Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Последние выложенные файлы

Зб. статей IV міжнародної науково-методичної конференції (Київ, 18-19.03.2016). — Київ: Центр Вільної Преси; Академія української преси, 2016. — 504 с. У збірнику розміщені статті, в яких розглядаються теоретичні й практичні питання медіаосвіти: медіаграмотність у навчальних закладах, медіаосвіта у вишах і закладах післядипломної освіти, психологічні питання медіаосвіти....
 • 8,24 МБ
 • добавлен
 • изменен

Н. Новгород: Мининский университет, 2018. — 124 с. В учебном пособии представлены теоретические и практические сведения, необходимые для изучения дисциплины «Мультимедиатехнологии». В пособии раскрыты особенности использования мультимедиатехнологий по обработке графической, аудио-, видеоинформации и анимации. Представленный в пособии лабораторный практикум содержит материалы для...
 • 4,06 МБ
 • добавлен
 • изменен

Підручник для студентів педагогічних коледжів. — Київ: Центр Вільної Преси, 2014. — 431 с. Підручник «Медіаосвіта та медіаграмотність» розроблено для забезпечення відповідного курсу у педагогічних коледжах України. Автори підручника, провідні українські та зарубіжні науковці, об’єднали найактуальніші світові розробки в галузі підготовки студентів до викладання предметів з...
 • 2,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 2016. — 201 с. Видання – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дисциплін. В перших двох розділах розглянуто, що таке медіа, медіаосвіта та медіаграмотність, базові методики критичного мислення. У розділах 3–11 запропоновано плани-конспекти уроків для курсів «Історія України», «Всесвітня історія»,...
 • 43,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник для вчителя. — Київ : ЦВП, АУП, 2018. — 234 с. З 1 вересня 2018 року в Україні застосовується новий Державний стандарт початкової освіти, що вперше містить змістову лінію медіаграмотності, тобто школяр Нової української школи має засвоїти навички зі сприйняття, аналізу, інтерпретації, критичного оцінювання інформації в текстах різних видів та медіатекстах. Академія...
 • 28,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник для вчителя. — К. : ЦВП, АУП, 2017. — 197 с. Сьогодні у зміст навчальних програм початкової школи впроваджується компетентнісний підхід. Мета навчання медіаграмотності та критичного мислення учнів початкових класів – це формування практичних навичок із розуміння, аналізу й оцінювання змісту медіа, здатності створити власний медіапродукт і оцінити власну медіаактивність....
 • 12,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : ЦВП, АУП, 2017. — 50 с. Академія української преси з 2010 року розвиває та підтримує обміни досвідом українських медіапедагогів. Поряд із упровадженням медіаграмотності під час викладання спеціалізованих/факультативних курсів, інтегрованих практик дуже потужно розвивається і позакласна медіаосвітня діяльність, як необхідна умова створення наскрізної медіаосвітньої системи...
 • 11,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2013. – 447 с. Збірка авторських уроків з основ медіаосвіти та медіаграмотності розроблена для проведення інтегрованих та самостійних уроків з медіаграмотності у середніх загальноосвітніх закладах України. Автори збірки – українські медіапедагоги–практики, науковці – об’єднали найактуальніші практичні розробки в галузі...
 • 26,87 МБ
 • добавлен
 • изменен

Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та имени А. П. Чехова, 2013. — 308 c. В монографии дается анализ процессов светского и религиозного медиаобразования в России и зарубежных странах. Прослеживаются характерные тенденции, связанные с использованием педагогами теологической ориентации защитной (протекционистской) теории медиаобразования, предлагаются разработки базовых моделей....
 • 1,73 МБ
 • добавлен
 • изменен

Монография. — М.: Информация для всех, 2014. — 140 c. В монографии дается анализ процессов медиаобразования в странах Восточной Европы. Прослеживаются характерные тенденции, связанные с использованием различных медиаобразовательных теорий и моделей медиаобразования. Монография предназначена для преподавателей, аспирантов, студентов вузов, школьных учителей. Введение...
 • 990,66 КБ
 • добавлен
 • изменен

