Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинский язык

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Х.: Основа, 2008. — 108, [4] c. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 8 (56)). — ISBN 978-966-333-938-2. Посібник містить розгорнуті конспекти уроків розвитку зв’язного мовлення у 2–4 класах, складені відповідно до вимог чинної програми та оновленого Державного стандарту. Використання на уроках цікавого дидактичного матеріалу, різноманітних методів і форм...
 • №1
 • 557,81 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посіб. для вчит. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. — 144 с. — (Бібліотека вчителя). — ISBN 978-966-10-1738-1, ISBN 978-966-10-1765-7. У посібнику, відповідно до вимог типових освітніх програм і Державного стандарту початкової освіти (2018 р.), представлена інноваційна модель розвитку словесної творчості першокласників. Висвітлюється типологія інтегрованих уроків, їх...
 • №2
 • 35,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Літера ЛТД, 2011. — 364 с. У навчальному посібнику висвітлено всі розділи, передбачені програмою з методики викладання української мови в початкових класах для педагогічних навчальних закладів II–IV рівнів акредитації. Матеріали посібника зорієнтовані на Державний стандарт початкової загальної освіти з...
 • №3
 • 2,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Літера ЛТД, 2011. — 364 с. — ISBN 978-966-178-015-5. У навчальному посібнику висвітлено всі розділи, передбачені програмою з методики викладання української мови в початкових класах для педагогічних навчальних закладів II—IV рівнів акредитації. Матеріали посібника зорієнтовані на Державний стандарт...
 • №4
 • 4,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Основа, 2010. — 139, [5] c. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 3 (75)). — ISBN 978-617-00-0482-6. У посібнику розглянуто роль уроків розвитку зв’язного мовлення у процесі формування мовленнєво-комунікативних компетентностей молодших школярів в умовах особистісно орієнтованого навчання. Автори пропонують орієнтовне календарне планування та конспекти...
 • №5
 • 584,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — К.: Вища школа, 1989. — 424 с. У навчальному посібнику висвітлено всі передбачені програмою для педучилищ розділи з курсу методики викладання української мови в початкових класах. Питання з цього курсу розглянуто під кутом зору підготовки майбутніх учителів-класоводів до роботи в умовах здійснення реформи загальноосвітньої школи. Призначений для учнів...
 • №6
 • 982,58 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Промінь, 2003. — 232 с. — ISBN 966-8512-03-0. Підручник з інноваційними технологіями неперервного вивчення рідної мови у ВНЗ та в початковій школі створено на основі результатів експериментально-дослідної роботи та передового педагогічного досвіду. Для студентів і викладачів української мови й методики навчання в початковій школі ВНЗ I-IV рівнів акредитації за ступеневою...
 • №7
 • 8,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Промінь, 2003. — 232 с. — ISBN 966-8512-03-0. Підручник з інноваційними технологіями неперервного вивчення рідної мови у ВНЗ та в початковій школі створено на основі результатів експериментально-дослідної роботи та передового педагогічного досвіду. Для студентів і викладачів української мови й методики навчання в початковій школі ВНЗ I-IV рівнів акредитації за ступеневою...
 • №8
 • 6,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Коваль Г.П., Деркач Н.І., Захарчук З.О., Іванова Л.І. Рівно: РДГУ, 2002. — 113 с. Навчальний посібник для студентів педінститутів, гуманітарних університетів, педагогічних коледжів спеціальності Педагогіка і методика початкового навчання. Вступ. Методика навчання грамоти. Методика класного і позакласного читання. Методика вивчення елементів фонетики, словотвору,...
 • №9
 • 281,52 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Без вихідних даних, 2008. — 88 с. Посібник є першою спробою узагальнити напрацьований у лінгвістиці та методиці матеріал щодо формування у молодших школярів умінь усіх видів мовленнєвої діяльності. У першій частині посібника подані теоретичні питання мовленнєвої діяльності: поняття про мовлення, його види і функції, структуру мовленнєвого висловлювання, культуру мовлення. У...
 • №10
 • 163,12 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харків: Торсінг, 2005. — 384 с. Уроки спрямовані на розвиток творчої особистості учнів. Методичний посібник має високий виховний потенціал на уроках, що дає позитивну можливість поліпшення якості знань учнів та рівня їх вихованості, підвищує ефективність і результативність уроків. Для учнів загальноосвітних навчальних закладів та вчителів початкових класів.
 • №11
 • 103,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
З Української мови. Харьків, Ранок, 2007. 48с. Зошит призначений для аудіювання, перевірки пісьма та говоріння. Посібник включає завдання для виявлення рівня сформованності орфографічних і пунктуаційних навичок, графічних навичок письма, культури оформлення письмових робіт.
