Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Семинары по философии

Тернопіль: Видавець Стародубець, 2005. — 304 с. Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу “Філософія” для вищих навчальних закладів. За своєю формою та структурою він є поєднанням елементів навчально-методичних та навчально-наочних матеріалів, що поширює можливості його використання як в підготовці лекцій, так і у вивченні програмового матеріалу, в...
 • №1
 • 4,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Філософія Ч. 4. Практичні завдання. – Тернопіль: Видавець Стародубець, 2005. – 416 с. Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу “Філософія” для вищих навчальних закладів. За своєю формою та структурою він є поєднанням елементів навчально-методичних та навчально-наочних матеріалів, що поширює можливості його використання як в підготовці лекцій, так і у...
 • №2
 • 2,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник для студентів усіх спеціальностей. – Суми, 2012. – 114 с. У навчально-методичному посібнику висвітлені основні засади філософського осмислення місця і ролі людини у світі. На основі досягнень сучасної філософської думки автор робить спробу висвітлити основні думки і позиції філософів різних часів стосовно проблеми людини в історії філософії,...
 • №3
 • 1006,49 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям. — Иркутск: ИрГУПС, 2016. — 92 с. Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Даны общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, планы семинарских занятии, задания для проверки уровня компетенции, вопросы для подготовки...
 • №4
 • 555,74 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. — Иркутск: ИрГУПС, 2012. — 36 с. Методические рекомендации разработаны в соответствии с Государственным стандартом высшего профессионального образования (ГОС ВПО). Даны рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, список литературы, список рекомендуемых тем рефератов и докладов, контрольные вопросы для...
 • №5
 • 251,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний комплекс з філософії. (Програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та модульно-рейтингова система оцінки знань студентів) КНУ імені Т.Шевченка
 • №6
 • 505,96 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум "Семинарские занятия по философии" включает в себя темы и вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям, методические указания, контрольные тесты, контрольные задания для самостоятельной работы, списки общей и специальной литературы, вопросы для подготовки к экзамену. Предназначается для студентов дневного отделения специальностей, в учебных планах которых...
 • №7
 • 436,37 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. — 164 с. Навчально-методичний посібник «Філософія» містить тексти лекцій з основних тем курсу, плани семінарських завдань, приклади тестових завдань, список підручників та додаткової літератури до навчального курсу «Філософія». Для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання НУБіП України ОКР...
 • №8
 • 1,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Семинары по философии #
Действительно легко найти именно то, что мне нужно.... еще бы баллы не кончались
В этом разделе нет комментариев.