Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Последние выложенные файлы

Методичні рекомендації. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 239 с. Методичні рекомендації для викладачів, які проводять контроль у слухачів центру підготовки іноземних громадян. Методичні рекомендації є частиною комплексу навчально-методичних матеріалів з української мови для студентів-іноземців довузівського етапу навчання. У методичних...
 • 3,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Словник. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 239 с. Українсько-французький..словник створено відповідно до вимог робочої програми Центру підготовки іноземних громадян Запорізького державного медичного університету з дисципліни «Українська мова» (2018р.). Словник містить 3300 лексичних одиниць. Створення словника обумовлене необхідністю...
 • 2,50 МБ
 • добавлен
 • изменен

Практикум. — Львів: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2019. — 22 с. Навчальний посібник призначений для вивчення української мови як іноземної на елементарному рівні (згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти – рівень А1). Основне завдання навчального посібника – сформувати комунікативну компетенцію студента-іноземця.
 • 587,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Львів: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2018. — 22 с. Контрольна робота №1 з теми “Вступний фонетичний курс”. Контрольна робота №2 з теми «Родовий відмінок». Контрольна робота №3 з теми «Давальний відмінок». Контрольна робота №4 з теми “Знахідний відмінок”. Контрольна робота №5 з теми “Орудний відмінок”. Контрольна робота №6 з теми...
 • 554,34 КБ
 • добавлен
 • изменен

Навчальний посібник з читання за матеріалами місцевого країнознавства для іноземних студентів. — Харків: ХНАДУ, 2011. — 140 с. Навчальний посібник “Харків. Перші кроки” призначений для іноземних студентів, які навчаються на підготовчих факультетах вищих навчальних закладів України, а також на короткострокових мовних курсах. Мета посібника – підготувати студентів до сприйняття...
 • 3,19 МБ
 • добавлен
 • изменен

Підручник. — Вінниця: Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Твори, 2019. — 155 с. — ISBN 978-966-949-104-6. Василенко Г. Л., Дмитрук Л. І., Тищенко Л. Т., Полиця Т. Д., Чернякевич С. І., Кукуруза Ю. В., Лисогора В. В., Матусевич Л. М. Підручник розрахований на іноземних студентів, які починають вивчати українську мову як іноземну. Він повністю відповідає...
 • 1,11 МБ
 • добавлен
 • изменен

Навчальний посібник. — Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова), 2019. — 194 с. — ISBN 978-966-695-475-9. Мета посібника – сформувати в студентів мовленнєву діяльність (читання, аудіювання, усне мовлення, писемне мовлення). Посібник містить тексти (97 шт.), що супроводжуються пропедевтичними лексичними...
 • 1,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. — Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова), 2019. — 69 с. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи «Мовна підготовка» (українська мова як іноземна) призначено для іноземних студентів усіх спеціальностей підготовки бакалавра, що закінчили підготовчий факультет. Основна...
 • 551,75 КБ
 • добавлен
 • изменен

