Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Последние выложенные файлы

СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. — 255 с. — ISBN 978-5-288-04241-6 (вып. 1); ISBN 978-5-288-04242-3. В первый выпуск вошли уникальные документы, относящиеся к 1687—1705 гг., затрагивающие различные аспекты гетманства И. Мазепы, в том числе материалы так называемого «Батуринского архива», вывезенного А. Д. Меншиковым в 1708 г. и публикуемого впервые....
 • 5,74 МБ
 • добавлен
 • изменен

Київ: StreamARLine, 2019. — 208 с. — ISBN 978-617-7786-00-8. Видання є результатом науко-дослідницького проекту, реалізованого викладачами та студентами кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка. Щоденник О. О. Половцова (1832—1909), впливового російського урядовця, людини з розгалуженими зв’язками в імперських бюрократичних та аристократичних колах,...
 • 1,73 МБ
 • добавлен
 • изменен

Москва: ИНИОН РАН, 2002. — 156 с. — ISBN 978-5-248-00163-3. Указатель содержит сведения о монографиях, сборниках, статьях, авторефератах диссертаций, а также депонированных работах по археологии, истории, культурологии, литературоведению, науковедению, политологии, правоведению, религиоведению, социологии, философии, экономике, этнологии и языкознанию.
 • 10,80 МБ
 • добавлен
 • изменен

Монографія. — Одеса: ОНУ, 2019. — 436 с. У монографії на базі широкого кола історичних джерел реконструйовано основні напрямки розвитку історичної науки, думки, освіти, комунікації між істориками на території Південної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Головну увагу приділено еволюції історіографічного процесу у таких сучасних містах як Одеса, Херсон, Миколаїв,...
 • 3,47 МБ
 • добавлен
 • изменен

К.: StreamArLine, 2019. — 516 с. — («З Ґалаґанівського архіву»). — ISBN 978-617-7786-01-5. Видання є продовженням проекту публікації документів з архіву родини Ґалаґанів – однієї з найпомітніших серед української еліти XVIII—XIX ст. Книга містить тревелоги (описи мандрів) — щоденники та листи, написані під час подорожей Ґалаґанів до Західної Європи у 40 х — 60 х рр. XIX ст....
 • 16,74 МБ
 • добавлен
 • изменен

Бібліографічний покажчик (1990-2018). — Черкаси : Вид-во ФОП Гордієнко Є. І., 2018. — 352 с. Цє видання, підготовлено в рік 70-літнього ювілею вченого й засвідчує доробок українського історика, доктора історичних наук, професора, професора кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету імені Богдан Хмельницького Віктора...
 • 2,87 МБ
 • добавлен
 • изменен

Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. — 742 с. — ISBN 978-966-02-8671-9. Енциклопедичний довідник присвячений науковцям, які працювали на ниві історії в структурних підрозділах НАН України з часу її заснування і до сьогодні та завершили своє земне життя. Відкриває видання історіографічний нарис про академічну історичну науку та її творців, непрості відносини істориків...
 • 5,68 МБ
 • добавлен
 • изменен

Москва: ИНИОН РАН, 2013. — 196 с. — ISBN 978-5-248-00707-3. Указатель содержит сведения о монографиях, сборниках и статьях, авторефератах диссертаций по археологии, истории, культурологи, литературоведению, науковедению, политологии, правоведению, религиоведению, социологии, философии, экономике, этнологии и языкознанию.
 • 1,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: ИНИОН РАН, 2002. — 156 с. — ISBN 978-5-248-00163-3. Указатель содержит сведения о монографиях, сборниках, статьях, авторефератах диссертаций, а также депонированных работах по археологии, истории, культурологии, литературоведению, науковедению, политологии, правоведению, религиоведению, социологии, философии, экономике, этнологии и языкознанию.
 • 1,51 МБ
 • добавлен
 • изменен

