Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Политология в Украине

Monograph. — New York: Palgrave Macmillan, 2015. — 320 p. Conquest, annexation, secession by force these belong to a statecraft which great powers after World War II seemed to have set aside for good. Russia in 2014 however brought them back. Aggression against Ukraine examines the stakes in Crimea, Donetsk, Luhansk and other troubled borderlands and for international law and...
 • №1
 • 2,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Saarbrucken (Germany): LAP Lambert Academic Publishing. 229 p. The expert-analytical study analyzes the preconditions, course and contemporary socio-political consequences of the aggression of the Russian Federation against Ukraine and the Ukrainian nation, which has signs of not only direct and covert, but also inter-state conflict and even civilizational confrontation.
 • №2
 • 4,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Леся, 2017. — 105 с. The new research of Doctor of History, Head of the Historical Studies Department of the Research Institute of Ukrainian Studies Pavlo Hai-Nyzhnyk offers and analyzes key concepts for developing the strategy for de-occupation and reintegration of Crimea in the context of national security of Ukraine. It points out key problems of the origins and current...
 • №3
 • 5,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Stanford, California: Stanford University Press, 2016. — 322 p. — ISBN 9780804798457, ISBN 9781503600102. Beyond the Euromaidan examines the prospects for advancing reform in Ukraine in the wake of the February 2014 Euromaidan revolution and Russian invasion. It examines six crucial areas where reform is needed: deep internal identity divisions, corruption, the constitution, the...
 • №4
 • 2,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
London: The Ukrainian Press Bureau, 1919. — 40 p. So little is known in the Western world of the life and people of that great Eastern land, the Ukraine, and so little has been written in the English tongue concerning the past and future of a country whose fate is of moment to thousands to whom it is little more than a name, that this translation has been hastily made of M....
 • №5
 • 2,25 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Випуск 10, – К.: Стилос, 2011. – 160 с Збірник праць присвячений проблемам демократії в Україні, її значущості в сучасному контексті Розбудова демократії в Україні · Віктор Степаненко Дедемократизація в Україні в контексті дилем сучасної ліберальної демократії Володимир Фадєєв Потенціал держави і перспективи демократизації в Україні Анатолій Карась Громадянська...
 • №6
 • 1,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріали круглого столу, присвяченого 20-ій річниці створення Народного Руху України за перебудову (Київ, 22 вересня 2009 р. ) / НАН України. Інститут історії України. - К.: Інститут історії України, 2010. - 156 с. У виданні зібрано тексти виступів учасників круглого столу «Народний Рух України: історія, ідеологія та політична еволюція (1989–2009)», який відбувся 22 вересня 2009...
 • №7
 • 908,53 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Голіков О.С., Дейнеко О.О., Заєць Д.О., Куразаєва А.Л. та ін. Монографія. — За ред. Арбєніної В.Л., Сокурянської Л.Г. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. — 520 с. У монографії на підставі результатів загальноукраїнських досліджень, здійснених кафедрою соціології та соціологічною лабораторією Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, аналізується структура...
 • №8
 • 2,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. / авт. кол. : Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова. - К. : НАДУ, 2010. - 300 с. У навчальному посібнику висвітлюються проблеми розвитку політичних процесів в Україні, здійснюється аналіз взаємозв'язку і взаємодії політики й управління, визначаються шляхи та механізми їх...
 • №9
 • 1,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики- К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. -160 с. - (Серія „Бібліотека молодого державного службовця") Висвітлено теоретико-методологічні та методичні питання з практичного використання інструментів демократії й особливо з підготовки і проведення громадських слухань - однієї з найпотужніших...
 • №10
 • 43,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій і метод. матеріалів до модуля навч. дисципліни. — К.: НАДУ, 2008. — 108 с. Видання містить конспект лекцій та методичних матеріалів з тематики однойменного навчального модуля спеціалізації за спеціальністю "Державне управління". Основна увага лекцій зосереджується на інституціональному аспекті політичної системи, особливостях та технологіях управління сучасним...
 • №11
 • 715,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Підручн./В.М. Бебик. -К.: МАУП, 2003. - 424с. У монографії викладено основні засади політичної науки в контексті історії світової політичної думки, становлення політології як наукової, навчальної та практичної дисципліни. Може бути використана при підготовці фахівців з базовою(бакалавр) та повною(спеціаліст, магістр) вищої освітою з усіх спеціальностей.
 • №12
 • 1,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 312 с. — ISBN 978-966-02-8101-1. Дослідження присвячене політичним ідентичностям міської громади Одеси. На основі теоретичних напрацювань та емпіричної бази у роботі досліджено політичні ідентичності міської громади Одеси через параметри простору і часу, географічні і демографічні чинники, організацію і функціонування місцевої...
 • №13
 • 2,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. — 176 с. Вступ Поняття «революція»: від астрономічного до політичного розуміння Феномен «революції»: спроби теоретичного осмислення Передумови, причини, різновиди й особливості політичних революцій (бачення зарубіжних та вітчизняних дослідників) Революція як «духовне дітище інтелігенції»...
 • №14
 • 1,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 96 с. ISBN 978-966-02-7464-8. Аналітична доповідь підготовлена за результатами науково-дослідної роботи «Політичні механізмі формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві», що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України у 2014...
 • №15
 • 863,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. — 296 с. Передмова (Т. А. Бевз) Позиція держави у становленні громадянської ідентичності в Україні (Т. А. Бевз) Громадяни як маркер репрезентації громадянської ідентичності (Т. А. Бевз) Політичні партії у процесі формування ринку громадянських ідентичностей (М. С. Кармазіна) Громадянська ідентичність у фокусі громадських організацій...
 • №16
 • 2,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ За ред. Санжаровського І. – К.: Вид-во К. І. С. , 2008. – 214 с. У посібнику представлено послідовність кроків з розроблення та впровадження стратегісного плану розвитку регіону, описано підходи та методи залучення зацікавлених сторін. Видання грунтується на положеннях чинного законодавства України, практичному досвіді регіонів Канади й України щодо стратегічного планування...
 • №17
 • 1,90 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: ПЦ «Фоліант», 2006. - 146 с. На підставі законодавчих актів, які регулювали проведення загальнонаціональних виборів, та досвіду їх застосування досліджуються окремі аспекти еволюції виборчого права в Україні, зокрема, зміни виборчої системи на виборах народних депутатів України та пов’язаний із цим розвиток партійної системи в Україні, а також еволюція територіальної...
 • №18
 • 874,58 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: ПЦ «Фоліант», 2006. - 146 с. На підставі законодавчих актів, які регулювали проведення загальнонаціональних виборів, та досвіду їх застосування досліджуються окремі аспекти еволюції виборчого права в Україні, зокрема, зміни виборчої системи на виборах народних депутатів України та пов’язаний із цим розвиток партійної системи в Україні, а також еволюція територіальної...
 • №19
 • 222,11 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 211 с. Монографія присвячена філософсько-політологічному аналізу влади з метою обґрунтування її як самодостатнього соціального інституту, до якого рівною мірою мають відношення як держава, так і громадянське суспільство. При цьому у горизонті громадянського суспільства влада розглядається як атрактор самоорганізації...
 • №20
 • 1,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
К: Основи, 2000.— 243 с. ISBN 966-500-505-07 Книжка канадського фахівця, професора державної політики на факультеті державної адміністрації Далхаузького універ­ситету (Галіфакс, Нова Скотія) М. Пола Брауна написана спе­ціально для державних службовців України. У ній висвітлено різні підходи до питань формування й аналізу політики, роз­глянуто їхні переваги й вади, детально...
 • №21
 • 7,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського, кафедра політології, 2008. — 443 с. Предмет і методологічні засади політології Політика як суспільне явище Соціальна структура суспільства. Теорія стратифікації Політична влада Основні етапи становлення світової політичної думки Етапи розвитку політичної думки в Україні Політична діяльність і...
 • №22
 • 496,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: "К.І.С.", 2011. - 260 с. Скандальный аналитический доклад Консорциума украинских экспертов, подготовленный на средства Дж.Сороса и изобличающий злоупотребления властью в Украине при режиме В. Януковича Авторський колектив : Ігор Коліушко, Віктор Тимощук, Олександр Банчук, Роман Куйбіда, Юлія Кириченко, Ярина Журба, Олексій Курінний, Валентина Стоян (всі – Центр...
 • №23
 • 1,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Український інститут національної пам’яті, 2015. — 234 с. Збірник містить матеріали, рекомендації, роз’яснення та документи щодо визначення об’єктів перейменування і демонтажу відповідно до норм Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» і обґрунтування...
 • №24
 • 10,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.П. Вавринчук – кандидат політичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України. Політологічні аспекти державного управління: Навчальний посібник. – Хмельницький: ХУУП, 2009. – 226 с. Навчальний посібник з дисципліни «Політологічні аспекти державного управління» підготовлено відповідно до навчальної програми кафедри філософії та політології Хмельницького університету...
 • №25
 • 302,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
// Освіта регіону. - №3 від 7.2009. Досліджується світовий досвід функціонування двопалатного парламенту в контексті дискусій стосовно доцільності впровадження бікамералізму в Україні. Аналізуються проекти двопалатного парламенту в Україні, які обговорювалися впродовж 1992-2003 рр. Висуваються конкретні пропозиції стосовно проекту двопалатного парламенту, який запропонував...
 • №26
 • 14,38 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. В основу призми, розробленої автором політичної кратології, покладено концепції політичного володарювання в абстратно взятій країні. Розглянуто квадрат республіканських влад - інститути президентства, правління, парламенту, суду. Викристалізувано «кратологічний інструментарій правління країною». Ключові слова: політична кратологія,...
 • №27
 • 38,03 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. — 356 с. — ISBN 978-966-02-8198-1. Монографія присвячена осмисленню регіональних моделей українського націєстановлення та формування національної ідентичності упродовж другої половини ХІХ та початку ХХ століття. Простежено вплив інтелектуального середовища, насамперед наукових і публіцистичних дискурсів, на процеси національного...
 • №28
 • 17,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. — 99 с. Аналітичну доповідь підготовлено у відділі історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України на виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Національний консенсус в Україні: історичний імператив, сучасні параметри, прогностична модель» та розпорядження Президії НАН України від...
 • №29
 • 548,81 КБ
 • добавлен
 • изменен
Укр. незалеж. центр політ. дослідж. — К.: Агентство "Україна", 2010. — 224 с. У книзі вміщено аналітичні матеріали, що висвітлюють практику державної фінансової підтримки діяльності організацій громадянського суспільства на конкурсних та позаконкурсних засадах та відображають правове забезпечення цих процедур. Надано рекомендації щодо реформування системи державної фінансової...
 • №30
 • 6,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Івано-Франківськ: "Свобода", 2008. - 92 с. Дуже цікава річ, особливо та частина, де йдеться про глобалізм і націоналізм. Глобалізм – головний супротивник націоналізму! Ідея нації – проти ідеї національного безпам'ятства! Зміст. 1. Вступ. (О. Сич). 2. Нація і націоналізм у західній інтелектуальній традиції. (Р. Зелик). 3. Ідеологічні основи українського націоналізму. (О....
 • №31
 • 3,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тарас Возняк Львів, 2010 Незалежний культурологічний журнал «Ї», оформлення серії, 2010 ЗМІСТ Моделi польсько-українського співіснування. Ретроспектива та перспектива Геополітична роль Західної України в українському та европейському контекстi Елітнi групи в сучасній Українi Просування ЕС на Схід. Перспектива України Ґлобалізація як виклик людству Проект Україна....
 • №32
 • 167,59 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник Національного університету „Львівська політехніка". 2004. - 284 с. О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, В. В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик. Політика як суспільне явище і об’єкт дослідження. Політична влада і політична система. Політична діяльність та політичні технології. Людина і політика. Політика і групи інтересів. Політичні еліти і політичне лідерство....
 • №33
 • 410,18 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Изд. 2-е, дополн. — Симферополь: Симферопольская городская типография, (СГТ), 2008. — 544 с. — ISBN 978-966-174-041-8. От автора История Борис Чичерин: предтеча российской политологии Пётр Струве: защитник права и прав Михаил Туган-Барановский: победитель или жертва? Сергей Булгаков: политологические парадоксы Михаил Грушевский: президент и учёный Технология Обуздание власти...
 • №34
 • 13,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сімферополь, 2002. – 344 с. ISBN 966-572-281-6 Ця колективна монографія присвячена актуальним проблемам становлення та перспективам розвитку політичної науки в Україні. У книзі наведений аналіз стану та інституційного оформлення політичної науки в Україні, огляд учбово-методичної літератури, що використовується в українських ВУЗах. Західна традиція розвитку політичної науки...
 • №35
 • 1,93 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Доп. Римському Клубові, упоряд. В. Рубцов.— Вид. 3-тє, допов.— К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2009.—248 с.: портр. Методика аналізу суспільних устроїв, викладена автором у книзі, дозволяє порівнювати різні нації-держави й давати досить точні прогнози їхнього подальшого розвитку. У спеціальному доповненні до третього українського видання Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років...
 • №36
 • 4,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій[/i]. — К.: Леся, 2016. — 586 с. Автори колективної монографії «Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики» подали увазі читача власний погляд на історичні витоки та паралелі російської агресії проти України, здійснили наукову оцінку Російській Федерації як...
 • №37
 • 4,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) — К.: МП Леся, 2016. — 352 с. У пропонованому збірнику містяться матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення», яка відбулася 2016 року в Києві. Автори статтей виклали власний погляд на історичні витоки та...
