Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Физическая культура

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Выходные данные не приведены. Автор не известен. — 50 стр. 50 карточек с подвижными играми включают в себя схемы построения, содержание игры, общие методические указания для проведения, а также правила игры. '' Передай мяч''. ''Быстро шагай, смотри – не зевай!''. ''Ловушка''. ''Группа смирно!''. ''Бой петухов''. ''Бой на корточках''. ''Мяч по полу''. ''Передача мячей...
 • №1
 • 53,11 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Студентам – практикантам, вчителям початкових класів, вчителям фізичної культури: Методичні рекомендації. — Житомир: Вид - во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. — 120 с. У практичних матеріалах до «Комплексної програми з фізичного виховання у 1–4 кл.», висвітлюються актуальні питання методики та організації навчальної роботи з дітьми, проведення спортивних свят, використання...
 • №2
 • 1,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебно-методическое пособие. — Томск: Томский государственный педагогический университет (ТГПУ), 2013. — 56 с. Данное издание содержит методические материалы и рекомендации по организации физического воспитания в начальной школе с целью социального ориентирования младших школьников. Включено содержание подвижных игр, комплексов физических упражнений и внеклассных мероприятий....
 • №3
 • 262,02 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013. — 264 с. Структура учебного пособия повторяет структуру требований государственного образовательного стандарта к содержанию одноименного курса. В нем представлены сведения о планировании, организации, регулировании и контроле физического воспитания учащихся младших классов. Большое внимание...
 • №4
 • 4,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методическое пособие. — Омск: Наука, 2008. — 58 стр. Введение. Оздоровительная гимнастика в режиме дня образовательных учреждений разного типа. Особенности проведения корригирующей гимнастики. Комплексы корригирующей гимнастики. Особенности использования дыхательной гимнастики. Особенности проведения мануальной гимнастики. Особенности использования глазодвигательной...
 • №5
 • 37,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Ранок, 2008. - 272 с. Посібник складений відповідно до нової програми 12-річної школи з фізичної культури, затвердженої Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх закладів. Видання містить орієнтовне календарно-тематичне планування, конспекти уроків, комплекси загальнорозвивальних вправ, комплексні тести оцінювання стану фізичної підготовленості учнів....
 • №6
 • 99,55 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Посібник. — К.: Полімед. — 70 с. Посібник "Методика фізичного виховання учнів початкових класів" складено згідно з вимогами нової програми фізичної культури для молодших школярів. У посібнику подано техніку виконання вправ основної гімнастики, легкої атлетики, плавання, ходьби на лижах, бігу на ковзанах, а також підготовчі і підвідні вправи і методику навчання цих вправ....
 • №7
 • 22,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Радянська школа, 1971. — 96 с. Автор посібника на основі узагальнення власного досвіду подає методику проведення коригуючої гімнастики з використанням засобів художньої гімнастики. Поєднання коригуючої гімнастики з художньою сприяє емоціональному проведенню занять, підвищує їх ефективність. Матеріал викладено за окремими комплексами наростаючої складності. 20 комплексів вправ...
 • №8
 • 12,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Радянська школа, 1971. — 96 с. Автор посібника на основі узагальнення власного досвіду подає методику проведення коригуючої гімнастики з використанням засобів художньої гімнастики. Поєднання коригуючої гімнастики з художньою сприяє емоціональному проведенню занять, підвищує їх ефективність. Матеріал викладено за окремими комплексами наростаючої складності. 20 комплексів вправ...
 • №9
 • 8,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1978. — 66 с. У цьому посібнику зібрано рухливі ігри, які виконуються під музику. Участь у них допоможе дітям, зокрема дівчаткам, що вчаться у 1—2-му класах, фізично розвинутися і, головне, виробити правильну і красиву поставу.
 • №10
 • 1,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1978. — 66 с. У цьому посібнику зібрано рухливі ігри, які виконуються під музику. Участь у них допоможе дітям, зокрема дівчаткам, що вчаться у 1—2-му класах, фізично розвинутися і, головне, виробити правильну і красиву поставу.
 • №11
 • 5,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Астон, 2005. — 286 с. У посібнику подані орієнтовні напрямки планування навчального матеріалу з предмету "Основи здоров'я і фізична культура" для учнів 1-х класів. Посібник розрахований на вчителів фізичної культури молодших класів.