 • №12
 • 48,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хрестоматія. — Луганськ : Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (ЛНУ імені Тараса Шевченка), 2012. — 184 с. Матеріал хрестоматії допоможе студентам організувати самостійну роботу, поглибити нау-ково-теоретичні знання, активізувати науково-пошукову діяльність студента, підготуватися до контролю знань; дати систематизований матеріал до курсу «Методика викладання...
 • №13
 • 1,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хрестоматія. — Луганськ: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (ЛНУ імені Тараса Шевченка), 2012. — 156 с. Матеріал хрестоматії допоможе студентам організувати самостійну роботу, поглибити нау-ково-теоретичні знання, активізувати науково-пошукову діяльність студента, підготуватися до контролю знань; дати систематизований матеріал до курсу «Методика викладання...
 • №14
 • 1,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Ленвіт, 2011. - 368 с. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс Посібник для студентів педагогічних університетів та інститутів
 • №15
 • 1,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Основа, 2011. — 144 c. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 10 (94)). — ISBN 978-617-00-1145-9. Посібник містить систему дидактичних матеріалів до уроків української мови у 2–4-х класах, дібраних за мовними темами відповідно до чинної програми з української мови. Використання поезії на уроках рідної мови відкриває невичерпні можливості: сприяє практичному...
 • №16
 • 4,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. — 32 с. У посібнику подано 27 карток (по 2 варіанти) з української мови для оперативного контролю знань учнів 3 (2) класу по всіх темах діючої програми. Посібник призначений для самостійної роботи учнів і контролю їх знань з боку вчителів та батьків.
 • №17
 • 12,29 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Х.: Основа, 2008. — 172, [4] с. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 3 (51)). — ISBN 978-966-333-678-7. Збірка містить авторські розробки нестандартних за формою проведення у 1–4 класах уроків з української мови та цікавий додатковий матеріал. У розробках автор розкрив методику творчого навчання української мови, у процесі якого поглиблюється уявлення школярів...
 • №18
 • 46,34 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Х.: Основа, 2009. — 143, [1] c. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання», Вип. 6 (66)). — ISBN 978-611-00-0161-8. Посібник містить добірку дидактичних та інтелектуальних ігор, розробки нестандартних за формою підсумкових уроків-ігор з української мови у 2–4 класах. Матеріал посібника дібраний відповідно до чинної Програми з української мови для 2–4 класів та поданий за...
 • №19
 • 1021,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник для вчителя. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007. — 56 с. — ISBN 978-966-408-179-2. У посібнику відповідно до програми Міністерства освіти і науки України та Державного стандарту початкової загальної освіти з української мови подано комплекс вправ з мовленнєвого розвитку учнів у процесі роботи над текстами-описами, текстами-міркуваннями, в ході складання казок...
 • №20
 • 2,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Вид-во «Ранок», 2011. — 32 с. Зошит містить усі види завдань для перевірки й оцінювання мовних умінь і навичок другокласників. Зміст посібника відповідає новим «Критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» (2008 р.). У зошиті подані завдання з аудіювання, діалогічного та монологічного мовлення, контрольні роботи за мовними темами, контрольні диктанти та...
 • №21
 • 1,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Метод. рекоменд. для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів. —Слов’янськ: СДПУ, 2010. — 48 с. У методичному посібнику подано загальну характеристику педагогічної практики як форми навчання у ВНЗ: її мету, завдання, функції, різновиди, основні вимоги до організації, права та обов’язки її учасників, критерії оцінювання, перелік та прилади оформлення звітної...
 • №22
 • 750,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Промінь, 2006. — 256 с. — ISBN 966-8512-17-0. Методику навчання української мови у початкових класах шкіл з російською мовою навчання розроблено вперше. Вона адресується як підручник студентам педагогічних вузів та педколеджів, а також викладачам цих закладів, методистам та вчителям поч класів.
 • №23
 • 6,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Промінь, 2006. — 256 с. — ISBN 966-8512-17-0. Методику навчання української мови у початкових класах шкіл з російською мовою навчання розроблено вперше. Вона адресується як підручник студентам педагогічних вузів та педколеджів, а також викладачам цих закладів, методистам та вчителям поч класів.
 • №24
 • 5,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Основа: Тріада+, 2008. — 109, [3] с.: іл. табл. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 1 (49)). — ISBN 978-966-495-044-9. У посібнику висвітлюються теоретичні питання щодо вивчення словникових слів на уроках української мови в початковій школі. Докладно описана методика застосування міжпредметних зв’язків, елементів етимологічного аналізу, жанрів цікавої...
 • №25
 • 942,54 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.