 • №38
 • 10,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд., наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій[/i]. — К.: МП Леся, 2016. — 28 с. Метою Експертно-аналітичної доповіді є аналіз особливостей збройно-політичного протистояння на сході України, а також розробка можливих сценаріїв його розв’язання та реінтеграції окупованих...
 • №39
 • 1,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гай-Нижник П. Ідеологія сучасних українських консервативних політичних партій (з огляду на програмові засади УНКП та УКП) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2011. – Вип.3 (53). – С.94–115
 • №40
 • 220,54 КБ
 • добавлен
 • изменен
Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. — 2019. – 20 лютого [Електронний ресурс]. Феноменальний рейтинг в політиці не політика Зеленського у багатьох так званих політиків викликає цілу гаму рефлекцій: від прихованого остраху і нерозуміння в джерелі загрози появи цього непорозуміння до відвертого зверхнього намагання не помічати очевидного і презирливо виявляти...
 • №41
 • 423,75 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: МП Леся, 2017. — 52 с. У новій праці доктора історичних наук, завідуючого відділу історичних студій Науково-дослідного інституту українознавства П.П.Гай-Нижника пропонуються та аналізуються основні засади щодо вироблення Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України. Вказується на наріжні проблеми витоків і подолання проросійської...
 • №42
 • 3,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гай-Нижник П. Потворна сутність української влади, або в яку «державу» прагнуть загнати один з європейських народів // Час і Події (Чикаго, США). – 2012. – 21 березня. –№ 12. В статті з точки зорі історичих паралелей аналізується і характеризується сучасна політика в Україні режиму президента В.Януковича
 • №43
 • 40,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: МП Леся, 2017. — 332 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Дипломатичної академії України при МЗС України (протокол №12 від 21 грудня 2016 р.). У новій монографії доктора історичних наук П.П.Гай-Нижника «Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення» висвітлюється комплекс дипломатичних та воєнно-політичних...
 • №44
 • 3,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2013. — 37 с. Преамбула. Світоглядні позиції. Державний устрій та актуальні політичні проблеми. Розбудова Українського Війська (Армії Держави Україна). Економічний світогляд. Здоров'я нації та охорона довкілля. Подолання демографічної кризи. Освіта. Культура. Духовність. Прикінцеві положення.
 • №45
 • 1,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: НІСД, 2004. — 152 с. — ISBN 966-554-074-2 У книзі акцентується увага на особливостях нового етапу розвитку Української Держави, де ключовою є проблема відродження української політичної нації, відтворення її ідентичності, утвердження національної свідомості та національної гідності. Особлива увага приділяється аналізу відносин з Росією та реалізації євроінтеграційної стратегії...
 • №46
 • 3,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Національна доповідь. / За заг. ред. В. М. Гейця, А. І. Даниленка, М. Г. Жулинського, Е. М. Лібанової, О. С. Онищенка. - К. , 2009. - 687 с. Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов'язаних з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено...
 • №47
 • 5,75 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Національна доповідь / кол. авторів. — Київ: НАН України, 2015. — 336 с.: табл., рис. Національна доповідь продовжує традицію, започатковану Національною академією наук України щодо дослідження ключових проблем соціально-економічного розвитку країни. Актуальність проблем, які розглядаються у представленій доповіді, визначається необхідністю якнайшвидшої зміни існуючих засад...
 • №48
 • 4,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. , 2006. — 668 с. У навчальному посібнику розглянуто сутність, структуру, типи та функції політичної системи, розкрито поняття правової системи, детально висвітлено політико-правові системи країн Західної Європи, Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Центрально-Східної Європи, Індії, мусульманських країн, а також країн з перехідною економікою, проаналізовано...
 • №49
 • 775,62 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Освіта регіону. - №1 від 3.2010. В статті розглянуто погляди сучасного студентства на національну ідею, як чинник консолідації і демократичних перетворень в сучасному українському суспільстві. Ключові слова: Україна, національна ідея, студентство, демократична держава.
 • №50
 • 11,40 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Парламентське вид-во, 2011. — 112 с. Зміст Вступ Суверенітет і суверенність: феноменологічні ознаки Суверенність України у вимірі внутрішніх та зовнішніх чинників Національна суверенність України під зовнішнім впливом Внутрішньодержавні чинники суверенітету України Суверенітет України у практичних вимірах Проблема збереження і зміцнення національної ідентичності та...
 • №51
 • 849,93 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Критика, 2005. — 529 с. — ISBN 966-7679-79-9. Польська дослідниця, професор Варшавського університету аналізує дебати українських інтелектуалів навколо національної та культурної ідентичности на зламі XX і XXI ст. Ті дискусії розглянуто в ширшому контексті центральносхідноевропейських дебатів про ідентичність. Аналіз дискурсу ідентичности дає змогу розглядати різні рівні та...
 • №52
 • 20,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Кальварія, 2004. — 264 с. ISBN 966-663-112-1 Міхаель Говлет є фахівцем з політології (політичної науки). Ад’юнктпрофесор Університету Саймона Фрезера (США). Дану працю (як і книгу «Політична економія Канади», 1992) він написав у співавторстві з М.Рамешом, лектором Університету Нової Англії (Австралія) та Університету Західного Онтаріо (США). У цій книзі показано, як...
 • №53
 • 953,73 КБ
 • добавлен
 • изменен
Концептуальні засади взаємодії політики та управління. Частина II: Метод. вказівки для слухачів заочної форми навчання за спеціальністю Державне управління/ Укл. В. В. Говоруха, Ю. Г. Даник, О. О. Труш – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ«Магістр», 2005. – 24 с. Мета даного навчального модуля – удосконалення базових знань слухачів щодо походження та змісту національної безпеки України,...
 • №54
 • 42,54 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ, 2004 У киїіжці британських викладачів, фахівців у сфері державної політики Б. Гогвуда та Л. Гана розглянуто такі питання, як види державної політики, методи встановлення та досягнення цілей державної політики, проаналізовано різні етапи процесу політики. Автори розмежовують головні та другорядні проблеми політики, надаючи пріоритетності нагальним проблемам громадського...
 • №55
 • 6,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 396 с. ISBN 966-500-179-5 Переклав з англійської Анатолій Олійник/ У книжці британських викладачів, фахівців у сфері державної політики Б. Гоґвуда та Л. Ґана розглянуто такі питання, як види державної політики, методи вста­новлення та досягнення цілей державної політики, проаналізовано різні етапи процесу політики. Автори...
 • №56
 • 14,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса: Астропринт, 1997. – 380 с.; іл. ISBN 966-549-121-0. Книга присвячена історії Народного Руху України, створеного у вересні 1989 року як громадсько-політична організація національно-демократичного спрямування. В ній аналізується процес формування концепції і взаємодії різних чинників виникнення та зміцнення цього політичного угруповання; показана різноманітна діяльність...
 • №57
 • 2,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. - К.: МАУП, 2005. -152 с. - Бібліогр.: с. 140-146. Еволюція футуроорієнтованого потенціалу суспільно-політичної думки Специфіка та основні категорії політичного прогнозування Принципи політичного прогнозування Методи та основні етапи прогнозування Оптимальний підхід та оптимальні моделі у вивченні соціально-політичних процесів. Типи моделей соціальних явищ...
 • №58
 • 121,96 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Львів: Світ, 2005. — 288 с. ISBN 966-603-408-5 Досліджуються проблеми розвитку української націологічної думки від її першопочатків. Окрім наукових праць джерельну базу становлять літописи, документи історичної ваги, а також художня література. Як фундатори українського вчення про націю представлені М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський та ін. Для науковців, педагогів,...
 • №59
 • 7,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Світ, 2004. — 592 с. ISBN 966-603-316-Х. Українська націологічна думка другої половини ХХ ст. зазнала впливу конкретно-історичних умов. Аж до кінця 80-х років вона розвивалася переважно за межами України. З 90-х років центром націологічних досліджень стала Україна, яка звільнилася від тоталітарного режиму. Неупереджений підхід до різних концепцій створює достатнє...
 • №60
 • 9,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Світ, 2008. — 432 с. ISBN 978-966-603-550-2 Досліджуються проблеми української націології в період між двома світовими війнами. Звернення до праць націологів різної політичної орієнтації дає змогу створити об’єктивну картину тодішнього становища української нації та її взаємин з національними меншинами на українських етнічних землях. Абсолютна більшість...
 • №61
 • 11,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Есеї. Київ: Критика, 2011. — 352 с. ISBN 978-966-8978-50-0 Книжка львівського історика професора Ярослава Грицака продовжує, наслідує та доповнює збірник 2004 року «Страсті за націоналізмом», але є не так його оновленою й істотно зміненою версією, як радше цілком новим виданням: понад половину вміщених тут есеїв написано протягом семи пореволюційних років і присвячено...
 • №62
 • 1,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: К.І.С., 2014. — 352 с. — ISBN 978-617-684-078-7. Міждисциплінарне дослідження процесів пострадянської трансформації символічного простору малих міст України містить, зокрема, аналіз міського простору, історико-культурних пам’яток, меморіальних монументів, топоніміки тощо, з метою з’ясування впливу змін, що відбуваються в міському просторі, на колективну пам’ять, культурну й...
 • №63
 • 42,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: К.І.С., 2014. — 352 с. — ISBN 978-617-684-078-7. Міждисциплінарне дослідження процесів пострадянської трансформації символічного простору малих міст України містить, зокрема, аналіз міського простору, історико-культурних пам’яток, меморіальних монументів, топоніміки тощо, з метою з’ясування впливу змін, що відбуваються в міському просторі, на колективну пам’ять, культурну й...
 • №64
 • 11,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса: АО Бахва, 2005 Книга, переклад якої пропонується увазі читача, давно вже витримала перевірку часом і є одним із найбільш авторитетних джерел, необхідних для здійснення перших кроків у напрямі розуміння наукової дисципліни, що в оригіналі має назву Policy Analysis. В десятому виданні наукового бестселера Томаса Дая враховано найновітніші тенденції сучасної політики, що...
 • №65
 • 13,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса: АО БАХВА, 2005. — 504 с. ISBN 966-7079-91-0 пер. з англ. Г. Є. Краснокутського; наук. ред. М. О. Баймуратов. Книга, що пропонується увазі читача, являє собою водночас і класичну вже з огляду на її авторитетність працю, і один із найбільш вичерпних посібників з дисципліни Public Policy Analysis. У ній дуже докладно, із застосуванням численних прикладів і практичних...
 • №66
 • 20,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України НАН України, 2018. — 320 с. — ISBN 978-966-02-8672-6. У монографії аналізується дослідження культурної спадщини і її роль у формуванні історичної пам’яті. Увагу приділено створенню меморіального простору в різні історичні періоди — за часів перебування українських земель у складі імперій, в радянську добу і в умовах незалежної Української держави....
 • №67
 • 2,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Політична думка, 1996. Книга, підготовлена редколеґією українського наукового журналу «Політична думка» та Інститутом посткомуністичного суспільства, містить комплексний історико-політологічний та соціально-філософський аналіз проблем української державності в XX столітті. Висвітлюється теоретична спадщина національної державницької думки. Значну увагу надано геополітичним...
 • №68
 • 428,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
К. , 2009. – 496 с. У монографії аналізуються чинники формування України як суб’єкта міжнародних відносин, її політичної конкурентоспроможності, характер взаємодії з основними зовнішньополітичними партнерами. Стан та проблеми дослідження партнерського потенціалу України Українське суспільство як міжнародний актор Ціннісні орієнтації та громадянські якості населення...
 • №69
 • 1,28 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Львів, ВАТ «Видавництво «Вільна Україна»», 2002 р., 276 с. Навчальний посібник підготовлений у відповідності з програмою "політологія" для вищих навчальних закладів. Розкриваються зміст, структура і функції інститутів політичної системи. Аналізуються процеси політичної системи України у напрямку демократизації і становлення правової держави. Подано методичні матеріали для...
 • №70
 • 3,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дрогобич: Коло, 2010. — 112 с. — ISBN 978-966-2405-38-5. У двох статтях Іван Дзюба розглядає на прикладі публікацій Д. Табачника політиканські інсинуації, типові для галичаноненависництва як маскувальної форми україноненависництва. Видання буде цікавим та корисним не лише для тих громадян України, які вболівають за її майбутнє, а й особливо — для тих, хто досі залишається байдужим.
 • №71
 • 7,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дрогобич: Коло, 2010. — 112 с. — ISBN 978-966-2405-38-5. У двох статтях Іван Дзюба розглядає на прикладі публікацій Д. Табачника політиканські інсинуації, типові для галичаноненависництва як маскувальної форми україноненависництва. Видання буде цікавим та корисним не лише для тих громадян України, які вболівають за її майбутнє, а й особливо — для тих, хто досі залишається байдужим.
 • №72
 • 1,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Аналітична доповідь. — Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. — 196 с. — ISBN 978-966-02-7862-2. Аналітична доповідь підготовлена за результатами науково-дослідної роботи «Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою», що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціональних...
 • №73
 • 1,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
// Освіта регіону. - №3 від 7.2009. Стаття присвячена розгляду історії та проблем кримськотатарського національного руху в політичному процесі незалежної України. Ключові слова: кримські татари, депортація, кримськотатарське питання, національний рух кримськотатарського населення.
 • №74
 • 16,62 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
// Освіта регіону. - №1 від 3.2010. У даній статті інформаційна війна розглядається як технологія, що відкриває нові можливості для політичного протиборства. Аналізуються основні теоретико-методологічні підходи до дослідження поняття "інформаційна війна", виявлено сфери життєдіяльності суспільства, які особливо піддаються впливу інформаційних війн; досліджено можливості...
