Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Методика преподавания МХК

Доверенные пользователи и модераторы раздела

М.: Чистые пруды, 2007. — 32 с. — (Библиотечка «Первого сентября»: Искусство. Вып. 6 (18). Содержание Целевая установка урока Отбор содержания Формы уроков и занятий Дискуссии Требования к участникам Подготовка дискуссии Формулировка темы Основы интеграции с другими предметными областями Принципы изучения произведений искусства Алгоритм анализа художественного...
 • №1
 • 53,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник для вчителів. — Черкаси: ЧОІПОПП, 2012. — 206 с. Посібник містить методично-дидактичні аспекти викладання художньої культури в 11 класі; оновлену програму з художньої культури світу, 11 клас (17 годин (0,5 годин на тиждень), 1 година-резервний час); календарно-тематичне планування та докладні плани-конспекти уроків художньої культури в 11 класі, що...
 • №2
 • 39,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник для вчителів. — Черкаси: ЧІПОПП, 2013. — 318 с. Представлені тільки кросворди: 28 с. Збірник містить нетрадиційні завдання для перевірки знань учнів з курсу, використання кросвордів має на меті збагачувати словниковий запас учнів, формувати інтерес до мистецьких подій та творів, розвивати інтерес до вивчення художньої культури, виховувати...
 • №3
 • 672,77 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник для вчителів. — Черкаси: ЧІПОПП, 2013. — 318 с. Представлені 1-126 с. Викладання інтегрованого курсу «Художня культура» здійснюється за програмою «Художня культура» 9-11 клас (авторів Масол Л., Миропольська Н., 2005 року). Звертаємо увагу, що у 10-11 класах пропонується 17 годин на вивчення предмета. (0,5 години на тиждень за державною...
 • №4
 • 946,38 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник для вчителів. — Черкаси: ЧІПОПП, 2013. — 318 с. Представлені 127-289 с. Викладання інтегрованого курсу «Художня культура» здійснюється за програмою «Художня культура» 9-11 клас (авторів Масол Л., Миропольська Н., 2005 року). Звертаємо увагу, що у 10-11 класах пропонується 17 годин на вивчення предмета. (0,5 години на тиждень за державною...
 • №5
 • 890,53 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник для вчителів. — Черкаси: ЧОІПОПП, 2014. — 263 с. Посібник містить методичні розробки уроків з інтегрованого курсу «Художня культура, 9 клас». Для вчителів предметів художньо-естетичного циклу. Зміст: Гловацький С.В. Передмова Гловацький С.В. Методично-дидактичні аспекти викладання художньої культури в 9 класі. Орієнтовне...
 • №6
 • 15,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Ставрополь: Ставролит, 2017. — 216 с. — ISBN 978-5-903998-76-0. Издание раскрывает основы педагогики народного художественного творчества и может быть использовано учителями школ в аспекте внедрения регионального компонента при подготовке к учебным занятиям по предметам гуманитарного общенаучного цикла из обязательных предметных областей на базовом и углубленном...
 • №7
 • 1,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
X.: Ранок, 2012. — 48 с.: іл. + Дод. (16 с.). — ISBN 978-617-09-0049-4. Робочий зошит з художньої культури для учнів 10 класу містить цікаві перевірочні й творчі завдання до кожного розділу курсу, багатий ілюстративний ряд творів українського мистецтва (професійного й народного), а також творчі проекти для самостійної учнівської роботи протягом семестрів. Цей зошит стане...
 • №8
 • 16,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Основа, 2011. — 223, [1] с.: табл., схеми. — (Серія «Усі уроки»). — ISBN 978-617-00-0985-2. Видання містить календарне планування та структуровані розробки уроків із курсу «Художня культура» для 11-го класу, складені відповідно до чинної навчальної програми 2010 року з художньої культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Поряд із традиційними уроками наведено значну...
 • №9
 • 1,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Основа, 2010. — 336 с.: табл., схеми, рис. — ISBN 978-617-00-0684-4. Посібник містить календарно-тематичне планування курсу «Українська художня культура. 10-й клас», 35 докладних планів-конспектів уроків за семестрами, що відповідають чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженій Міністерством освіти й науки України. Учитель може використовувати ці...
 • №10
 • 2,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Волгоград: Учитель, 2002 г., 88 стр. В пособии предлагаются конспекты уроков из курса мировой художественной культуры. Предназначено для учителей МХК, литературы, истории, музыки, изобразительного искусства, а также широкому кругу читателей, интересующихся искусством. Искусство Европы в лицах: Урок 1. Эстетический идеал эпохи Возрождения. Урок 2. Искусство для многих –...
