Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Последние выложенные файлы

Навч. посібник. — Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (ХНУМГ), 2019. — 194 с. — ISBN 978-966-695-475-9. Мета посібника – сформувати в студентів мовленнєву діяльність (читання, аудіювання, усне мовлення, писемне мовлення). Посібник містить тексти, що супроводжуються пропедевтичними лексичними завданнями, спрямованими на повне або...
 • 1,24 МБ
 • добавлен
 • изменен

Навчальний посібник. — Суми: Сумський державний університет (СумДУ), 2019. — 104 с. Навчальний посібник призначено для іноземних студентів підготовчих відділень. Посібник передбачає ознайомлення слухачів з особливостями наукового стилю мовлення на базі спеціальних дисциплін, які вивчають на підготовчому відділенні в групах інженерно-технічного профілю: математики, хімії, фізики та...
 • 1,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Суми: Сумський державний університет (СумДУ), 2019. — 104 с. Навчальний посібник призначено для іноземних студентів підготовчих відділень. Посібник передбачає ознайомлення слухачів з особливостями наукового стилю мовлення на базі спеціальних дисциплін, які вивчають на підготовчому відділенні в групах інженерно-технічного профілю: математики, хімії, фізики та...
 • 2,10 МБ
 • добавлен
 • изменен

Методичні вказівки. — Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ), 2017. — 23 с. Методичні вказівки для додаткового читання художніх текстів українською мовою призначені для іноземних студентів підготовчого факультету. Методичні вказівки містять адаптовані тексти з художньої літератури, які супроводжуються завданнями для перевірки розуміння...
 • 179,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ), 2017. — 23 с. Методичні вказівки для додаткового читання художніх текстів українською мовою призначені для іноземних студентів підготовчого факультету. Методичні вказівки містять адаптовані тексти з художньої літератури, які супроводжуються завданнями для перевірки розуміння...
 • 286,29 КБ
 • добавлен
 • изменен

Практикум. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 229 с. Практикум для самостійної роботи слухачів-іноземних громадян довузівського етапу підготовки. Практикум містить лексико-граматичні завдання з української мови. Практикум (Частина ІІ) з української мови для іноземних слухачів довузівського етапу навчання – це частина навчально-методичного...
 • 1,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 229 с. Практикум для самостійної роботи слухачів-іноземних громадян довузівського етапу підготовки. Практикум містить лексико-граматичні завдання з української мови. Практикум (Частина ІІ) з української мови для іноземних слухачів довузівського етапу навчання – це частина навчально-методичного...
 • 1,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 157 с. Практикум для самостійної роботи слухачів-іноземних громадян довузівського етапу підготовки. Практикум містить лексико-граматичні завдання з української мови. Практикум з української мови для іноземних слухачів довузівського етапу навчання – це частина навчально-методичного комплексу...
 • 971,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 157 с. Практикум для самостійної роботи слухачів-іноземних громадян довузівського етапу підготовки. Практикум містить лексико-граматичні завдання з української мови. Практикум з української мови для іноземних слухачів довузівського етапу навчання – це частина навчально-методичного комплексу...
 • 1,13 МБ
 • добавлен
 • изменен

Навчальний посібник. — Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2009. — 60 с. Містять завдання з української мови, які допоможуть студентам- іноземцям ознайомитись з історією й традиціями України та культурою інших країн, а також оволодіти науковою термінологією зі спеціальних дисциплін. Завдання з української мови призначені для практичних...
 • 713,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2014. — 20 с. Тексти переказів і вправ для студентів-іноземців підготовчого відділення. Комплекс містить адаптовані тексти біографічного характеру, що супроводжуються пере-дтекстовими завданнями, мета яких – допомогти іноземним студентам зрозуміти грама-тичну форму слів у реченні,...
 • 141,87 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2014. — 20 с. Тексти переказів і вправ для студентів-іноземців підготовчого відділення. Комплекс містить адаптовані тексти біографічного характеру, що супроводжуються пере-дтекстовими завданнями, мета яких – допомогти іноземним студентам зрозуміти грама-тичну форму слів у реченні,...
 • 186,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2012. — 24 с. Запропоновані граматичні таблиці допоможуть студентам- іноземцям вдосконалити знання з української мови. Пропоноване видання призначено для практичних занять з іноземними студентами всіх спеціальностей, які оволоділи базовою практичною граматикою української мови, й...
 • 231,04 КБ
 • добавлен
 • изменен