 • №75
 • 12,05 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Представництво Європейського Союзу в Україні, 2012. — 77 с. Вступ Високий представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Представництво Європейського Союзу в Україні Веб‐сайт Представництва Європейського Союзу в Україні Європейська Комісія Колегія комісарів Європейського Союзу Генеральні директорати та служби Речники Веб‐сайт Європейської Комісії...
 • №76
 • 1,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : НІСД, 2012. – 192 с. Підготовлена колективом дослідників Національного інституту стратегічних досліджень монографія присвячена проблемі європейської інтеграції України. У книзі поєднано дослідження особливостей еволюції ЄС як специфічного інтеграційного утворення з аналізом євроінтеграційного руху України. Такий підхід дозволяє по-новому поглянути на європейський вибір...
 • №77
 • 582,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.) Науково-методичний посібник . Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 352 с. Анотація. У посібнику, підготовленому за результатами виконання планової теми «Соціальне научання як механізм політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти», яка розроблялася в...
 • №78
 • 1,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Дніпро, 2008. — 808 с. — ISBN 966-578-168-5. У виданні вперше зібрано широкий підбір матеріалів, які ілюструють становлення націй у світі, національно-визвольні змагання українського народу, формують вартості патріотичного світогляду. Сконцентровані під однією обкладинкою думки сотень авторів стануть доступними для значного кола читачів, які цікавляться даною проблематикою.
 • №79
 • 3,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Київ: Просвіта, 2011. — 440 с. Книга "Перетворення" є концептуальним продовженням першої книги автора "Нація як спільнота" (2008 ). У понад шістдесяти есе-нарисах автор апелює до національної пам'яті , свідомості, спонукаючи читача вийти із забуття свого українського єства , здійснити спільне національне зусилля - перетворення духу і поступу аби стати господарями...
 • №80
 • 11,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відень, 1925. — 51 с. В розвідці поданий короткий аналіз політичних поглядів і теорій Вячеслава Липинського стосовно векторів розвитку української державності.
 • №81
 • 1,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Изд-во политкаторжан, 1934. - 241 с. Двумя по преимуществу обстоятельствами оправдывается работа, посвященная Драгоманову. Во-первых, с ним неизбежно сталкивается всякий, кто берется за изучение русского революционного народничества 70—80-х годов. Статьи Драгоманова печатались в народнических изданиях, одна из брошюр была перепечатана в нелегальной революционной типографии,...
 • №82
 • 16,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2014. — 164 c. Вступ Особливості інституціоналізації політичних партій в Україні (Г. Зеленько) Український парламентаризм: неформальний вимір формальних функцій (О. Лісничук) Система артикуляції політичних інтересів в Україні: аналіз суб`єктів, ролей та форм (В. Перевезій) Президент України та Кабінет Міністрів України в системі формування...
 • №83
 • 1,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути і процеси, автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук, Львів – 2006. Мета роботи: визначення впливу засобів масової інформації, як одного з найважливіших суспільно-політичних інститутів, на процес політичної соціалізації молоді, що навчається. Зазначена мета передбачає необхідність постановки...
 • №84
 • 29,61 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. — 104 с. Вступ Теоретико-методологічні основи дослідження політичних ідентичностей міської громади Феномен ідентичності: конфлікт інтерпретацій Методологія та джерельна база дослідження. Фактори впливу на конструювання образу міста та формування політичних ідентичностей міської громади Полтави Історія, географічне положення та...
 • №85
 • 815,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Моніторинг Академії Української Преси під керівництвом В.Іванова засвідчив низку серйозних проблем в інформаційному мовленні українських телевізійних каналів, що є свідченнями відсутності реального плюралізму та свободи слова в телевізійному просторі країни.
 • №86
 • 1,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник для студентів історичного факультету. — К.: ПП "КП УкрСіч", 2013. — 360 с. Підручник містить теоретичні матеріа и до лекційних і семінарських занять з курсу «Етнополітика» , в тому числі найважливіші факти, теми рефератів, список джерел та літератури. Матеріал систематизований за темами, які вивчаються студ ентами історичного факультету 1 курсу ОКР «Магістр» ....
 • №87
 • 9,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. — 639 с. Навчальний посібник вказує на причини та особливості формування Галицько-Волинської держави, що утворилася у ХІІ ст. і стала другою після Київської Русі великою державою, зумівши навколо себе об’єднати майже 90% українських земель. У посібнику, поряд з політичними біографіями діячів Галицько-Волинської держави, аналізуються писемні пам’ятки,...
 • №88
 • 5,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Громадянське суспільство як здійснення свободи. Центрально-східноєвропейський досвід : Збірник наукових праць/За ред. А.Карася; Львівський національний університет. — Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 1999. — 384с Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії. У збірнику наукових праць вчені з України та Польщі висвітлюють...
 • №89
 • 1,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. 2007. – 365 с. (на укр. яз) У книзі висвітлюється коло проблем, що пов’язані з походженням, розвитком та поширенням на планеті інституту президентства. Особлива увага приділяється становленню та розвитку інституту в пострадянській Україні. Зокрема, досліджується специфіка його функціонування у період президентства Л. Кравчука та Л. Кучма; висвітлювання процес перегрупування...
 • №90
 • 1,05 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Енциклопедичний довідник / За ред. М. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 588 с. ISBN 978-966-02-6495-3 Довідник містить інформаційні матеріали про сучасні українські політичні партії (як діючі, так і ті, що вже припинили своє існування) та про їхніх перших керівників (засновників), про виборчі партійні блоки, створені напередодні виборів до...
 • №91
 • 6,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. — 328 с. — ISBN 978-966-02-8715-0. У монографії проаналізовано трансформацію та порівняння підходів парламентських політичних сил (Політичної партії «Народний фронт», Партії «Блок Петра Порошенка», Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч», Політичної партії «Опозиційний блок», Радикальної Партії Олега Ляшка, Всеукраїнського...
 • №92
 • 2,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. — 184 с. — ISBN 978-966-02-8448-7. Аналітична доповідь підготовлена за результатами дослідження теми «Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів». Проаналізовано судження аналітиків та експертів західних країн та країн СНД, що знайшли...
 • №93
 • 1,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. — 288 с. Вступ: актуальність, понятійно-категоріальний апарат, об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження Теоретико-методологічні засади дослідження та стан аналізу проблеми у вітчизняній літературі Обґрунтування алгоритму дослідження політичних ідентичностей у міській громаді та вибору випадків (міських громад) Джерела дослідження...
 • №94
 • 3,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. — 400 с. Кілька зауважень про особливості передвиборчого часу (М. Кармазіна) ПР: технології управління процесом виборів (М. Кармазіна) Алгоритм «підкорення» округу (округів) «Розвідка боєм»: вибори як механізм легалізації наперед заданих результатів Усі – до лав Партії Регіонів Мозковий центр партії влади: виборчий штаб Державні...
 • №95
 • 6,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. — 232 с. — ISBN 978-966-02-8037-3. Із залученням широкого кола джерел у монографії аналізується різноманіття чинників, під впливом яких відбувалося становлення і розвиток політичних ідентичностей мешканців міста Донецька. Окрему увагу приділено аналізу специфіки політики ідентичності, що здійснювалася як центральною, так і місцевою...
 • №96
 • 1,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. - К. , 2006. Курс лекцій присвячений проблемам сучасного функціонування засобів масової інформації як найважливішого складника комунікаційної системи країни, реаліям інформаційної політики у контексті національної безпеки. Логіка розвитку проблематики курсу вкладається у чітку схему: національна ідея є основою державної ідеології; з державної ідеології випливають...
 • №97
 • 2,98 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Розглядаються шляхи адаптації державної служби в Україні відповідно до загальних засад її функціонування в державах Євросоюзу. Ключові слова: Європейський Союз, державна служба, політичні і адміністративні повноваження, євростандарти.
 • №98
 • 12,02 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Вілл Кимлічка "Лібералізм і права меншин" ЦЕНТР ОСВІТНIX ІНІЦІАТИВ. Харків 2001р.-172с (Перекладено з англійської) Зміст(Основні розділи) Передмова Основні проблеми Міф про єтнокультурну нейтральність Побудова нації та права меншин Індивидуальні та коллективні права Переосмислення ліберальної традиції Свобода та культура Справедливість і права меншин Можливість...
 • №99
 • 1,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Центр учбової літератури, 2009. – 564 с. ISBN 978-966-364-868-2 У навчальному посібнику висвітлено розвиток зарубіжних політичних вчень з кінця XIX до початку XXI ст. В основу покладено формування і конституювання інструментарію політології як наукової і навчальної дисципліни. Його структура включає науково-методичні рекомендації, основні поняття і категорії, питання до...
 • №100
 • 6,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Аналітична доповідь / кол. автор. — Київ: Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2013. — 184 с. Досліджено політичні та регіональні умови здійснення стратегічного партнерства України з країнами Сходу (Близький Схід, Центральна Азія, Далекий Схід, Південна та Південно-Східна Азія) як важливої складової сучасних міжнародних відносин України. Проаналізовано використання...
 • №101
 • 1,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид-во "К. І. С. " 2003 - 364 с. У цьому виданні вміщені аналітичні записки слухачів та аспірантів Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, які були учасниками програм стажування у Канаді та Польщі в 2002 р. У збірнику розглянуті різні проблеми в галузі державного управління та місцевого самоврядування,...
 • №102
 • 2,25 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Укл. О. І. Кілієвич, В. Є. Романов. - К.: Вид-во "К. І. С. ", 2002. - 320 с. У цьому виданні вміщені аналітичні записки слухачів та аспірантів Української Академії державного управління при Президентові України, які були учасниками програм стажування у Канаді та Польщі в 2001 р. Аналітична записка - це сучасний формат урядового документа, яка дозволяє оцінити можливі рішення...
 • №103
 • 3,42 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Вироблення Державної Політики: рекомендації для України в контексті євроінтеграційного досвіду країн Балтії та Польщі Збірник аналітичних звітів і записок учасників "Програми /урядового стажування" (2006) / Укл. О. І. Кілієвич, В. В. Тертичка. - К. , 2006. - 388 с. Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і...
 • №104
 • 4,17 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Збірка документів і матеріалів / Укл. О. І. Кілієвич, В. В. Тертичка. - К.: "К. І. С. ", 2004. - 210 с. Аналіз державної політики - це комплекс процедур, що стосуються вироблення рекомендацій органам влади про найкращий серед можливих курс дій - державну політику в цілому та її окремі складові частини, а також питань оцінювання, моніторингу результатів і наслідків виконання...
 • №105
 • 1019,43 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Методичні рекомендації. – К.: НАДУ, 2009. – 88 c. Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демократичних перспектив суспільного розвитку.
 • №106
 • 736,26 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
«Поствиборчий» розвиток Донеччини: місцева влада і суспільство / Під редакцією В. П. Кіпеня. – Донецьк: ДІСДПА, 2007. – 184 с. У книзі аналізується політико-суспільний розвиток Донецької області впродовж року після березневих виборів-2006. Подано оцінки стану й перемін в сферах діяльності органів державної влади й місцевого самоврядування, політико-партійний спектр регіону та...
 • №107
 • 3,42 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник для студентів спеціальності 6.050100 Управління персоналом та економіка праці. Подано тематичний план та програму вивчення курсу «Політологія», плани семінарських занять, варіанти тестів та творчих робіт (ессе), перелік питань до іспиту, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання. Запропоновано літературу для вивчення курсу «Політологія».
 • №108
 • 296,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Аналіт. доп.— К. : НІСД, 2013. — 104 с. ISBN 978-966-554-202-5 Розглянуто вплив діяльності Митного союзу (МС) Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан на економічну ситуацію у країнах-членах цього об’єднання, проаналізовано перспективи розвитку інтеграційних процесів на пострадянському просторі та узагальнено методи оцінки і прогнозування розвитку...
 • №109
 • 571,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. — 440 с. — ISBN 978-966-518-584-0. У антології зібрано тексти польських політичних мислителів 90-х років XIX — 80-х років XX століття, предметом яких є українсько-польські стосунки, проблеми співжиття українців і поляків на землях етнічного прикордоння, питання незалежності України та можливі сценарії розвитку відносин між Україною...
 • №110
 • 52,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Києво-Могилянська академія, 2012. — 440 с. — ISBN 978-966-518-584-0. У антології зібрано тексти польських політичних мислителів 90-х років XIX — 80-х років XX століття, предметом яких є українсько-польські стосунки, проблеми співжиття українців і поляків на землях етнічного прикордоння, питання незалежності України та можливі сценарії розвитку відносин між Україною та Польщею...
 • №111
 • 7,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
2011. Творче об’єднання TOPO. - 224 с. «Національна система доброчесності. Україна 2011» - це комплексна оцінка правової основи й практики функціонування ключових інститутів і секторів, відповідальних за запобігання та протидію корупції в Україні. Основним завданням цього дослідження є виявлення сильних та слабких сторін досліджуваних інституцій, що дозволяє досягти більш...
 • №112
 • 1,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ За заг. ред. Когута І.О.; Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ-Львів. Видавництво «Мс», 2007. – 336 с. Авторський колектив: Авксентьєв М., Айвазовська О., Бєлий Д., Бєсєда Я., Богренцова Н., Бойко А., Бриндак О., Варич С., Гончар М., Гришин О., Грищук О., Дітчук К., Дудко В., Дудник О., Думан В., Дурнєва Т., Когут А., Когут І., Колодяжна Н., Константинов О., Коробов В.,...
