподаткування суб’єктів господарювання, питання організації обліку в системі оподаткування на підприємствах. Викладення матеріалу супроводжується схемами, розрахунками, прикладами практичної...
 • №30
 • 2,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: ОДЕУ, 2005. — 269 с. У монографії розглянуто ряд важливих теоретичних питань, проблем методологічного характеру, питань методики проведення внутрішнього економічного контролю. На основі результатів глибокого аналізу існуючих публікацій сформульовано цілісне наукове обґрунтування системності внутрішнього контролю та його значення в управлінні підприємством....
 • №31
 • 1,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник: в 2 ч. — Одеса: ОНЕУ, 2013. — 786 с. Навчальний посібник орієнтує студентів на опанування основами методології бухгалтерського обліку. З посиланням на діючі законодавчі та нормативні чинники у навчальному посібнику систематизовано за окремими главами у тематичному їх розрізі предмет і об’єкти, метод і його елементи, первинне спостереження та документування,...
 • №32
 • 3,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Одеса: ОНЕУ, 2012. — 670 с. Підручник орієнтує студентів на опанування теоретичними та методологічними основами бухгалтерського обліку. З обов’язковим урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку, плану рахунків, а також із посиланням на діючі законодавчі та нормативні акти у підручнику систематизовано за окремими розділами та главами, у тематичному їх...
 • №33
 • 3,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Одеса: Видавництво „Атлант, 2008. — 320 с. У підручнику розглядаються принципи встановлення цін на банківські продукти та послуги. Основна увага приділяється сутності та методам ціноутворення в банківській справі, визначені особливості класифікації цін у сучасних умовах. Через аналіз кон’юнктури ринку банківських послуг проаналізовані фактори, що впливають на...
 • №34
 • 2,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — Одеса: ОДЕУ, 2009. — 182 с. У навчальному посібнику викладено основний зміст розділів програми курсу «Фінансовий менеджменту банку», метою викладання якого є формування у студентів теоретичних знань економічних явищ та процесів у сферi банкiвської дiяльностi, системи знань з теорії та практики управління грошовими потоками, активами і пасивами, прибутковістю...
 • №35
 • 1008,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
Коваленко В.В., Суганяка М.В., Фучеджи В.І. Монографія. — Одеса: ОДЕУ, 2013. — 381 с. У монографії обґрунтовані основані теоретичні та методичні засади антикризового фінансового управління суб’єктів економічної діяльності. Обґрунтовано необхідне впровадження суб’єктами економічної діяльності постійно діючої системи антикризового фінансового управління, яка дасть можливість...
 • №36
 • 7,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Донецк: ДонНТУ–Норд-Пресс, 2010. — 156 с. У монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління виробничими потужностями на підприємствах кондитерської галузі. У роботі теоретично обгрунтувано методологічні засади формування виробничих потужностей підприємств на сучасному етапі розвитку економіки та запропоновано науково-методичний підхід до...
 • №37
 • 3,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Донецк: ДонНТУ-Норд-Пресс, 2010. — 172 с. У монографії досліджено соціально-економічну сутність відтворення людського капіталу на підставі визначення сучасних особливостей його формування, використання та нагромадження. Запропоновано методичний підхід до оцінки процесів відтворення людського капіталу шляхом застосування спеціальної системи показників. Розроблено...
 • №38
 • 33,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. — 159 с. Досліджено теоретичні та методичні засади оцінки якості управління персоналом. Запропоновано систематизацію принципів управління якістю, що реалізуються в системі управління персоналом. Розроблено механізм матеріального стимулювання забезпечення якості управління персоналом у системі загального управління якістю на...
 • №39
 • 2,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Колективна монографія. — За заг. ред. ШвецьІ.Б. — Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. — 176 с. Досліджено особливості сучасної соціально-трудової сфери. Виявлено проблеми взаємодії суб’єктів державного та регіонального регулювання ринку праці в Україні. Оцінено неформальний сектор ринку праці в Україні на засадах його сегментації. Визначено перспективи подальшого розвитку соціального...