 • №12
 • 772,73 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Пособие для учителей начальных классов. — Мозырь: Белый ветер, 2007. — 54 с. Пособие содержит методические рекомендации по организации и проведении физкультурно-оздоровительной работы, комплексы упражнений, игры, рекомендации по проведению занятий в домашних условиях с учётом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста и очерёдности упражнений на разные группы...
 • №13
 • 7,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пособие для учителей начальных классов. — Мозырь: Белый ветер, 2007. — 54 с. – ISBN 978-985-486-817-2. Пособие содержит методические рекомендации по организации и проведении физкультурно-оздоровительной работы, комплексы упражнений, игры, рекомендации по проведению занятий в домашних условиях с учётом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста и очерёдности...
 • №14
 • 1,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пособие для учителей начальных классов. — Мозырь: Белый ветер, 2007. — 54 с. — ISBN 978-985-486-817-2. Пособие содержит методические рекомендации по организации и проведении физкультурно-оздоровительной работы, комплексы упражнений, игры, рекомендации по проведению занятий в домашних условиях с учётом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста и очерёдности...
 • №15
 • 15,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пособие для учителей начальных классов. — Мозырь: Белый ветер, 2007. — 54 с. – ISBN 978-985-486-817-2. Пособие содержит методические рекомендации по организации и проведении физкультурно-оздоровительной работы, комплексы упражнений, игры, рекомендации по проведению занятий в домашних условиях с учётом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста и очерёдности...
 • №16
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Васьков Ю. В. Система фізичного виховання у групі подовженого дня в 1—4 класах. — X.: Вид-во «Ранок», 2010. — 128 с. — (Практикум вихователя ПІД). Посібник призначений для організації годин фізичної культури у групах подовженого дня початкової школи. Книга містить комплекси вправ для учнів, навчальне планування годин фізичної культури, опис рухливих ігор. Пропонований посібник...
 • №17
 • 189,97 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Васьков. Ю. В. Система фізичного виховання. 1—4 класи. — X.: Вид-во «Ранок», 2009. —224 с — (Бібліотека вчителя фізичної культури) У навчальному посібнику розкриваються основи методики навчання учнів 1—4 класів на уроках фізичної культури, зміст фізкультурно-оздоровчої, навчальної і позакласної фізкультурно-масової і спортивної роботи. Для кожного класу згідно з програмою...
 • №18
 • 197,69 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Х.: Ранок, 2013. — 208 с. — (Серія «Розробки уроків»). Навчальний посібник укладено на основі нової програми «Фізична культура» для учнів 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У посібнику розкриваються основні цілі й завдання з фізичної культури для учнів 2-х класів, наводиться календарне планування і плани-конспекти на 102 уроки фізичної культури. Матеріали, що...
 • №19
 • 2,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ващенко О.М., Єрмолова В.М., Іванова Л.І., Операйло С.I., Романенко Л.В. Навчально-методичний посібник. — Кам янець-Подільський: Абетка, 2003. — 150 с. — (Серія «Здоров'ятко»). — ISBN 966-682-178-8. У посібнику висвітлюються питання орієнтовного планування навчального матеріалу, оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів, а також організації домашніх завдань з «Основ...
 • №20
 • 1,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ростов н/Д.: Феникс, 2006. — 256 с. — ISBN 5-222-09775-7. В настоящем пособии приведены результаты собственных исследований и данные литературы, касающиеся задач, принципов организации и содержания практической части физического воспитания детей младшего школьного возраста, отнесенных к специальной медицинской группе. В заключительной части работы представлены комплексы...
 • №21
 • 4,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ростов н/Д.: Феникс, 2006. — 256 с. — ISBN 5-222-09775-7. Предназначена для студентов педагогических специальностей. Принципы анализа и оценки физической подготовленности младших школьников. Информативность отдельных параметров физической подготовленности у детей младшего школьного возраста. Методические принципы оценки динамики показателей физической подготовленности детей...
 • №22
 • 3,33 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: ІЗМН, 1998. — 232 с. Фактически приведен не текстовый документ, а собранные в текстовом редакторе изображения страниц. Загальні основи системи фізичного виховання. Мета, засоби та організація фізичного виховання учнів молодших классів. Навчальна програма - основний документ роботи з фізичного виховання та ін.