 • №113
 • 3,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2011. - 48с. В брошурі дано визначення української національної ідеї (УНІ), показано, чому вона потрібна народу і як нею користуватися. Проаналізовано основні складові української національної ідеї. В популярній формі викладено суть українського націоналізму, розкрито його відмінність від інших ізмів. Розглянуто причини ворожого ставлення російських шовіністів, сіоністів і...
 • №114
 • 1,07 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Кожевніков Валентин. Сувора розмова про «язик» і мову. - ПП «Панмедія», 2014.- 64 с. У брошурі аналізуються деякі гострі аспекти мовної політики в Україні, формуються вимоги до варіантів розв’язання мовного питання в світлі української національної ідеї, на численних прикладах засвідчено переваги української мови над російською і обґрунтовано думку про недоцільність і навіть...
 • №115
 • 952,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2004 Книга австралійського науковця і викладача Г. К. Колбеча доступно, зрозуміло й водночас науково розкриває зміст терміна «публічна політика». Не вдаючись до звичних для літератури з цієї галузі схем процесу розробки і здійснення політики, автор обговорює такі питання, як «Хто розробляє і здійснює політику?», «Де вона здійснюється?», «Навіщо існує політика?» тощо. Ця...
 • №116
 • 1,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Ай Бі, 2004. – 36 с. (Отрывок из работы Основи демократії. Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М.Бессонова, О.Бірюков та ін. / За заг. ред. А.Колодій. – Київ: Ай Бі, 2004. – 684 с.;) Громадянське суспільство як дороговказ посткомуністичної трансформації Посткомуністична трансформація і громадянське суспільство Виокремлення громадянського...
 • №117
 • 85,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Ай Бі, 2004. – 32 с. (Отрывок из работы Основи демократії. Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М.Бессонова, О.Бірюков та ін. / За заг. ред. А.Колодій. – Київ: Ай Бі, 2004. – 684 с.;) Поширення демократії в сучасному світі «Глобальна демократизація» Хвилі глобального поширення демократії Зміст та особливості третьої хвилі демократизації...
 • №118
 • 67,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
2-е вид., перероб. та доп. — К.: Ельга, Ніка-Центр , 2003. — 664 с.: іл. На основі системного підходу з широким використанням структурно-логічних схем та ілюстративного матеріалу в підручнику висвітлено основні проблеми, що є об'єктом політичної науки. У першій книзі увагу сконцентровано на з'ясуванні сутності політики та її ключових категорій, таких як влада, політична система,...
 • №119
 • 131,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукові записки. Серія Політичні науки. Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр. – Острог: Видавництво Національного університету Острозька академія. – Випуск 3, – 2008. – 266 с Зміст Події листопада-Грудня 2004. В Україні ПОМАРАНЧЕВА (Р)ЕВОЛЮЦІЯ? Антоніна Колодій ТРАНЗИТОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА СУСПІЛЬНИХ ЗМІН У СВІТЛІ ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ...
 • №120
 • 1,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Колодко, Гжегож. Від шоку до терапії: Економіка і політика трансформації: общественно-политическая литература / Г. В. Колодко. - Львів: 2004 (Коло). - 563 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Ї"). Рубрики: Глобалізація Реформа ринкова Приватизація Реформа фінансова Корупція Кл. слова: Маркетизація - Демократизація - інтернаціоналізація ЗМІСТ Вступ Перехід від...
 • №121
 • 1,56 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Міленіум, 2005. - 358 с. I8ВN 966-8063-10-Х Дослідження відомого вченого - академіка, лауреата Міжнародної премії імені И.Г. Гердера присвячено одній з найголовніших проблем, що аналізується й висвітлюється упродовж багатьох століть і все ж лишається в центрі як наукових, так і політичних дискусій. Особливо гострою вона поставала і є в Україні. На основі історичного процесу...
 • №122
 • 2,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Міленіум, 2005. - 358 с. I8ВN 966-8063-10-Х Дослідження відомого вченого - академіка, лауреата Міжнародної премії імені И.Г. Гердера присвячено одній з найголовніших проблем, що аналізується й висвітлюється упродовж багатьох століть і все ж лишається в центрі як наукових, так і політичних дискусій. Особливо гострою вона поставала і є в Україні. На основі історичного процесу...
 • №123
 • 1,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Електронний бюлетень, Київ - 2012, 11 с. Містить оцінку позицій Партії регіонів - тієї політичної сили, чиї цінності, погляди та установки однозначно створюватимуть парламентську атмосферу в найближчі п'ять років. Наш Вісник будується як оцінка параметрів, що дозволяють судити про організаційну та електоральну стійкість партії, про її ідейні принципи, про бачення нею місця і...
 • №124
 • 296,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Випуск № 2 Електронний бюлетень. - К.: УНЦПД, 2012. - 12 с. Видання містить оцінку нашим Центром позицій "УДАРу" - тієї політичної сили, чиї цінності, погляди та установки в основному будуть створювати парламентську атмосферу. Наш Вісник будується як оцінка параметрів, що дозволяють судити про організаційну та електоральну стійкість партії, про її ідейні принципи, про бачення...
 • №125
 • 309,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
К., [Український незалежний центр політичних досліджень], 2007. – 44 с. ISBN 978–966–8136–65–8 У роботі, яка є результатом тривалих досліджень УНЦПД у сфері політичного життя загалом та організації діяльності парламентської опозиції зокрема, розгляну- то доцільність застосування в українському парламенті такого інструменту розвитку опозиції, як "тіньовий уряд"....
 • №126
 • 759,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
/ Світлана Конончук, Олег Ярош; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К.: (Агентство "Україна"), 2010. - 76 с. Дане дослідження спрямоване на виявлення й аналіз ідеологічного аспекту трансформації партійної системи в основному в Україні, а також у Польщі та Російській Федерації з 1991 року по теперішній час. Дана праця включає в себе контент-аналіз релевантних політичних...
 • №127
 • 900,85 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – 209 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету, Міністерством освіти і науки України (протокол № 13 від 3.07.2008 р. ). Рецензенти: А. А. Чічановський, доктор політичних наук, професор. О. Л. Порфімович, доктор політичних наук, професор. О. В. Мороз, доктор економічних наук,...
 • №128
 • 462,40 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
СПб: Питер. 2015. — 256 с. ISBN: 978-5-496-01448-9 Государство – это сложно. Называться и быть государством – не одно и то же. А если и быть государством – то каким? За двадцать с лишним лет независимости от России Украина так и не стала полноценным государством. Израсходовав то, что досталось ей от СССР, выжав все соки из советских промышленных активов, избавившись от...
 • №129
 • 215,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
СПб: Питер. 2015. — 256 с. ISBN: 978-5-496-01448-9 Государство – это сложно. Называться и быть государством – не одно и то же. А если и быть государством – то каким? За двадцать с лишним лет независимости от России Украина так и не стала полноценным государством. Израсходовав то, что досталось ей от СССР, выжав все соки из советских промышленных активов, избавившись от...
 • №130
 • 808,40 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник — К. : Київський національний університет культури і мистецтв , 2011. — 160 с. Представлено підсумок авторського дослідження процесу управління культурою як соціально-політичного явища. На основі системного аналізу культури, механізмів управління цією сферою державної політики, світового досвіду її функціонування, аналізу особливостей становлення і розвитку...
 • №131
 • 20,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник — К. : Київський національний університет культури і мистецтв , 2011. — 160 с. Представлено підсумок авторського дослідження процесу управління культурою як соціально-політичного явища. На основі системного аналізу культури, механізмів управління цією сферою державної політики, світового досвіду її функціонування, аналізу особливостей становлення і розвитку...
 • №132
 • 42,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2014. — 584 с. — ISBN 978-966-02-7350-4. У книзі подано результати комплексного дослідження історії і сучасної динаміки етнополітичних процесів на території українського Донбасу. В контекстах цієї динаміки розкривається зв’язок етнічного і політичного в генезисові складу, зайнятості та соціально-професійної стратифікації, мовних,...
 • №133
 • 4,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Світогляд, 2005. – 222 с. У монографії представлені результати дослідження проблеми соціальної адаптації кримських татар, які повернулися й повертаються на батьківщину з місць депортації. Обґрунтовується необхідність та аналізуються шляхи розв’язання цієї проблеми на засадах відновлення і забезпечення громадянських прав репатріантів та їх інтеграції в спільну для всього...
 • №134
 • 231,92 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Світогляд, 2005. — 224 с. ISBN 966-8837-03-7 У монографії представлені результати дослідження проблеми соціальної адаптації кримських татар, які повернулися й повертаються на батьківщину з місць депортації. Обґрунтовується необхідність та аналізуються шляхи розв’язання цієї проблеми на засадах відновлення і забезпечення громадянських прав репатріантів та їх інтеграції в...
 • №135
 • 1,02 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Матеріали круглого столу / За ред. В.С. Кравціва; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2011. – 60 с. Для надання диспутам певної тематичної спрямованості попередньо перед учасниками круглого столу була поставлена така мета: а) концептуалізація сучасних складових УНІ з огляду задекларованих чинним урядом модернізацій економіки і суспільства; б) аналіз та оцінка...
 • №136
 • 731,12 КБ
 • добавлен
 • изменен
Продовження звіту Freedom House (Липень 2012) /Д.Креймер,Р.Нурік, О.Сушко,В.Сюмар, Д.Вілсон, М.Шааф. - К.,2012. - 20 с. Отчет "Дома свободы" о нарушениях демократии в Украине, о ее скатывании в авторитаризм. Президент "Freedom House" Дэвид Креймер считает, что Украине нужно презентовать себя не как проблему, а как возможность, чтобы быть интересной для Евросоюза, в том числе и...
 • №137
 • 1,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. — 116 с. Розглянуто теоретико-методологічні підходи до вивчення національної ідентичності. Проаналізовано зарубіжний досвід формування національної ідентичності в умовах зміцнення регіоналізму (Великобританія, Іспанія), реінтеграції (Німеччина) або в ході постконфліктної відбудови (Македонія). Охарактеризовано...
 • №138
 • 868,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 328 с. Проблеми етнополітичної поляризації та соціокультруного розмежування в Україні набули особливої актуальності. В монографії здійснений аналіз особливостей українських ідентифікаційних практик, конструювання негативної ідентичності, кордонів розмежування свій / чужий у соціокультурному просторі. Розкрито авторське бачення...
 • №139
 • 2,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернівці: Прут, 2000. — 527 с. З використанням архівних документів, мемуарів, листування, публіцистики та наукових публікацій досліджено розвиток та еволюцію політичних ідей М.Драгоманова щодо суспільної організації, простежено зміну його ідеологічних орієнтирів.
 • №140
 • 2,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид-во НАДУ,2006.- 252 с. У монографії аналізуються соціальне коріння, історичний гене- зис і закономірний характер змін управлінських еліт, розглядається про- цес становлення та розвитку політико-управлінської еліти України, її роль у демократичному оновленні сучасного українського суспільства. Вступ. Історія розвитку еліти в політичній думці. Політична еліта в...
 • №141
 • 1,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. — 70 с. — ISBN 978-966-02-8860-7. В аналітичній доповіді систематизовано і концептуалізовано історичний досвід щодо реалізації інтеграції Донбасу і Криму в політичний і соціальний простір України, з'ясовано її міжнародні аспекти, сучасні виклики і перспективи. Проаналізовано складові втілення інтеграційної...
 • №142
 • 1,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Досліджуються стан і заходи боротьби з корупцією в Україні на сучасному етапі, причини зміцнення та укорінення небезпечного соціального явища, аналізуються конкретні пропозиції, обнародувані після президентських виборів 2010 р. Ключові слова: корупція, державне регулювання, антикорупційне законодавство, національний антикорупційний комітет.
 • №143
 • 15,54 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Критика, 2010. — 656 с. — ISBN 978-966-8978-39-5. Ця книжка, видана за сприяння Українського наукового інституту Гарвардського університету, — про дискурс, явище, яке і далі залишається в україністиці радше обговорюваним, ніж аналізованим. «Я прагну показати, — пише автор, — як уживання мови відбиває та водночас витворює ідентичності мовців, адресатів та обговорюваних...
 • №144
 • 4,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Критика, 2010. — 656 с. — ISBN 978-966-8978-39-5. Ця книжка, видана за сприяння Українського наукового інституту Гарвардського університету, — про дискурс, явище, яке і далі залишається в україністиці радше обговорюваним, ніж аналізованим. «Я прагну показати, — пише автор, — як уживання мови відбиває та водночас витворює ідентичності мовців, адресатів та обговорюваних осіб...
 • №145
 • 9,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Критика, 2010. — 656 с. — ISBN 978-966-8978-39-5. Ця книжка, видана за сприяння Українського наукового інституту Гарвардського університету, — про дискурс, явище, яке і далі залишається в україністиці радше обговорюваним, ніж аналізованим. «Я прагну показати, — пише автор, — як уживання мови відбиває та водночас витворює ідентичності мовців, адресатів та обговорюваних осіб...
 • №146
 • 1,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.,2012. - 56 с. Аналітична доповідь. Зміст Сучасний стан та основні тенденції самоорганізації громадян та інституціонального розвитку громадянського суспільства в Україні Взаємодія інституцій громадянського суспільства з органами державної влади: здобутки та актуальні проблеми Стан розвитку місцевої демократії та впровадження нових форм самоорганізації громадян Правове...
 • №147
 • 473,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
НАН України. Інститут історії України. - К.: Інститут історії України, 2004. - 113 с. Анотація: Ця книга складається з п'яти статей, опублікованих газетою "Дзеркало тижня" в 2002 – 2004 pp. Кожна з статей мала свій власний інформаційний привід, але всі вони присвячені одній проблемі: українсько-російським відносинам на сучасному етапі. Автор підкреслює, що громадяни України...
