Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Выложенные файлы

 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Всего: 421
Навчальний посібник / Мішеніна Н.В., Мішеніна Г.А., Ярова І.Є. — Суми: Сумський державний університет, 2014. — 306 с. Навчальний посібник відповідає типовій програмі з навчальної дисципліни «Економічний аналіз», що входить до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки підприємства. У посібнику систематизовано розкрито основи та методологю економічного аналізу...
 • №1
 • 1,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид-воНПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. — 286 с. Видання містить чималий фактологічний матеріал про історію і багаторічну діяльність Наукової бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова, а також про людей, що вклали частку своєї душі у справу власного життя.
 • №2
 • 143,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Каталог. — Одесса: Астропринт, 2005. — 329 с. Каталог содержит описания изданий XVI в. в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета им. И. И. Мечникова. Каталог снабжен указателями и иллюстрирован воспроизведениями титульных листов и гравюр отдельных изданий. Предназначен для книговедов, историков, юристов, филологов, преподавателей и студентов.
 • №3
 • 51,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Інформаційне видання. — Одеса: Астропринт, 2010. — 136 с. В інформаційному виданні представлені фахівці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, професійні досягнення яких визнані державою, наукова та просвітницька діяльність вчених є взірцем для наслідування. Видання розраховане для широкого кола читачів.
 • №4
 • 11,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Информационно-справочное издание. — Одесса: Астропринт, 2010. — 400 с. — ISBN 978-966-190-378-3. Информационно-справочное издание посвящено лауреатам Нобелевской премии по литературе и является новаторской работой, которая не имеет аналогов среди отечественных источников. Это совместный проект факультета РГФ и Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова, который включает...
 • №5
 • 14,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Інформацiйне видання. — Одеса: Астропринт, 2010. — 904 с. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова має багату історію, якою може пишатися у повній мірі. У 2000 р. університету було надано статус національного. Продовжуючи традиції, започатковані у Новоросійського університеті, з цього часу університет починає нову сторінку своєї історії, як національний вищий...
 • №6
 • 31,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Енциклопедичний словник. — Одеса: Астропринт, 2010. — 232 с. Одеському національному університету імені І. І. Мечникова виповнюється 145 років. І всі цв роки цей вищий навчальний заклад готував випускників високого рівня, сприяв відродженню національної культури і формував наукову еліту українського суспільства. Бібліотека продовжує випуск енциклопедичного словника університету...
 • №7
 • 14,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бiографiчний словник. — Одеса: Астропринт, 2005. — 614 с. Четвертий том біографічного словника "Професори Одеського (Новоросійського) університету" містить біографічні статті про професорів ОНУ (літери Р-Я). Для істориків, бібліотечних працівників та широкого кола читачів.
 • №8
 • 22,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бiографiчний словник. — Одеса: Астропринт, 2005. — 600 с. Третій том біографічного словника "Професори Одеського (Новоросійського) університету" містить біографічні статті про професорів ОНУ (літери К-П). Для істориків, краєзнавців, бібліотечних працівників та широкого кола читачів.
 • №9
 • 29,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бiографiчний словник. — Одеса: Астропринт, 2005. — 128 с. Книга являє собою перший том біографічного словника "професори Одеського (Новоросійського) університету". Присвячена вона ректорам ОНУ за всю його історію - від моменту заснування в травні 1865 року до 2005 року. Складається з біографічних довідок про ректорів та бабліографії. Для істориків, країєзнавців, бібліотечних...
 • №10
 • 10,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бережок Е.В., Полевщикова Е.В., Савельева Е.В., Самодурова В.В. Материалы к истории Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. — Одеса: Астропринт, 2005. — 424 с. Издание включает в себя перечень дарителей библиотеки Новороссийского университета (1865–1920) в двух частях: частные лица и дарители-организации. Содержит информацию в виде биографических справок по...
 • №11
 • 99,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч.-метод. пос. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. — 96 с. Навчально-методичний посібник «Ділова кореспонденція та її переклад» пропонує теоретичні засади та практичні рекомендації з укладання та перекладу договорів, поширених у сучасній зовнішньоекономічній діяльності. Посібник призначено для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми...
 • №12
 • 909,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Главполитпросвет, 1924-1925. — 584 с. "Вперед" и "Пролетарий" первые большевистские газеты 1905 года Вып. 1 : "Вперед" еженедельная газета - орган большевиков издавался в Женеве в 1905 г. (№№ 1-9). - ІІІ, 143 с. Вып. 2 : "Вперед" еженедельная газета - орган большевиков издавался в Женеве в 1905 г. (№№ 10-18). - VІІІ, 191 с. Вып. 3 : "Пролетарий" еженедельная газета -...
