Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Выложенные файлы

 • Страницы:
 • 1
 • Всего: 23
Науково-дослідна робота студентів-філологів. Курсова робота з історії зарубіжної літератури: Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Краматорськ: „Тираж-51, 2005. – 193 с.
 • №1
 • 335,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. — Краматорськ: Тираж-51, 2004. — 216 с. Книга є навчально-методичним посібником із курсів „Вступ до слов’янської філології”, „Вступ до мовознавства”, „Сучасна українська літературна мова” (розділи „Фонетика”, „Лексикологія”, „Морфологія”), „Історії української літератури та літературної...
 • №2
 • 166,64 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. — Краматорськ, 2005. — 159 с. Плани практичних занять. Література до практичних занять. Тренувальні вправи. Навчальні завдання для самостійного виконання. Контрольні завдання до практичних занять. Запитання і завдання для самоконтролю. Завдання для підсумкового семестрового контролю.
 • №3
 • 272,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Частина перша: І половина ХХ століття (початок століття – 1945 рр.). — Краматорськ: КЕГІ, 2009. — 72 с. Для студентів V курсу гуманітарного факультету спеціальності 7. 030502 „Мова та література (англійська). Мета викладання дисципліни – вивчення історії розвитку зарубіжних літератур ХХ століття. Завдання вивчення дисципліни: вивчення специфіки розвитку зарубіжної...
 • №4
 • 236,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Основні вимоги до підготовки та написання навчально-наукових і кваліфікаційних робіт для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «спеціаліст» : навчально-методичний посібник / О.П. Бодик. – Краматорськ : ПВНЗ «КЕГІ», 2013. – 54 с.
 • №5
 • 171,22 КБ
 • добавлен
 • изменен
Для студентів IV курсу за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. — Краматорськ: КЕГІ, 2014. — 31 с. Загальні відомості. Вимоги до складу, змісту та порядку розробки пакету комплексної контрольної роботи з дисципліни. Критерії оцінювання виконання завдань ККР із дисципліни. Порядок проведення комплексних контрольних робіт. Виставлення оцінок за результатами контролю....
 • №6
 • 116,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
Програма вивчення навчальної дисципліни "Українська мова для студентів-іноземців", складена відповідно до Єдиної типової навчальної програми з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України III – IV рівнів акредитації підготовки бакалавра. - Краматорськ: КЕГІ, 2013. - 12 с.
 • №7
 • 45,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Програма вивчення спецкурсу "Методика викладання української мови як іноземної", складена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» згідно з Наказом МОН України від 04.04.2006 р. № 260 підготовки спеціаліста. - Краматорськ: КЕГІ, 2013. - 6 с.
 • №8
 • 28,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.020303 Філологія. - Краматорськ: КЕГІ, 2013. - 8 с.
 • №9
 • 31,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Робоча програма „Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія для студентів І курсу за напрямом підготовки 6.020303 Філологія, спеціальністю 7.02030301 Українська мова та література. - Краматорськ: КЕГІ, 2013. – 35 с. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Метою викладання навчальної дисципліни „Сучасна українська літературна мова. Фонетика,...
 • №10
 • 103,85 КБ
 • добавлен
 • изменен
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.020303 Філологія. - Краматорськ: КЕГІ, 2013. - 8 с. ВСТУП Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія....
 • №11
 • 33,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Робоча програма „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія для студентів ІІ курсу за напрямом підготовки 6.020303 „Філологія, спеціальністю 7.02030301 Українська мова та література. - Краматорськ: КЕГІ, 2013 року – 48 с. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Словниковий склад (лексика) – особливий рівень у системі мови. Вивчення...
 • №12
 • 138,48 КБ
 • добавлен
 • изменен
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Вступ до мовознавства складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму „ 6.020303 Філологія. — Краматорськ: КЕГІ, 2012. — 6 с. Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення навчальної дисципліни є висвітлення процесу виникнення та розвитку природної людської мови загалом і мов світу як...
