Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Последние выложенные файлы

Наукова монографія. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1998. — 324 с. — ISBN 966-7191-10-9. У представленій монографії досліджуються питання виділення української мови з праслов'янської, початкові щаблі її становлення як самобутньої лінгвістичної системи на тлі процесів, пов'язаних із постанням інших слов’янських мов. На основі аналізу вже відомих та нових історичних,...
 • 16,21 МБ
 • добавлен
 • изменен

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiлологiчних наук: 10.02.01 – Українська мова. – Слов’янський державний педагогічний університет. – Слов’янськ, 2006. – 212 с. Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Глущенко В.А. Праці А.Ю. Кримського (1871 – 1942) посідають одне з найвизначніших місць у розвитку філологічної науки кінця XIX ст. – першої половини...
 • 1,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертацiï на здобуття наукового ступеня кандидата фiлологiчних наук: 10.02.01 – Українська мова. – Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – 24 с. Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Глущенко В.А. Праці А.Ю. Кримського (1871 – 1942) посідають одне з найвизначніших місць у розвитку філологічної науки кінця XIX ст. – першої половини XX ст....
 • 402,11 КБ
 • добавлен
 • изменен

Canadian Institute of Ukrainian Studies, 2016. — 667 p. — ISBN 978-1-894865-44-9. In this collection of scholarly essays, Michael Moser examines the history of the Ukrainian language and takes issue with the verdict of the infamous Russian Valuev Directive of 1863 that Ukrainian is "a language that did not, does not, and cannot exist." Moser shows that Ukrainian is as deeply...
 • 3,47 МБ
 • добавлен
 • изменен

Одеса: Видання книгопродавця Распопова Е.П., 1873. — 160 с. У передмові до “Словниці української (або югової-руської) мови” 1873 року Фортунат Михайлович Піскунов (18?-?) стверджував, що українська мова відрізняється від російської народної та літературної мови, якою народ не спілкується та багато чого в ній не розуміє, а тому російська літературна мова “не может быть...
 • 17,51 МБ
 • добавлен
 • изменен

Киев: типография Г. Т. Корчак-Новицкого, 1888. — 103 с. От автора Въ библіотекѣ кіево-печерской лавры, подъ Л« XII, 17, хранится помѣщаемая нами въ видѣ приложенія къ „Кіевской Старипѣ" рукопись подъ заглавіемъ: „Синонима славеиоросская". Она переплетена въ одну книгу съ грамматикой Мелетія Смотрицкаго. Экземпляръ грамматики полный, съ фортой, на которой обозначенъ 1619 годъ....
 • 2,58 МБ
 • добавлен
 • изменен

Присвячується ХІ з'їздові славістів у Братиславі. — Київ: Наукова думка, 1993. — 400 с. — ISBN 5-12-009243-8. У збірнику публікуються листи українських філологів-славістів XIX ст. до видатного вченого, професора Віденського університету Франца Міклошича. Вони розкривають співробітництво діячів слов’янських культур і становлення слов’янознавства на Україні, вводять у науковий обіг...
 • 11,55 МБ
 • добавлен
 • изменен

Братства церковнаго Виленскаго, 1619. — 412с. Смотрицький, Мелетiй Герасимович, apie 1578-1633. Грамматики славенския правилное Синтагма, потщанием многогрешнаго мниха Мелетия Смотриского, в коиновии Братства церковнаго Виленскаго при храме Сошествиа прес[вя]таго и животворящаго д[у]ха, назданном странствующаго снисканное и прижитое, лета от воплощения б[о]га слова 1619, правящу...
 • 125,99 МБ
 • добавлен
 • изменен

Київ: Наукова думка, 1991. — 268 с. Монографія присвячена з’ясуванню походження складних в етимологічному відношенні різновидів українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів, що виникли від слов’янських автохтонних особових власних імен-композитів (типу Білогорща, Желібори, Остобіж, Семигинів) і відкомпрзитного походження (типу Бучач, Зборів, Нагуєвичі, Почапи)....
 • 13,20 МБ
 • добавлен
 • изменен

