Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник ЛНУ ім.Тараса Шевченка. Педагогічні науки

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Активные пользователи раздела

 • Без фильтрации типов файлов
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 206 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теорія і практика навчання в середніх загальноосвітніх закладах. Андрієць О. Принципи опрацювання науково-навчальних текстів старшокласниками на уроках української мови у класах з поглибленим її...
 • №1
 • 1,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 256 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Мировоззрение системе общечеловеческих цінностей. Формування педагогічного мислення та поведінка майбутнього вихователя дошкільних закладів. Історія розвитку соціального захисту дітей-сиріт в Україні у...
 • №2
 • 1,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 264 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Деякі аспекти визначення компетентністного підходу в новій освітній системі. Особливості формування соціальної активності студентів у процесі діяльності молодіжних громадських об’єднань. Сутнісна...
 • №3
 • 1,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 292 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Акіншева І. П. Вивчення соціальної історії на сторінках сучасних українських підручників. Афанасьєва В. В. Характерологічні порушення девіантних підлітків. Basco L., Kharchenko Т. L'engagement humaniste...
 • №4
 • 1,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 182 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Пономарьова О. М. Відкриття другої всеукраїнської науково-практичної конференції „формула творчості: теорія і методика мистецької освіти. Азарова Л.Г., Сіренко Т.М. Деякі проблеми виховання волі у...
 • №5
 • 1,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 152 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Пономарьова О. М. Відкриття другої всеукраїнської науково-практичної конференції „формула творчості: теорія і методика мистецької освіти. Олійник Т.О. Технологія формування критичного мислення майбутніх...
 • №6
 • 1,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 299 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Бєлкіна С. Д. Особливості професійної педагогічної діяльності інженера в умовах інформатизації. Жукович-Дородних Н. М. Зміст фахової підготовки студентів економічних спеціальностей...
 • №7
 • 1,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 138 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Методика. Практика. Досвід. Віндюк А. В Роль дисципліни «Організація спортивної анімації» у професійній підготовці майбутніх спеціалістів готельно-курортної справи. Gabrielyan О. A., Chuzhik A. S....
 • №8
 • 958,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 329 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Методика. Практика. Досвід. Беземчук Л. В. Формування музичної культури школярів як сучасна проблема художньої дидактики. Булда М. В. Професійний розвиток виконавської творчості вітчизняних та...
 • №9
 • 1,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 304 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Бакурова А. В., Діденко А. В. Моделювання ефективності взаємодії між владою, населенням, туристичним та ігровим бізнесом. Задорожня Т. М., Красюк Ю. М. Організація контролю...
 • №10
 • 13,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 266 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Алфімов В. М., Горобець Д. В. Оцінка ефективності управління розвитком педагогічного коледжу на основі факторно-критеріальної моделі. Бірюков М. Ю. Стан та значущість художнього...
 • №11
 • 1,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 318 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Історія соціальної педагогіки. Караман О. Л. Проблема періодизації історичного розвитку вітчизняної та зарубіжної пенітенціарних систем як джерельної бази дослідження генезису соціально-педагогічної...
 • №12
 • 1,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 279 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Артамонова Е. И., Чистохвалов В. Н. История Болонского процесса: аксиологические ориентиры образовательной политики. Ананьева Н. А. Антропоцентрическая направленность как приоритет...
 • №13
 • 1,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 306 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Ціннісні пріоритети дошкільної та шкільної освіти. Шкільна освіта. Алфімов В. М. Професійне довголіття педагогів загальноосвітніх шкіл. Божко В. Г. Пріоритетні форми організації навчання математики в...
 • №14
 • 1,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 297 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Тенденції розвитку вищої та професійної освіти. Масалова О. Ю. Сущность, содержание и структура ценностного отношения студентов к здоровью. Нестеренко Л. П. Народознавство як засіб формування у...
 • №15
 • 1,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 317 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя. Андриади И. П. Педагогический потенциал имиджа учителя. Бєлкіна С. Д. Генезис поняття інформаційно-технологічна культура'' в контексті формування...
 • №16
 • 2,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 254 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Інформаційні технології та імітаційне моделювання в наукових дослідженнях. Васильева Л. В., Медведева О. А., Гетьман И. А. Компьютерное моделирование процессов с помощью систем компьютерной математики....
