Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Изучение литературы стран Азии и Африки

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Carlton, Australia: Curriculum Corporation, 1998. — 80 p. Ботт А., Графтон Л., Миллард К., Треваскис Д. Измерения: Литература Азии для учащихся средней школы (на англ. яз.) Contents: The Station Master Arun Kolatkar (India). Soon Vikram Seth (India). Some Thoughts, Rabindranath Tagore (India). I Am Not That Woman, Kishwar Naheed (Pakistan). Chinese Neighbourt Child, Usman Awang...
 • №1
 • 31,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
New York: Columbia University Press, 2010. — 376 p. Beginning in the sixth century C.E. and continuing for more than a thousand years, an extraordinary poetic practice was the trademark of a major literary movement in South Asia. Authors invented a special language to depict both the apparent and hidden sides of disguised or dual characters, and then used it to narrate India's...
 • №2
 • 4,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Çaşıoğlu - Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2006. — 320 s. — ISBN 9952-27-037-2. Qedim dövr türklərin Altay birliyindən (bu etnomədəni, etnososial, etnosiyasi... birlik türklər, monqollar və tunqus - mancurlardan ibarət idi) ayrıldıqları zamandan başiayaraq eramızın II minilliyinin əwəllərinə qədər davam edir. Qədim türk ədəbiyyatı türk xalqlannın ümumi, ortaq mənəvi-mədəni...
 • №3
 • 4,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Çaşıoğlu - Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2006. — 320 s. — ISBN 9952-27-037-2. II minilliyin əwəllərindən etibarən türklərin etnocoğrafi diferensiasiyası dərinləşir. Və onlar əsasən üç geniş (və dinamik!) coğrafiya üzrə bölünürlər: Şərq (karluq türkləri), Şimal-Qərb (qıpçaq türkləri), Cənub-Qərb (oğuz türkləri).
 • №4
 • 3,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Çaşıoğlu - Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2007. — 320 s. — ISBN 9952-27-037-2. Yeni dövr türk ədəbiyyatı orta dövr türk ədəbiyyatından daha çox "türk xalqları ədəbiyyatı"dır, yəni hər bir türk xalqının özünün yaradıcılıq məhsuludur. Lakin bu, o demək deyil ki, ortaq xüsusiyyətlər, ümumi tipoiogiya tamamilə aradan qaixır... Əslində, yeni dövrdə olduğu kimi, XX əsrin...
 • №5
 • 4,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Çaşıoğlu - Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2007. — 320 s. — ISBN 9952-27-037-2. Ən yeni dövr türk ədebiyyatı, yaxud ədəbiyyatiarı iki min beş yüz illik ümumtürk ədəbiyyatı tarixinin həm ideya-məzmun, həm də forma-ifadə texnologiyaiarı baxımmdan üzvü tərkib hissəsidir.
 • №6
 • 4,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Phnom Penh: Documentation Center of Cambodia, 2005. — 252 p. Чигас Джордж (ред.) Тум Теав: перевод и анализ камбоджийской классической поэмы (на англ. яз.) Contents: Acknowledgements. The Importance of Tum Teav. The Story of Tum Teav. Tum Teav in Cambodian Literary Criticism. Tum Teav Today. Bibliography.
 • №7
 • 2,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Brill Academic Pub., 2006. — 470 p. This volume offers the first in-depth analysis of the literary structure of Hebrews against the background of its most frequently mentioned Sitz im Leben, the ancient synagogue. In the context of the liturgical year and its reconstructed cycle of readings, the text is newly interpreted on the basis of Exod 31:18-32:35 and Jer 31:31-34, so as...
 • №8
 • 2,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Austin, USA: The University of Texas at Austin, 2010. — 204 p. Хёджин Хан. Священные тела, осквернённые тела психологический, политический и гендерный аспекты этнического конфликта в литературе Шри Ланки (на англ. яз.) Table of Contents: Introduction. "Mother, Father and God All Rolled into One": the Charisma and Danger of Velupillai Prabhakaran. Recovering the Dead:...
 • №9
 • 1,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ankara: Öz-Ge Yayınları, 1992. — 368 p. Курдо Ганатэ. История курдской литературы (на курдском языке). Serecem: Pêşgotin. Tarîxa Lêgerîna Edebyeta Kurdî. Rola Kovar û Rojnamên Kurdî li Dîroka Edebyeta Kurdîda. Melûmetiyên Şerefxan Bîtiîsî û Eviiya Çelebî Derheqa. Şayîrû Zanyarên Kurdanda. Lêgerîna Tarîxa Edebyeta Kurdî li Iraqêda. Şêrbêj û Helbestbêjên Kurmanci....
 • №10
 • 5,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Australia: Australian National University, 2013. — 11 p. Мачико Ишикава. Описывая чувство потери внутри себя: нарратив Накагами Кендзи и Нагаяма Норио в конце 1960-х гг в Токио (на англ. яз.) Nakagami Kenji (1946-1992) is a post-war born novelist particularly known for his depiction of the interiority of transgressive young men. These protagonists are variously characterised...
 • №11
 • 298,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
Hampton Roads Publishing, 2018. — 161 p. — ISBN 10 157174746X, 13 978-1571747464. Philip Pullman, author of 'His Dark Materials' trilogy, has remarked that "after nourishment, shelter, and companionship, stories are the thing we need most in the world." This new collection of Rumi stories fills that need. This fresh prose translation of 105 short teaching stories by Rumi, which...
