Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

ДСТУ Паливно-енергетичний комплекс

Смотри также

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

 • Без фильтрации типов файлов
Цей стандарт поширюється на електричні двигуни загального признсчення напругоб до 1000В (далі двигуни) та визначає вимоги до якості двигунів, які забезпечують безпеку для життя та здоров'я населення і методи випробувань
 • №1
 • 495,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт поширюється на асинхронні двигуни загального призначення і їх модифікаціі для роботи від мережі змінного струму напругою до 660 В включно, які виготовляються для потреб народного господарства та експорту.
 • №2
 • 994,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
Затвердженно наказом Держстандарту України від 29.09.1994 р. № 240. — Київ; Держстандарт України, 1999. Цей стандарт розроблено на основі ІЕС 905 (1987) з метою прямого застосування міжнародного стандарту з додатковими вимогами, що відображають потреби народного господарства.
 • №3
 • 14,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Действует с 01.01.1996 37 ст. Описание Цей стандарт установлює загальні положення, терміни та визна
чення основних понять щодо розроблення та аналізу енергетичних ба
лансів промислових підприємств. Ключові слова: енергетичний баланс, корисна енергія, енергоносій, енер
гоприймач, енергетичний ресурс, енергетична установка Содержание Галузь використання. Основні...
 • №4
 • 865,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
Наведена термінологія для електричної частини електростанції та електричної мережі
 • №5
 • 8,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Держстандарт України, 1997. — 45 с. Цей стандарт встановлює терміни та визначення понять, що стосуються енергетичних систем. Терміни, встановлені цим стандартом, є обов’язковими для ви користання в документації та літературі, що стосується енергетики, стосуються енергетичних систем. Терміни, встановлені цим стандартом, є обов’язковими для ви користання в документації та...
 • №6
 • 59,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Затверджено та введено в дію наказом Держстандарту України від 2 березня 2001 р. № 93 Цей стандарт встановлює терміни, визначення та літерні позначення понять стосовно геофізичних досліджень свердловин. Терміни, регламентовані з цьому стандарті, є обов'язкові для використання з нормативних документах, у довідковій, науково-технічній та навчально-методичній літературі, що належить...
 • №8
 • 130,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 27 червня 2001 р. № 317 Цей стандарт поширюється на не сполучені з акумуляторами тепла плоскі сонячні колектори (далі — СК) з металевою поглинальною панеллю, світлопрозорою верхньою теплоізоляцією чи без неї та рідинним теплоносієм, які використовують у системах з природньою чи примусовою циркуляцією теплоносія для...
 • №9
 • 158,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 27 липня 2001 р. №369 Цей стандарт поширюється на технологічне обладнання хімічних, нафто- і газопереробних виробництв та суміжних виробництв, що працює в агресивних, токсичних, вибухо- та пожежонебезпечних середовищахпід внутрішнім тиском до 45 МПа (450 кгс/см2) за температури від мінус 70 до 1000 (градусів)С.
 • №10
 • 81,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
Затверджено і надано чинності наказом Держстандарту України від 27 липня 2001 р. № 369 Цей стандарт встановлює вимоги до вуглеводневих скраплених газів (далі — скраплені гази), призначених для використання, як паливо для комунально-побутового споживання, а також для промислових цілей
 • №11
 • 40,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 22 жовтня 2001 р. № 520 Цей стандарт поширюється на вуглеводневі скраплені гази, що знаходяться під надмірним тиском власних парів, і встановлює методи відбирання проб із стаціонарних ємностей (циліндричних, кульових), залізничних цистерн, балонів, а також із трубопроводів під час перекачування газів в герметичний...
 • №12
 • 406,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Нормативні посилання. Визначення понять. Загальні положення. Вимоги до складу робіт з енергетичного аудиту. Вимоги до аналізу економічного становища підприємства. Звіт про енергетичний аудит.
 • №13
 • 7,31 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України № 130 від 5 липня 2004 р. Цей стандарт установлює основні терміни та визначення понять, які стосуються вимірювання витрати та кількості горючого природного газу (далі — газу) і поширюється на загальні поняття вимірювання витрати та кількості газу, засоби вимірювання витрати та кількості газу, загальні умови застосовування засобів...
 • №14
 • 101,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України № 130 від 5 липня 2004 р. Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять, які стосуються транспортування горючого природного газу (далі — газу), основних об'єктів та споруд, типів газопроводів, технології, лінійної частини магістрального газопроводу, фізико-хімічних параметрів газу.