 • №148
 • 19,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. / За ред. В.П.Беха. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 194 с. Монографія присвячена всебічному теоретичному аналізу принципу спадкоємності в розвитку політичної системи, як детермінанти та умови її виникнення, існування, пристосування, збереження та розвитку. Розкривається структура культурологічного ядра політичної системи у вигляді...
 • №149
 • 1,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Миколаїв: Іліон, 2009. — 592 с. — ISBN 978-611-534-005-7. Представлено підсумок авторського дослідження теоретичних засад та практики прихованої політики, політичної розвідки, силових, психологічних та інформаційних спецоперацій, таємної дипломатії та латентних структур світової політики, конфіденційного менеджменту.
 • №150
 • 5,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2001. — 200 с. Навчальний-методичний посібник з питань мовної політики й міжнаціональних відносин для студентів, розрахований на поглиблене вивчення курсу "Політологія". Пропонований посібник — результат багаторічного викладання автором спецкурсів з мовної політики та міжнаціональних відносин у Харківському національному університеті ім. В....
 • №151
 • 453,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. — 300 с. У пропонованій роботі розглядаються теоретико-політологічні проблеми мовної політики та її реалізація в Україні, аналізуються мовна ситуація у світлі перепису населення, проблеми зміцнення державності української мови, політична боротьба навколо двомовності і Європейської хартії регіональних мов та мов меншин, даються рекомендації...
 • №152
 • 1,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2007. – 108 с. У книзі подано аналіз практики правового регулювання місцевими радами територіальних громад порядку проведення громадських слухань, загальних зборів громадян за місцем проживання та порядку реалізації місцевої ініціативи. Автори книги пропонують типові положення про порядок реалізації вищевказаних механізмів...
 • №153
 • 985,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Агентство «Україна», 2011. – 132 с. У публікації наведено детальний аналіз законодавства та практики його застосування у сферах створення та реєстрації ОГС, державної фінансової підтримки їх діяльності, залучення ОГС до надання соціальних послуг, механізмів громадської участі та оподаткування благодійної діяльності. Видання, зокрема, містить розділ про застосування в...
 • №154
 • 1,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: , 2009. - 448 с. Політичні зміни в Україні в контексті трансформаційної і модернізаційної парадигм: порівняльний аналіз Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи Сучасна політична ідентичність населення України: джерела, прояви, тенденції (національний і регіональний вимір) Вплив російського та європейського цивілізаційних чинників на...
 • №155
 • 1,96 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: ІПіЕНД 2012. – 588 с. У збірник увійшли тексти виступів учасників міжнародної науково-практичної конференції «Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку», в яких висвітлюються різноманітні питання теорії та практичної діяльності політичних партій в Україні. Зокрема, становлення й розвиток засад української багатопартійності, її...
 • №156
 • 2,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. — 364 с. Paul D'Anieri The 2012 Parliamentary Elections of and the distribution of Power in Ukraine Wawrzyniec Konarski Political class and its delegitimisation in the system of power at the example of Poland and Ukraine Марія Кармазіна Fake-структури і mock-об’єкти у контексті виборів до Верховної Ради України 2012 р. Henry Е. Hale...
 • №157
 • 2,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – 410 с. Пропонована робота є збірником аналітичних доповідей Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України з ряду актуальних проблем суспільно-політичного розвитку України. Політичні технології подолання економічних криз: проблеми адаптації світового досвіду до українських умов Політика реформ...
 • №158
 • 1,61 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2010. — 208 с. У збірнику розглядаються актуальні проблеми українсько-російських відносин у період кардинального концептуального «перезавантаження» підходу обох держав до міждержавних взаємин. Для істориків, політологів, економістів, філософів, викладачів та студентів манітарних факультетів.
 • №159
 • 1,13 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
// Вісник Центральної Виборчої Комісії №2 (8) 2007 р. - С. 33-39. Після проведення конституційної реформи в Україні статус Президента і Уряду було скориговано. Але при цьому говорити про «посилення» конституційних позицій Кабінету Міністрів України і «послаблення» конституційних позицій Президента все ж не зов сім доречно.
 • №160
 • 279,23 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: В-во «К. І. С. », 2007. – 120 с. У виданні зроблено спробу проаналізувати практику, основні підходи та методи моніторингу та оцінювання стратегій, програм та проектів регіонального розвитку в Канаді, Польщі та Україні. На основі аналізу авторами запропоновані висновки та рекомендації щодо формування системи моніторингу та оцінювання реалізації стратегій і програм...
 • №161
 • 964,68 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
За ред. Санжаровського І., Полянського Ю. – К.: К. І. С. , 2007. – 80 с. У виданні представлено загальні підходи, а також описано сучасні методити моніторингу й оцінювання стратегій, програм і проектів. Окремо проаналізовано нормативні документи та представлено практику здійснення моніторингу й оцінювання реалізації програмних документів на державному та місцевому рівнях у...
 • №162
 • 841,69 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Абрис, 1994. — 495 с.: іл. — (Б-ка "Укр. оглядача"; 1). — ISBN 5-86828-13-x. У книзі подано новітню політичну історію України (1986 — 1994 рр.) та низку біографічних портретів сучасних українських політичних діячів у динамічному процесі публічних та кулуарних змагань за владу. Книга написана на великому архівному та фактологічному матеріалі, містить оригінальні документальні...
 • №163
 • 19,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ Видавництво УАДУ 1999, - 158с. Автори посібника пропонують філософсь­ко-соціологічну інтерпретацію політики як со­ціального явища, форми, зміст та способи ре­алізації'. Видання розраховане на працівників дер­жавних органів влади та управління, слухачів та студентів, аспірантів, викладачів і науковців.
 • №164
 • 4,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ Видавництво УАДУ 1999, - 158с. Автори посібника пропонують філософсь­ко-соціологічну інтерпретацію політики як соціального явища, форми, зміст та способи ре­алізації'. Видання розраховане на працівників дер­жавних органів влади та управління, слухачів та студентів, аспірантів, викладачів і науковців.
 • №165
 • 1,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Фоліо, 2016. — 252 с. — ISBN 978-966-03-7487-4. Можливо, через років 20 події, пережиті Україною у 2014—2016 роках, сприйматимуться не як низка випробувань, а як початок нової епохи. Один з ключових діячів цього періоду — глава Адміністрації Президента України Борис Ложкін розповідає у цій книжці про те, як будувалася нова українська держава, вільна від спадщини радянської...
 • №166
 • 13,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Фоліо, 2016. — 252 с. — ISBN 978-966-03-7487-4. Можливо, через років 20 події, пережиті Україною у 2014—2016 роках, сприйматимуться не як низка випробувань, а як початок нової епохи. Один з ключових діячів цього періоду — глава Адміністрації Президента України Борис Ложкін розповідає у цій книжці про те, як будувалася нова українська держава, вільна від спадщини радянської...
 • №167
 • 2,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Донецк: редакционно-издательский отдел Донецкого областного управления по печати, 1991. – 37 с. В брошюре Информационно-политического центра "Донецк" описывается состав и программы политических движений в Донецке в последний год существования СССР. Файл содержит текстовый слой.
 • №168
 • 1,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под ред. Д. Фурмана, Я. Грицака. — М.; СПб.: Летний сад, 2007. — 636 с. Книга, предлагаемая Вашему вниманию, - сборник статей одного из выдающихся украинских историков XX века Ивана Лысяка-Рудницкого. За свою жизнь он не написал ни одной книги. Но каждая из его статей стоит иной монографии. Каждую их них можно дополнить деталями и историческим материалом, но это не изменит...
 • №169
 • 4,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. — 64 с. Вступ Недовершеність демократії перехідного періоду Політична участь державних і суспільних акторів Взаємозалежність між політичною культурою і політичною поведінкою Мотивація політичної участі Регулювання державою політичної участі суспільства Форми політичної участі Політична взаємодія держави і суспільства Правлячий режим...
 • №170
 • 611,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. — 184 c. Вступ Інститут держави та державні інституції в еволюційних взаємовідносинах з суспільством Державогенеруюча і легітимуюча роль давньоруського суспільства Українське суспільство під польсько-литовським правлінням Українське суспільство під владою «Війська Запорозького» Українські землі під імперським правлінням Українське...
 • №171
 • 1,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. — 280 с. Вступ Інтереси і потреби в сучасному українському суспільстві Ієрархія інтересів та потреб населення України у її соціо-структурних проявах (В.В.Близнюк) Інновацій розвиток в діяльності громадських організацій (Ю.В.Тищенко) Інноваційний потенціал вітчизняної науки Продуктивний потенціал фундаментальних і прикладних наукових...
 • №172
 • 3,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. — 192 с. Вступ Структура групових інтересів в українському суспільстві Наукова концептуалізація групового інтересу (З. Ф. Самчук) Проблема соціальної облаштованості та суспільні уявлення щодо її вирішення (С. В. Білошицький, В. А. Войналович) Український бізнес між суспільною відповідальністю та економічною раціональністю (С. Г....
 • №173
 • 1,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. — 552 с. 25 років наукового пошуку Біобібліографія академіка НАН України І.Ф. Кураса Біобібліографія академіка НАН України Ю.А. Левенця Бібліографічний покажчик праць працівників Інституту Дирекція Інституту Відділ теоретичних і прикладних проблем політології Відділ теорії та історії політичної науки Відділ етнополітології Відділ...
 • №174
 • 3,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернівці: Книги – XXI, 2016. — 552 c. — ISBN 978-617-614-120-4. Монографія присвячена вивченню траєкторії змін політичного режиму в Україні від здобуття незалежності до Революції гідності. У фокусі уваги — вплив неформальних інститутів, передусім клієнтелізму, непотизму і неформальних угод на поведінку політичних гравців. Вихідна теза дослідження полягає у тому, що неформальні...
 • №175
 • 2,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. — 440 с. Передмова Теоретико-методологічні засади дослідження процесів трансформації сучасних політичних інститутів України Трансформація інституту держави Взаємодія політичних інститутів та інститутів громадянського суспільства в Україні Виборчі процеси в Україні та їх вплив на трансформацію політичних інститутів Інститути влади та...
 • №176
 • 3,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. — 120 с. Вступ Цивілізаційна визначеність України: сутність проблеми, перспективи теперішньої і майбутньої української цивілізації Вплив нової політичної моделі світобудови на геополітичний і геоекономічний статус України Трансформація образу «Європи» як базової філософської цінності на пострадянському просторі Політико-комунікативні...
 • №177
 • 1,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – 336 с. Зміст. Передмова. Політичні цінності: методологія аналізу і пошук нових орієнтирів. Цінності як детермінанти суспільних трансформацій. Трансформація суспільних цінностей у постсоціалістичну епоху. Цивілізаційна складова суспільних цінностей населення України: генеза, модернізаційні можливості. Ціннісні фактори політичної...
 • №178
 • 4,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Парламентское издательство, 2016. — 504 с. Содержание Предисловие Методологические проблемы анализа современных цивилизаций Цивилизационная идентификация как следствие Великого взрыва Украина как феномен Мировой цивилизации Украина и Россия: путешествие в одной телеге с врагом — драма для украинцев Расхождение украинской и российской цивилизаций после Великого...
 • №179
 • 2,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеська Державна Академія Холоду, 2007 рік. Посібник для студентів 2-3 курсів денної форми навчання всіх спеціальностей розглянутий рекомендований до друку на засіданні кафедри вищої математики. Посібник схвалений методичною комісією напряму підготовки 0905 "Енергетика" наукова-методичної ради академії. Укладачі: М. І. Мілова, І. С. Дружкова, С. А. Дмитрашко. Зміст: Вступ....
 • №180
 • 195,17 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Одеська Державна Академія Холоду, 2006 рік. Затверджено навчально-методичною комісією з гуманітарної та природничо-наукової підготовки. Укладачі: Мілова М. І., Дружкова І. С., Дмитрашко С. А. Зміст: Вступ. Література до курсу (обов'язкова). Зміст навчального лекційного курсу. Вступ до курсу політології. Предмет і методи науки про політику. Політична влада. Політична...
 • №181
 • 514,11 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія (науково-популярна розвідка про національну ідею України), друге видання. — Тернопіль–Львів: вид. Мосейчука В.В., 2014. — 90 с. — ISBN 978-966-96835-2-6. Після здобуття незалежності відбувався постійний пошук нової української національної ідеї. Здається, на найближчі 50-100 років її знайдено. Є шлях для поєднання Сходу та Заходу України, є шанс побудувати цивілізоване...
 • №182
 • 2,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, Видавництво "К.І.С.", 2005. - 347 с. Посібник доктора Ніколаса Мусиса, радника Генерального директорату з підприємництва Еврокомісії, розкриває універсальну концепцію об’єднаної Европи на правовому, політичному, філософському й економічному рівнях: від досягнень її головного розробника, міністра закордонних справ П’ятої Республіки у Франції Робера Шумана й Альтьєро Спінелі,...
 • №183
 • 3,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Світогляд, 2005. – 315 с. (на укр. яз. ) У монографії висвітлюється взаємодія політики і мови крізь призму підходів, що утверджуються у процесі становлення нової субдисципліни в системі політичних наук – політичної лінгвістики. Книга вводить читача у складний світ дискурсів, комунікативної взаємодії, політичних метафор, ідентичностей, мовного регулювання. При цьому пошук...
 • №184
 • 17,27 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К., ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 272 с. Монографія представляє український соціум у контексті його субкультурної диференціації й ціннісної варіативності. Місце і роль соціокультурних і ідентичностей (етнічних, територіальних, професійних, гендерних, релігійних та інших) аналізуються з врахуванням домінуючих у різних сегментах поляризованого соціуму ціннісних...