Навчальний посібник. — Вінниця: Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2011. — 114 с. Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців ІІ курсу, які проходять мовно-технологічну практику з метою оволодіння термінологічною лексикою своєї майбутньої спеціальності. Посібник містить різноманітні фахові тексти та завдання, які спрямовані на засвоєння спеціальної...
 • 1,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Вінниця: Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2011. — 114 с. Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців ІІ курсу, які проходять мовно-технологічну практику з метою оволодіння термінологічною лексикою своєї майбутньої спеціальності. Посібник містить різноманітні фахові тексти та завдання, які спрямовані на засвоєння спеціальної...
 • 846,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Вінниця: Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2018. — 36 с. Матеріали, уміщені в методичних вказівках, призначені для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни «Українська мова (для іноземців)», мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких умінь та навичок правильної побудови та використання граматичних конструкцій у...
 • 414,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Вінниця: Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2018. — 36 с. Матеріали, уміщені в методичних вказівках, призначені для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни «Українська мова (для іноземців)», мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких умінь та навичок правильної побудови та використання граматичних конструкцій у...
 • 1007,16 КБ
 • добавлен
 • изменен

Словник. — Київ: Національний авіаційний університет (НАУ), 2009. — 204 с. — ISBN 978-966-598-530-3. Тлумачний словник містить 3000 найуживаніших слів сучасної української літературної мови, необхідних для спілкування та розуміння текстів середньої складності. До кожного слова подано його основні граматичні форми, тлумачення, наведено приклади вживання слова та основну...
 • 11,50 МБ
 • добавлен
 • изменен

Навчальний посібник. — Миколаїв: Чорноморський національний університет імені Петра Могили (ЧДУ імені Петра Могили), 2017. — 332 с. — ISBN 978-966-336-391-2. Навчальний посібник підготовлений відповідно до сучасних вимог та досягнень у вивченні та викладанні української мови як іноземної. Він містить 20 розділів з різноманітних тем повсякденного спілкування соціально-побутової та...
 • 3,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Миколаїв: Чорноморський національний університет імені Петра Могили (ЧДУ імені Петра Могили), 2017. — 332 с. ISBN: 978-966-336-391-2 Навчальний посібник підготовлений відповідно до сучасних вимог та досягнень у вивченні та викладанні української мови як іноземної. Він містить 20 розділів з різноманітних тем повсякденного спілкування соціально-побутової та...
 • 4,21 МБ
 • добавлен
 • изменен

Навчальний посібник. — Одеса: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ ім. О.С. Попова), 2007. — 16 с. Запропонований навчальний посібник призначено для контролю знань іноземних студентів, які навчаються на підготовчому відділенні і вивчають українську мову. Посібник складається з двох частин. Перша частина включає вправи і завдання, які охоплюють головні...
 • 87,21 КБ
 • добавлен
 • изменен

Навчальний посібник. – 2018. – Київ: Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД), 2018. – 396 с. – (українською та російською мовами). ISBN: 978-617-7506-23-1 Висвітлено основні етапи та процеси української та зарубіжної культури з давніх часів до сьогодення. Акцентовано увагу на розвиток освіти, науки і техніки, літератури, образо-творчого мистецтва, музики,...
 • 4,20 МБ
 • добавлен
 • изменен

Збірка завдань. – Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова), 2019. – 76 с. Зміст збірки співпадає із змістом навчального посібника «Ласкаво просимо!»: кількість робіт відповідає кількості навчальних модулів. Запропоновані у посібнику контрольні та самостійні роботи можуть бути використані для перевірки рівня...
 • 581,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
Збірка завдань. – Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова), 2019. – 76 с. Зміст збірки співпадає із змістом навчального посібника «Ласкаво просимо!»: кількість робіт відповідає кількості навчальних модулів. Запропоновані у посібнику контрольні та самостійні роботи можуть бути використані для перевірки рівня...
 • 630,72 КБ
 • добавлен
 • изменен