 • №13
 • 105,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Карпов В.А., Котова І.М., Павлова Т.В. Методичні рекомендації. — Одеса: ОНЕУ, 2014. — 28 с. Аналізується єдність змісту, вона свідчить про науковий внесок здобувача в науку і розглядається як кваліфікаційна наукова праця.
 • №14
 • 489,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. пос. / Посилкіна О.В., Доровський О.В., Братішко Ю.С., Кубасова Г.В., Бабіченко Ю.А., Мусієнко Н.М. — Х.: Вид-во НФаУ, 2014. — 346 с. Навчальний посібник містить основні теми з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» та призначений для підготовки студентів економічних спеціальностей з метою формування знань шляхом вивчення теоретичних та практичних...
 • №15
 • 545,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія / Орлюк О.П., Бутнік-Сіверський О.Б., Ревуцький С.Ф., Нежиборець В.І., Андрощук Г.О., Атаманова Ю.Є. та ін. — К.: Лазурит-Поліграф, 2011. — 103 с. Монографія присвячена розкриттю інноваційної інфраструктури в контексті національної інноваційної системи (НІС). В ній розвинуті та розглянуті передумови становлення НІС та її інфраструктури, економіко-правові проблеми...
 • №16
 • 940,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Андрущенко В.П., Андрущенко Т.В., Савельєв В.Л. Підручник. — К.: «МП Леся», 2014. — 460 с. Унікальне видання присвячено обґрунтуванню ціннісного виміру інтеграційних процесів освітнього європейського простору, місця і ролі в ньому України, її ініціатив, спрямованих на впровадження в життя Педагогічної конституції Європи. Видання призначене для фахівців у галузі освітньої...
 • №17
 • 2,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Довідник. — К.: Інтерсервіс, 2014. — 253 с. Це перший довідник такого роду в Україні за останні десятиліття, сучасний та корисний, де вміщено багато науково-дослідних центрів, котрі займаються дослідженням етнічної проблематики; включено інституції, які готують спеціалістів з етнонаціональної проблематики та центри соціальної і правової допомоги етнічним меншинам, мігрантам та...
 • №18
 • 2,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Довідник. — К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — 205 с. Етносоціологія: від протоісторії до визнання як науки Базові поняття етносоціології Терміни, дотичні до етнооціологічних досліджень Методики в етносоціології Персоналії: довідки про дослідників етнічності Центри дослідження етнічної проблематики Журнали, у яких дискутуються етносоціологічні проблеми
 • №19
 • 1,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Енциклопедичний довідник. — К.: Фенікс, 2012. — 396 с. У довіднику автором на основі широкої джерельної бази запропоновано інтерпретації такого багатоаспектного феномену, як “етнічність”, формулюється уявлення про явище етнічності, показано його роль у сучасному світі взагалі і його вплив на розвиток життєдіяльності конкретної людини та людських спільнот. Видання стане у...
 • №20
 • 1,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. пос. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. — 300 с. У навчальному посібнику викладено основні аспекти функціонування політичних партій як провідного інституту політичної системи. Автори докладно висвітлюють основні етапи еволюції теорії політичних партій, підходи до визначення їхньої сутності, структури, типологізації. Розглянуто роль політичних партій у процесі...
 • №21
 • 2,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. пос. — К.: Педагогічна думка, 2012. — 184 с. Навчальний посібник присвячено проблемам сучасної освіти України, в якому в систематизованому вигляді викладено теоретичні та практичні основи економіки освіти. Адресовано керівникам вищих навчальних закладів, науково-педагогічним працівникам, аспіранта, магістрам, науковцям, слухачам закладів післядипломної педагогічної...
 • №22
 • 1,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. пос. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. — 216 с. У посібнику викладено широкий спектр проблематики: науково-методологічні основи аналізу державної політики; становлення, розвиток аналізу державної політики та його специфіка в Україні; типологію та модельний аналіз державної політики; аналіз технологій прийняття та впровадження державно-політичних рішень. Для...
 • №23
 • 3,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: Астропринт, 2008. — 228 с. Монографія присвячена особливостям екосистеми прибережних вод і прилеглого до о. Зміїного шельфу Чорного моря. Узагальнені матеріали геологічних, гідрологічних, гідрохімічних і гідробіологічних досліджень, які були проведені в районі о. Зміїного науковцями Одеського національного університету в 2003-2007 рр. Розглянуті сучасний...
 • №24
 • 25,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: Астропринт, 2008. — 178 с. Монографію підготовлено в рамках наукового проекту ОНУ імені І. І. Мечникова Острів Зміїний. У даній монографії узагальнені результати наземних та підводних досліджень археологічної та історико-культурної спадщини острова, яка дає неоціненну можливість пролити світло на особливості використання специфічної острівної екосистеми...