 • №185
 • 2,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
201 стр. Изд. Харьков 2012 г. Методическое пособие для руководителей избирательных кампаний, политтехнологов и юристов. В нем представлено все шаги по избирательной компании, а также подводные камни встречающиеся на пути. Пособие напичкано примерами из Избирательных компаний, также здесь есть авторская разработка усовершенствование программы "От двери к двери" Автор издания не...
 • №186
 • 1,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. пос. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. — 216 с. У посібнику викладено широкий спектр проблематики: науково-методологічні основи аналізу державної політики; становлення, розвиток аналізу державної політики та його специфіка в Україні; типологію та модельний аналіз державної політики; аналіз технологій прийняття та впровадження державно-політичних рішень. Для...
 • №187
 • 3,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2016. - 398 с. У посібнику викладено широкий спектр проблематики: теоретичні аспекти політичного процесу, наукові досягнення в цій галузі, а також основні напрями та засоби дослідження; аналіз технологій прийняття та впровадження державно-політичних рішень, специфіка реалізації політичних рішень у різноманітних сферах...
 • №188
 • 3,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
ISBN: 966-8458-82-6. Издательство: К: "Арістей". Год: 2006. Страниц: 432. В учебном пособии анализируются проблемы формирования и функционирования политических партий и партийных системв контекстк партологии как науки и учебной дисциплины. Проанализировано разные подходы партологов к определению сущности политических партий, их места и роли в политической системе...
 • №189
 • 33,00 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К: "Арістей". - 2006. - 432 с. В учебном пособии анализируются проблемы формирования и функционирования политических партий и партийных системв контекстк партологии как науки и учебной дисциплины. Проанализировано разные подходы партологов к определению сущности политических партий, их места и роли в политической системе общества. Раскрыт смысл основных общественно-политических...
 • №190
 • 6,42 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Окремі роботи в рамках курсу "Аналіз політики" підготовані учасниками Програми стажування у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади України у 2008-2009рр.- К.: ПСПII, 2010.- 68 с. Мета програми – надати молодим фахівцям, громадянам України, можливість взяти безпосередню участь у законодавчому процесі та процесах прийняття державних рішень, набути досвіду...
 • №191
 • 1,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Логос, 2016. — 232 с. Метою запропонованого дослідження є виявлення сутності і характерних рис російської цивілізації у її трьох послідовних втіленнях – царській імперії, Радянському Союзі, Російській Федерації. Всупереч претензіям на незбагненність, висловленим у відомих словах «Умом Россию не понять…», зроблено спробу раціонально оцінити історичний шлях і висвітлити прояви...
 • №192
 • 6,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій,УАБС НБУ. Осадчий Ю.Г Суми:ДВНЗ"УАБС НБУ",2011.-214 с Курс лекцій підготовлений відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра напрямку 6.030504 "Економіка і підприємництво" з урахуванням вимог Болонської декларації. Призначений для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання Політологія як наука. Ідейні витоки політології Політична влада і...
 • №193
 • 1,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2015. — 187 с. Автори зібрали та узагальнили кращу практику роботи постійних депутатських комісій та рекомендують видання для депутатів, їх помічників, службовців місцевого самоврядування, місцевих організацій політичних партій, журналістів, експертів, громадських діячів, науковців, а також для усіх, хто цікавиться питаннями впровадження...
 • №194
 • 7,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер.з англ. І. Дзюб. Київ : Основи, 1999. – 422 с. : рис., табл. - Бібліогр. в приміт. в кінці розд. ISBN 966-500-146-9 У книжці запропоновано глибокі теоретичні підходи до аналізу державної політики, починаючи від визначен­ня проблеми, цілей та знарядь політики і до її втілення в життя та оцінок її політичних, економічних і соціальних наслідків. Опис розвитку аналізу політики...
 • №195
 • 16,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія / За заг. ред. Л.М. Герасіної, О.Г. Данильяна – Х.: Право, – 2008. – 320 с. Монографію присвячено дослідженню фундаментальних засад теорії політичних систем сучасності, визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів, виявленню основних закономірностей і тенденцій їх розвитку та модернізації, структурно-функціональних особливостей перебудови політичної...
 • №196
 • 1,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник для студентів юридичних спеціальних вищих навчальних закладів. / М. І. Панов (керівник авторського колективу), Л.M. Герасіна, В. С. Журавський та ін. 2-ге видання, перероблене і доповнене К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 520 с. Підручник розкриває зміст сучасної політологічної науки як навчальної дисципліни: визначає систему категорій і понять, предмет і...
 • №197
 • 6,51 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. – К., 2011. – 182 с. У навчальному посібнику подано теоретичні та практичні проблеми становлення і розвитку політичних інститутів у сучасній Україні, характеризується особливість політичного процесу в Україні в умовах державної незалежності. Окремі теми присвячені питанням теорії і практики української багатопартійності, політичного елітизму і лідерства як...
 • №198
 • 1,29 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К. : НАН України, 2016. — 284 с. Вступ Сучасний стан українського суспільства: цивілізаційний вимір Цивілізаційна типологізація суспільства. Цивілізаційно-культурні відмінності соціальних груп Суперечності цивілізаційних орієнтацій у суспільстві Нестабільність соціальної структури Соціальні виміри нерівності Гуманітарні цінності Стан довкілля Науково-технологічний рівень економіки...
 • №199
 • 5,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Аналізується ступінь розробленості проблеми й виявляються ті проблеми, які ще не знайшли належного висвітлення у вітчизняній політологічній науці. На основі огляду наявних фундаментальних досліджень інформаційної безпеки автор доходить висновку про необхідність вивчення таких питань, як сутність і зміст інформаційної безпеки сучасного...
 • №200
 • 11,14 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Пірен М. І. Публічна політична діяльність: навч. посіб. / М. І. Пірен. - Киіїв: НАДУ, 2009. - 288 с. ISBN 978-966-619-271-7 У навчальному посібнику розкрито теоретико-методологічні основи публічної політичної діяльності як суспільного феномену. Обґрунтовується сутність, типологія і реалізація публічної політичної діяльності, виділяється роль депутатського корпусу, опозиції та...
 • №201
 • 1,64 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
2-е видання, виправлене і доповнене. Навчальний посібник для студентів закладів освіти І-IV рівнів акредитації — К.: Каравела, 2001. — 344 с. У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленого Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних...
 • №202
 • 21,15 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. 3-тє видання. Київ, «Каравела», Львів «Новий Світ-2000», 2002. – 344с. У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни «Політологія», розробленої Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори...
 • №203
 • 30,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ - 2008, 430 стор. До вашої уваги - новий вітчизняний підручник європейського рівня. Всі чотири попередні видання даної книги користувались у студентів, викладачів та науковців неабияким попитом. Але зараз усім, хто вивчає політологію або просто хоче ознайомитись із сучасними науковими поглядами на політику, пропонується п'яте видання, суттєво перероблене та доповнене. Даний...
 • №204
 • 1,29 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія. — Київ: ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України. — 362 с. ISBN 978‐966‐02‐5962‐1 Пропонована наукова праця розглядає розвиток єврейської громадсько‐політичної думки в Україні у історичній ретроспективі минулого століття, а також аналізує сучасні тенденції розвитку суспільної діяльності українського єврейства на початку ХХІ століття. Колективна монографія розрахована на...
 • №205
 • 2,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Аналітична доповідь. — Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. — 304 с. — ISBN 978-966-02-8179-0. Аналітична доповідь підготовлена за результатами науково-дослідної роботи у темі «Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991—2014 рр.)». У доповіді розглянуто особливості, суперечності, прорахунки політичних процесів у розвитку...
 • №206
 • 2,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Поняття і типологія політичних режимів. Теоретичні підходи до визначення української моделі політичного режиму. Політичний режим в Україні як реальність, модифікаційні тенденції та перспективи.
 • №207
 • 39,64 КБ
 • добавлен
 • изменен
Автор неизвестен. Узагальнюючий підручник. Зміст підручника: Предмет, метод, функції політології і структура політології Становлення і розвиток сучасної політології Історія політичних теорій. Політичні вчення Стародавнього світу Головні досягнення політичної думки від Середньовіччя до Нового часу Головні риси політичної думки Росії Головні етапи розвитку ПДУ: 3.1 Генеза...
 • №208
 • 178,52 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Наукові студії Львівського Соціологічного Форуму "Багатовимірні простори сучасних соціальних змін", збірник наукових праць. - Львів 2008 - С. 90-93. Маркетинговий підхід до аналізу і проектування соціальних змін в українському суспільстві. У статті розглядаються практика і перспективи використання соціального маркетингу в аналізі та проектуванні змін в соціальній сфері...
 • №209
 • 12,86 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харьковские чтения, июнь 2007. В статье анализируется актуальная проблема обеспечения надежности данных социологических исследований, проводимых в Украине, в условиях активного воздействия на результаты исследований, публикуемых, специальных пиар-технологий. Речь, в частности, идет о таких: рейтинговые технологии, интерактивные и интернет-опроса, пуш-Полевские опроса. Делаются...
 • №210
 • 12,99 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Донецк: редакционно-издательский отдел Донецкого областного управления по печати, 1991. — 32 с. В обзорной брошюре Информационно-политического центра "Донецк" описываются основные политические партии УССР-Украины в последний год существования СССР. Файл содержит текстовый слой.
 • №211
 • 1,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., НІСД, 2009 - 160 с Праця сучасного українського історика Андрія Портнова присвячена аналізу проблем новітньої історії України в сучасній західній історіографії, зокрема, проблеми Голодомору 1932-33 рр.
 • №212
 • 491,19 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Либідь. 1992. — 232 с. ІSBN 5-325-00058-6. У книзі висвітлюються політичні концепції українських учених емігрантів міжвоєнного періоду. Розглядаються ідеі і теорії державності України, авторами яких були видатні представники історико-політичної науки украінського зарубіжжя: В. Липинський, С. Томашівський, В. Старосольський, С. Дністрянський та ін. Велика yвaгa приділяється...
 • №213
 • 19,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. Посібн.- К., 2008.- 416 с. Історія і теорія політичних партій Предмет і структура політичних партій Виникнення політичних партій Ознаки, цілі та функції політичних партій Базові характеристики політичних об'єднань Політична ідеологія, її типи Політична платформа, методи і способи діяльності, соціальна база й електорат Лібералізм та неолібералізм Розвиток...
 • №214
 • 16,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, І. Д. Шумляєва; за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. – 132 с. Наводяться результати дослідження, яке виконувалося в межах держбюджетної науково-дослідної теми «Розвиток регіонального співробітництва України та ЄС у контексті курсу на європейську інтеграцію» тимчасовим творчим колективом кафедри права та європейської інтеграції...
 • №215
 • 838,55 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Смолоскип, 2008. - 820 с. Ця книжка є першою в Україні антологією світової консервативної думки, що включає праці авторів 16-21 ст. Перше видання антології започаткувало серію під Назвою "Політичні ідеології", мета якої послідовно репрезентувати основні традиції політичної думки та відповідні політичні ідеології, друге видання збірника перероблене і доповнене: до нього...
 • №216
 • 11,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Смолоскип, 2006. - 732 с. Скан та оцифрування taras1994 Ця книжка є першою в Україні антологією, присвяченою проблемам нації та націоналізму. Вона продовжує серію видань під назвою Політичні ідеології. До збірника увійшли уривки з творів, окремі дослідження й статті провідних європейських мислителів і політичних діячів та дослідників націоналізму XIX-XX століть....
 • №217
 • 8,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Смолоскип, 2006. - 732 с. Скан та оцифрування taras1994 Ця книжка є першою в Україні антологією, присвяченою проблемам нації та націоналізму. Вона продовжує серію видань під назвою Політичні ідеології. До збірника увійшли уривки з творів, окремі дослідження й статті провідних європейських мислителів і політичних діячів та дослідників націоналізму XIX-XX століть....
 • №218
 • 21,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ІПО, 2009., 80 с. Збірник матеріалів призначений для усіх, хто цікавиться темами публічної дипломатії та питаннями лобіювання на місцевому та загальнодержавному рівні. Стане у нагоді активістам громадських організацій, журналістам, представникам органів місцевого самоврядування та державної влади, студентам та дослідникам у сфері лобіювання та представництва інтересів....
 • №219
 • 2,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие-справочник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. – 159 с. Современный этап реформирования политической системы, демократизации общественной жизни в Украине сов сей очевидностью свидетельствует о необходимости повышения политической культуры, широкого использования теоретических знаний не только в массовом сознании, но и в практической...
 • №220
 • 1,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Расизм і ксенофобія в Україні: реальність та вигадки. / Харківська правозахисна група; Х Харків: Права людини, 2009 р. – 192 с. Книга містить загальний огляд проблем расизму та ксенофобії, результати моніторингу в АРК, Галичині, Києві, Слобожанщині та рекомендації щодо покращення ситуації. Буде цікава також соціологам, політологам.
 • №221
 • 1,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Аналітична доповідь. — Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. — 268 с. — ISBN 978-966-02-7990-2. Аналітичну доповідь підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання», що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України в 2015 році. У тексті...
 • №222
 • 2,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мюнхен : "Сучасна Україна", 1951 Лев Ребет (1912-1957) – видатний український політичний діяч, доктор права, професор Українського Вільного Університету, теоретик нації, редактор і публіцист. Автор праць Держава і нація (Мюнхен, 1949, габілітаційна праця); Формування української нації (Мюнхен, 1951); Походження українців, росіян і білорусів в світлі сучасних совєтських теорій...
