Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Стандарты Украины (ДБН, ДСТУ)

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

 • Без фильтрации типов файлов
К.: ВВР України, 2019. — 792 с. Передмова Україна. Число адміністративно-територіальних одиниць Адміністративно-територіальний устрій областей Алфавітний покажчик районів Алфавітний покажчик міст і селищ міського типу Алфавітний покажчик населених пунктів України Алфавітний покажчик нових і старих найменувань населених пунктів Алфавітний покажчик населених пунктів, об'єднаних з...
 • №1
 • 3,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ВВР України, 2019. — 792 с. Передмова Україна. Число адміністративно-територіальних одиниць Адміністративно-територіальний устрій областей Алфавітний покажчик районів Алфавітний покажчик міст і селищ міського типу Алфавітний покажчик населених пунктів України Алфавітний покажчик нових і старих найменувань населених пунктів Алфавітний покажчик населених пунктів, об'єднаних з...
 • №2
 • 70,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Науково-виробниче видання. — Київ : Київська книжково-журнальна фабрика, 2018. — 192 с. — ISBN 978-966-196-029-8. Посібник з практичного застосування ДСТУ Б В.1.1-36:2016 призначений для надання практичної допомоги співробітникам (працівникам) органів державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, проектних організацій, викладачам ВНЗ...
 • №3
 • 5,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Будстандарт, 2012. — 204 с. * Законодавчі акти України, якими керується будівельна галузь * Діючі державні будівельні норми, державні стандарти, інші нормативні акти, що були затверджені Міністерством регіонального розвитку і будівництва України (або іншими установами, правонаступниками яких є Мінрегіобуд), що є головним органом у системі центральних органів виконавчої...
 • №4
 • 1,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Будстандарт, 2014. — 304 с. * Законодавчі акти України, якими керується будівельна галузь * Діючі державні будівельні норми, державні стандарти, інші нормативні акти, що були затверджені Міністерством регіонального розвитку і будівництва України (або іншими установами, правонаступниками яких є Мінрегіобуд), що є головним органом у системі центральних органів виконавчої...
 • №5
 • 15,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2011. 259 с * Законодавчі акти України, якими керується будівельна галузь * Діючі державні будівельні норми, державні стандарти, інші нормативні акти, що були затверджені Міністерством регіонального розвитку і будівництва України (або іншими установами, правонаступниками яких є Мінрегіобуд), що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань...
 • №6
 • 9,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чинні від 2015-12-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Ці галузеві будівельні норми (далі – норми) встановлюють вимоги до проектування шумозахисних споруд при розробленні проектної документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт (далі – будівництво) автомобільних доріг загального користування (далі – автомобільних доріг) з метою забезпечення екологічної безпеки...
 • №7
 • 328,74 КБ
 • добавлен
 • изменен
Министерство топлива и энергетики Украины, 2011. Настоящие Нормы устанавливают основные требования по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 6-750 кВ. Нормы развивают и дополняют требования Правил устройства электроустановок применительно к специфике ПС. Защита от перенапряжения. Собственные нужды. Релейная защита подстанционных элементов....
 • №8
 • 1,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
41 стр. Предисловие Разработан Государственным предприятием Украинский научно-исследовательский институт металлургического машиностроения "УкаНИИметаллургмаш". Внесен Управлением стандартизации, метрологии и сертификации Министерства промышленной политики Украины. Утвержден и введен в действие распоряжением первого заместителя министра Министерства промышленной политики Украины от...
 • №9
 • 2,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
КИЇВ. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ від 2003. Цей стандарт поширюється на дорожні тимчасові огородження: бар'єри та щити огороджувальні, віхи і конуси напрямні, стрічки та шнури сигнальні, призначені для використання в місцях проведення дорожніх та аварійних робіт на автомобільних дорогах загального користування.
 • №10
 • 101,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт поширюється на журнали різного цільового призначення, що випускаються поліграфічними підприємствами на замовлення видавництв і редакцій, встановлює їх класифікацію та загальні технічні вимоги до їх поліграфічного виконання. Журнал – періодичне видання, яке виходить під постійною назвою, має постійні рубрики, містить статті, реферати, інші матеріали з різних...
 • №11
 • 22,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
На заміну ОСТ 29.22—86, ОСТ 29.107—85; чинний від 01.07.2000. Цей стандарт поширюється на одноколірні та багатоколірні газети різного цільового призначення, обсягу, різної належності та додатки до них, що випускаються способом високого чи офсетного друку поліграфічними підприємствами та видавництвами, і встановлює загальні технічні вимоги до їх поліграфічного виконання.