 • №17
 • 3,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 226 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Методика. Практика. Досвід. Азарова Л. Г. Проблеми формування в студентів-вокалістів співацьких навичок. Бикодьоров А. І. Формування творчих та естетичних якостей студентів засобами мистецтва. Возник...
 • №18
 • 1,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 155 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Пономарьова О. М. Формула творчості: науковий пошук. Агаркова А. О. Деякі аспекти формування професійно-етичної культури майбутнього лікаря. Азарова Л. Г. Формування жанру естрадної вокальної музики....
 • №19
 • 2,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 176 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Пономарьова О. М. Формула творчості: науковий пошук. Макаренко С. І. Про що говорить дитячий малюнок? Мала Т. В. Визначення педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх фахівців з...
 • №20
 • 9,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 275 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теоретико-методологічні засади фізичного виховання учнівської молоді. Андросова А. П. Розробка моделі процесу фізичної підготовки в старших профільних класах за спортивним напрямком плавання. Бабич В....
 • №21
 • 1,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 284 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Історія розвитку соціально-педагогічної діяльності. Караман О. Л. Соціально-реабілітаційний та реформаторський етапи розвитку соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в історії...
 • №22
 • 1,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 223 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теорія і практика професійної освіти. Крокошенко О. Я. Складові професійно-педагогічної діяльності інженера-педагога у сучасній системі професійної освіти. Неловкіна Берналь О. А. Педагогічні умови...
 • №23
 • 1,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 241 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Спеціальна психологія. Бородавкіна О. А. Особистісні якості як передумова виникнення психічних станів. Жарікова І. О. Особливості уявлень про батьківські ролі чоловіка та жінки розумово відсталих...
 • №24
 • 1,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 225 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Актуальні питання модернізації освіти. Бутенко М. Л. Сучасні технології уніфікації і стандартизації в електронному навчанні. Волкова Н. П. Аргументація як засіб переконуючого впливу вчителя. Грицькова...
 • №25
 • 1,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 225 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теоретичні аспекти фізичного виховання. Гайдук Н. О. Іміджмейкінг педагога фізичної культури як об’єкт педагогічного аналізу. Горащук В. П., Бабич В. І. Принципи формування культури здоров’я школярів....
 • №26
 • 1,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 198 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Методика. Практика. Досвід. Дітковська С. О. Комплексний проект як кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студентів спеціальності «Туризм». Задорожна І. П. Зміст самостійної роботи майбутніх...
 • №27
 • 1,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 305 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Актуальні питання розвитку освіти. Богучарова О. І., Кузнєцов П. О., Чекер В. М. Проектування освітнього інформаційно збагаченого середовища та його психолого-педагогічне забезпечення. Задорожна О. М....
 • №28
 • 1,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 262 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Михайлова И. А., Цыганкова С. А. Подход к исследованию информационных потрібностей преподавателей ВУЗа при создании комплексной базы знаний учебного назначения. Фоменко А. В....
 • №29
 • 7,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 325 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Удосконалення підготовки майбутніх тренерів та вчителів фізичної культури. Болотіна О. В. Особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчої роботи із школярами спеціальної...
 • №30
 • 2,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 151 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теоретичні питання сучасної лінгводидактики. Голуб Н. Ораторська мова в дискурсному аспекті. Горіна Ж. Феномен маргінальної мовної особистості (на прикладі аналізу молодіжної субкультури). Попова О....
 • №31
 • 956,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 213 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теоретичні питання сучасної лінгводидактики. Дороз В. Вторинна мовна особистість – реалія сьогодення. Пентилюк М. Теоретичні орієнтири сучасної української лінгводидактики. Рудіна О. Педагогічний...
 • №32
 • 1,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 368 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Інформаційні технології та імітаційне моделювання в наукових дослідженнях. Валаш Л. А. Основной алгоритм для адаптивной идентификации сложных технологических объектов управления. Гасанов А. С....
 • №33
 • 9,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 125 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Підготовка сучасного педагога музиканта. Лаврентьєв А. О. Особливості процесу формування музичної культури студентів немузичних спеціальностей. Лук’янченко О. М. Формування духовності студентської...
 • №34
 • 804,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 228 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Методологічні проблеми соціальної педагогіки. Докучаєва В. В. Соціально-педагогічне проектування як різновид соціальної творчості. Золотова Г. Д. Адиктивна поведінка дітей у світлі основних концепцій...