 • №25
 • 74,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нємець Л.М., Сільченко Ю.Ю., Вірченко П.А. Навч. пос. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. — 265 с. Навчально-методичний посібник є теоретико-методичною базою для вивчення нормативного курсу «Економічна і соціальна географія України» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040104 – географія. Він може бути корисним при вивчені...
 • №26
 • 12,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. — 172 с. Навчально-методичний посібник присвячений важливим і найбільш складним розділам теорії та методології географічної науки, а саме – підходам і методам просторово-часового аналізу. Розглядається роль і значення простору в житті людини і суспільства, історія розвитку цього поняття і сучасна хорологічна...
 • №27
 • 4,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Голіков О.С., Дейнеко О.О., Заєць Д.О., Куразаєва А.Л. та ін. Монографія. — За ред. Арбєніної В.Л., Сокурянської Л.Г. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. — 520 с. У монографії на підставі результатів загальноукраїнських досліджень, здійснених кафедрою соціології та соціологічною лабораторією Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, аналізується структура...
 • №28
 • 2,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. [електронне вид.]. — За заг. ред. Жернакова В.В.. — Х.: Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. — 121 с. Міжнародні соціальні стандарти: загальні положення Міжнародні соціальні стандарти у сфері праці. Міжнародні соціальні стандарти права на відпочинок і дозвілля Міжнародні соціальні стандарти права на гідний рівень життя і права на соціальне...
 • №29
 • 1004,56 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вєтухова І.А., Яковлєва Г.О., Ярошенко О.М. Навч. посіб. [Електронне вид.]. — За ред. Жернакова В.В.. — Х.: Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2013. — 230 с. Загальнотеотеричні засади пенсійного забезпечення Страховий стаж Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування Пенсії в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування...
 • №30
 • 1,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: Атлант, 2015. — 365 с. У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та практичні засади формування цілісної системи стратегічного планування соціально-економічного розвитку на мезорівні з урахуванням світового досвіду організації цього процесу. Розглядаються особливості сучасного стану розробки стратегій економічного та соціального розвитку...
 • №31
 • 5,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сілакова А.В., Лановська Г.І., Климаш Н.І., Гнатенко О.А., Ситник І.П., Багацька К.В., Дем’яненко І.В. Підручник. — За ред. Говорушко Т,А. — Львів: «Магнолія 2006», 2015. — 224 с. У підручнику розкривається теорія і практика функціонування центрального банку. Зміст підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» для...
 • №32
 • 2,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ключник А.В., Іртищева І.О., Шебаніна О.В., Червен І.І., Гоцелюк А.Ю. Монографія. — Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2013. — 336 с. Розкрито теоретичні засади розвитку сільських територій у контексті міжнародного співробітництва. Проаналізовано розвиток сільський територій України. Окрему увагу приділено обґрунтуванню стратегічних напрямів розвитку сільських територій з урахуванням...
 • №33
 • 1,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Верига Ю.А., Кулик В.А., Ночовна Ю.О. Іванюк С.Ю. Навч. посібник. — Полтава: ПУЕТ "ЦУЛ", 2015. — 310 с. У навчальному посібнику розкрито комплекс теоретичних, організаційних та методичних аспектів формування облікової політики підприємства, висвітлено зміст, структуру і порядок складання розпорядчого документу про облікову політику. Особливу увагу приділено впливу облікової...
 • №34
 • 1,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Одеса: Атлант, 2015. — 408 с. Навчальний посібник з дисципліни «Статистика ринків» призначений для надання допомоги при вивченні програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. У навчальному посібнику викладаються питання сутності статистики ринків у сучасних умовах, розглядаються найважливіші категорії та показники статистики ринків споживчих...
 • №35
 • 4,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: МОН України ОНЕУ, 2015. — 363 с. У монографії визначено теоретико-методологічні підходи до аналізу реального стану соціальної політики в Україні та наукового обгрунтування щодо процесів її оновлення. Вивчення закордонного досвіду формування і реалізації соціальної політики дозволило визначити сучасний концептуальний підхід до системної трансформації...
 • №36
 • 3,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 236 с. У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання формування, обґрунтування та аналізу бізнес-планів в сучасних умовах господарювання. Розкрито методику розробки бізнес-плану, питання організації фінансово-господарської діяльності підприємства, показано принципову схему внутрішньофірмового планування....
 • №37
 • 5,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник / Школьник І.О., Боярко І.О., Сюркало Б.І. — Суми: Університетська книга, 2009. — 301 с. У навчальному посібнику висвітлено основні розділи дисципліни «Фінансовий менеджмент» відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки магістрів в галузі знань «Економіка і підприємництво». Розглянуто предмет та методи науки, систему фінансових...
