Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Последние выложенные файлы

Підручник. — За ред. В. В. Середи, М. М. Цимбалюка. — Львів: ЛьвДУВС, 2015. — 428 с. — ISBN 978-617-511-194-9. Обґрунтовано важливість філософії у житті людини. Максимально враховано дискусійні питання щодо доцільності викладання у вишах навчальної дисципліни «Філософія». Подано словниковий понятійно-категорійний апарат філософії, що значно спрощує студентам удосконалення...
 • 3,06 МБ
 • добавлен
 • изменен

Представленные материалы подготовлены П.Г. Щедровицким в рамках проекта «Философия России XX века». Они служат для ознакомления с творчеством философа и для популяризации его работ. Еще одной задачей является сбор редких сведений о мыслителе и анализ малоизвестных тем его творчества. Все материалы опубликованы на официальной странице П.Г. Щедровицкого в фейсбуке:...
 • 2,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Представленные материалы подготовлены П.Г. Щедровицким в рамках проекта «Философия России XX века». Они служат для ознакомления с творчеством философа и для популяризации его работ. Еще одной задачей является сбор редких сведений о мыслителе и анализ малоизвестных тем его творчества. Все материалы опубликованы на официальной странице П.Г. Щедровицкого в фейсбуке:...
 • 1,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Представленные материалы подготовлены П.Г.Щедровицким в рамках проекта «Философия России XX века». Они служат для ознакомления с творчеством философа и для популяризации его работ. Еще одной задачей является сбор редких сведений о мыслителе и анализ малоизвестных тем его творчества. Все материалы опубликованы на официальной странице П.Г. Щедровицкого в фейсбуке:...
 • 1,71 МБ
 • добавлен
 • изменен

Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. – 44 с. Книгу для читання “Ліля” перекладено з англійської мови та адаптовано до української дійсності за книгою американського професора Метью Ліпмана (Matthew Lipman. Elfie. – Upper Montclair: The Institute for the Advancement of Philosophy for Children, 1988), засновника програми “Філософія для дітей”. Книга призначена для учнів...
 • 361,92 КБ
 • добавлен
 • изменен

Філософія для аспірантів: конспекти : навч.-метод. видання / за ред. А. Синиці. - Львів : Ліга-Прес, 2017. - 92 с. Пропоноване видання у формі конспектів містить відповіді на перелік орієнтовних питань для підготовки до складання іспиту з філософії, а також аналіз праць, винесених на іспит. Для аспірантів, що готуються до складання іспиту з філософії.
 • 3,01 МБ
 • добавлен
 • изменен

Учебник по философия — Анубис, 2001. — 225 с. Увод. Що е философия? . В началото е съм нението. Що е философия? Класически м етоди. Модерни м етоди. Свят . Битие. Природа. Мит, Космос, Символ. Природа. Вселена и дом. Светът на културата - дейностите. Светът на културата - предметите. Бог. Човек . Тялото и душата. Езикът. Екзистенцията. Човекът и обществото . Комуналният човек....
 • 17,79 МБ
 • добавлен
 • изменен

Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень). — Київ: Грамота, 2012. — 248 с. — ISBN 978-966-349-370-1. У підручнику втілено не лише процес пізнання, а й роль людини в розмаїтті суперечностей сучасності, обґрунтована необхідність форму вання творчого мислення на основі філософського знання. Підручник призначений для учнів 11 класу...
 • 87,60 МБ
 • добавлен
 • изменен

Київський університет ім. Бориса Грінченка, Київ, Гомолицька Д.І., 2015 р., 21 слайд, 3 ст. (коментарі до презентації). Дисципліна "Людина і світ", 10-11 класи. В презентації опрацьовані такі питання: Історичні типи філософських вчень про людину. Що таке філософія релігії.
 • 20,93 МБ
 • добавлен
 • изменен

Підручник. — К.: Грамота, 2010. — 256 с. — ISBN 978-966-349-269-8. Підручник призначений для учнів 10 класу, які вивчають філософію на профільному рівні. В ньому втілені основні проблеми курсу філософії в історико-філософському аспекті. Історія вітчизняної філософії розкрита в контексті світового філософського процесу. У виданні подані фрагменти творів відомих філософів....
 • 57,20 МБ
 • добавлен
 • изменен

Лесникова Е.В. Ролик о смысле жизни, предназначении человека, его внутреннем мире. Построен на ассоциативных связях между музыкой, стихами и видео рядом. Использованы стихи Д. Яшенко, музыка О. Акрама. Способствует созданию определенной атмосферы погружения в размышления.
 • 32,43 МБ
 • добавлен
 • изменен