 • №35
 • 1,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 235 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Історія розвитку шкільної та вищої освіти. Алдакимова О. В. К вопросу о возрождении национальной школы на примере украинизации школьного образования Кубани в 1920 – 1930 годы XX века: историко-...
 • №36
 • 1,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 213 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Актуальні питання модернізації освіти. Жевакіна Н. В., Семенов М. А. Професійні функції діяльності викладача-тьютора в умовах дистанційного навчання. Зінченко В. О. Якість вищої освіти: погляди...
 • №37
 • 1,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 171 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Актуальні проблеми загальної, мистецької, культурологічної освіти та поліхудожнього виховання. Пономарьова О. М. До відкриття ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції „Формула творчості: теорія і...
 • №38
 • 4,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 210 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теоретичні та методичні засади розвитку музично-педагогічної освіти. Пономарьова О. М. До відкриття ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції „Формула творчості: теорія і методика мистецької...
 • №39
 • 1,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 188 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Анікіна Т. О. Регіоналізація як пріоритетний напрям модернізації сучасної художньої освіти. Анікіна Т. О., Андріанова О. М. Категорія „цінність у системі гуманітарних наук....
 • №40
 • 1,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 203 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Актуальні проблеми мистецької освіти й естетичного виховання молоді. Авотинш О. Я., Бурзаниця Т. І. Проблема сценічного хвилювання та засоби його подолання. Анікіна Т. О., Овчаренко О. В. Місце творчої...
 • №41
 • 1,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 227 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теорія та практика професійної підготовки майбутніх фахівців. Бірюков М. Ю. Піктограма як елемент знаково-символічної системи. Брянцева Г. В. Формування у студентів поняття про рекламну ілюстрацію як...
 • №42
 • 2,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 237 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Алексєєв О. М. Проблеми вибору способу доставки електронних навчальних видань. Грицькова Н. В. Суб’єкти в освітньому просторі вищого навчального закладу. Губар В. В. Проблеми...
 • №43
 • 1,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 205 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Ресурси Internet у викладанні іноземних мов. Karpinski M. P., Hominchuk A. A. Security aspects of mobile ad-hoc networks. Krajka J. Тeaching writing online – the implementation of wikis as online...
 • №44
 • 1,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 185 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютеризованого навчання іноземних мов. Ващенко В. Ю., Дядичев О. В. Аналіз систем керування навчанням і контентом та їх впровадження в навчальний процес. Левченко О....
 • №45
 • 1,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 261 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Актуальні питання модернізації освіти. Савченко С. В. Інтеграція вищої освіти Німеччини в європейський освітній простір. Зінченко В. О. Складники навчального процесу у ВНЗ. Мартинова Н. С. Стратегічні...
 • №46
 • 1,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 292 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Дяченко С. В. Інформаційна небезпека як наслідок неправильного виховання. Лук’яненко Т. В., Кравченко Н. С., Синча О. В. Трансформація системи освіти України в умовах демографічної...
 • №47
 • 5,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 231 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теорія і практика профосвіти. Александрова С. А. Формування між культурної компетентності студентів туристських спеціальностей. Баглай О. І. Структура готовності майбутніх фахівців міжнародного туризму...
 • №48
 • 1,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 211 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Спеціальна психологія. Быстрова Ю. А. Профессионально-трудовая реабилитация лиц нарушениями здоровья. Психолого-медико-педагогический аспект. Горбенко С. Л. Формування уявлення про рольову поведінку в...
 • №49
 • 1,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 211 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Корекційна педагогіка. Басалюк Н. М. Стан методичної роботи в закладах корекційної освіти. Беркетова М. Г. Особенности сенсорного и моторно-двигательного развития детей раннего возраста с синдромом...
 • №50
 • 1,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 146 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Сбітнєва Л. М. Музично-естетичне виховання дітей і молоді в Україні: проблеми й перспективи. Азарова Л. Г. Деякі проблеми розвитку співацького голосу в майбутніх вокалістів. Ван Цзяньшу. Формування...
 • №51
 • 891,14 КБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 335 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти. Задорожна О. М. Управління взаємодією загальноосвітнього та вищого навчальних закладів в контексті системного підходу. Методика. Практика. Досвід. Ененко И. А. Изучение формы...
 • №52
 • 2,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 166 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теорія і практика навчання в середніх загальноосвітніх закладах. Аржанцева Т. В. Использование комбинированных практических методов обучения для совершенствования умений и навыков постановки знаков...