 • №13
 • 27,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
Робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до мовознавства для студентів І курсу історико-філологічного факультету за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. – Краматорськ: КЕГІ, 2012. – 28 с. Основна мета – дати найзагальніше уявлення про сутність мови, про розуміння історичної закономірності розвитку мови як системи, про її складові частини і їхню структуру, про...
 • №14
 • 89,67 КБ
 • добавлен
 • изменен
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Теорія та історія мовознавства складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста спеціальності „ 7.02030301 Українська мова і література. — Краматорськ: КЕГІ, 2012. — 8 с. Предметом вивчення навчальної дисципліни є характеристика в різних країнах і в різних культурних ареалах спільного і специфічного...
 • №15
 • 30,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
Для студентів V курсу історико-філологічного факультету за спеціальністю 7.02030301 Українська мова та література. – Краматорськ: КЕГІ, 2012. – 32 с. Основна мета – забезпечити студентів підсумковими знаннями з курсу „Теорія та історія мовознавства, узагальнивши матеріали попередньо вивчених лінгвістичних дисциплін із обов’язковим теоретичним обґрунтуванням, а також поглибити...
 • №16
 • 103,61 КБ
 • добавлен
 • изменен
Бодик О.П. (уклад.). — Краматорськ: КЕГІ, 2009. — 36 с. Програма навчального курсу „Методика викладання іноземних мов для студентів III курсу гуманітарного факультету спеціальності 6.030500 "Мова і література (англійська, китайська)". Загальна кількість часу, передбаченого навчальним планом на вивчення цієї дисципліни, становить 162 год. З них: лекційних – 28 год.,...
 • №17
 • 105,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації до контрольних робіт із курсу „Англійська мова для студентів І курсу заочної форми навчання гуманітарних спеціальностей 6. 030102 „Психологія, 6. 010102 „Початкова освіта, 6. 010101 „Дошкільна освіта, 6. 020302 „Історія, 6. 020303 „Філологія. Українська мова і література.
 • №18
 • 89,84 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації до контрольних робіт із курсу „Англійська мова для студентів III курсу заочної форми навчання гуманітарних спеціальностей 6. 030102 „Психологія, 6. 010102 „Початкова освіта, 6. 010101 „Дошкільна освіта, 6. 020302 „Історія, 6. 010100 „Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література, 6. 020303 „Філологія. Українська мова і література.
 • №19
 • 78,42 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації до контрольних робіт із курсу „Англійська мова для студентів III курсу заочної форми навчання економічних спеціальностей 6.030504 „Економіка підприємства, 6.030508 „Фінанси і кредит,6. 010601 Менеджмент.
 • №20
 • 63,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації до контрольних робіт із курсу „Англійська мова для студентів II курсу заочної форми навчання економічних спеціальностей 6.030504 „Економіка підприємства, 6.030508 „Фінанси і кредит, 6. 010601 Менеджмент.
 • №21
 • 149,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації до контрольних робіт із курсу „Англійська мова для студентів І курсу заочної форми навчання економічних спеціальностей 6.030504 „Економіка підприємства, 6.030508 „Фінанси і кредит, 6. 010601 „Менеджмент Письмова контрольна робота з дисципліни „Англійська мова, виконувана студентами заочної форми навчання, передбачена навчальним планом ПВНЗ „Краматорський...
 • №22
 • 96,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Письмова контрольна робота з дисципліни „Англійська мова, виконувана студентами заочної форми навчання, передбачена навчальним планом ПВНЗ „Краматорський економіко-гуманітарний інститут. Дана дисципліна покликана забезпечити сучасний кваліфікований рівень психолога, філолога, історика, педагога, здатного володіти іноземною мовою для спілкування на побутову тематику, ділового...
 • №23
 • 96,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Нет выложенных файлов.
 • Страницы:
 • 1
 • Всего: 23