Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Последние выложенные файлы

Монография. — М. : ВУ, 2015. — 208 с. Монография посвящена актуальной проблеме высшей школы дидактическому проектированию и реализации подготовки психологов с различным уровнем высшего профессионального образования в вузах России. В монографии на основе изучения психолого-педагогической теории и практики современной подготовки специалистов выявлена сущность и содержание...
 • 2,33 МБ
 • добавлен
 • изменен

Выходные данные не приведены. — 13 с. Настоящее Руководство определяет содержание и организацию психологической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также ее научно-методическое, материально-техническое, финансовое обеспечение и подготовку кадров. Психологическая работа - это система согласованных, целенаправленных мероприятий в интересах жизнедеятельности войск...
 • 21,03 КБ
 • добавлен
 • изменен

Колективна монографія. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 260 с. Видання презентує комплексну програму «Психологічна допомога учасникам АТО та їх сімʼям». Представлені пріоритетні теоретико-емпіричні дані монографії пропонують інноваційну розробку різноманітних заходів, які спрямовані на суттєві та швидкі зміни в особистісному функціонуванні осіб, які переживають ознаки посттравматичних...
 • 1,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2017. – 282 с. Автори - Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Остапчук В.В. У методичному посібнику викладено основні етапи організації системи медико-психологічної реабілітації військовослужбовців – учасників бойових дій. Запропоновано основні принципи та критерії діагностики посттравматичних стресових розладів і розладів...
 • 8,93 МБ
 • добавлен
 • изменен

Под общ. ред. Кавуна С.Ф. — Москва.: ГК ВВ МВД России, 1997. — 200 с. Практическое пособие направлено на вооружение офицеров, занимающихся в органах по работе с личным составом социально-психологической работой, минимумом необходимых теоретических знаний и практических средств, форм и методов психологической работы, основами ее организации в соединениях и воинских частях...
 • 383,43 КБ
 • добавлен
 • изменен

М.: ГКВВ МВД России, 2000. — 32 с. Полковник Соловьёв Игорь Викторович, кандидат психологических наук, старший офицер социально-психологической службы. Если судьба распорядилась так, что свой гражданский долг по защите государства тебе предстоит выполнять в условиях вооружённого конфликта, в «горячей точке», на войне, то прими на веру то, что знаем мы. Мы готовы поделиться...
 • 1,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: ГКВВ МВД России, 2000. - 32 с. Полковник Соловьёв Игорь Викторович, кандидат психологических наук, старший офицер социально-психологической службы. Аннотация. Если судьба распорядилась так, что свой гражданский долг по защите государства тебе предстоит выполнять в условиях вооружённого конфликта, в «горячей точке», на войне, то прими на веру то, что знаем мы. Мы готовы...
 • 124,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монография - Москва: Изд-во МГОУ, 2011. — 264 с. Аннотация . В монографии представлено исследование профилактики войсковым психологом наркопотребления военнослужащих как одного из важнейших показателей личностной надежности специалиста, выполненное в 2006 - 2011 гг. с позиций междисциплинарного и личностно-деятельностного психологического подхода. В ней рассмотрены...
 • 440,15 КБ
 • добавлен
 • изменен

К.: ВГІ НАОУ, - 2003. - 116 с. Сучасний стан оперативного мистецтва, використання військової техніки та зброї характеризується тим, що професійна діяльнїсть пред’являє високі вимоги до психологічних якостей військовослужбовців. Безумовно, всі види забезпечення у Збройних Силах спрямовані на ефективне і безпечне виконання учбово-бойових завдань, але видно, що саме комплекс...
 • 189,08 КБ
 • добавлен
 • изменен

Навчальний посібник: К.: НАОУ, 2004. - 205 с. Виконання завдань у миротворчих операціях особовим складом національних контингентів проходить у складних, як правило, екстремальних умовах, у непростій соціально-політичній обстановці, у незнайомій географічній місцевості і культурно-етнічному середовищі. З психо-логічної точки зору подібні умови виконання службових обов'язків...
 • 263,77 КБ
 • добавлен
 • изменен

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Хмельницький, Робота виконана у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2008. – 22 с. 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Кубіцький С.О. Мета дослідження полягає в теоретичному...
 • 54,91 КБ
 • добавлен
 • изменен

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Хмельницький, Робота виконана в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Державна прикордонна служба України. 2011. – 24 с. 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Науковий керівник: доктор психологічних наук, профессор Сафін О.Д....
 • 240,52 КБ
 • добавлен
 • изменен

Учебно-методическое пособие. - М.: 2001. - 22 с. Учебно-методическое пособие предназначено для командиров подразделений и их заместителей по воспитательной работе, имеющих комнаты психологической разгрузки, руководителей и организаторов психологической работы, войсковых психологов и должностных лиц центров (пунктов) психологической помощи и реабилитации в звене рота-соединение....
 • 60,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
82 с. Содержание . Общие требования к офицеру психологической службы и организации психологической работы. Организация и содержание деятельности офицера психологической службы в мирное время . Планирование работы по психологическому обеспечению повседневной деятельности войск. Организация психологического изучения личного состава части. Психологическое сопровождение...
 • 118,88 КБ
 • добавлен
 • изменен

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. – СПГУ. – Санкт-Петербург., - 2009 - 26 стр. Специальность: 19.00.04 — «Медицинская психология». Научный руководитель – кандидат медицинских наук, доцент Беребин Михаил Алексеевич. Аннотация. Цель исследования: на основе многомерного анализа теоретических и эмпирических данных определить...
 • 396,60 КБ
 • добавлен
 • изменен