 • №23
 • 22,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Физкультура и спорт, 1985. — 48 с. На основании обобщения передового опыта организации и проведения физкультурно-оздоровительных (подвижных) перемен в школах Белоруссии и проведенных исследований раскрываются методические и организационные вопросы применения подвижных игр на переменах в начальных классах общеобразовательной школы. Пособие адресовано учителям начальных классов,...
 • №24
 • 1,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мн.: ТетраСисемс, 2004. — 336 с. Учебно-методическое пособие для учителей начальных классов. В пособии изложены конспекты уроков (тема, задачи урока, место проведения, оснащение, ход урока), а также общие методические указания к уроку. Обращено внимание на возрастные и психологические особенности учащихся 1 года обучения, на основы взаимодействия учителя и ученика в учебном...
 • №25
 • 165,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва. СпортАкадемПресс. 2002. Оглавление: 1)Структура научной и учебной дисциплины «Спортивная морфология». 2)Истоки возрастной спортивной морфологии. 3)Частная телесная конституциология. 4)Компоненты тела и их строение. 5)Изменение мышечной массы у лиц различных соматических типов и вариантов развития. 6)Адаптация. 7)Морфологические основы двигательной активности. 8)Приборы и...
 • №26
 • 27,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичний посібник. — Київ: Шкільний світ, 2005. — 112 с. У книзі розкриваються питання діагностики та корекції психофізіологічного і фізичного стану молодших школярів, основні форми освітньо-виховної роботи у школі, спрямованої на підвищення індивідуальної рухової активності учнів в системе "сім'я - школа" засобами фізичного виховання.
 • №27
 • 1,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Айрис-пресс, 2010. – 48 с. – (Серия: Культура здоровья с детства). Книга знакомит с требованиями к проведению физкультминуток, их видами, обращает внимание на основные ошибки, которые могут быть допущены педагогами во время их проведения. Пользуясь этим пособием, педагоги смогут выбрать оптимальное время и место для организации физкультминутки, а также составить...
 • №28
 • 813,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Айрис-пресс, 2010. — 47 с. — (Культура здоровья детства). В этом пособии, адресованном учителям начальных классов и воспитателям групп продленного дня, обоснована необходимость организации двигательной активности младших школьников, раскрыта роль движений в развитии психики и интеллекта. Книга знакомит педагогов с требованиями к проведению физкультминуток, их видами,...
 • №29
 • 23,79 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Выходных данных нет. 2015. — 11 с. 22 карточки с подвижными играми включают в себя содержание игры, общие методические указания для проведения, а также правила игры. приведены следующие игры: Мяч водящему Парный бег Мы – веселые ребята Караси и щука Встречные перебежки Охотники и зайцы Медведь и пчелы "Ловишки" или "Перебежки" "Сбей кегли" ("Брось за флажок" или "Попади в обруч")...
 • №30
 • 275,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие для учащихся школьных педагогических училищ. — 4-е издание, исправленное и дополненное. — М.: Просвещение, 1972. — 320 с. В пособии даются краткие сведения о курсе теории методики физического воспитания, а также рассматриваются следующие вопросы: физическое воспитание в СССР, методика проведения учебной и внеучебной работы по физическому воспитанию в начальной...
 • №31
 • 22,24 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Учебное пособие для учащихся школьных пед. училищ. — 4-е изд., исправ. и доп. — М.: Просвещение, 1972. — 320 с. В пособии даются краткие сведения о курсе теории методики физического воспитания, а также рассматриваются следующие вопросы: физическое воспитание в СССР, методика проведения учебной и внеучебной работы по физическому воспитанию в начальной школе, их планирование в учёт....
 • №32
 • 4,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч.-метод. посібник. — Х.: Основа, 2012. — 221, [3] с.: іл., табл. — (Серія «Усі уроки»). — ISBN 978-617-00-1382-8. У виданні значну увагу приділено плануванню та організації роботи з фізичної культури для учнів 1-го класу загальноосвітньої школи за новою програмою (2011). Наведено графік розподілу та проходження навчального матеріалу на рік, календарні плани на 1-й і 2-й...
 • №33
 • 2,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебно-методическое пособие. — Екатеринбург: Российский государственный профессионально-педагогический университет, 2016. — 260 с. — ISBN 978-5-8050-0603-7 Освещены вопросы организации физической культуры студентов в рамках ФГОС ВПО с целью сохранения и укрепления их здоровья, оптимального развития психофизических качеств, достижения готовности к будущей профессиональной...