 • №12
 • 119,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ. Мінпромполітики України. 2003. -104 с. Розробник: УкрНДІхіммаш. Статус: дїє на територіі України. Поширюється на зварні посудини та апарати з вуглецевих та низьколегованих сталей хімічних, нафтохімічних, нафто- та газопереробних та суміжних виробництв, що працюють під тиском не більше 45 МПа (450 кгс/см2).
 • №13
 • 6,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
ЗАРЕЄСТРОВАНО: Державним підприємством “Український науково-дослідний інститут і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 01 квітня 2004 р. № 804/200706. Київ: Міністерство промислової політики України. 2004 р. — 40 с. Цей стандарт поширюється на матеріали для зварних конструкцій підіймально-транспортних машин
 • №14
 • 610,75 КБ
 • добавлен
 • изменен
Введен 07.12.1994 г. - 17 с. Настоящий стандарт распространяется на каменноугольный и пековый коксы и термоантрацит и устанавливает правила приемки.
 • №15
 • 2,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Введен 23 октября 1995 г. - 24 с. Настоящий стандарт распространяется на каменноугольный и пековый кокс и термоантрацит и устанавливает методы отбора проб и подготовки лабораторных и аналитических проб для испытаний.
 • №16
 • 1,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Введен 01 января 1998. — 15 с. Настоящий стандарт распространяется на доломит сырой, предназначенный для обжига на металлургический доломит, а также для подсыпки порогов и заправки мартеновских и двухванных печей.
 • №17
 • 657,32 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ. ТК стандартизації ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри». — 142 с. Цей галузевий стандарт встановлює вимоги до порядку виконання робіт з монтажу та поширюється на пасажирські (в тому числі для лікувально-профілактичних закладів), вантажні та вантажні малі ліфти вантажопідйомністю від 100 до 5000кг, з швидкістю від 0.18 до 4 м/с згідно з ГОСТ 5746, ГОСТ 8823 та...
 • №18
 • 2,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., Мінрегіон України. 2013. – 141 с. При розробленні цих Норм враховано положення Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату. При розробленні додатків до цих Норм опрацьовано європейські стандарти та Постанови з економії енергії. Зокрема, при розробленні додатка Б використано Energy Saving Ordinance EnEV 2009 (Постанова з економії...
 • №19
 • 4,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (затраты труда рабочих-монтажников и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах на подготовку и проведение контроля качества сварных соединений разрушающими и...
 • №20
 • 2,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Цей класифікатор призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників. Професійні назви робіт, які наведені у цьому класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у...
 • №21
 • 933,77 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Документ затверджений наказом Держгірпромнагляду та містить перелік нормативно-правових актів з охорони праці, а також таблицю співставлення позначень нормативно-правових актів (станом на 20.06.2006 р.)
 • №22
 • 106,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Міністерство охорони здоров'я, 2013 - 103 с. Ці Державні санітарні норми та правила (далі - Санітарні правила) визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до умов і організації навчання, виховання, проживання, харчування, медичного забезпечення дітей у дошкільних навчальних закладах незалежно від форми власності. Санітарні правила є обов’язковими для виконання усіма...
 • №23
 • 2,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український класифікатор нормативних документів (УКНД) призначено для впорядкування та класифікування стандартів із інших нормативних документів щодо стандартизації. УКНД може слугувати основою для структурування каталогів, покажчиків, реєстрів, тематичних переликів нормативних документів тощо. Його можна також використовувати в базах даних і бібліотеках. Цей кпасифікатор...
 • №24
 • 2,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації Державний класифікатор України Затверджено Наказом Держстандарту України від 31.12.98 № 1024 Чинний від 01.06.1999 Вступ. Визначення. Класифікація державної управлінської документації. Уніфіковані системи управлінської документації.
 • №25
 • 166,16 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
ДК 016:2010 Государственный классификатор продукции и услуг Державний класифікатор продукції та послуг є складовою частиною Державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. класифікатор призначено для використання органами центральної та місцевої державної виконавчої влади, фінансовими органами, органами статистики та всіма суб'єктами...
 • №26
 • 1,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
183 сторінки. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Державний класифікатор продукції та послуг є складовою частиною Державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. класифікатор призначено для використання органами центральної та місцевої державної виконавчої влади, фінансовими органами, органами статистики та всіма суб'єктами господарювання (юридичними...
 • №27
 • 5,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державний класифікатор продукції та послуг є складовою частиною Державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. класифікатор призначено для використання органами центральної та місцевої державної виконавчої влади, фінансовими органами, органами статистики та всіма суб'єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні.