 • №223
 • 33,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 188 с. ISBN 978-966-02-7466-2. У аналітичній доповіді, підготовленій за результатами виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Гуманітарні технології як чинник суспільних перетворень в Україні», здійснено аналіз теоретичних і практичних аспектів проблеми міжетнічних та міжконфесійних відносин,...
 • №224
 • 1,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ Пер. з англ. С. Соколик. - К.: Вид-во "К. І. С. ", 2002. - 60 с. Це видання укладено на основі лекційного курсу, який Реймонд Розенфельд прочитав у 1996 році слухачам магістерської програми Української академії державного управління у Києві. На додаток до оригінального лекційного матеріалу до видання включено глосарій основних термінів. Лекційний курс є путівником до науки...
 • №225
 • 227,94 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. — 156 с. Цей навчальний посібник є першим українським виданням з аналізу політики. Протягом кількох років відбувався процес поступового ознайомлення науковців у галузі державного управління з теоретико-методологічними основами та методикою практичних досліджень з аналізу політики. Світовий досвід у галузі аналізу державної політики...
 • №226
 • 1,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріали конференції, Львів, 12 лютого 2005 р. )/ Упоряд. Романюк А., Скочиляс Л. – Львів: ЦПД, 2005. – 152 стор. Політичний процес є складним та багатовимірним феноменом. Зазначимо, що в українській політичній науці закладені, на нашу думку, лише початки концептуальних засад аналізу політичного процесу як у цілому, так і його структурних елементів. Оскільки предметом аналізу...
 • №227
 • 2,07 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. — 344 с. — ISBN 978-966-02-8192-9. На основі використання широкого кола джерел у монографії аналізується формування, відтворення та циркуляція політичних ідентичностей у чернівецькій міській громаді. Окрему увагу приділено дослідженню кростемпоральної динаміки електоральних ідентичностей, соціокультурним вимірам процесів політичної...
 • №228
 • 2,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. – 175 с. Зміст. Вступ (Руденко С.В., Вілков В.Ю., Ярмоліцька Н.В.,Соболєвський Я.А.). Розділ 1. Парадигмальна структуризація як чинник модернізації філософської та політологічної освіти і науки. (Вілков В.Ю., Руденко С.В., Ярмоліцька Н.В.). Розділ 2. Електронне навчання як інструмент модернізації філософської та політологічної освіти....
 • №229
 • 1,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України, 2016. — 488 с. Слово до читача Передмова Політична влада і опозиція в Україні: методологічний контекст Основні етапи формування влади та опозиції в сучасній Україні Євроінтеграційний курс України: влада та опозиція Ліва опозиція в Україні в умовах державної незалежності: політичні партії та лідери Шляхи формування і політичний вплив...
 • №230
 • 3,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Парламентське видавництво, 2005. - 582 с. 25,0 – др.арк. У монографії на основі широкого масиву історичних і сучасних наукових джерел, аналізу реальних політичних процесів досліджуються актуальні проблеми становлення політичної системи та інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні. Метод порівняльного аналізу, застосований колективом авторів, дозволив розкрити...
 • №231
 • 450,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Парламентське вид-во, 2008. – 352с. (на укр. яз. ) На основі широкого масиву історичних сучасних наукових джерел, аналізу реальних політичних процесів подається одна за провідних тем політології – природа, концепції та класифікація політичного лідерства в національному та регіональному аспектах. Висвітлюється теоретико-методологічні проблеми політичного лідерства, ідеї...
 • №232
 • 943,41 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Либідь, 2004. - 785 с. – др.арк. У монографії на основі широкого масиву історичних і сучасних наукових джерел, аналізу реальних політичних процесів досліджуються актуальні проблеми становлення політичної системи та інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні. Метод порівняльного аналізу, застосований колективом авторів, дозволив розкрити діалектичну...
 • №233
 • 585,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Либідь, 2006. - 509 с. 26,0 др.арк. У навчальному посібнику на основі широкого масиву історичних і сучасних наукових джерел, аналізу реальних політичних процесів досліджуються актуальні проблеми становлення політичної системи та інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні. Метод порівняльного аналізу, застосований колективом авторів, дозволив розкрити діалектичну...
 • №234
 • 388,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К., 2011. — 498 с. На основі широкого масиву вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, аналізу сучасних політичних реалій розглядається одна з важливих проблем політології – проблема політичного режиму і народовладдя. Розкрито методологічний контекст заявленої проблематики, схарактеризовано класифікації форм правління, особливості політичного режиму як владного...
 • №235
 • 3,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія /за наук. ред. проф. В.П.Беха; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – 289 с. Монографія присвячена політологічному аналізу місця і ролі ОГС в демократизації управління суспільством, що веде до становлення СДГУ. На основі морфогенетичної функції інтересів народу розкривається походження...
 • №236
 • 1,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Аналітичний звіт. — Львів: Часопис, 2017. — 52 с. — ISBN 978-966-2720-22-8. 21 травня 2015 року в Україні набув чинності пакет «декомунізаційних законів». Вони охоплюють широкий спектр суспільних відносин: від увічнення перемоги у Другій світовій війні та визнання на державному рівні осіб, які боролися за незалежність України у ХХ столітті, до відкриття доступу до архівної...
 • №237
 • 499,88 КБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2005. — 44 с. Від часів, коли демократичні перетворення в Україні стали по-справжньому питанням суспільного порядку денного, поволі, але неухильно набуває визнання істина про те, що неодмінною умовою модернізації нації є розвинута система політичної освіти. Спочатку на цьому наполягали лише окремі ентузіасти. Згодом почати виникати академічні й вузівські структури,...
 • №238
 • 3,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. для вступників — К.: Псіхєя, 2015. — 72 с. — ISBN 978-617-7234-06-6. Розкрито сутність, структуру та функції політичної системи. Проаналізовано зміст і типи політичного процесу, ознаки та функції держави в сучасному суспільстві. Визначено співвідношення політичної та державної влади. Наведено характеристику політичних партій і партійних систем. Проаналізовано сутність...
 • №239
 • 677,03 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Критика. — 304 с. Книга присвячена актуальним проблемам українського націєтворення, котрі розглядаються крізь призму модернізаційних теорій. Постколоніальна ситуація в Україні трактується як результат взаємодії історичних, геополітичних і культурно-антропологічних чинників. Особливу увагу приділено перспективам подолання колоніальної спадщини та, зокрема обгрунтуванню...
 • №240
 • 2,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Критика, 2000. — 272 с. Центральною темою книжки є дослідження причин і наслідків трагічної роздвоєності українських націонал-демократів між потребою творити відкрите, демократичне суспільство — всупереч інтересам панівної посткомуністичної олігархії, та - вимушеною необхідністю оберігати і "розбудовувати" слабку, дисфункціональну державу як нібито "свою", хоч насправді...
 • №241
 • 10,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Критика. — 224 с. Прискіпливий аналіз політичної ситуації в Україні поєднується з зацікавленою розмовою про відповідальність (і безвідповідальність) еліт, або псевдоеліт, якщо казати точніше, національні синдроми і комплекси, неподолану спадщину совєтизму та можливості виходу з затяжної суспільної кризи, евфемістично званої "спадкоємністю влади". Проникливе спостереження...
 • №242
 • 1,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових статей з Київ – НаУкма – 7 жовтня 2005 року. – К.: Атіка, 2006. – 272 с. Міжнародний досвід політичної участі жінок (Участь та повноваження жінок Північних країн у політиці. Державні механізми надання політичних повноважень жінкам у Норвегії. Рівні можливості як засіб демократичного й економічного розвитку. Стратегія врахування гендерних аспектів: підхід Оон)...
 • №243
 • 831,00 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Джерсі: Свобода, 1921. - 103 с. В отсій брошурі хочемо виложити головні засади з теорії політики, бо кожному, хто хоче орієнтуватись в народних справах, треба їх знати. "політика" се слово старо-грецьке і значить скільки, що кермованне загальними, народними справами "Теорія" також старо-грецьке слово і значить "виклад засад".
 • №244
 • 3,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Аналітична доповідь. — К.: Інститут історії України НАН України, 2016. — 616 с. — ISBN 978-966-02-8197-4. Аналітична доповідь узагальнює результати комплексного дослідження, здійсненого в рамках проекту «Донбас і Крим у суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи». Застосування компаративного аналізу дало можливість...
 • №245
 • 6,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. — 66 с. Аналітична записка узагальнює результати комплексного дослідження, здійсненого в рамках проекту «Донбас і Крим у суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи». Застосування компаративного аналізу дало можливість визначити специфіку формування регіональних...
 • №246
 • 630,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Аналітична доповідь. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. — 60 с. Предметом розгляду аналітичної записки є реконцептуалізація етнонаціональної історії Донеччини й Луганщини, окреслення сучасної конфігурації етнонаціональних відносин у Східній Україні, визначення перспектив та інструментів її державного регулювання. На основі системного аналізу змісту національного...
 • №247
 • 3,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. — 144 с. Аналітична записка є узагальненням результатів дослідження, здійсненого в рамках науково-дослідного проекту «Русский мир на Донбасі та в Криму: історичні витоки, політична технологія, інструмент агресії». В синтетичному за своєю методикою дослідженні розглядаються етапи формування концепту русский мир, а також перетворення...
 • №248
 • 1,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико–адміністративні стосунки. Матеріали XVIII Міжнародного конгресу з підготовки вищих державних службовців, Україна, Київ, 15-17 червня 2005 р. / Укл. С. В. Соколик. — К.: «К. І. С. », 2005. — 150 с. (укр. ) Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і...
 • №249
 • 3,16 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
НАН України; Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 536 с. У пропонованому дослідженні зроблено спробу комплексно проаналізувати суспільно-трансформаційні процеси в Україні, починаючи з другої половини XIX ст. до сьогодення. Передусім з’ясовується, як розшматована на початку XX століття між двома наймогутнішими материковими імперіями – Російською...
 • №250
 • 1,44 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Загальна редакція О. Солонтай. — Львів, 2012. — 80 с. Дане видання містить прикладні практичні матеріали для депутатів місцевих рад, їх помічників, а також представників партій, громадських організацій та ЗМІ. Посібник буде корисним для тих, кому важливо знати і розуміти: як може діяти місцевий депутата та як правильно організувати роботу команди депутата. Посібник...
 • №251
 • 68,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автор неизвестен. Стаття - "Сотрудничество Украины и ЕС" "Європейські співтовариства" -январь 2009 ЕС - самый большой донор Украины: техническая и финансовая помощь со стороны ЕС и стран ЕС. В даном файле представлена работа ЕС и Украины в разных политических сферах. План действий Україна-ЄС. Очерчено задачи в том или ином направлении, определено спонсора и предполагаемый...
 • №252
 • 568,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. – К.: НІСД, 2011. – 336 с. ISBN 978-966-554-156-1 Монографія є комплексним науковим дослідженням української ідентичності у взаємообумовленості усіх її складників – національного, етнічного, а також ідентичності держави та країни. Аналіз історико-культурних засад становлення української нації досліджується у взаємозв’язку із сучасними завданнями розбудови незалежності...
 • №253
 • 2,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. - 2012. - 232 с. Український учений, відомий громадськості багатьма своїми публікаціями, зокрема книгою «Капитализм в нашем доме», осмислює складні, драматичні колізії утвердження соціалізму — нового ладу, в якому «труд поріднився з культурою,. творчістю, навчанням, упевненістю в завтрашньому дні». Полемізуючи з ученими і політиками, автор разом з читачем іде шляхом...
 • №254
 • 967,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: видавництво Олени Теліги, 1997. — 226 с. Авторами «Українського питання» є видатні діячі національного відродження, самовіддані борці за українську ідею — М.Грушевський, С.Єфремов, С.Петлюра, Дм.Донцов, А.Кримський, С.Русова та інші. У сконцентрованому вигляді, дохідливо й переконливо вони представили багатющий фактичний матеріал про український національний рух у минулому і...
 • №255
 • 4,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ Ю. Тищенко, П. Байор, М. Товт, С. Горобчишина; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К.: (Агентство "Україна"), 2010. - 148 с. У дослідженні висвітлено основні тенденції розвитку політичної комунікації політичних партій з виборцями на сучасному етапі становлення політичної та партійної систем в Україні.
 • №256
 • 1,58 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Аналітичний звіт, Київ: 2012, 14 с. Проаналізовано позиції, програмні засади основних політичних сил, які претендують потрапити до Верховної Ради України 2012 року, щодо формування та реалізації державної мовної політики, прав національних меншин, трактування минулого, складових "політики ідентичності".
 • №257
 • 272,49 КБ
 • добавлен
 • изменен
Український незалежний центр політичних досліджень. – К., 2008. – 84 с. У книзі проаналізовано суспільно-політичні процеси та негаразди Автономної Республіки Крим, питання політичної структуризації, діяльності організацій громадянського суспільства, суспільно-політичних рухів. Дослідження містить висновки і рекомендації для оптимізації державної політики щодо розв’язання...
 • №258
 • 1,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ю.А. Тищенко, Г.Т. Бекірова, М.І. Капустін; – Укр. незалеж. центр політ. дослідж., – К.; Сімферополь : [Агентство "Україна"], 2012. – 120 с. ISBN 978–966–2157–74–1 У виданні проаналізовано перебіг суспільно-політичних процесів та тенденцій в Автономній Республіці Крим упродовж 2010-2011 років, розглянуто виборчу практику під час виборів до органів місцевого самоврядування у...
