Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Выложенные файлы

К.: Інститут ботаніки НАН України. — 120 с. "Український ботанічний журнал" публікує статті із загальних питань ботаніки, флористики, ресурсознавства, морфології, систематики вищих і нижчих рослин, геоботаніки, ґрунтознавства, еволюції, географії рослин, історії флори та рослинності, альгології, мікології, цитології, ембріології, фізіології та біохімії рослин. Статті та...
 • №1
 • 2,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут ботаніки НАН України. — 120 с. "Український ботанічний журнал" публікує статті із загальних питань ботаніки, флористики, ресурсознавства, морфології, систематики вищих і нижчих рослин, геоботаніки, ґрунтознавства, еволюції, географії рослин, історії флори та рослинності, альгології, мікології, цитології, ембріології, фізіології та біохімії рослин. Статті та...
 • №2
 • 4,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут ботаніки НАН України. — 120 с. "Український ботанічний журнал" публікує статті із загальних питань ботаніки, флористики, ресурсознавства, морфології, систематики вищих і нижчих рослин, геоботаніки, ґрунтознавства, еволюції, географії рослин, історії флори та рослинності, альгології, мікології, цитології, ембріології, фізіології та біохімії рослин. Статті та...
 • №3
 • 2,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут ботаніки НАН України. — 120 с. "Український ботанічний журнал" публікує статті із загальних питань ботаніки, флористики, ресурсознавства, морфології, систематики вищих і нижчих рослин, геоботаніки, ґрунтознавства, еволюції, географії рослин, історії флори та рослинності, альгології, мікології, цитології, ембріології, фізіології та біохімії рослин. Статті та...
 • №4
 • 2,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ukrainian Nature Conservation Group. — Чернівці, 2019. — 64 с. В атласі узагальнено відомості про поширення раритетних рослин Сумської області. П’ятдесят – це далеко не повний перелік рослин області, які слід вважати рідкісними. Представлена добірка лісових, степових, лучних та болотних рослин. Наведено карту їх знахідок від початку ХХ століття й до наших днів, відомих авторам з...
 • №5
 • 1,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ukrainian Nature Conservation Group. — К.: LAT & K, 2019. — 330 с. — (Conservation Biology in Ukraine 12). — ISBN 978-617-7061-82-2 Збірка включає повні тексти всіх 12 видань, присвячених охороні природи, що були видані Україні з 1914 по 1932 рік, а також одне видання, написане 1928 року, але видане лише у 1960-х. Майже всі ці книжки сьогодні існують в 1-5 примірниках і не є...
 • №6
 • 1,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 212 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №7
 • 8,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К.: Компринт, 2015. — 328 с. — ISBN 978-966-929-156-1. В монографії наведено удосконалену схему природно-сільськогосподарського районування території України. Згідно з розробленими критеріями уточнено і виокремлено п'ять природно-сільськогосподарських зон (Полісся, Лісостеп, Степ,Степова посушлива, Сухостепова) та дві гірські області (Карпатська гірська область,...
 • №8
 • 3,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
[Гроховська Ю.Р., Воловик Г.П., Кононцев С.В., Мошинський В.С., Мандигра М.С.]; за ред. Мошинського В.С., Гроховської Ю.Р. – Рівне: Дока центр, 2012. – 200 с. — ISBN 978-966-2695-02-1 У роботі, що має монографічний характер, наведена характеристика особливостей природних умов і водних об`єктів Рівненщини як основи рибної галузі, проаналізовано загрози для іхтіофауни - вплив...
 • №9
 • 17,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Материалы научно-методического семинара 30 мая - 1 июня 2015 г., НПП Слобожанский, с. Владимиров. — Минэкологии Украины, НПП Слобожанский, Харьк. ООНЭЦ Украины. — Харьков: Мадрид, 2016. — 112 с. — ISBN 978-617-729461-9. В сборнике представлены материалы докладов и мастер-классов III научно-методического семинара «ГИС и заповедные территории - 2015» (30 мая – 01 июня 2015 г.) и...
 • №10
 • 1,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова Думка, 2006. – 701 с. — ISBN 966-00-0159-2 Монография представляет собой продолжение издания "Биология северо-западной части Черного моря" (под ред. К.А. Виноградова, из-во "Наукова думка", 1967). Обобщены материалы исследований экосистемы северо-западной части Черного моря, проведенных в период 1967-2003гг. Рассмотрены результаты изучения абиотеческой составляющей...
 • №11
 • 34,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одесса: Астропринт, 1998. – 329 с. —ISBN 966-549-163-6 В научном сборнике дан анализ особенностей экосистемы взморья украинской дельты Дуная. Показами закономерности и тенденции изменения абиотических и биотических компонентов экосистемы. Представлены многолетние материалы по качеству речного стока, его трансформации в зоне смешения речных и морских вод. Рассмотрено распределение...
 • №12
 • 13,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Миколаїв, 2011. — 176 с. У збірнику представлено статті та тези доповідей учасників ІІ Наукових читань пам’яті Сергія Таращука (м. Миколаїв,квітень 2011 року), в яких обговорюються перспективи розбудови національної екомережі України, наукові засади збереження біорізноманіття, різні напрями природоохоронної діяльності на територіях природно-заповідного фонду, сучасний стан...