 • №28
 • 1,34 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Діючі правила, прийняті в 1996 р. Регулюють широке коло питань захисту населення від впливу електромагнітних полів, що створюються радіотехнічними об'єктами та пристроями електропередач змінного струму промислової частоти. Наводяться нормативні значення гранично допустимих рівнів ЕМП, розмірів санітарно-захисних зон навколо джерел випромінювання тощо. Описуються вимоги до...
 • №29
 • 34,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Санітарні норми поширюються на шум, інфра- та ультразвук, що передаються через повітря (газове середовище), рідке чи тверде середовище і впливають на людину в процесі трудової діяльності. Призначення та галузь застосування Класифікація виробничих акустичних коливань Акустичні параметри, що нормуються Методи вимірювання шуму, інфразвуку та ультразвуку Нормативи виробничого...
 • №30
 • 26,81 КБ
 • добавлен
 • изменен
Терміни та визначення Загальні положення Вимоги до параметрів мікроклімату Основні вимоги до засобів нормалізації мікроклімату та теплозахисту Загальні вимоги до методів вимірювання параметрів мікроклімату та їх оцінки
 • №31
 • 2,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стандарти серії ДСТУ 3951 (ISO 9956) поширюються на технологічні процеси зварювання плавленням металевих матеріалів під час виготовлення, монтажу, ремонту та реконструкції зварних конструкцій.
 • №32
 • 234,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стандарти серії ДСТУ 3951 (ISO 9956) поширюються на технологічні процеси зварювання плавленням металевих матеріалів під час виготовлення, монтажу, ремонту та реконструкції зварних конструкцій.
 • №33
 • 183,77 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стандарти серії ДСТУ 3951 (ISO 9956) поширюються на технологічні процеси зварювання плавленням металевих матеріалів під час виготовлення, монтажу, ремонту та реконструкції зварних конструкцій.
 • №34
 • 765,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт установлює вимоги до характеристик всіх електронних силових перетворювачів і електронних силових ключів на керованих і (або) некерованих електронних вентилях.
 • №35
 • 1,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт дає настанови щодо змінювання вимог ІЕС 60146-1-1 для погодження їхнього поширення на спеціальні випадки застосування.
 • №36
 • 1,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт поширюється на всі типи напівпровідникових перетворювачів із внутрішньою комутацією, охоплюючи перетворювачі, що містять принаймні одну частину з внутрішньою комутацією, наприклад перетворювачі змінного струму, дволанкові перетворювачі сталої напруги, безпосередні перетворювачі сталої напруги
 • №37
 • 803,42 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт встановлює загальні вимоги до захисту від підземної та атмосферної корозії зовнішньої поверхні сталевих (маловуглецеві низьколеговані сталі класу не вище К60 згідно ГОСТ 20295) магістральних трубопроводів.
 • №38
 • 1,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт установлює єдину класифікацію за основними параметрами та систему умовних познак сонячних фотоелектричних модулів, що працюють за принципом безпосереднього фотоелектричного перетворення енергії сонячного випромінення в енергію постійного електричного струму.
 • №39
 • 109,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт поширюється на медичні вироби вітчизняного та закордонного виробництва, призначені для застосування в медичній практиці в Україні.
 • №40
 • 217,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять у сфері поводження з відходами.
 • №41
 • 229,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та визначення понять: ДСТУ 4462.0.01:2005. - [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 16 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять у сфері поводження з відходами. Стандарт призначено для застосування в роботі суб’єктів...
 • №42
 • 201,12 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт установлює основні вимоги до складу, структури і змісту комплексу стандартів щодо поводження з відходами на усіх стадіях життєвого циклу продукції, виконання робіт та надання послуг.
 • №43
 • 121,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт поширюється на мед натуральний квітковий і мед натуральний квітковий з домішкою паді – натуральну солодку речовину, що виробляється медоносними бджолами з нектару квітів або виділень з жиіих частин рослин або з комах, які паразитують на живих частинах рослин, які бджоли збирають.
 • №44
 • 592,82 КБ
 • добавлен
 • изменен
У цьому стандарті встановлено вимоги до систем кабельних лотків і драбин, призначених для підтримання та прокладання кабелів і за потреби, іншого електричного устаткування в електричних установках та/або комунікаційних системах.
 • №45
 • 1,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чинний від 2010-01- 01.- К. : Держспоживстандарт України, 2010. - 16 с. - Розроблено: Технологічний інститут молока та м'яса Української академії аграрних наук (ТІММ УААН). Розробники: Л. Войцехівська, к. т. н; Т. Єресько д-р техн. наук; О. Франко, к. т. н; О. Старчевої, к. т. н. На зміну РСТ УРСР 1416-86 ( у частині м'ясо-рослинних та кров'яних консервів)
 • №46
 • 174,98 КБ
 • добавлен
 • изменен
Чинний від 2011-01- 01. - К. : Держспоживстандарт України, 2010. - 18 с. Розроблено: Державний Винницький проектно-конструкторський технологічний інститут Минагрополітики Ураїни. Розробники: В. Докука; В. Зелінська (науковий керівник); Н. Козюра. Введено вперше.
