Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Последние выложенные файлы

Вучэбны дапаможнік для 7 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. — Мінск: Народная асвета, 2017. — 176 с. У цяперашні час даследаванні па інфарматыцы асабліва запатрабаваныя і актуальныя. Роля гэтай дысцыпліны ва ўмовах сучаснага свету ўсё больш узрастае. Аўтары вучэбнага дапаможніка, паспрабавалі зрабіць так, каб вывучэнне інфарматыкі было цікавым і...
 • 15,22 МБ
 • добавлен
 • изменен

Горячев А.В., Макарина Л.А., Паволоцкий А.В., Платонова Н.С. . Учебник. — В 2-х частях. — М.: Баласс, 2015. — 144 с.: ил. — (Образовательная система «Школа 2100»). — ISBN 978-5-85939-938-3. Учебник «Информатика» для 7 класса соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. Является продолжением непрерывного курса информатики...
 • 4,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Горячев А.В., Макарина Л.А., Паволоцкий А.В., Платонова Н.С. . Учебник. — В 2-х частях. — М.: Баласс, 2015. — 256 с.: ил. — (Образовательная система «Школа 2100»). — ISBN 978-5-85939-937-6. Учебник «Информатика» для 7 класса соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. Является продолжением непрерывного курса информатики...
 • 9,18 МБ
 • добавлен
 • изменен

Підручник. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2015. — 180 с. Цей підручник допоможе вам продовжити вивчення інформатики. Матеріал поділений на п’ять розділів. У підручнику описано хід виконання усіх передбачених програмою практичних робіт, створено файли-заготовки до вправ та практичних робіт (знаходяться під відповідним ім’ям на диску інтерактивної складової підручника в...
 • 10,34 МБ
 • добавлен
 • изменен

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Підручник. — К.: Генеза, 2015. — 240 с. Навчальний матеріал підручника поділено, згідно з новою програмою, на п’ять розділів. Розділ «Табличний процесор» подано у двох варіантах - для роботи з табличними процесорами з пакетів Microsoft Office та LibreOffice. Кожен пункт підручника містить запитання для актуалізації...
 • 166,23 МБ
 • добавлен
 • изменен

Учебник. — М.: Просвещение, 2008. — 208 с. Цель этого учебника - продолжить изучение основ алгоритмического мышления, начатое в учебнике "Информатика - 6. Алгоритмика". Алгоритмические средства предыдущего учебника расширяются за счет введения переменных. Изучение переменных начинается на материале Исполнителей, уже известных из предыдущего курса. Далее рассматриваются новые...
 • 55,57 МБ
 • добавлен
 • изменен

Падручнік. — Мінск: Народная асвета, 2009. — 159 с. Вучэбны дапаможнік для 7-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання. Інфармацыя і інфармацыйныя працэсы. Апаратнае і праграмнае забеспячэнне камп'ютэра. Асновы алгарытмізацыі і праграміравання. Камп'ютэрныя прззентацыі. Камп'ютэрныя камунікацыі і сетка Інтзрнет.
 • 10,59 МБ
 • добавлен
 • изменен

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г. Підручник. — К.: Освіта, 2015. — 224 с. Підручник «Інформатика, 7 клас» відповідає програмі з інформатики для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальний матеріал викладений в цікавій, доступній формі, спрямований на розвиток творчих здібностей, логічного мислення, кмітливості та навичок самоосвіти....
 • 44,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Підручник. — К.: Генеза, 2015. — 256 с. Навчальний матеріал підручника скомпоновано згідно із чинною програмою у п’ять розділів, кожен з яких поділено на пункти. Розділ «Табличний процесор» подано у двох варіантах – для роботи з табличними процесорами з пакетів Microsoft Office та LibreOffice. Кожен пункт підручника...
 • 51,13 МБ
 • добавлен
 • изменен

Учебник. — М.: Просвещение, 2012. — 191 с.: ил. — ISBN 978-5-09-020999-1 Учебник входит в УМК «Гейн А.Г. (7-9 классы)». Кроме объяснительного текста, в учебнике содержится большое количество вопросов и заданий, в том числе выполняемых при помощи компьютера. Учебный материал излагается как для ОС Windows, так и для OC Linux. Приводятся темы для обсуждения в группах, а также темы...
 • 7,26 МБ
 • добавлен
 • изменен

Підручник. — Шепетівка: Аспект, 2015. — 88 с. Рекомендується для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів різних профілів, відповідає вимогам діючої програми МОН України з інформатики для 5-9 класів, базується на використанні офісного пакета Microsoft Office та середовища програмування Лого. Просто і доступно описані: електронне листування, алгоритми з повторенням і...
 • 1,94 МБ
 • добавлен
 • изменен

Підручник. — 4-те вид., виправлене і доп. — Шепетівка: Аспект, 2011. — 152 с. — ІSBN 978-966-2017-06-9. Рекомендується для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів різних профілів. Відповідає вимогам діючих програм з інформатики та 12-бальній шкалі оцінювання знань учнів. Просто і доступно описані основні відомості про інформацію та інформаційні процеси, інформаційну...
 • 2,84 МБ
 • добавлен
 • изменен

Учебник. — Минск: Нар. асвета, 2009. — 159 с.: ил. Русский язык обучения. Содержание: Информация и информационные процессы. Виды информации. Информационные процессы. Носители информации. Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Устройство компьютера. Операционная система. Работа с окнами. Файловая система. Операции с объектами файловой системы. Файловый менеджер....
 • 26,04 МБ
 • добавлен
 • изменен

Учебник для средних общеобразовательных школ (на таджикском языке). — Душанбе: Варганза, 2007. — 184 с. Назарияи технологияи информатсионӣ. Воситаҳои информатикунонӣ. Технологияҳои информатсионӣ ва коммуникатсионӣ.
 • 4,36 МБ
 • добавлен
 • изменен

Учебник. — М.: Просвещение, 2012. — 191 с.: ил. — ISBN 978-5-09-020999-1. Учебник входит в УМК «Гейн А.Г. (7-9 классы)». Кроме объяснительного текста, в учебнике содержится большое количество вопросов и заданий, в том числе выполняемых при помощи компьютера. Учебный материал излагается как для ОС Windows, так и для OC Linux. Приводятся темы для обсуждения в группах, а также...
 • 17,66 МБ
 • добавлен
 • изменен

Учебник. — В 2-х книгах. — М.: Баласс, 2012. — 144 с.: ил. Учебник предназначен для учащихся 7-го класса образовательных учреждений. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, является продолжением непрерывного курса информатики и составной частью комплекта учебников развивающей Образовательной системы «Школа 2100»....
 • 26,99 МБ
 • добавлен
 • изменен

Учебник. — В 2-х книгах. — М.: Баласс, 2012. — 256 с.: ил. — ISBN 978-5-85939-937-6. Учебник предназначен для учащихся 7-го класса образовательных учреждений. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, является продолжением непрерывного курса информатики и составной частью комплекта учебников развивающей Образовательной...
 • 51,68 МБ
 • добавлен
 • изменен