 • №40
 • 3,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Донецьк: «ДВНЗ ДонНТУ», 2010. — 378 с. Розглянуто теоретичні та методологічні засади управління інвестуванням у людський капітал. Удосконалено визначення сутності соціально-економічної категорії «інвестиції у людський капітал» та класифікацію видів інвестицій. Обґрунтовано виокремлення стадій життєвого циклу працівника на підприємстві із врахуванням його ставлення...
 • №41
 • 3,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — Донецьк: СПД Купріянов, 2010. — 403 с. У навчальному посібнику розглядаються основні тенденції та суперечності формування бізнес-моделі сучасного підприємства в контексті завдань збалансованого розвитку. Значна увага приділяється процесам формування бізнес-структур, засобам моделювання динамічних характеристик розвитку, умовам ресурсного забезпечення...
 • №42
 • 1,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — Донецьк: СПД Купріянов, 2010. — 450 с. У навчальному посібнику надано взаємозв'язаний і достатньо повний опис основних теоретико-методологічних принципів і методичних підходів до постановки, моделювання, рішення і аналізу економічних задач у сфері мікроекономіки за умови застосування економіко-математичних методів. Значна увага приділяється науковому...
 • №43
 • 4,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Касьянова Н.В., Солоха Д.В., Морева В.В., Бєлякова О.В., Балакай О.Б. Підручник. — Донецьк: Вид-во Цифрова типографія, 2012. — 257 с. У підручнику викладено загальнотеоретичні й практичні основи формування, використання та оцінки потенціалу підприємства. Особлива увага приділена питанням формування потенціалу підприємства, загальноекономічним підходам щодо його оцінки,...
 • №44
 • 2,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Касьянова Н.В., Вецепура Н.В., Солоха Д.В., Сотнікова К.В., Єлетенко О.В. Монографія. — Донецьк: ДонУЕП, 2010. — 260 с. Монографію присвячено проблемам розвитку машинобудівних підприємств. Наведено теоретико-методологічні основи формування механізму стратегії розвитку машинобудівного підприємства, конкретизовано роль і значення стратегії розвитку підприємства в підвищенні...
 • №45
 • 2,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Донецьк: ДонУЕП, 2008. — 359 c. В монографії показано роль інтелектуального капіталу у сучасних економічних трансформаціях. Визначено гносеологію інтелектуального капіталу, сформульовано авторське визначення інтелектуального капіталу як об’єктивної економічної категорії, проаналізовано його структуру. Розроблено концепцію організаційно-економічного механізму...
 • №46
 • 684,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2011. — 374 с. Монографію присвячено обґрунтуванню кумулятивного підходу до управління ро- звитком промислового підприємствами. Наведено теоретико-методологічні основи фор- мування механізму розвитку підприємства, конкретизовано роль і значення стратегії ро- звитку підприємства. Запропоновано концептуальну модель управління...
 • №47
 • 3,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Донецьк: ДонУЕП, 2009. — 182 c. Розкрито вплив бренду на трансформацію змісту маркетингової стратегії підприємства. Визначено сутність та зміст маркетингової стратегії підприємства на основі бренд-підходу. Запропоновано алгоритм формування маркетингової стратегії на основі бренд-підходу. Проаналізовано фактори, які впливають на ефективність маркетингової...
 • №48
 • 446,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Коломицева А.О., Тарасова О.О., Донець О.С. Монографія: в 2 т. — Донецьк: ДонУЕП, 2013. — 575 с. Наукове підґрунтя цього дослідження згідно визначених завдань передбачає проведення теоретичних досліджень принципів, методів і техніки моделювання процесів розвитку соціально-економічних систем з метою подальшого використання розроблених моделей для вибору найбільш перспективних...
 • №49
 • 57,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія: в 2 т. — Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. — 670 с. В монографії викладено основні питання, які розкривають теоретико-методологічні та практичні аспекти функціонування підприємств та висвітлюють сучасні проблеми управління ними. Запропоновано практичні рекомендації щодо формування механізму управління розвитком підприємства, які дозволяють здійснити якісні зміни у його...
 • №50
 • 17,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нет выложенных файлов.
 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Всего: 421