 • №47
 • 236,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
Розроблено: Інститут сільського господарства Полісся. Розробники: В. Бармакова; Р. Білошицька; В. Венгер, канд. с.-г. наук; В. Ковальов, д-р с.-г. наук; Л. Корчева, канд. с.-г. наук; Н. Кравчук; В. Любченко, канд. техн. наук; М. Ляшенко, д-р техн. наук (науковий керівник); Л. Проценко, канд. техн. наук; В. Шабликін, канд. біол. наук; Й. Юрківський, канд. с.-г. наук. Прийнято...
 • №48
 • 142,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
Розроблено: Всеукраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Розробники: О. Євдін; В. Могильниченко; Н. Корепанова; В. Скакун; А. Ющенко (науковий керівник). Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 30 жовтня 2009 р. № 398. Уведено вперше
 • №49
 • 146,49 КБ
 • добавлен
 • изменен
Розроблено: Державний науково-дослідний інститут МВС України.Розробники: В. Барсукова; В. Власов; Л. Вяткіна; С. Гутянтов; Н. Іванілова; В. Пономарьов (науковий керівник); Т. Романова; Н. Савіна; Є. Самусь. Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 3 грудня 2009 р. № 441. Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7840–78 та ГОСТ 23569–79)
 • №50
 • 408,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Розроблено: Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, м. Київ. Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 2 лютого 2011 року № 37, зі зміною, внесеною наказом Держспоживстандарту України від 14 березня 2011 року № 95. Чинний: з 01.08.2011 року. Цей стандарт поширюється за засоби колективного захисту працюючих, які...
 • №51
 • 368,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
РОЗРОБЛЕНО: Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, м. Київ. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 лютого 2011 року № 37, зі зміною, внесеною наказом Держспоживстандарту України від 14 березня 2011 року № 95. Чинний: з 01.08.2011 року. Цей стандарт поширюється на засоби індивідуального захисту (далі— ЗІЗ), які...
 • №52
 • 110,19 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт поширюється на методи виявлення бактерій родів Proteus, Morqanella, Providencia. Київ. Мінекономрозвитку 2014
 • №53
 • 2,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт вміщує загальні вимоги до світильників, а також до джерел електричного світла напруга яких не перевищує 1000 В. Вимоги та відповідні випробування цього стандарту стосуються: класифікації, маркування, механічної та електричної міцності.
 • №54
 • 3,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт поширюється на світильники стаціонарні загального призначення з лампами розжарення з вольфрамовою ниткою трубчастими, люмінесцентними лампами та іншими розрядними лампами, напруга живлення яких не перевищує 1000 В.
 • №55
 • 97,36 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт установлює вимоги до світильників для освітлення вулиць і доріг з лампами розжарення, трубчастими люмінесцентними лампами та іншими розрядними лампами, напругою живлення до 1000 В.
 • №56
 • 181,78 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт установлює вимоги до світильників переносних загального призначення (за винятком кишенькових) із лампами розжарення, трубчастими люмінесцентними лампами та іншими розрядними лампами, напруга живлення яких не перевищує 250 В.
 • №57
 • 123,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
ДСТУ Б EN ISO 21003-1: 2011, Київ, Мінрегіон України, 2012 - 18 аркушів. Надано чинності наказами Мінрегіону України від 30.12.2011 №413 та від 12.06.2012 №300, чинний з 2013-01-01. Уведено вперше. Цей стандарт є тотожнім перекладом EN ISO 21003-1: 2008 (Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого і холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 1)....
 • №58
 • 910,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
ДСТУ Б EN ISO 21003-2: 2011 (ДСТУ Б EN ISO 21003-2: 2008,IDT), Київ, Мінрегіон України, 2012 - 18 аркушів. Надано чинності наказами Мінрегіону України від 30.12.2011 №413 та від 12.06.2012 №300, чинний з 2013-01-01. Уведено вперше. Цей стандарт є тотожнім перекладом EN ISO 21003-2: 2008 (Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого і холодного...
 • №59
 • 1,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Національний стандарт України. — Київ: УкрНДНЦ, 2016. — 110 с. Наказ від 01.07.2016 № 204 про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-82:2016 «Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом». На заміну ДБН В.2.5-27-2006. Дата початку дії: 01.04.2017 р.