 • №15
 • 129,40 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний стандарт України - [Чинний від 2004–11–28]. – К.: Держстандарт України, 2005. – 8 с. –
 • №16
 • 189,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
(Державний стандарт України). – [Чинний від 2004–11–28]. – К.: Держстандарт України, 2005. – 13 с.
 • №17
 • 257,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Опалювачі на рідкому паливі з випарними пальниками загальні технічні вимоги (EN 1:1998, MOD): ДСТУ 4359:2004. - [Чинний від 2006-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2004. — ІV, 24 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт є переклад EN 1:1998 Flued oil stoves with vaporizing burners (Опалювачі на рідкому паливі з випарними пальниками). Технічний комітет,...
 • №18
 • 2,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пристрої відкриті, що працюють на скрапленому газі пальники багатоцільові для використання поза приміщенням Технічні умови (EN 497:1997, MOD): ДСТУ 4360:2004. - [Чинний від 2006-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2004. — ІV, 32 с. — (Національний стандарт України). Цей національний стандарт є переклад EN 497:1997 Specification for dedicated liquefied petroleum gas...
 • №19
 • 773,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ISO 11613:1999, NEQ, EN 469:1995): ДСТУ 4366:2004. - [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2004. — ІV, 30 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на захисний одяг пожежника загального призначення та теплозахисний одяг пожежника загального типу, використовувані...
 • №20
 • 438,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вітроенергетика. Установки вітронасосні. Загальні технічні вимоги: ДСТУ 4407:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2005. — 20 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до вітряних насосних установок (ВНУ). Цей стандарт поширюється на горизонтально- та вертикально-осьові ВНУ діаметром ротора до 10 м або...
 • №21
 • 193,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання: ДСТУ 4454:2005. - [Чинний від 2005-09-16]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 32 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює вимоги до пакування в тару, види тари, сховищ і транспортних засобів для товарної нафти (далі за текстом нафти) і нафтопродуктів (у тому числі...
 • №22
 • 392,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вентилятори шахтні місцевого провітрювання. Загальні технічні вимоги і вимоги безпеки. Методи випробування: ДСТУ 4461:2005. - [Чинний від 2005-09-16]. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 12 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на шахтні вентилятори місцевого провітрювання (далі — вентилятори), призначені для провітрювання тупикових гірничих...
 • №23
 • 207,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 25 листопада 2005 р. № 338 з 2006-07-01 Кількість сторінок 23 Цей стандарт встановлює загальні вимоги до: - системи енергетичного менеджменту загалом; - функцій системи енергетичного менеджменту; - готування персоналу служби енергетичного менеджменту; - складників системи енергетичного менеджменту; -...
 • №24
 • 1,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прийнято та надано чинності: Наказ Держспоживстандарту України від 25 листопада 2005 р. № 338з 2006-10-01. Цей стандарт поширюється на нафту та нафтопродукти і установлює методи відбирання проб товарної нафти і нафтопродуктів з резервуарів, підземних сховищ, нафтоналивних суден, залізничних і автомобільних цистерн, трубопроводів, бочок, бідонів, каністр та інших засобів зберігання...
 • №25
 • 1,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 29 червня 2006 р. № 177. Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять, які стосуються основних об'єктів магістральних трубопроводів, а саме: магістральних газопроводів, магістральних нафтопроводів і магістральних нафтопродуктопроводів.
 • №26
 • 70,88 КБ
 • добавлен
 • изменен
Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 29 червня 2006 р. № 177. Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять, які стосуються протикорозійного захисту магістральних трубопроводів нафтогазової галузі, а саме: загальних понять протикорозійного захисту, методів та засобів захисту від корозії, характеристик корозійного стану та...
 • №27
 • 82,49 КБ
 • добавлен
 • изменен
Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 29 червня 2006 р. № 177 з 2007-10-01. Цей стандарт установлює терміни та визначення понять, що стосуються природних вуглеводневих продуктів, що їх видобувають із нафтових, нафтогазових і/чи нафтогазоконденсатних покладів, і поширюється на промислові технології збирання та підготовляння нафти й нафтового газу.
 • №28
 • 163,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Національний стандарт України, Київ, Держспоживстандарт України 2007, 18 стр
 • №29
 • 39,14 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Національний стандарт України, Київ, Держспоживстандарт, 2007 рік. 25 стр
 • №30
 • 754,20 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 29 січня 2007 р. № 4 з 2007-07-01 Кількість сторінок 14 Цей стандарт установлює склад і зміст робіт на стадіях розроблення та запровадження системи енергетичного менеджменту на промисловому підприємстві. Цей стандарт установлює вимоги до: - послідовності робіт щодо розроблення та запровадження системи...