ETC Press, 2015. — 270 p. — ISBN 9781312981256. This book is an inspirational message about what is possible and practical in the name of learning through mobile media. We present stories from a diverse set of educators, a microcosm of the landscape of mobile media learning. Each author has found a way to create something new and beautiful in their own world. And though their...
 • 28,09 МБ
 • добавлен
 • изменен

М.: МедиаМир, 2010. — 320 с. — ISBN 978-5-91832-025-9. Медиаобразование становится актуальным направлением в современном образовании. Среди его целей - повышение осведомленности аудитории о механизмах функционирования СМИ, о возможностях массовой коммуникации и последствиях ее воздействия на общество, развитие навыков свободного самовыражения. Наиболее эффективно работают на...
 • 14,67 МБ
 • добавлен
 • изменен

Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. — 2016. — том 2. — №4. В статье впервые в российском научном дискурсе дается классификация видов медиа по различным критериям. Оригинальная концепция систематизации медиа по видам и типам сопровождается примерами и небольшими историческими экскурсами. В статье автор приводит толкование медиа, которые трактуются как специфический...
 • 44,06 КБ
 • добавлен
 • изменен

Vilnius: Артефактас, 2016. — 312 с. — ISBN 978-9955-9332-7-4 . Книга Эдуарда Мельникова, (Вильнюс), тележурналиста и продюсера, посвящена важнейшим проблемам медиасферы. Что такое информация? Какую роль выполняет журналистика в современном мире? Что в ней меняется, а что нет? Чего больше в современных медиа — манипулирования или честного служения истине? Массовая информация —...
 • 2,43 МБ
 • добавлен
 • изменен

Таганрог: Издатель Ступин С.А. 2014. — 116 c. В научно-популярном издании представлен анализ проблемы тематики прессы, которая популярна среди школьников разных возрастов. Авторами рассматриваются основные виды популярных периодических печатных изданий, дается их краткая характеристика, что позволит читателям систематизировать свои знания, провести аналогии к тем изданиям,...
 • 870,42 КБ
 • добавлен
 • изменен

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Казань, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 2016. — 25 с. Специальность: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования. Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Ахметова Д.З. Цель исследования: разработать, теоретически обосновать...
 • 862,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Казань, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 2016. — 220 с. Специальность: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования. Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Ахметова Д.З. Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и...
 • 3,55 МБ
 • добавлен
 • изменен

Personhood Press, 2004. — 274 p. This illuminating investigation takes a fresh look at the role of media in children's lives. An overview of the formidable challenges parents face and creative ways to overcome them are included, as are strategies for turning a home environment from "high-tech" to "high-touch." Moving beyond demonizing the media, this work, like none before it,...
 • 8,17 МБ
 • добавлен
 • изменен

Монография. - М.: МГУП им. Ивана Фёдорова, 2014. - 122 с. В монографии рассмотрена медиакультура как совокупность информационно-коммуникативных средств, материальных и интеллектуальных ценностей, выработанных человечеством в процессе культурно-исторического развития. Исследованы тенденции формирования и развития отечественной медиакультуры, тренды медиапотребления,...
 • 2,06 МБ
 • добавлен
 • изменен

Жилавская, Ирина Владимировна. Синтез двух систем. Коммуникационный подход к медиаобразованию. Статья опубликована в журнае Библиотечное дело. - СПб. - ISSN 1727-4893. - 2015г. № 8. С.2-4. В статье рассматривается современный подход к медиа-информационному образованию, который определяется как коммуникационный, который развивает уже существующие - педагогический и гражданский.
 • 30,06 КБ
 • добавлен
 • изменен

Психолого-педагогические заметки. Практика "производства" мультфильмов в детском саду. — Москва : Чистые пруды, 2006. — 30 с. : — (Библиотечка "Первого сентября". Серия "Дошкольное образование" ; вып. 2 (8)). В данной брошюре рассматривается психологический феномен пристрастия детей к мультфильмам и очерчиваются возможные линии педагогической стратегии по отношению к этому...
 • 1,67 МБ
 • добавлен
 • изменен