 • №60
 • 1,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чинний від 2012-04-01 ЗМІСТ Сфера застосування. Нормативні посилання. Терміни та визначення понять. Класифікація. Основні параметри і розміри. Технічні вимоги. Характеристики. Вимоги призначеності. Вимоги до матеріалів та комплектуючих виробів. Комплектність. Маркування. Пакування. Вимоги безпеки. Правила приймання. Підтвердження відповідності продукції....
 • №61
 • 1,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
ДСТУ Б ЕН 12666-1:2011 Системи підземних безнапірних пластмасових трубопроводів для каналізації і дренажу. Поліетилен (РЕ). Частина 1. Технічні вимоги до труб фітингів і системи (ЕН 12666-1:2005, IDT), Київ, Мінрегіон України, 2012 - 46 аркушів. Надано чинності наказами Мінрегіону України від 30.12.2011 №413 та від 12.06.2012 №300, чинний з 2013-01-01. Уведено вперше (зі...
 • №62
 • 2,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Цей стандарт установлює основні положення щодо організації та порядку проведення метрологічної експертизи зразків і комплексів озброєння та військової техніки (ОВТ) на стадіях їх жеттєвого циклу, які розробляються (модернізуються) за тактико-технічним завданням (ТТЗ) замовника і технічним завданням (ТЗ) головного розробника, а також систем, апаратури, приладів, пристроїв,...
 • №63
 • 1,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ця настанова поширюється на стандарти на продукцію, кодекси установленої практики (зводи правил), технічні умови та нормативні документи (далі – стандарти на продукцію), які розробляються в Україні, та на зміни до них. Чинний від 2005-10-01 Київ Держспоживстандарт України 2005
 • №64
 • 179,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
Указания Держспоживчстандарт Украины, Киев - 2006 г. , 34 страницы, украинский язык. ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторской документации указания по типовому построению технических условий. Область применения. Нормативные предпосылки. Общие положения. Общие требования к техническим условиям. Формат — *.pdf — набрано в MS Office
 • №65
 • 828,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. — 46 с. Цей стандарт розповсюджується на контроль зварних з'єднань сталевих конструкцій, з повним проварюванням при товщині основного металу деталей, що з'єднані зварюванням, від 8 мм до 100 мм. Цей стандарт установлює вимоги на проведення ручного ультразвукового контролю з оцінкою якості зварних з'єднань металоконструкцій.
 • №66
 • 736,36 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Мінрегіонбуд України, 2014. — 45 с. Цей стандарт регламентує вимоги щодо виконання зварювальних робіт при монтажі, ремонті, реконструкції сталевих конструкцій промислових будівель і споруд різного призначення, що працюють за температури навколишнього середовища не вище 100 °С для першої, другої, третьої та четвертої груп та категорій А, Б, В за їх призначенням, категорій І,...
 • №67
 • 747,73 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Мінрегіонбуд України, 2014. — 54 с. Цей стандарт регламентує вимоги до основних (матеріалів технологічних трубопроводів, зварюваних труб) і зварювальних матеріалів, до підготовки і складання стиків трубопроводів під зварювання, технології ручного дугового зварювання покритими електродами і аргонодугового зварювання, термообробки зварних стиків, якості зварних з'єднань і...
 • №68
 • 722,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Мінрегіон України, 2014. — 119 с. Цей стандарт регламентує вимоги щодо ремонту парових котлів, автономних пароперегрівачів і економайзерів з робочим тиском від 0,07 МПа до 3,9 МПа, водогрійних котлів і автономних економайзерів з температурою води вище 115 оС, виготовлених із сталей ферито-перлітного класу.
 • №69
 • 8,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Мінрегіон України, 2015. — 20 с. Цей стандарт встановлює вимоги до правил виконання технологічних процесів (типових технологічних процесів та технології будівництва) зварювально-монтажних робіт і контролю якості зварних з’єднань трубопроводів при виконанні будівельно-монтажних робіт на нафтових, газових і газоконденсатних родовищах. Вимоги цього стандарту відносяться до...
 • №70
 • 913,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.04.2014 Стандарт поширюється на контейнерні майданчики, призначені для своєчасного збирання побутових відходів, створення безпечних умов для їх зберігання, вивезення з житлових масивів і внутрішньодворових територій, доріг загального користування та інших об’єктів благоустрою населених пунктів і проведення масових заходів. Стандарт містить...
 • №71
 • 975,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.10.2014 Стандарт установлює вимоги до складу та змісту проекту розподілу території мікрорайону (кварталу) для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків. Положення цього стандарту застосовуються відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання при розробленні проектів...