 • №38
 • 101,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. — 243 с. У навчальному посібнику комплексно розкриті актуальні питання, пов’язані з організацією фінансових відносин суб’єктів господарювання різних форм бізнесу, розглядаються особливості фінансової діяльності суб’єктів підприємництва приватної, колективної, державної та комунальної форм власності, напрямки державного...
 • №39
 • 284,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 368 с. Навчальний посібник підготовлений відповідно до сучасних вимог щодо професійної підготовки студентів, які здобувають вищу освіту у галузі знань „Економіка і підприємництво. У ньому вперше комплексно викладено теоретико-методичні засади та практичні аспекти статистичного вивчення явищ і процесів, що відбуваються...
 • №40
 • 2,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Донецьк: Кальміус, 2012. — 529 с. У монографії комплексно досліджено відносини, що виникають при наданні послуг у сфері освіти України. Особливу увагу при цьому було приділено правовому регулюванню надання послуг. У монографії показано, що послуги у сфері освіти поділяються на основні та додаткові освітні, та інші (не освітні) послуги у сфері освіти. В залежності...
 • №41
 • 2,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Донецьк: Кальміус, 2012. — 529 с. У монографії комплексно досліджено відносини, що виникають при наданні послуг у сфері освіти України. Особливу увагу при цьому було приділено правовому регулюванню надання послуг. У монографії показано, що послуги у сфері освіти поділяються на основні та додаткові освітні, та інші (не освітні) послуги у сфері освіти. В залежності...
 • №42
 • 661,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Донецьк: Кальміус, 2013. — 387 с. У монографії комплексно досліджено відносини, що виникають при наданні послуг у сфері освіти. Було наведено погляди вчених з різних галузей права (передусім з господарського, цивільного й адміністративного). Визначено і досліджено переважну більшість елементів правового статусу навчальних закладів, класифіковано послуги у сфері...
 • №43
 • 1,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Донецьк: Кальміус, 2013. — 387 с. У монографії комплексно досліджено відносини, що виникають при наданні послуг у сфері освіти. Було наведено погляди вчених з різних галузей права (передусім з господарського, цивільного й адміністративного). Визначено і досліджено переважну більшість елементів правового статусу навчальних закладів, класифіковано послуги у сфері...
 • №44
 • 385,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Донецьк: Кальміус, 2011. — 335 с. У монографії комплексно досліджено відносини, що виникають у сфері надання освітніх послуг. Особливу увагу приділено правовому статусу суб’єктів господарювання та суб’єктам господарського права, що беруть участь у цих відносинах. Проаналізовано питання обрання організаційно-правової форми суб’єктами освітніх відносин, легітимації...
 • №45
 • 1,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Донецьк: Кальміус, 2011. — 335 с. У монографії комплексно досліджено відносини, що виникають у сфері надання освітніх послуг. Особливу увагу приділено правовому статусу суб’єктів господарювання та суб’єктам господарського права, що беруть участь у цих відносинах. Проаналізовано питання обрання організаційно-правової форми суб’єктами освітніх відносин, легітимації...
 • №46
 • 368,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: ФОП Літовченко Є.Б., 2011. — 204 с. Дослідження, результати якого викладено в даній монографії, викликано реальною необхідністю розробки та впровадження нових підходів до організації процесу навчання, його змісту, системи контролю і оцінки одержуваних результатів у зв’язку з мінливими вимогами ринку праці до випускників вищих навчальних закладів освіти....
 • №47
 • 839,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: ФОП Літовченко Є.Б., 2011. — 204 с. Дослідження, результати якого викладено в даній монографії, викликано реальною необхідністю розробки та впровадження нових підходів до організації процесу навчання, його змісту, системи контролю і оцінки одержуваних результатів у зв’язку з мінливими вимогами ринку праці до випускників вищих навчальних закладів освіти....
 • №48
 • 13,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник / Лєонов С.В., Пігуль Н.Г., Боярко І.М. та ін. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2013. — 305 с. Видання містить систематизоване викладення навчального матеріалу з Управління фінансами акціонерних товариств, у тому числі теоретичні засади в розрізі тем дисципліни, питання і тести для самоконтролю, термінологічний словник і список рекомендованої літератури. Призначене...
 • №49
 • 2,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Уч. пособ. — Сумы: УАБД, 2003. — 72 с. Учебное пособие содержит конспект лекцій, контрольные вопросы, задания для самостоятельной работы и список рекомендуемой литературы. Предназначено для студентов экономических специальностей.
 • №50
 • 490,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
Нет выложенных файлов.
 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Всего: 421