 • №34
 • 2,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Дніпропетровськ: Вид-во „Інновація", 2007. — 252 с. У файлі представлені сторінки 142-156, 161-198 . У книзі розглянуто сучасний стан організації фізичного виховання з молодшими школярами, проблеми, які існують в організації фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах. На основі експериментальних досліджень визначені сучасні підходи до організації...
 • №35
 • 310,02 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія. — Дніпропетровськ: Вид-во „Інновація", 2007. — 252 с. У файлі представлені сторінки 142-156, 161-198 . У книзі розглянуто сучасний стан організації фізичного виховання з молодшими школярами, проблеми, які існують в організації фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах. На основі експериментальних досліджень визначені сучасні підходи до організації...
 • №36
 • 539,07 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: ВАКО, 2014. — 272 с. — (В помощь школьному учителю). — ISBN 978-5-408-01457-6. В пособии представлены поурочные разработки по курсу «Физическая культура» для 2 класса общеобразовательных учреждений к УМК «Школа России», соответствующие требованиям ФГОС НОО. Издание адресовано учителям физической культуры общеобразовательных учреждений, тренерам и преподавателям учреждений...
 • №37
 • 4,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебно-методическое пособие. — Оренбург: Оренбургский государственный педагогический университет, 2013. — 104 с. Лапта не требует ни особенных дорогостоящих принадлежностей, ни фундаментального специального оборудования площадок. Поэтому во многих регионах русскую лапту включает в школьные программы. Цель данного учебного пособия ознакомить учителей физической культуры школ,...
 • №38
 • 1,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Планета, 1972. — 51 с. Комплект из 25 цветных открыток (фотография + описание) где изображены упражнения основной гимнастики. Являются дидактическим пособием для учителей начальных классов, ведущих уроки физической культуры. Учителя могут использовать эти карточки для демонстрации школьникам правильного выполнения упражнений и рекомендовать их для занятий в домашних...
 • №39
 • 14,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сборник физкультурных минуток и игр на переменах для младших школьников (1- 4 класс) составитель: учитель начальных классов Мбоу СОШ №65 Силка Амира Омаровна Краснодар, 2016
 • №40
 • 992,40 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2014. – 143 с. В учебном пособии рассматривается причина возникновения адаптационной напряженности, методика снижения фрустрационной напряженности младших школьников в процессе обучения и воспитания физических качеств в физкультурно-оздоровительной деятельности. Учебное пособие рекомендовано для студентов, аспирантов,...
 • №41
 • 781,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2014. — 199 с. В монографии рассматривается педагогическая основа преодоления фрустрирующей напряженности в адаптационный период обучения у младших школьников через физкультурно-спортивную деятельность. Преодоление напряженности рассматривается через теорию адаптации, адаптационный синдром во внеклассной...
 • №42
 • 983,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Ставрополь: Ставролит, 2018. — 184 с. — ISBN 978-5-903998-21-0. Монография на основе возвращения к антропологическим воззрениям П.Ф. Лесгафта о психофизической целостности человека и человекосозидающей функции физической культуры ориентирует на спецификацию физического развития ребенка с нарушением интеллекта не как дефективного, подлежащего коррекции, а как...
 • №43
 • 4,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Губаха, Пермский край: МОУ «СОШ №25», 2010. — 35 с. Цель работы: Проанализировать и дать методические и практические рекомендации по формированию основных действий с мячом и без мяча в младших классах в рамках раздела образовательной программы «Подвижные игры». Показать возможность создания теоретической и практической базы у младших школьников для изучения раздела...
 • №44
 • 255,55 КБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Детство-Пресс, 2012. — 32 с. (8 с. текста + 28 цв. ил.) — (Оснащение педагогического процесса в ДОУ.) — ISBN 978-5-89814-740-2. Языки: Русский. Цветные иллюстрации: Да. Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый инструкторам физического воспитания, педагогам ДОУ, а также работникам детских спортивных школ. В комплект входят сюжетные...
 • №45
 • 69,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методична розробка. — Вінниця: Вінницький технічний ліцей, 2012 рік. — 9 с. Чуйко О.Ю. - вчитель фізичної культури, спеціаліст II кваліфікаційної категорії. Мета дослідження - покращення рівня фізичної підготовленості дітей 6-8 років на основі застосування розвиваючих програм на заняттях спортивно-оздоровчого етапу. Практичне значення роботи полягає в тому, що результати...
 • №46
 • 1,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.