 • №72
 • 2,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стандарт уведено вперше, чинний з 01.12.2013 Стандарт встановлює вимоги до проектування, монтажу та експлуатації систем електроопалення (СЕО) об’єктів житлового і громадського призначення (ЖГП). Стандарт слід застосовувати при: - розробленні інших стандартів, технічних умов та внесення змін у чинні нормативні документи на системи електроопалення для об’єктів житлового і...
 • №73
 • 1,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 2014. - 39 с. Загальні положення. Вимоги до основних матеріалів. Зварювальні матеріали. Організація зварювальних робіт. Контроль якості зварних з,єднань. Документація щодо зварювання.
 • №74
 • 623,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
С 1 января 2010 года в Украине вступают в силу два новых стандарта, в которых впервые, хотя и косвенно, официальный статус на национальном уровне получает технология структурированных кабельных систем. В статье эти нормативные акты рассматриваются подробнее.
 • №75
 • 562,39 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ, Держспоживстандарт України, 2003, —126 с. Видання офіційне. Зміст: ДСТУ 3214-2003 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах ДСТУ ISO 7504-2003 Аналіз газів. Словник термінів ДСТУ ISO 6141-2003 Аналіз газів. Вимоги до сертифікатів на повірочні гази та повірочні газові суміші ДСТУ ISO 6142-2003 Аналіз газів....
 • №76
 • 909,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
/ Держкомархів України. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; Уклад.: О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова, С. Г. Кулешов. — К., 2006. — 73 с. Схвалено на засіданні Методичної комісії Держкомархіву України (протокол № 3 від 20.06.2006). Укладачі: Кулешов С. Г. (керівник), д-р істор. наук, професор, завідувач відділу документознавства...
 • №77
 • 7,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи або дитини, форма № 063–2/о; + згода на збір та обробку персональних даних в одному файлі у форматі PDF. Зручно для друку у потрібному розмірі.
 • №78
 • 112,98 КБ
 • добавлен
 • изменен
Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи або дитини, форма № 063–2/о; + згода на збір та обробку персональних даних в одному файлі у форматі PDF розміром формату А5. Зручно для друку по 2шт на один лист А4.
 • №79
 • 113,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Укрархбудінформ, 2013 – 504 с. Каталог підготовлений на виконання Законів України "Про будівельні норми" та "Про стандартизацію", згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 №483 "Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм" та наказом Мністерства регіонального розвитку та...
 • №80
 • 2,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Укрархбудінформ, 2015р. -380 с. У каталозі наведена інформація щодо дії ДБН, ДСТУ, СТ СЭВ, , СНИП, СН в галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України
 • №81
 • 5,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Каталог містить переліки нормативних документів станом на 2011 рік: перелік НД у предметному порядку; номерний показчик; національні класифікатори; перелік стандартів СЄВ; перелік стандартів прийнятих в Україні.
 • №82
 • 2,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Класифікація видів економічної діяльності (далі - КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об'єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або...
 • №83
 • 155,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Принят и узаконен приказом госпотребстандарта Украины №457 от 11.10.2010 С изменениями и дополнениями гос. комитета Украины по вопросам регулирования и потребительской политики №530 от 29.11.2010. На украинском языке. Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД, укр. класифікатор видів економічної діяльності, КВЕД) — основным назначением КВЭД является определение и...
 • №84
 • 1,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Постанова правління Національного банку України від 4 лютого 1998 року N 34 Про затвердження Класифікатора іноземних валют. З введенням в дію цього Класифікатора втрачають чинність листи Національного банку України від 14.03.93 р. N 19029/380, від 05.07.94 N 158, від 03.11.94 р. N 19010/2495, від 24.02.95 р. N 19010/633, від 31.03.95 р. N 19010/914.
 • №85
 • 13,61 КБ
 • добавлен
 • изменен
Класифікація видів цільового призначення земель визначає поділ земель на окремі види цільового призначення земель, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, видом господарської діяльності, типами забудови, типами особливо цінних об'єктів.
 • №86
 • 24,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Комплект форм документов для медосмотра ребенка перед школой (готовился для поступления в школу в 2013 г. по требованию детского сада): Индивидуальная карта ребенка (для школы, детского сада, детского дома) - ф. №26 (Утверждено Министерством здравоохранения СССР 18.IX.1950 года); Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи або дитини одним з батьків - форма № 063–2/о;...
 • №87
 • 43,79 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України Про ліцензування певних видів господарської діяльності, Про туризм, Про захист прав споживачів, постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 Про затвердження переліку органів ліцензування, постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви...
 • №88
 • 18,49 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23 лютого 2006 року N 98 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 березня 2006 р. за N 286/12160 33 с. Методику ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів...