 • №11
 • 4,93 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Волгоград: Учитель, 2007, 51 стр. В данном пособии представлены разработки уроков по темам «Искусство эпохи Ренессанса», «Значение времени в концепции живописца (от Древнего Египта до XX века)». Предлагаемый материал поможет овладеть некоторыми методами анализа произведений живописи, даст необходимые знания для их понимания и навыки для объяснения идейных основ....
 • №12
 • 4,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків, вид. "Ранок", 2012р., 304с. Розробки уроків. Рівень стандарту, академічний рівень. Методичний посібник містить тематичні розробки уроків, корисний довідниковий матеріал. Користуючись цими матеріалами, учитель зможе в цікавій формі провести урок і підготувати учнів до вирішення різноманітних творчих завдань. Видання рекомендоване педагогічним працівникам...
 • №13
 • 49,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Ранок, 2010. - 40 с. - ISBN: 978-611-540-823-8 Комплексний зошит містить завдання для тематичних контрольних робіт із художньої культури, складені відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти». У зошиті до кожної теми подано завдання різних рівнів складності: початкового, середнього, достатнього, високого. Видання...
 • №14
 • 11,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
X.: Веста: Ранок, 2006. — 256 с. Вступ Передумови і сутність інтеграції в шкільній мистецькій освіті Філософські (загальнонаукові) передумови Мистецько-культурологічні передумови Психологічні передумови Дидактичні передумови Художньо-педагогічні передумови Концептуальні основи інтегрованого курсу «Мистецтво» у початковій школі Предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти...
 • №15
 • 1,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків, 2009. — 320 с. — ISBN 978-966-672-111-5. Методичний посібник укладено відповідно до чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Збірник містить найкращі тематичні розробки уроків, корисний довідковий матеріал. Користуючись матеріалами посібника, учитель зможе в цікавій і доступній формі підготувати учнів...
 • №16
 • 114,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
X.: Ранок, 2010. — 96 с.: іл. — ISBN 978-611-540-791-0. Робочий зошит із художньої культури для учнів 10 класу розроблено відповідно до підручника "Художня культура. 10 клас" (авт. Масол Л.М., Миропольська Н.Є., Гайдамака О.В.), рекомендованого Міністерством освіти і науки України. Зміст робочого зошита складають цікаві перевірочні та творчі завдання, ілюстративний ряд,...
 • №17
 • 22,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Чернівці: Зелена Буковина, 2006. — 224 с. Висвітлено історичні, теоретичні та практичні аспекти використання мистецтва у розвитку особистості. Розкрито вплив мистецької освіти на формування „людини культури". Викладено методологічні основи та обгрунтовано педагогічну ефективність інтеграції різних видів художньої творчості в процесі навчання і виховання молоді в...
 • №18
 • 22,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пособие для учителя. — М.: Владос, 2010. — 464 с. В сборнике представлены конспекты уроков, соответствующие третьей части программы «Мировая художественная культура» (автор Л.М. Предтеченская) — «Художественная культура Новейшего времени». Уроки построены с учетом требований методики преподавания предмета, позволяющей эффективно решать задачи воспитания и развития школьников....
 • №19
 • 2,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пособие для учителя. — М.: Владос, 2003. — 96 с. Пособие для учителя посвящено важнейшим методическим проблемам преподавания мировой художественной культуры и организации восприятия — общения учащихся с художественными произведениями. В теоретической части рассматриваются принципы организации общения школьников с искусством, а также средства их воплощения на уроках; в...
 • №20
 • 96,40 КБ
 • добавлен
 • изменен
Пособие для учителя. — М.: Владос, 2003. — 96 с. Пособие для учителя посвящено важнейшим методическим проблемам преподавания мировой художественной культуры и организации восприятия - общения учащихся с художественными произведениями. В теоретической части рассматриваются принципы организации общения школьников с искусством, а также средства их воплощения на уроках; в...
 • №21
 • 8,57 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Пособие для учителя. — М.: Владос, 2005. — 349 с. В сборнике представлены конспекты уроков, предназначенные для преподавания второй части программы "Мировая художественная культура" (автор Л. М. Предтеченская) - "Художественная культура 60-х годов XIX - начала XX в. 10 класс". Книга построена в соответствии с разделами и темами указанной программы, снабжена предварительными...
 • №22
 • 951,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
Пособие для учителя. — М.: Владос, 2004. — 383 с. В сборнике представлены конспекты, сценарии, планы уроков для преподавания МХК в 9 (10) кл. общеобразовательной школы. Уроки располагаются в последовательности их преподавания, которая соответствует разделам и темам программы "Мировая художественная культура" (автор Л.М.Предтеченская). Разработаны учителями и методистами на основе...