Практикум. — Київ: Національний авіаційний університет (НАУ), 2018. — 56 с. Практикум для іноземних студентів 1–2 курсів. Практикум містить вправи для поточного контролю сформованих граматичних навичок; може бути використаний на заняттях як контрольні завдання та тренувальні вправи. Мета практикуму – первинна перевірка сформованих граматичних навичок іноземних студентів з...
 • 609,42 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2014. – 103 с. У навчальному посібнику подано граматичний та лексичний матеріал, різні види вправ, тексти з лінгвокраїнознавчим коментарем, полілоги, мікродіалоги, діалоги, наочність, що сприяє формуванню крос-культурної компетентності іноземних студентів підготовчого відділення. «Калейдоскоп...
 • 1,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2013. – 98 с. У навчальному посібнику подано завдання, пов’язані з компресію тексту (тези, анотування, реферування тощо), запропоновано комплекс вправ для актуалізації знань із фонетики, лексикології, граматики української мови, що сприяє формуванню україномовної особистості (розвиток мовної,...
 • 2,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2013.– 94 с. У навчальному посібнику подано завдання, пов’язані з компресією тексту (тези, анотування, реферування тощо), запропоновано комплекс вправ для актуалізації знань із фонетики, лексикології, граматики української мови, що сприяє формуванню україномовної особистості (розвиток мовної,...
 • 1,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для студентів- іноземців. – Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, Вид. Р. А. Козлов, 2018. – 388 с. — ISBN 978-617-7643-06-6. Запропонована система подачі навчального матеріалу з української мови як іноземної дозволяє засвоїти орфоепічні, акцентуаційні, орфографічні, лексичні, стилістичні норми, основи української граматики, оволодіти...
 • 15,51 МБ
 • добавлен
 • изменен

Посібник для іноземних студентів. — Полтава: ФОП Гаража М.Ф., 2018. — 129 с. — ISBN 978-617-7669-14-1. Посібник «Читаємо українською» містить тексти і діалоги, що вирізняються стилістичним розмаїттям, невеликим обсягом, доступністю і чіткістю будови, цікавим змістом і належним лексико-граматичним оформленням. До всіх текстів передбачені завдання. Післятекстові завдання укладені з...
 • 6,38 МБ
 • добавлен
 • изменен

Навчальний посібник. — Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ,), 2015. — 258 с. — ISBN 978-966-405-181-8. Навчальний посібник призначений для опанування української мови іноземними студентами, майбутня спеціальність яких спрямована на вивчення економіки, бухгалтерського обліку та аудиту, основ технології харчування, обладнання та технічного...
 • 1,50 МБ
 • добавлен
 • изменен

Методичний посібник. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 103 с. Методичний посібник для викладачів, які викладають слухачам-іноземним громадянам довузівського етапу підготовки. Методичний посібник з аудіювання лекцій за фахом з використанням мультимедійних презентацій є частиною комплексу навчально-методичних матеріалів з української мови для...
 • 1,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 106 с. Практикум "Українська мова" призначений для слухачів – іноземних громадян довузівського етапу, які готуються до перших занять з загальнотеоретичних дисциплін. Задача вступного предметного курсу – зняти труднощі на перших уроках при вивчені математики, хімії, фізики та біології. Цей Практикум...
 • 2,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Artykuł. — Języki Obce w Szkole. — 2014. — №4. — S. 43–47. Znajomość języków obcych, również tych mniej popularnych, daje różne możliwości, np. znalezienia dobrej pracy i realizacji innych planów. Stąd niegasnące zainteresowanie nauką języków i potrzeba ciągłej pracy nad nowymi metodami i podręcznikami. Obok języków popularnych, do których jest wiele materiałów wspomagających...
 • 188,58 КБ
 • добавлен
 • изменен