Навчальний посібник. — Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2016. — 184 с. Посібник для слухачів підготовчих відділень медичних університетів. Навчальний посібник призначений для слухачів-іноземців підготовчого відділення ме-дичних університетів України, оскільки містить лексику, спрямовану на подальше вивчення медичних дисциплін. Методична концепція...
 • 4,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник тестових завдань. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2019. — 207 с. Збірник тестових завдань для самостійної роботи слухачів-іноземних громадян довузівського етапу підготовки. Збірник тестових завдань містить лексико-граматичні завдання з української мови (аспект: науковий стиль мовлення). Збірник складається з 9 практичних занять згідно з...
 • 2,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2019. — 147 с. Навчальний посібник для слухачів Центру підготовки іноземних громадян з дисципліни «Країнознавство». Навчальний посібник з курсу «Країнознавство» створено авторами відповідно до вимог чинної програми з дисципліни «Країнознавство». Цей посібник призначено для формування...
 • 776,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 103 с. Практикум з дисципліни «Українська мова як іноземна» (фахова мова) призначений для слухачів Центру підготовки іноземних громадян, які готуються до вступу у вищі навчальні заклади України. Практикум укладено відповідно до «Навчального плану з фахової мови для іноземних студентів довузівського...
 • 1,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ), 2019. — 45 с. Методичні вказівки призначені для розвитку навичок діалогічного мовлення іноземних студентів. Методичні вказівки містять різноманітні ситуативні діалоги, розмовні моделі та вирази, лексико-граматичні завдання. У бібліотеці. Вільний час. Смачного! Поздоровлення. У...
 • 461,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Полтава: Українська медична стоматологічна академія, ФОП Гаража М.Ф., 2019. — 148 с. — ISBN 978-617-7669-14-1. Навчальний посібник «Читаємо українською» містить тексти і діалоги, що вирізняються стиличним розмаїттям, невеликим обсягом, доступністю і чіткістю будови, цікавим змістом і належним лексико-граматичним оформленням. До всіх текстів передбачені...
 • 6,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (ХНУ імені В.Н. Каразіна), 2019. — 58 с. Посібник призначений для іноземних студентів англомовної форми навчання медичних спеціальностей. Навчальні матеріали структуровано таким чином, що в результаті формуються комунікативні вміння в навчально-професійній сфері спілкування. Навчальне видання...
 • 3,31 МБ
 • добавлен
 • изменен

北京:商务印书馆,2001年. — 452 页. — ISBN 7-100-03304-7. 为了满足国内越来越多的人学习乌克兰语的需要,我们编写了这本《乌克兰语自学课本》。 这是一部学习乌克兰语的基础读物,它既可供有中等文化水平的读者自学使用,也可作为一般的课堂教材。 “便于自学”是本书编写所遵循的最重要的原则。每篇课文的结构与内容安排,与全书配合的录音材料,直至书后所附的《参考答案》、《生词总表》,都能体现这一原则。
 • 81,32 МБ
 • добавлен
 • изменен

Навчальний посібник. — Дніпро: Національний гірничий університет (НГУ), 2017. — 84 с. — ISBN 978-966-350-603-6. У навчальному посібнику представлені всі види мовленнєвої діяльності студентів по вивченні української мови як іноземної, спрямовані на розвиток мовленнєвої поведінки, необхідної для ефективного навчання в українських вишах, спілкування в академічному і повсякденному...
 • 1,86 МБ
 • добавлен
 • изменен

Навч. посібник. — Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (ХНУМГ), 2019. — 194 с. — ISBN 978-966-695-475-9. Мета посібника – сформувати в студентів мовленнєву діяльність (читання, аудіювання, усне мовлення, писемне мовлення). Посібник містить тексти, що супроводжуються пропедевтичними лексичними завданнями, спрямованими на повне або...
 • 1,24 МБ
 • добавлен
 • изменен

Навчальний посібник. — Суми: Сумський державний університет (СумДУ), 2019. — 104 с. Навчальний посібник призначено для іноземних студентів підготовчих відділень. Посібник передбачає ознайомлення слухачів з особливостями наукового стилю мовлення на базі спеціальних дисциплін, які вивчають на підготовчому відділенні в групах інженерно-технічного профілю: математики, хімії, фізики та...
 • 1,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Суми: Сумський державний університет (СумДУ), 2019. — 104 с. Навчальний посібник призначено для іноземних студентів підготовчих відділень. Посібник передбачає ознайомлення слухачів з особливостями наукового стилю мовлення на базі спеціальних дисциплін, які вивчають на підготовчому відділенні в групах інженерно-технічного профілю: математики, хімії, фізики та...
 • 2,10 МБ
 • добавлен
 • изменен

Методичні вказівки. — Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ), 2017. — 23 с. Методичні вказівки для додаткового читання художніх текстів українською мовою призначені для іноземних студентів підготовчого факультету. Методичні вказівки містять адаптовані тексти з художньої літератури, які супроводжуються завданнями для перевірки розуміння...
 • 179,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ), 2017. — 23 с. Методичні вказівки для додаткового читання художніх текстів українською мовою призначені для іноземних студентів підготовчого факультету. Методичні вказівки містять адаптовані тексти з художньої літератури, які супроводжуються завданнями для перевірки розуміння...
 • 286,29 КБ
 • добавлен
 • изменен