 • №23
 • 1,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Издательский Дом Российской академии образования, 2008. — 165 с. — ISBN 978-5-98-167-054-1. В коллективной монографии ученых Института художественного образования РАО обобщен теоретический материал о научных школах и педагогике искусства, развиваемых в Институте со дня его основания (1929 г.). Издание адресовано специалистам в области теории гуманитарного образования,...
 • №24
 • 907,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
Рівень стандарту: Розробки уроків / Упорядник Ю.Б. Саприкіна, О.М. Ферапонтова, І.В. Горобець. - Х.: Вид-во "Ранок", 2012. - 304 с. Методичний посібник укладено відповідно до чинної програми для ЗНЗ. Збірник містить тематичні розробки уроків та корисний довідковий матеріал
 • №25
 • 56,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Оренбург : ОГПУ, 2004. — 290 с. Эта книга представляет собой попытку охватить максимально возможное количество аспектов такого многомерного процесса, как преподавание мировой художественной культуры. В данной монографии вы найдете разделы как сугубо теоретического плана, так и утилитарного характера, прикладной нацеленности, непосредственно адресованные учителю-практику.
 • №26
 • 1,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Таллин: Министерство просвещения, 1980. — 125 с. Введение. О роли киноискусства в идейно-эстетическом воспитании школьников уже подготовлено немало работ: созданы программы, отдельные методические пособия, специальные книги искусствоведов, журналистов о кино в помощь школе. И все же проблема эффективного использования кино, как и других видов искусства, в идейно-эстетическом...
 • №27
 • 747,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вінниця: видаництво ВОІПОПП, 2010. — 55 с. Учебно-методический кейс составлен в соответствии с действующей программой для общеобразовательных учебных заведений, утвержденной Министерством образования и науки Украины. С его помощью учитель сможет гибко и результативно реализовать не только концептуальные положения программы учебного курса «Художественная культура» для 10-го...
 • №28
 • 9,67 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Вінниця: видаництво ВОІПОПП, 2010. — 41 с. Учебно-методический кейс составлен в соответствии с действующей программой для общеобразовательных учебных заведений, утвержденной Министерством образования и науки Украины. С его помощью учитель сможет гибко и результативно реализовать не только концептуальные положения программы учебного курса «Художественная культура» для 10-го...
 • №29
 • 6,79 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Книга для учителя. — М.: Просвещение, 1992. — 160 с. Цель книги — помочь учителю осмыслить специфику нового предмета «Мировая художественная культура», задачи его изучения, формы и методы организации занятий. Книга содержит систему рекомендаций по эффективному преподаванию новой дисциплины, которая призвана сыграть важную роль в гуманитаризации образования. Автор строит свою...
 • №30
 • 186,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Книга для учителя. — М.: Просвещение, 1992. — 160 с. Цель книги — помочь учителю осмыслить специфику нового предмета «Мировая художественная культура», задачи его изучения, формы и методы организации занятий. Книга содержит систему рекомендаций по эффективному преподаванию новой дисциплины, которая призвана сыграть важную роль в гуманитаризации образования. Автор строит свою...
 • №31
 • 6,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Книга для учителя. — М.: Просвещение, 1992. — 160 с. Цель книги — помочь учителю осмыслить специфику нового предмета «Мировая художественная культура», задачи его изучения, формы и методы организации занятий. Книга содержит систему рекомендаций по эффективному преподаванию новой дисциплины, которая призвана сыграть важную роль в гуманитаризации образования. Автор строит свою...
 • №32
 • 4,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Владос, 1999. — 208 с. ― (Схемы). ― ISBN 5-691-00377-1. Структурно-логические схемы по истории мировой и отечественной культуры составлены в соответствии с требованиями Государственного общеобразовательного стандарта. Они развивают творческое мышление, помогают учащимся и студентам самостоятельно изучать соответствующий материал. Учебное пособие полезно студентам вузов,...
 • №33
 • 16,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Владос, 1999. — 208 с. ― (Схемы). ― ISBN 5-691-00377-1. Структурно-логические схемы по истории мировой и отечественной культуры составлены в соответствии с требованиями Государственного общеобразовательного стандарта. Они развивают творческое мышление, помогают учащимся и студентам самостоятельно изучать соответствующий материал. Учебное пособие полезно студентам вузов,...
 • №34
 • 20,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичний посібник. — Х.: Основа, 2010. — 144 с.: табл., схеми, рис. — (Серія «Мій конспект»). — ISBN 978-617-00-0595-3. Посібник містить календарно-тематичне планування курсу "Українська художня культура. 10 клас", 35 планів-конспектів уроків. У Додатках вміщено рекомендації з організації проектної діяльності учнів 10-го класу на уроках художньої культури та критерії...
 • №35
 • 1,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Методика преподавания МХК #
Большое Вам спасибо!
В этом разделе нет комментариев.