 • №89
 • 59,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Загальні положення. Відбір, зберігання і транспортування проб води. Обладнання, витратні матеріали, реактиви, поживні середовища. Дрібне обладнання і витратні матеріали. Хімічні реактиви. Поживні середовища промислового виготовлення. Тест-штами мікроорганізмів. Приготування поживних середовищ і реактивів. Підготовка до аналізу. Визначення загального мікробного числа...
 • №90
 • 118,78 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Данный документ устанавливает термины и определения понятий в области защиты информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа . Термины, устанавливаемые данным документом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, которые входят в систему технической защиты информации.
 • №91
 • 54,78 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Данный документ устанавливает принципы классификации автоматизированных систем и создания стандартных функциональных профилей защищенности обрабатываемой информации от несанкционированного доступа Цель данного документа — предоставление нормативно-методологической базы для выбора и реализации требований по защите информации в автоматизированной системе
 • №92
 • 21,75 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Затверджен наказом Мінекономрозвитку "Про затвердження переліку галузевих нормативних документів, якими користуються промислові підприємства та організації України" від 20.03.2012 № 352. 460 стр. Затверджує перелік галузевих нормативних документів, якими користуються промислові підприємства та організації України
 • №93
 • 1,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Інформаційний збірник "Перелік будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України"
 • №94
 • 1,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" П(С)БО 2 "Баланс" П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" П(С)БО 7 "Основні засоби" П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" П(С)БО 9 "Запаси" П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" П(С)БО 11...
 • №95
 • 186,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 224, затрерджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 червня 1999 р. № 112, зареєстровано в Міністерстві юстиції...
 • №96
 • 59,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Постановление КМУ от 17.04.2019 Дата начала действия 01.07.2019. 99 с. На русском и украинском языке. Порядок призван упростить процедуру документирования несчастных случаев на производстве, а также документирования взаимосвязи профзаболевания с профессиональной деятельностью работника. Порядок предусматривает проведение расследования (специального расследования) в связи с...
 • №97
 • 492,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - переутвержденные в 2006 году. Приказ Министерства топлива и энергетики Украины от 25 июля 2006 года №258. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - Правила) устанавливают основные организационные и технические требования к эксплуатации электроустановок и электрооборудования (далее -...
 • №98
 • 301,26 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Утв. 25.07.06, №258 / М-во топлива и энергетики Украины. — X.: Издательство «Индустрия», 2007. — 288 с. ПТЭ устанавливают основные организационные и технические требования к эксплуатации электроустановок и электрооборудованию потребителей. Правила распространяются на действующие электроустановки напряжением до 150 кВ включительно, принадлежащие потребителям электрической...
 • №99
 • 7,24 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харьков: Форт, 2012. — 404 с. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. Содержание: Приказ «О внесении изменений и дополнений к Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей». Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Сфера применения. Нормативные ссылки. Термины, определения понятий, сокращения. Организация...
 • №100
 • 28,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Настоящие Правила разработаны на основании требований законодательных актов и постановлений, государственных стандартов, других нормативных документов (НД) вышедших в Украине, а также с учетом накопленного опыта эксплуатации электроустановок, предложений потребителей, научно-исследовательских и проектных институтов, ремонтных и других организаций.
 • №101
 • 60,64 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Настоящие Правила разработаны на основании требований законодательных актов и постановлений, государственных стандартов, других нормативных документов (НД) вышедших в Украине, а также с учетом накопленного опыта эксплуатации электроустановок, предложений потребителей, научно-исследовательских и проектных институтов, ремонтных и других организаций.
 • №102
 • 74,12 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Язык русский. Утверждены приказом Минтопливэнерго Украины от 25 июля 2006 года №258, зарегистрированны в Министерстве юстиции Украины 25 октября 2006 года за №1143/13017, изложены в новой редакции от 13.02.2012 №91. Правила устанавливают основные организационные и технические требования к эксплуатации электроустановок и электрооборудованию (дальше - электроустановки) потребителей...
 • №103
 • 166,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
Затверджени наказом Мінпаливенерго України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017, виклавши їх у новій редакції від 13.02.2012 № 91. Ці Правила встановлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання (далі - електроустановки) споживачів і направлені на...
 • №104
 • 292,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
Затверджени наказом Мінпаливенерго України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017, виклавши їх у новій редакції із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року N 91, від 16 листопада 2012 року N 905. С последними внесёнными...
 • №105
 • 277,81 КБ
 • добавлен
 • изменен
Про внесення змін у правила оформлення бібліографічного опису у списку джерел, що запроваджені наказом ВАК України №63 від 26 січня 2008 року. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті Пособие предназначено для студентов, аспирантов, научных сотрудников и т.п. для...