 • №53
 • 1,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 309 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти в контексті європейського освітнього простору. Болдова Т. А. Новые технологии обучения в контексте межкультурных контактов. Гришенко В. Д. Обучение межкультурной коммуникации в...
 • №54
 • 2,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 330 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Тенденції розвитку вищої та професійної освіти: виклики XXI ст. Артамонова Е. И. Приоритеты образовательной политики России в европейском пространстве высшего образования. Бєлкіна С. Д. Педагогічні...
 • №55
 • 2,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 325 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Тенденції розвитку вищої та професійної освіти: виклики XXI ст. Павлова О. В. Роль преподавателя в обучении чтению как коммуникативной деятельности. Панагушина О. Є. Управління соціально-педагогічною...
 • №56
 • 2,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 328 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Історія педагогіки. Онопченко С. В. Особливості організації навчального процесу в закладах інженерно-педагогічної освіти у 60 –70-ті роки XX ст. Орєхова Л. І. Етично-естетичний взаємозв’язок...
 • №57
 • 3,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 301 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Історія соціальної педагогіки. Волобуева Н. А. Становление государственных форм жизнеустройства детей-сирот в 20-30 годы XX века в Кубанском регионе. Мальцева О. І. Зміст, форми та методи роботи...
 • №58
 • 2,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 215 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст . Інформаційні технології в навчанні та керуванні навчальним процесом . Атаманчук Ю. М. Управлінська діяльність керівника по впровадженню інформаційної системи управління навчально-виховним процесом у...
 • №59
 • 3,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 195 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст . Інформаційні технології в навчанні та керуванні навчальним процесом . Меняйленко О. С., Шевчук О. Б. Аналіз засобів інформаційних технологій, застосовуваних у процесі професійної підготовки фахівців...
 • №60
 • 1,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 198 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теорія і методика навчання у вищій школі Афтимичук О. Е. Содержание и оценка эстетического уровня дидактической деятельности учителя физической культуры Бугаєнко Т. В. Формування комунікативної культури майбутніх учителів фізичної...
 • №61
 • 6,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 204 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теорія і методика навчання у вищій школі Асташова Е. Н. Основные аспекты подготовки студентов специальной медицинской группы на занятиях по физическому воспитанию. Бабешко А. П. Физкультурная деятельность студентов как основа...
 • №62
 • 7,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 281 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Історія і зарубіжний досвід соціальної роботи Івченко Т. В. Підготовка інженерно-педагогічних кадрів для ремісничих училищ України в 40-50-ті рр. ХХ століття. Кахіані Ю. В. Історичні факти виникнення закладів інтернатного типу в...
 • №63
 • 10,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 299 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Методологічні засади забезпечення якості та модернізації освіти Євтухова Т. А. Формування особистості дитини у сучасному медіа просторі: соціально-філологічний аспект. Жаровцева Т. Г. Формування медіа-культури батьків як складова...
 • №64
 • 10,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 291 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Методологічні засади забезпечення якості та модернізації освіти Бочнярц А., Грабовіч А. Кібермоббінг – виклик для сучасної освіти. Samuylo M. A., Samuylo B. A., Buchak A. Use of Modern Information Technologies in Education. Кубанов...
 • №65
 • 10,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 306 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Методологічні засади забезпечення якості та модернізації освіти Бадер С. О. Модель педагогічної підтримки учнів у Великобританії. Вахняк Н. В. Робота дошкільного навчального закладу з формування культури батьківства у молодих сімей:...
 • №66
 • 10,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 226 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теоретичні засади соціальної педагогіки Караман О. Л. Характеристика середовищного компоненту системи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими у спеціальній виховній установі. Яковлева О. В. Проблема соціального...
 • №67
 • 7,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 192 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Актуальні питання модернізації освіти Кондрашова О. В. Формування моделі взаємодії освіти, держави та бізнесу. Pavlenko O. Implementation of the international standarts: conceptual approach. Панченко Л. Ф. Імовірнісний складник...
 • №68
 • 6,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 261 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Модернізація освіти Ворох А. О., Коваль Є. В. Інноваційні стратегії дистанційної освіти: Coursera. Кормилець Ю. В. Критерії оцінювання ефективності управління розвитком електронної бібліотеки вищого навчального закладу. Лиликович С....
 • №69
 • 8,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 241 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теоретичні аспекти сучасного музичного мистецтва Воєводіна Л. П. Культура музичного сприйняття особистості: на перетині минулого і сьогодення. Даценко А. С. Вокальний камерний ансамбль (історичний аспект). Лаврентьєв А. О. Вплив...