 • №259
 • 906,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2016. — 134, [2] с. — Рос. мовою. Озброєна агресія Росії проти України 20 лютого 2014 кинула виклик європейських та глобальних інститутам безпеки, показала двозначність сучасних міжнародних норм, недостатню ефективність міжнародного громадянського суспільства в його спробах вплинути на мирний результат подій. У підсумку, «українське питання», відсунутий з порядку денного...
 • №260
 • 1,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавничий центр "Академія", 2016. - 254с. Центральний мотив книги — агресивна сутність «путінізму», його соціальні та ідейні витоки, еволюція від ідеї європейського вибору до євразійства, плекання психотипу «совка» як соціального агента системи російської влади, дискредитація нового світового порядку і нав’язування «іншого світу». У ній також висвітлено агресивну...
 • №261
 • 831,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
Підруч. для студ. вищ. навч. закл.— К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. — 268 с. ISBN 978-966-598-660-7 У підручнику розглянуто основні поняття, категорії науки політики. Поданий фактичний матеріал сприятиме формуванню у студентів інтересу до політики, бажання і волі виробити власне розуміння проблем політичного життя, свою громадянську позицію. Для студентів вищих...
 • №262
 • 38,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Авторські тестові завдання з політології до першого модулю охоплюють перші шість тем : від загальної теорії, історії політичних вчень до теоретичних положень середнього рівня, які розкривають основні форми організації державної влади, ознаки правової держави, громадянського суспільства, демократії та особливості їх сучасних проявів. Тестовий контроль оцінки знань з політології до...
 • №263
 • 18,36 КБ
 • добавлен
 • изменен
Олександр Федорук — автор книг «Корнило Устиянович», «Василь Хмелюк», «Дивосвіт Аки Перейми», «В колі традицій та авангарду», «Радість і смуток Ярослава Пстрака», «Микола Бутович. Життя і творчість», «Людмила Морозова», «Пластика Петра Капшученка» та ін. З позицій захисту української держави, незалежності, національної ідеї, політики, культури, моралі, християнського...
 • №264
 • 216,84 КБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, 2008. - 720 с. У творах, що ввійшли до першого тому, розкрито основні програмні засади українського визвольного руху 1940-1950-х рр., викладено оригінальне бачення історичного процесу XX ст., окремих актуальних суспільно-політичних і культурних явищ та подій. Більшість текстів публікується за матеріалами державних і...
 • №265
 • 24,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Федун П. (Полтава). Концепція Самостійної України. Том 1. Твори. Львів, НАН України. Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, 2008. Стаття провідного ідеолога збройного підпілля Організації Українських Націоналістів - Української Повстанської Армії Петра Федуна -"Полтави" розкриває ставлення націоналістів до демократії та демократичного устрою. Написано взимку 1949 року....
 • №266
 • 81,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. Под ред. В. Н. Вашкевич. - Севастополь. 1997. – 304 с. Учебное пособие, подготовленное преподавателями истории Украины Севастопольского Государственного технического университета представляет собой попытку глубокого осмысления истории украинского народа с позиции достижений науки конца XX века. С учётом современных научных взглядов освещфют исторические...
 • №267
 • 428,95 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Х. : Золоті сторінки, 2011. – 33 с. Дане видання містить аналітичну доповідь «Динаміка політичного режиму в Україні (прогнозний аспект)». Для політологів, філософів, соціологів, юристів, – всіх, кого цікавлять актуальні проблеми динаміки політичного режиму в Україні.
 • №268
 • 315,56 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К.: Інститут держави і права їм. В.М. Корецького НАН України, 2001. — 248 с. — ISBN 966-02-2107-X Крізь призму теорій демократії, державного управління і бюрократії всебічно розглянуто втрати, здобутки і перспективи процесу модернізації українського суспільства. Розкрито проблеми стихійного виникнення й цілеспрямованого утвердження в Україні демократії як сучасного...
 • №269
 • 8,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук Київський національний університет імені Тараса Шевченка спеціальність – 23.00.02 – політичні інститути та процеси Київ – 2004 З м і с т Перелік умовних скорочень Вступ Наукова розробленність проблеми, джерелознавча основа та теоретико–Методологічні засади аналізу історія та сучасний стан дослідження...
 • №270
 • 452,38 КБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник для студентів ВУЗів. - К.: Кондор, 2009. - 354 с. Підручник з основ сучасної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові політологічні погляди на засади формування та реалізації політики держави. У ньому розкривається зміст політологічних поглядів мислителів Сходу і Заходу, видатних політичних діячів сучасності...
 • №271
 • 483,84 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Дух і Літера, 2000. 354 с. Збірка статей, есе, оглядів, присвячених історії та нагальним політичним проблемам колишніх республік Радянського Союзу, представляє праці, які писалися упродовж останньої чверті XX століття і призначалися західному читачеві. Імперський спадок і національні проблеми, комунізм і націоналізм, проблеми державотворення на пострадянському...
 • №272
 • 2,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, Дух і Літера, 2000, 354 с. Пер. з англ. Історія і сучасність — це звичне словосполучення набуває незвичного значення у книзі професора Гарвардського університету Романа Шпорлюка «Імперія та нації». Читач має нагоду ознайомитися як з історією важливих суспільних явищ і подій, так і з історією їхнього осмислення у працях відомого західного дослідника — і побачити, що ці...
 • №273
 • 1,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Грані-Т, 2010. - 256 с. У книзі подано збірку статей, есеїв та інтерв'ю Романа Шпорлюка - видатного американського вченого українського походження. Тема його есеїв та статей це здебільшого Україна, її проблеми, причини виникнення цих проблем і спроби їх вирішити. Статті та есеї подано в реверсному порядку (така задумка упорядників книги), тобто починаючи з 2009 року і...
 • №274
 • 1,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
2009 р. Бродівске видавництво «ПРОСВІТА» ISBN 966-7544-46-1 Оскільки 7 червня 2009 року Юлія Тимошенко публічно заявила, що «йде у президенти і переможе», автор вважає, що народ України має знати все про свого можливого керманича. Саме з огляду на це непорушне право народу й випущено книгу, яка на ґрунтовній документальній основі розповідає про біографію Ю.Тимошенко, її...
 • №275
 • 1,22 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: ІПІЕНД, 2013. — 600 с Історична пам’ять – умовний і крихкий конструкт, який вибудовується у зіткненні політичних і корпоративних інтересів, ідеологічних настанов. Проблема відсутності в Україні єдиного ціннісного, понятійного, символічного простору нині є однією з найгостріших з-поміж тих, які підтримують стан постійної ідентифікаційної кризи. Автори вбачали завдання у...
 • №276
 • 4,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Книга присвячена основним проблемам національної безпеки України, зокрема законодавчому аспекту даного питання. У книзі описується конституційне визначення національної безпеки України, розподіл повноважень у сфері національної безпеки, механізми демократичного контролю у сфері національної безпеки; критерії оцінки законодавства щодо національної безпеки України.
 • №277
 • 239,27 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Фундація ім. О.Ольжича, 1994. — 208 с. — ISBN 5-7707-5838-4. Запропонована читачеві книга написана у розвиток та на пояснення розробленої з ініціативи та під керівництвом Миколи Плав’юка групою незалежних фахівців, що згуртувалися навколо часопису «Розбудова держави», «Програми комплексної соціально-економічної реформи України». Автор, знаний фахівець з...
 • №278
 • 11,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. Видання 2-е, перероблене та доповнене. – К.: Видавництво Фірма ІНКОС, Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. Навчальний посібник є систематичним викладенням теоретичних і практичних проблем політики. Він написаний з урахуванням сучасної зарубіжної та вітчизняної політологічної думки. Розглядаються вузлові проблеми політології, що стосуються ролі...
 • №279
 • 730,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дрогобич–Львів: Видавнича фірма ВІДРОДЖЕННЯ, 2003. У книзі на багатому історичному матеріалі, фактах, свідченнях численних російських та закордонних авторів аналізуються передумови, витоки, закономірності виникнення, розвитку і занепаду Російської імперії. Автор з позицій патріота України всебічно розглядає історичне підґрунтя визвольних змагань свого народу за здобуття...
 • №280
 • 828,19 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Дрогобич-Львів, Видавничий дім "Відродження" 2003, 371 с. У книзі на багатому історичному матеріалі, фактах, свідченнях численних російських та закордонних авторів аналізуються передумови, витоки, закономірності виникнення, розвитку і занепаду Російської імперії. Автор з позицій патріота України всебічно розглядає історичне підґрунтя визвольних змагань свого народу за здобуття...
 • №281
 • 1,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
3-е видання. — Дрогобич: Видавництво: Відродження, 2002. — 688 с. — (Постаті та ідеї). — ISBN 978-966-538-224-9 (серія); ISBN 978-966-538-227-0. У цій книзі Павла Штепи – автора широко відомих в українському світі праць «Московство» та «Мафія і Україна» – подано широкоформатний зіставний аналіз характерологічних рис українців і росіян, показані взаємини між цими народами в...
 • №282
 • 6,55 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
3–є видання, Дрогобич: ВФ «ВІДРОДЖЕННЯ», 2010. — 688 с. У цій книзі Павла Штепи — автора широко відомих в українському світі праць «Московство» та «Мафія і Україна» — подано широкоформатний зіставний аналіз характерологічних рис українців і росіян, показані взаємини між цими народами в політичному, економічному, культурному, релігійно–конфесійному та ін. аспектах. Видання...
 • №283
 • 984,02 КБ
 • добавлен
 • изменен
3–є видання, Дрогобич: ВФ «ВІДРОДЖЕННЯ», 2010. — 688 с. У цій книзі Павла Штепи — автора широко відомих в українському світі праць «Московство» та «Мафія і Україна» — подано широкоформатний зіставний аналіз характерологічних рис українців і росіян, показані взаємини між цими народами в політичному, економічному, культурному, релігійно–конфесійному та ін. аспектах. Видання...
 • №284
 • 925,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
3–є видання, Дрогобич: ВФ «ВІДРОДЖЕННЯ», 2010. — 688 с. У цій книзі Павла Штепи — автора широко відомих в українському світі праць «Московство» та «Мафія і Україна» — подано широкоформатний зіставний аналіз характерологічних рис українців і росіян, показані взаємини між цими народами в політичному, економічному, культурному, релігійно–конфесійному та ін. аспектах. Видання...
 • №285
 • 13,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Центр учбової літератури, 2008. – 248 с. В посібнику розглядаються сформовані у політологічній, соціологічній, філософській та управлінській думці сучасності моделі соціально-політичного управління. Перелік тем та завдань для самостійної роботи складений таким чином, щоб забезпечити формування у студентів здатності аналізувати зазначені моделі з точки зору їх дотичності до...
 • №286
 • 947,30 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Великую обиду нанес мне сей человек: предал своего брата, как Иуда, и лишил меня честного рода и потомства на земле. Гоголь. Страшная месть. Три разряда украинствующих Как и другие сектанты, украинствующие могут быть разделяемы на три категории: Честные, но незнающие. Это те, которых обманывают. Знающие, но бесчестные; призвание сих обманывать младшего брата. Знающие и...
 • №287
 • 46,28 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Логос, 2008. — 492 с. — ISBN 978-966-171-088-6 “Містичний ключ до України” — єдина повна збірка праць автора, у якій викладено його бачення фундаментальних підходів до розбудови молодої української держави. Книга містить соціально-філософські праці, аналіз економічних проблем українського суспільства та можливих шляхів їх подолання, а також ідеологічні засади розбудови нашої...
 • №288
 • 10,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: 1912. — 594 с. В книге киевского цензора С.Н. Щеголева проводится исследование украинского сепаратизма. О биографии Щёголева известно весьма немногое. По образованию он являлся врачом, жил в Киеве. Служил в киевском управлении по делам печати, что помогло ему в исследованиях, так как он имел доступ к австрийским, германским и местным подпольным изданиям. Главным трудом...
 • №289
 • 33,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: МАУП, 2003. - 40 с. У пропонованому виданні відомими науковцями аналізуються тенденції суспільного розвитку України, стратегія подолання системної кризи, конституційно-правові засади реформування, соціально-економічні та політичні зміни України.
 • №290
 • 182,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
Аналітична доповідь Інституту стратегічних досліджень при Президентові України. — 2014. — 80 с. Осмислено сутність і ґенезу політико-ідеологічного проекту «русский мир», з’ясовано причини його конструювання, наголошено на зорієнтованості технології Кремля забезпечувати гуманітарний супровід інтеграційних процесів в економічній і політичній площинах на пострадянському просторі....
 • №291
 • 317,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України НАН України, 2019. — 333 с. — ISBN 978-966-02-8947-5. В монографії визначені суперечності та проблеми українського націєтворення в умовах пришвидшення глобалізації та системної дестабілізації під впливом російської воєнної та ідеологічної експансії. На основі аналізу етнодемографічних, етнокультурних та етнополітичних змін українського соціуму в...
 • №292
 • 2,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. — 227 с. — ISBN 978-966-02-8494-4. Аналітична доповідь узагальнює результати дослідження, здійсненого в рамках науково-дослідного проекту «Русский мир на Донбасі та в Криму: історичні витоки, політична технологія, інструмент агресії», пропонує нові теоретико-методологічні підходи до аналізу сучасного стану міжетнічних відносин у...
 • №293
 • 1,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видавництво Українського Вільного Університету - Мюнхен, 1996. - 212с. В праці аналізується цивілізаційни термін "Оксидент" (Захід) із позицій культурології та психології. Автор екстраполює цю теорію на сучасну Україну, намагаючись встановити паралелі в її розвитку у відповідності із прийнятим каноном "західної цивілізації"
 • №294
 • 9,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.