Практикум. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 229 с. Практикум для самостійної роботи слухачів-іноземних громадян довузівського етапу підготовки. Практикум містить лексико-граматичні завдання з української мови. Практикум (Частина ІІ) з української мови для іноземних слухачів довузівського етапу навчання – це частина навчально-методичного...
 • 1,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 229 с. Практикум для самостійної роботи слухачів-іноземних громадян довузівського етапу підготовки. Практикум містить лексико-граматичні завдання з української мови. Практикум (Частина ІІ) з української мови для іноземних слухачів довузівського етапу навчання – це частина навчально-методичного...
 • 1,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 157 с. Практикум для самостійної роботи слухачів-іноземних громадян довузівського етапу підготовки. Практикум містить лексико-граматичні завдання з української мови. Практикум з української мови для іноземних слухачів довузівського етапу навчання – це частина навчально-методичного комплексу...
 • 971,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 157 с. Практикум для самостійної роботи слухачів-іноземних громадян довузівського етапу підготовки. Практикум містить лексико-граматичні завдання з української мови. Практикум з української мови для іноземних слухачів довузівського етапу навчання – це частина навчально-методичного комплексу...
 • 1,13 МБ
 • добавлен
 • изменен

Навчальний посібник. — Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2009. — 60 с. Містять завдання з української мови, які допоможуть студентам- іноземцям ознайомитись з історією й традиціями України та культурою інших країн, а також оволодіти науковою термінологією зі спеціальних дисциплін. Завдання з української мови призначені для практичних...
 • 713,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2014. — 20 с. Тексти переказів і вправ для студентів-іноземців підготовчого відділення. Комплекс містить адаптовані тексти біографічного характеру, що супроводжуються пере-дтекстовими завданнями, мета яких – допомогти іноземним студентам зрозуміти грама-тичну форму слів у реченні,...
 • 141,87 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2014. — 20 с. Тексти переказів і вправ для студентів-іноземців підготовчого відділення. Комплекс містить адаптовані тексти біографічного характеру, що супроводжуються пере-дтекстовими завданнями, мета яких – допомогти іноземним студентам зрозуміти грама-тичну форму слів у реченні,...
 • 186,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2012. — 24 с. Запропоновані граматичні таблиці допоможуть студентам- іноземцям вдосконалити знання з української мови. Пропоноване видання призначено для практичних занять з іноземними студентами всіх спеціальностей, які оволоділи базовою практичною граматикою української мови, й...
 • 231,04 КБ
 • добавлен
 • изменен

Навчальний посібник. — Вінниця: Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2011. — 114 с. Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців ІІ курсу, які проходять мовно-технологічну практику з метою оволодіння термінологічною лексикою своєї майбутньої спеціальності. Посібник містить різноманітні фахові тексти та завдання, які спрямовані на засвоєння спеціальної...
 • 1,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Вінниця: Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2011. — 114 с. Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців ІІ курсу, які проходять мовно-технологічну практику з метою оволодіння термінологічною лексикою своєї майбутньої спеціальності. Посібник містить різноманітні фахові тексти та завдання, які спрямовані на засвоєння спеціальної...
 • 846,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Вінниця: Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2018. — 36 с. Матеріали, уміщені в методичних вказівках, призначені для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни «Українська мова (для іноземців)», мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких умінь та навичок правильної побудови та використання граматичних конструкцій у...
 • 414,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Вінниця: Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2018. — 36 с. Матеріали, уміщені в методичних вказівках, призначені для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни «Українська мова (для іноземців)», мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких умінь та навичок правильної побудови та використання граматичних конструкцій у...
 • 1007,16 КБ
 • добавлен
 • изменен

Словник. — Київ: Національний авіаційний університет (НАУ), 2009. — 204 с. — ISBN 978-966-598-530-3. Тлумачний словник містить 3000 найуживаніших слів сучасної української літературної мови, необхідних для спілкування та розуміння текстів середньої складності. До кожного слова подано його основні граматичні форми, тлумачення, наведено приклади вживання слова та основну...
 • 11,50 МБ
 • добавлен
 • изменен