 • №106
 • 206,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами від 15 жовтня 2003 р. N 1631 Київ Цей Порядок визначає процедуру видачі та анулювання дозволів Держнаглядохоронпраці та його територіальними органами і не поширюється на державні аварійно-рятувальні служби та їх формування, які в установленому порядку...
 • №107
 • 19,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2007 р. за N 1006/14273 Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях (далі - Правила) визначають...
 • №108
 • 25,29 КБ
 • добавлен
 • изменен
Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 313
 • №109
 • 45,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Кабінет міністрів України Постанова від 8 жовтня 2008 р. N 923 київ Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Цей Порядок встановлює механізм та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. На даний час діє Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. № 461 «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів».
 • №110
 • 40,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник до ВБН 46/33-2.5-5-96 Сільськогосподарське водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Норми проектування Київ, 2005. Викладено особливості вишукувань, проектування, будівництва нових і реконструкції наявних систем штучного поповнення підземних вод. В Посібнику розглядаються загальні питання і завдання поектування штучного поповнення підземних вод, типи і конструкції...
 • №111
 • 1,46 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Киев, НИЭИ Госплан УССР,1990 - 7 с Стандарт распространяется на гранулированное органо- минеральное удобрение, являющееся продуктом переработки сгущенной последрожжевой мелассной барды и суперфосфата и применяемое в сельском хозяйстве.
 • №112
 • 1,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, Госплан УССР, - 16 с Стандарт распространяется на клеевые малярные краски для внутренних работ, представляющие собой тонкорастертые на клеевом растворе пастообразные смеси неорганических и органических пигментов с наполнителями. Малярные краски предназначаются для подцветки меловых и известковых растворов, применяемых для малярных работ (концентрированные краски), или...
 • №113
 • 4,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Госплан УССР, 1986. - 11 с. Республиканский стандарт УССР 1584-86 «Памятники намогильные из природного камня. Общие технические условия» действует в Украине до 1.12.2013 г.
 • №114
 • 379,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: ДП УкрНДНЦ. Тут зібрані усі міждержавні нормативні документи , затвержені до 1992 р., чинні в Україні ,крім стандартів, чинність яких скасовано наказами центральним органом виконавчої влади.
 • №115
 • 227,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: ДП УкрНДНЦ. Тут зібрані усі міждержавні нормативні документи , затвержені до 1992 р., чинні в Україні, крім стандартів, чинність яких скасовано наказами центральним органом виконавчої влади.
 • №116
 • 222,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: ДП УкрНДНЦ. Тут зібрані усі міждержавні нормативні документи , затвержені до 1992 р., чинні в Україні, крім стандартів, чинність яких скасовано наказами центральним органом виконавчої влади.
 • №117
 • 330,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
Інструкція, затверджена постановою Кабміну від 30 листопада 2011 р. N 1242, встановлює загальні положення щодо функціонування структурних підрозділів з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі - установи), вимоги до документування управлінської інформації та організації роботи з...
 • №118
 • 250,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Українська державна корпорація по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг. Затверджений директором ДерждорНДІ Рибальченком А.А. Термін дії до 31.12.2003 р. Документ встановлює тимчасовий технологічний регламент на випуск емульсійно-мінеральних сумішей (ЕМС) для влаштування тонкошарових покриттів типу "Сларі Сіл"
 • №119
 • 1,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Креслення констр. перший і останній аркуш. ГОСТ 2.104-2006. (формати А4-А0) Таблиця написи на табло та в рамках Перелік складових частин щита. Перш. і ост. аркуш Таблиця сигналізації положення Таблиця технологічної сигналізації. Перш. і ост. аркуш Установка: Меняем файл graphic.lyt находящийся в папке c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V11(12,13)\Sys\ на файл graphic.lyt находящийся...
 • №120
 • 168,56 КБ
 • добавлен
 • изменен
Креслення констр. перший і останній аркуш. ГОСТ 2.104-2006. (формати А4-А0) Таблиця написи на табло та в рамках Перелік складових частин щита. Перш. і ост. аркуш Таблиця сигналізації положення Таблиця технологічної сигналізації. Перш. і ост. аркуш Добавлено: Специфікація для замовлення засобів автоматизації та відомість документів Установка: Меняем файл graphic.lyt...
 • №121
 • 408,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Стандарты Украины (ДБН, ДСТУ) #
Сделайте раздел ВБН
...
в разделе Стандарты Украины (ДБН, ДСТУ) #
Предлагаю в разделе Стандарты Украины (ДБН) убрать ДБН, так как внутри имеются ещё ДСТУ.
в разделе Стандарты Украины (ДБН, ДСТУ) #
Спасибо :-) Очень нужный материал :-) Обязательно воспользуюсь им в скором времени :-)
В этом разделе нет комментариев.