Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Делинквентное поведение

(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. юрид. наук: 19.00.06 / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с. Анотація. Проведено вивчення девіантної поведінки як соціально-психологічної проблеми. Відзначено, що девіантна поведінка - це дрібні правопорушення та провина, що не є злочином, який карається за судовим порядком. З'ясовано, що стрижневим патерном поведінки...
 • №1
 • 28,82 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. – КПУ. – Сєвєродонецьк, 2016 — 279 с. Науковий керівник Бочелюк В.Й. доктор психологічних наук, професор Об’єкт дослідження – делінквентна поведінка неповнолітніх. Предмет дослідження – соціально-психологічна диференціація...
 • №2
 • 955,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
Москва, - МГУ, - 2008, – 33 стр. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Специальность: 19.00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии. (На правах рукописи). Научный руководитель: доктор психологических наук, профессор Иванников Вячеслав Андреевич. Аннотация. Объект исследования. Факторы, обеспечивающие или...
 • №3
 • 378,07 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.