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора фiлологiчних наук: 10.02.01 – Українська мова. – Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – 505 с. Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор Мойсієнко В.М. Дану роботу присвячено варіативності у староукраїнській літературно-писемній мові XIV – XV ст. В українському мовознавстві...
 • 9,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертацiï на здобуття наукового ступеня доктора фiлологiчних наук: 10.02.01 – Українська мова. – Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — [2], 37 с. Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор Мойсієнко В.М. Реферовану роботу присвячено варіативності у староукраїнській літературно-писемній мові XIV – XV ст. В...
 • 413,08 КБ
 • добавлен
 • изменен

Додатки до дисертацiї на здобуття наукового ступеня доктора фiлологiчних наук: 10.02.01 – Українська мова. – Інститут української мови НАНУ. – Київ, 2015. – [1], 65 с. Науковий консультант: член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор Німчук В.В. Ці додатки до вищевказаної дисертацiї Фаріон І.Д. мають назву «Українськомовні виміри крізь призму персоналістичної...
 • 1,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора фiлологiчних наук: 10.02.01 – Українська мова. – Інститут української мови НАНУ. – Київ, 2015. – [1], 456 с. Науковий консультант: член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор Німчук В.В. Автор використовує у даній роботі складний термін староукраїнська (руська) мова , що одночасно вказує на хронологію та давню...
 • 5,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертацiï на здобуття наукового ступеня доктора фiлологiчних наук: 10.02.01 – Українська мова. – Інститут української мови НАНУ. – Київ, 2015. – [2], 50 с. Науковий консультант: член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор Німчук В.В. Автор використовує у реферованій роботі складний термін староукраїнська (руська) мова , що одночасно вказує на...
 • 613,77 КБ
 • добавлен
 • изменен

Київ: Друкарня І.І. Чоколова, 1912. — 96 с. Автор виступає проти Грушевского, який писав важкою мовою, вживав полонізми, користувався особливим правописом (-ся писав окремо, як в інших словянскьких мовах, що і не прижилось). «Писати треба так, як люди говорять!». Тому не терпів літеру «ї», писав не «їх», а «йих» і т. ін. У заповітах вимагав, щоб так його друкували «на віки вічні»....
 • 6,65 МБ
 • добавлен
 • изменен

Практичний довідник. — Кривий Ріг, 2014. — 76 с. Практичний довідник містить теоретичні відомості та систему завдань, скерованих на практичне засвоєння закономірностей розвитку фонетичної та морфологічної будови української мови. Спираючись на дані порівняльного мовознавства, діалектології, сучасної української літературної мови, студенти матимуть змогу простежити становлення...
 • 743,99 КБ
 • добавлен
 • изменен

Наукове видання. — Упорядник текстів пам’яток і автор вступних статей Німчук В.В. — Київ: Наукова думка, 1964. — 204 с. — (Пам’ятки української мови) Запропоноване наукове видання підготував відомий український мовознавець доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Василь Васильович Німчук (1933-2017). У цьому виданні опубліковано дві науково коментовані...
 • 33,24 МБ
 • добавлен
 • изменен

Підручник. 2-ге видання. — К.: АртЕк, 2002. — 424 с. Якою була функціонально перша українсько-руська літературна мова? Звідки вона прийшла? Які були в ній стилі і яка була між ними відмінність? Ви знайдете відповіді на ці питання в пропонованому підручнику. Далі ви довідаєтесь, як старослов'янська мова, що нею починалася українсько-руська писемність, поступово перетворюється в...
 • 844,00 КБ
 • добавлен
 • изменен

К.: МПП Таля, 2012. — 80 с. Видання четверте, виправлене й доповнене. Мета цього видання - показати у короткій формі, що русифікація України ніяк не було самочинним, природнім процесом, як це намагаються доводити аполегети імперії, а цілеспрямованою державною політикою всіх російських режимів, починаючи від доби Романових, закінчуючи нинішнім режимом Путіна. Викладені факти...
 • 805,44 КБ
 • добавлен
 • изменен