 • №13
 • 1,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019. — 232 с. — ISBN 978-617-7472-29-1. Вступ Науковці та громадські діячі на сторожі довкілля Гардашук Т.В. Ярослав Мовчан як провідник Нового Просвітництва Гаврилюк Р.Б., Гардашук Т.В. Ярослав Мовчан: людина, що випередила час Старощук Б.О. Мій Скаржинський Михалченкова В.М., Шаповалова О.В. Сергій Шаповалов та його внесок в екологічний рух...
 • №14
 • 4,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2017. — 86 с. — (Conservation Biology in Ukraine 3). — ISBN 978-617-7061-45-7. До збірки включено праці учасників V Наукових читань пам’яті Сергія Таращука, що присвячені збереженню Бузького Ґарду, дослідженню екологічного стану р. Південний Буг у зв’язку з розбудовою Південноукраїнського енергокомплексу, формуванню регіональних екомереж, створенню регіональних «червоних»...
 • №15
 • 1,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Ukrainian Nature Conservation Group, 2017. — 240 с. — (Conservation Biology in Ukraine 1). — ISBN 978-617-7061-44-0. До збірки включені наукові праці учасників семінару «Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні», що відбувся 15 лютого 2017 року у К иєві. Всі праці, включені до збірника, мають природоохоронну тематику та є важливими...
 • №16
 • 2,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Ukrainian Nature Conservation Group, 2017. — 124 с. — ISBN 978-617-7061-57-0. Посібник покликаний надати можливість залученим у процес проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні ідентифікувати на місцевості типи оселищ, перелічені у резолюції №4 Бернської конвенції, а також забезпечити максимальний рівень узгодження у тлумаченні типів оселищ між країнами....
 • №17
 • 2,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Василюк О.В., Вашеняк Ю.А., Куземко А.А., Куцоконь Ю.А., Лєснік В.В., Марущак О.Ю., Мойсієнко І.І., Оскирко О.С., Садогурдська С.С. та ін.; під ред. Борисенко К.А., Куземко А.А. — К.: LAT & K, 2019. — 234 с. — ISBN 978-617-7061-75-7 Книга містить описи 74 територій, що пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України. Обґрунтування щодо включення цих...
 • №18
 • 4,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Василюк О., Борисенко К., Куземко А., Тєстов П., Гриник Є.; під ред. Куземко А.А., Борисенко К.А. — К.: LAT & K, 2019. — 78 с. — ISBN 978-617-7061-75-4 Книга містить довідкову та методичну інформацію щодо проектування територій для включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України, а також інформацію про доступні на цей час інструменти збереження територій, які вже включені...
 • №19
 • 1,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Ukrainian Nature Conservation Group, 2017. — 336 с. — Серія: Conservation Biology in Ukraine, Вип. 1. До збірки включені наукові праці учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Заповідна справа у Степовій зоні України», приуроченої до 90-річчя від створення Надморських заповідників (14-15 березня 2017 р., НПП «Меотида», с. У рзуф, Донецька область, Україна). Всі...
 • №20
 • 3,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Видавець Бихун Ю.В., 2018. – 350 с. — Серія: Conservation Biology in Ukraine, Вип. 10. — ISBN 978-966-97690-3-9. До збірки включені наукові статті, що стосуються різних аспектів заповідної справи в степовій зоні України. Збірка присвячена ювілейним датам Луганського природного заповідника НАН України – 50-річчя створення Луганського природного заповідника, 70-річчя...
 • №21
 • 3,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Полянська К.В., Колінько В.В., Василюк О.В., Вітер С.Г., Прекрасна Є.П., Ширяєва Д.В., Скорход В.М., Некрасова О.Д. — К.: Ukrainian Nature Conservation Group; Київська ландшафтна ініціатива, 2017. — 192 с. Видання є науковим обґрунтуванням потреби створення національної природно-історичної охоронної території «Подесення». Воно буде корисним для працівників освітніх закладів,...
 • №22
 • 2,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 145 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №23
 • 6,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 60 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №24
 • 3,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 65 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №25
 • 5,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 143 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №26
 • 8,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 76 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №27
 • 5,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 110 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №28
 • 6,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 84 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №29
 • 6,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 72 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №30
 • 4,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 146 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №31
 • 7,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 113 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №32
 • 10,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 100 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №33
 • 7,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 100 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №34
 • 6,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 73 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №35
 • 4,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 132 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №36
 • 6,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 279 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №37
 • 11,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 136 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №38
 • 7,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 105 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №39
 • 6,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 250 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №40
 • 18,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 135 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №41
 • 8,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 133 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №42
 • 6,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 76 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №43
 • 4,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 109 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №44
 • 6,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 105 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №45
 • 6,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держгеокадастр України, 2018. – 105 с. Витяг з офіційного реєстру географічних назв регіону України. Надана інформація про адміністративно-територіальні, соціально-економічні, природно-заповідні та фізико-географічні об`єкти, їх назви на українській мові, в англійській транскрипції, подано географічні координати.
 • №46
 • 7,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Херсон: Херсонська ОДА, 2019. — 238 с. Регіональна доповідь є офіційним виданням, що відображає сучасний стан навколишнього природного середовища в адміністративному регіоні Україні, зокрема забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів. Висвітлено питання збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування національної екомережі, зміни клімату,...
 • №47
 • 5,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Харківська ОДА, 2019. — 183 с. Регіональна доповідь є офіційним виданням, що відображає сучасний стан навколишнього природного середовища в адміністративному регіоні Україні, зокрема забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів. Висвітлено питання збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування національної екомережі, зміни клімату,...
 • №48
 • 3,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нет выложенных файлов.