Пер. з османсько-турецької О. Галенка та О. Кульчинського. — К.: Видавництво Жупанського, 2016. — 288 с. — (Історична думка). — ISBN 978-966-2355-65-9. Хроніка Мустафи Наїми описує події в Османській імперії 1593—1660 рр. Багато з них стосуються України, адже османці вважали її небезпечним пограниччям. У даній книзі зібрано і перекладено українською мовою повідомлення про події на...
 • 9,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. з османсько-турецької О. Галенка та О. Кульчинського. — К.: Видавництво Жупанського, 2016. — 288 с. — (Історична думка). — ISBN 978-966-2355-65-9. Хроніка Мустафи Наїми описує події в Османській імперії 1593—1660 рр. Багато з них стосуються України, адже османці вважали її небезпечним пограниччям. У даній книзі зібрано і перекладено українською мовою повідомлення про події на...
 • 19,31 МБ
 • добавлен
 • изменен

Львів: Світ, 2016. — 424 с. — (Серія «Грушевськіяна» : Т. 9). — ISBN 978–966–603–991–3. У монографії розглянуто проблему становлення та функціонування львівської історичної школи Михайла Грушевського. Відтворено її історіографічні образи, проаналізовано евристичний потенціал залучених джерел. Реконструйовано структуру та персональний склад школи; показано особливості...
 • 3,25 МБ
 • добавлен
 • изменен

Інститут української мови НАН України; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Хмельниц. нац. ун-т; Центр. держ. іст. арх. України у м. Києві [підгот. до вид. І. Б. Царалунга]; [відп. ред. В. М. Мойсієнко]. — Житомир, 2015. — 170 с. — (Серія актових документів і грамот); (Пам’ятки української мови). Видання є першою публікацією справ актової книги Вижвівського міського уряду XVII ст....
 • 12,75 МБ
 • добавлен
 • изменен

Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. — 348 s. — (Slavica Wratislaviensia CXXIV). — ISBN 83-229-2412-7. Książka zostałą napisana przez Henryk Suszko - Siedemnastowieczny Latopis hustyński od czasu pierwszego i jedynego wydania w 1843 r. niejednokrotnie zwracał uwagę historyków i źródłoznawców nie tylko jako ciekawy zabytek piśmiennictwa ukraińskiego, ale również...
 • 18,90 МБ
 • добавлен
 • изменен

Чернігів: Сіверянська думка, 2006. — 100 с. — ISBN 966-7089-49-3. У виданні вперше публікується текст унікальної памятки української рукописної спадщини — щоденник ховзовських священиків 1787—1788 рр. Він знайомить нас із побутом та звичаями парафіяльного духовенства, пересічних українців другої пол. XVIII ст. На його сторінках ми знаходимо рядки, присвячені видатному суспільному...
 • 21,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернігів: Сіверянська думка, 2006. — 100 с. — ISBN 966-7089-49-3. У виданні вперше публікується текст унікальної памятки української рукописної спадщини — щоденник ховзовських священиків 1787—1788 рр. Він знайомить нас із побутом та звичаями парафіяльного духовенства, пересічних українців другої пол. XVIII ст. На його сторінках ми знаходимо рядки, присвячені видатному суспільному...
 • 21,79 МБ
 • добавлен
 • изменен

К.: Інститут історії України НАН України, 1997. — 164 с. — (Історичні зошити). — ISBN 966-02-0393-4. Анотований бібліографічний покажчик включає наукову продукцію Інституту історії України, розмножену комп’ютерно-видавничим відділом у невеликій кількості примірників (від 50 до 200) і поширену серед наукових бібліотек. Інститут створив власну поліграфічну дільницю у 1988 р. з метою...
 • 4,77 МБ
 • добавлен
 • изменен

Курсова робота студента Донецького національного університету ім. В. Стуса, 2017. 31 с. У даній роботі проаналізовано погляди М. Карамзіна та Д. Бантиш-Каменського на історію України. Вступ Місце України в праці М. Карамзіна " История государства Российского" Витоки світогляду «придворного історіографа» Характеристика праці Україна крізь призму поглядів М. Карамзіна «История Малой...
 • 175,10 КБ
 • добавлен
 • изменен