 • №31
 • 148,21 КБ
 • добавлен
 • изменен
Данный стандарт необходим для нормативной поддержки технического регламента при подтверждении соответствия безопасности оборудования с низким напряжением.
 • №32
 • 646,39 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 12 грудня 2007 № 357. Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у сфері нафтогазовидобування стосовно розроблення родовищ нафти та газу.
 • №33
 • 84,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт установлює призначеність, сферу застосування, структура та склад ЄКС АСОЕ, періоди життєвого циклу й основні принципи створення, функціювання та подальшого розвитку сучасних АСОЕ.
 • №34
 • 2,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Розроблено: Технічний комітет стандартизації «Атомна енергія» (ТК 79), Державне підприємство «Державний центр регулювання якості поставок та послуг» (Держцентрякості). Прийнято та надано чинності: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 13 жовтня 2017 р. № 317 з 2018-06-01....
 • №35
 • 2,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт є тотожний переклад IEC 60044-1:2003 Instrument transformers - Part 1: Current transformers. Поширюється на нові трансформатори струми, які застосовують єлектричними вимірювальними приладами, і трансформатори струму для захисту в діапазоні частот від 15 Гц до 100 Гц
 • №36
 • 3,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт є тотожний переклад ЕС 60044-2:2003 Instrumental transformers - Part 2: Inductobe voltage transformers. Поширюється на нові індуктивні трансформатори напруги,які застосовують з електричними вимірювалними приладами і електричними захисними пристроями в діапазоні частот від 15 Гц до 100 Гц
 • №37
 • 3,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Цей словник є тотжний переклад частина 313 багаточастинного стандарту IEC 60500- 300. Цей старндарт установлює терміни і визначення понять стосовно типів електричних засобів вимірювання.
 • №39
 • 248,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
ДСТУ IEC 60598-1: 2002. Светильники. Частина 1. Загальні вимоги і випробування.- К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 123 с.
 • №40
 • 849,03 КБ
 • добавлен
 • изменен
ДСТУ IEC 60598-2-1: 2002. Светильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 1. Світильники стаціонарні загального призначення. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 8 с.
 • №41
 • 63,34 КБ
 • добавлен
 • изменен
ДСТУ IEC 60598-2-5: 2002. Светильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 5. Прожектори заливального світла. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 10 с.
 • №42
 • 93,67 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт установлює вимоги і надає рекомендації щодо конструювання, виготовлення, випробування та оформлення документації для сферичних, циліндричних і конічних кранів, зворотних клапанів, засувів, які застосовують у трубопровідних системах згідно з ISO 13623 для нафтової та газової промисловості. Цей стандарт не застосовують до трубопровідної арматури підводних трубопроводів,...
 • №43
 • 2,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт є настановою до використання загальних вимог стандарту ISO 15607 до атестування технологічних процесів зварювання металевих матеріалів на основі довиробничого випробування і встановлює додаткові вимоги, що спрощують схему підтвердження відповідності з урахування вимог ДСТУ 3413-96
 • №44
 • 1,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
ДСТУ ISO 8681:2002. Нафтопродукти та матеріали мастильні. Загальна класіфікація. Позначання класів.- К.:Держспоживстандарт України, 2004. - 8 с.
 • №45
 • 111,67 КБ
 • добавлен
 • изменен
Набрання чинності з 01-10-2010. На заміну ГОСТ 26254-84. Є скановані сторінки. Опис . Цей стандарт стосується огороджувальних конструкцій житлових, громадських, виробничих, сільськогосподарських будинків і споруд: зовнішніх стін, покриттів, горищних перекриттів, перекриттів над проїздами, холодними підпіллями і підвалами, воріт і дверей у зовнішніх стінах, інших...
 • №46
 • 453,64 КБ
 • добавлен
 • изменен
Распространяется на электромагнитные и емкостные трансформаторы напряжения, предназначенные для применения в электрических цепях переменного тока частотой 50 или 60 Гц с номинальным напряжением от 0,38 Вдо 750 кВ включительно с целью передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления
 • №47
 • 23,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Настоящий стандарт распространяется на измерительные лабораторные трансформаторы тока, предназначенные для использования в цепях переменного тока с номинальными напряжениями от 0,66 до 35 кВ включительно частотой 50 и 60 Гц, от 400 Гц до 10 кГц при электрических измерениях и поверке средств измерений.
 • №48
 • 13,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
ДСТУ ГОСТ 1567:2006 (ИСО6246-95). Нафтопродукти. Бензини автомобільні та палива авіаційни. Метод визначення смол випарюванням струменем. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 16 с.
 • №49
 • 612,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.