Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Последние выложенные файлы

München: Verlag Otto Sagner, 1985. — 150 с. Предлагаемая книга посвящена исследованию образования синтетических личных словоформ глаголов в современном украинском литературном языке (за исключением 'нерегулярных' словоформ настоящего времени глаголов дати, ïсти, вiсти и бути). Анализ и описание указанного отрезка украинсной словоизменительной системы является, однако, не...
 • 15,00 МБ
 • добавлен
 • изменен

Методичні рекомендації до практичних занять. — Івано-Франківськ : ПНУ, 2017. — 24 c. У методичних рекомендаціях пропонується плани практичних занять, завдання та література для опрацювання з курсу «Літературний стиль». Акцент зроблено на практичному застосуванні художніх стилів у професійній творчійдіяльності.Розраховано на студентів-журналістів та філологів.
 • 710,95 КБ
 • добавлен
 • изменен

Посібник для студентів ІV курсу спеціальності ''Початкова освіта''. — Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. — 93 c. Посібник є компонентом методичного забезпечення дисципліни «Сучасна українська мова з практикумом» для студентів спеціальності «Початкова освіта» університетів та інститутів. У ньому відповідно до Стандартів вищої освіти України та розробленої на їх основі робочої...
 • 1,26 МБ
 • добавлен
 • изменен

Львів: Апріорі, 2016. — 384 с. — ISBN 978-617-629-304-0. «Слова, що нас збагачують» – словник вишуканої української мови, покликаний відновити призабуті, а почасти несправедливо «викоренені» з народної свідомості, слова у нашій мові. Автор звертається до творчості майстрів художнього пера та літературного перекладу, щоб читач наснажився різнобарв’ям словотвору рідної мови, її...
 • 2,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Апріорі, 2019. — 456 с. — ISBN 978-617-629-520-4. Українсько-російський словник правдивої мови «Скажи мені українською» має на меті повернути розуміння величі й краси української мови, а також покращити загальний рівень володіння українською мовою в побуті та діловому спілкуванні. Формат словника наочно показує відмінності між правдивою українською мовою й штучними...
 • 3,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Апріорі, 2017. — 800 с. — ISBN 978-617-629-391-0. Сучасний словник живої мови «Мовою бестселерів» розкриває фразеологічне багатство рідної мови. Автор опрацював близько 3000 усталених та оказійних висловів української та світової літератури. Словник занурить Вас у безмежний океан фразеологізмів. 600 творів від найкращих майстрів художнього пера роблять це ювілейне авторське...
 • 4,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Апріорі, 2014. — 664 с. — ISBN 978-617-629-239-5. Сучасний словник гарної української мови «Говорімо гарно!» розкриває велич і красу рідної мови, звільняє її від суржику й чужомовних запозик. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному (буденному) словниковому запасу сучасних українців. У Словнику опрацьовано понад 20 000 найбільш...
 • 4,48 МБ
 • добавлен
 • изменен

Наукова монографія. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1998. — 324 с. — ISBN 966-7191-10-9. У представленій монографії досліджуються питання виділення української мови з праслов'янської, початкові щаблі її становлення як самобутньої лінгвістичної системи на тлі процесів, пов'язаних із постанням інших слов’янських мов. На основі аналізу вже відомих та нових історичних,...
 • 16,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса: ПНПУ, 2009. — 141 с. У навчальному посібнику розглянуто усі етапи роботи над статтею та доповіддю на конференцію (від виникнення самої ідеї, теми, формулювання мети, завдань, визначення методів дослідження, побудови тексту, редагування та підготовки до публікації). Для викладачів вищих та середніх навчальних закладів, аспірантів, магістрантів, студентів.
 • 875,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. — К.: Грамота, 2008. — 240 с. Вирішальну роль у державотворенні відіграє національна свідомість, що виробляється на основі національної ментальності, найяскравішим виявом якої є мова. Працю «Мова і національна ментальність» присвячено дослідженню зв’язків між цими явищами, установленню різних типів національної ментальності у зв’язку із своєрідністю певної мови й...
 • 11,46 МБ
 • добавлен
 • изменен

Київ ; Одеса: Вища школа, 1980. — 161 с. (деякі сторінки пошкоджені) Призначення посібника – допомогти студентам-філологам набути навичок самостійного аналізу мовних явищ. У посібнику вміщено схеми і подано зразки проведеного за цими схемами лексичного, фразеологічного, фонетичного, словотворчого, морфемного аналізу, морфологічного аналізу частин мови, синтаксичного аналізу...
 • 2,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ – Одеса: Вища школа, 1980. – 161 с. (деякі сторінки пошкоджені) Призначення посібника – допомогти студентам-філологам набути навичок самостійного аналізу мовних явищ. У посібнику вміщено схеми і подано зразки проведеного за цими схемами лексичного, фразеологічного, фонетичного, словотворчого, морфемного аналізу, морфологічного аналізу частин мови, синтаксичного аналізу...
 • 47,43 МБ
 • добавлен
 • изменен

Збірник наукових праць. – Упорядники Губарева Г.А., Трифонов Р.А. — Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2016. — 132 с. — ISBN 978-966-285-334-6. Автором наукових праць, розміщених у представленому збірнику, є Володимир Семенович Калашник (1936 р.н.) – відомий український мовознавець, доктор філологічних наук (1992), професор (1994), академік АН ВШ...
 • 891,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Наукова монографія. — Київ: Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, 2009. — 118 с. У монографії окреслено елементи мовного та методичного складників фахової підготовки вчителя-словесника, які забезпечують реалізацію українознавчого підходу до процесу навчання, подано різноаспектний методичний аналіз нового покоління підручників з української мови, з’ясовано...
 • 784,69 КБ
 • добавлен
 • изменен