 • №70
 • 8,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 187 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теоретичні основи професійної освіти Александрова С. А. Диференційований підхід при формуванні професійно-комунікативної компетентності студентів туристських спеціальностей. Безрученков Ю. В., Щука Г. П. Визначення рівня сформованості...
 • №71
 • 6,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 135 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Особливості організації педагогічного процесу в кіберпросторі Бондаренко Т. В. Вплив інформаційних технологій на особистість як засіб підвищення ефективності навчання. Давискіба О. В. Основні підходи до адаптації процесу оцінювання...
 • №72
 • 7,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 153 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Інформаційні технології та імітаційне моделювання в наукових дослідженнях Коляда М. Г. Вплив множини факторів на результати педагогічного прогнозування. Chizhenkova R. A. Mathematical analysis of bibliometrical indices of...
 • №73
 • 7,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 228 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теоретичні аспекти соціальної педагогіки Мотунова Н. В. Система поглядів на соціально-біологічні явища, якими є важковиховуваність і відхилення в поведінці з боку соціальної педагогіки й суміжних із нею наук. Пастух Н. В. Сутність і...
 • №74
 • 6,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 203 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Історія розвитку педагогічних ідей Грищенко С. В. Видавничо-педагогічна діяльність В. С. Іконникова. Кальченко Л. В. Історична ретроспектива становлення та розвитку вітчизняної суспільної практики щодо превенції і подолання соціального...
 • №75
 • 5,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 312 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Актуальні питання модернізації освіти Жидких Т. М. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов управління навчальним комплексом "коледж-академія". Ковалёв В.И. Коммуникативная компетентность личности как сверхзадача современного...
 • №76
 • 10,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 237 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Освіта педагога Байдала В. В. Реалізація технології підготовки майбутніх вчителів до виховання гендерної культури учнів підліткового віку. Батурін С. С. Реалізація компетентнісного підходу у вищій професійній освіті України....
 • №77
 • 7,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 250 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Освіта педагога Єпіхіна М. А. Вплив об’єктивних чинників на формування народних традицій у Східноукраїнському регіоні. Малькова М. О., Колеснік Є. І. Полікультурне середовище як чинник громадянського виховання. Коноваленко В. О....
 • №78
 • 8,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 238 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Значення спадщини А. С. Макаренка для світової та вітчизняної педагогічної теорії і практики Бугаєвська Г. В. Проблеми функціональної грамотності особистості у контексті педагогічних ідей А. С. Макаренка. Бутенко Л. Л. Антропологічні...
 • №79
 • 6,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 226 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Педагогічні ідеї А. С. Макаренка та сучасна шкільна освіта Алдакимова О. В. Использования исторического наследия А. С. Макаренко в современном образовании. Берестенко О. Г. Вплив позитивного досвіду теорії та практики А. С. Макаренка...
 • №80
 • 7,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 249 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Історія і зарубіжний досвід соціальної роботи Івченко Т. В. Зміст, форми та методи організації навчання в закладах професійно-технічної освіти України в 40-50-х роках ХХ століття. Марчук М. В. Діяльність опікунсько-виховних закладів...
 • №81
 • 4,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 257 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Історія розвитку вітчизняної та зарубіжної соціальної педагогіки Максимовська Н. О., Максимовський М. І. Історія студентського дозвілля: соціально-виховний аспект. Мальцева О. І. Піонерські загони як фактор комуністичного виховання...
 • №82
 • 4,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 247 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Актуальні питання модернізації освіти Кубанов Р. А. Європейські стандарти освіти: загальний аналіз. Теорія і практика професійної освіти Акімова О. М. Напрями та форми самоосвіти в процесі підготовки майбутніх вчителів початкової...
 • №83
 • 4,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 252 с. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Теорія та практика професійної освіти у ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації Аблонська Т. В. Проблеми адаптації студентів до ВНЗ у сучасному середовищі. Бойко О. О. Різноманітність прийомів і методів розвитку творчого потенціалу учнів на...
 • №84
 • 4,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 160 с. — ISSN 2227-2844. Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С. Зміст. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Балабан О.О. Еквівалентність метафорично-просторової концептосфери (на матеріалі англійської, французької, російської та української мов). Балакина З.Ю....
 • №85
 • 1,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.