Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Военный психолог

(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. — Хмельниц. , 2008. — 20 с. Анотація. Досліджено проблему оптимізації кадрової роботи з персоналом державної прикордонної служби України. Проаналізовано теоретичні засади організації кадрової роботи у спеціалізованих і правоохоронних органах держави,...
 • №1
 • 292,06 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Хмельницький, Робота виконана у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2008. – 22 с. 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Кубіцький С.О. Мета дослідження полягає в теоретичному...
 • №2
 • 54,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Хмельницький, Робота виконана в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Державна прикордонна служба України. 2011. – 24 с. 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Науковий керівник: доктор психологічних наук, профессор Сафін О.Д....
 • №3
 • 240,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
(Укр. яз.). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. Хмельниц: 2004. — 32 с. Анотація. Досліджено проблеми збереження психічного здоров'я військовослужбовців, запропоновано теоретичні та практичні шляхи її розв'язання. Уточнено сутність, критерії та показники психічного здоров'я особистості, здійснено...
 • №4
 • 354,70 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Автореферат канд. диссертации. Год защиты: 2001. Специальность: Психология развития, акмеология. Научный руководитель: Рубцов В. В. Ведущее учреждение: ПИ РАН. Место выполнения: ПИ РАО. Оппоненты: Корчемный П. А., Морозова Н. В. Цель исследования: выявить психологические особенности, влияющие на профессиональную самореализацию военного психолога. Объект исследования:...
 • №5
 • 73,09 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. – СПГУ. – Санкт-Петербург., - 2009 - 26 стр. Специальность: 19.00.04 — «Медицинская психология». Научный руководитель – кандидат медицинских наук, доцент Беребин Михаил Алексеевич. Аннотация. Цель исследования: на основе многомерного анализа теоретических и эмпирических данных определить...
 • №6
 • 396,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.09 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельниц. , 2008. — 20 с. Анотація. Проведено аналіз і емпіричне дослідження організаційно-психологічних особливостей професійної діяльності офіцерів-психологів органів охорони державного кордону. Уточнено психологічний зміст поняття "професійна...
 • №7
 • 341,55 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.