 • №12
 • 1,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2014. — 141 s. Махтумкули — источник вдохновения Kitapda Magtymgulynyň şahyr,filosof hökmündäki halkara at-abraýy nygtalyp görkezilýär. Aýratynam onuň Garaşsyzlyk ýyllarynda beýgelen şan-şöhratynyň ýaýrawyna ýörite nazar aýlanylýar. Kitapdaky materiallary toplan, tertibe salan we çapa taýýarlan filologiýa ylymlarynyň doktory Ahmet...
 • №13
 • 16,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Dərslik. — Bakı: Elm və təhsil, 2015. — 449 səh. — ISBN 9789952817652. Azərbaycanda qaraqalpaq ədəbiyyatının folklor və epik yaradıcılıq dönəmindən başlayaraq bu günümüzəqədərki mərhələlərini, inkişaf istiqamətlərini, təmayüllərini, mövzu və problem xüsusiyyətlərini, müxtəlif və rəngarəng janrlarının özünəməxsusluğunu, ayrı-ayrı sənətkarların yaradıcılıq üslublarını etnogenetik...
 • №14
 • 1,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
1888. – 37 p. "Поэма о Кьеу", возможно, самой значимой поэмы во вьетнамской литературе, написанной Нгуен Зу (1765−1820 гг.). Рукопись выполнена письмом тьы-ном (вьетнамское письмо на основе китайских иероглифов). Сюжет поэмы основан на китайской повести периода династии Мин (XVII век), с которой Нгуен Зу познакомился во время своего путешествия в Китай в 1813 году. В нем отражены...
 • №15
 • 20,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Lexington Books, USA, 2004. — 176 p. In Remnants of Empire in Algeria and Vietnam: Women, Words, and War author Pamela A. Pears proposes a new approach to Francophone studies. The work uses postcolonial theory, along with gender and feminist inquiries, to emphasize the connections between two Francophone literatures, Algerian and Vietnamese. Specifically Pears focuses on four...
 • №16
 • 608,87 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Qismət, 2009. — 400 səh. Kitabda ilk dəfə olaraq geniş şəkildə türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türk, özbək, türkmən, qazax, qırğız, tatar) yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılıqları tədqiq və təhlil olunmuşdur. Kitabdan mütəxəssislər və filologiya fakültəsinin tələbələri istifadə edə bilərlər.
 • №17
 • 3,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Manila: Manila University Press, UNITAS, Vol. 88, No. 2, 2018. — 257 p. Сан Хуан Дж. Э. Диверсии желаний: Филиппинский писатель Ник Хоакин и его романы (на англ. яз.) Preface. Celebrating the Virgin and Her City. Strategies of Compromising Truth and Power. From the Terror of History to the Return / Doubling of the Repressed. Simulacra of the Sublime: Deconstructing Joaquin’s...
 • №18
 • 4,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Indiana University Press, 2010. — 232 p. With scrupulous attention to landmark poetic texts and to educational and critical discourse in early 20th-century Palestine, Miryam Segal traces the emergence of a new accent to replace the Ashkenazic or European Hebrew accent in which almost all modern Hebrew poetry had been composed until the 1920s. Segal takes into account the broad...
 • №19
 • 1,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Jhumpa Lahiri is an Indian American author. Lahiri's debut short story collection, Interpreter of Maladies (1999), won the 2000 Pulitzer Prize for Fiction, and her first novel, The Namesake (2003), was adapted into the popular film of the same name. The Namesake (2003) is the second book by author Jhumpa Lahiri. It was originally a novella published in The New Yorker and was...
 • №20
 • 172,92 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
London: University of London, 1988. — 320 p. Смит А. Дэвид. Кулаб Сайпрадит (Сибурапха) и его романы (на англ. яз.) Кулаб Сайпрадит (тайск.: กุหลาบ สายประดิษฐ์; 1905 – 1974) – один из ведущих тайских романистов XX века, политический активист. Публиковал свои произведения под псевдонимом Сибурапа (тайск.: ศรีบูรพา) Kulap Saipradit (1905 – 1974) was a newspaper editor and one of the...
 • №21
 • 14,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ankara : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi, 2015. — 192 s. Takdim / Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı / İbrahim Karaosmanoğlu Takriz / Prof. Dr. Musa Yıldız Ön söz / Prof. Dr. Necdet Tosun Hoca Ahmed Yesevî Hayatı Eserleri Menkıbeleri Türbesi Yesevîlik Yesevîlikte Tasavvufi Eğitim Bibliyografya Hikmetler Bibliyografya
 • №22
 • 29,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
USA: Victoria University, 2004. — 316 p. Туан Нгок Нгуйен. Социалистический реализм во вьетнамской литературе: Анализ связей между литературой и политикой (на англ. яз.) Contents: Introduction. The Importation of Socialist Realism into Vietnam. From Patriotism to Maoism. Peace and Free Market: Enemies of Socialist Realism. Conclusion.
 • №23
 • 1,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Uppsala, Sweden: Uppsala Universitet, 2011. — 232 p. Видмарк Андерс. Голоса на границах, проза на обочинах Современный пуштунский рассказ в контексте войны и кризиса (на англ. и пушту яз.) This dissertation is a study of contemporary Pashto prose writing in a context of war and crisis based on a corpus of digitally published and/or printed short stories from the 1990s onwards. Out...
 • №24
 • 11,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası. — Bakı: МВМ, 2008. — 288 səh. (İntellektual və kulturoloji ədəbiyyat kitabxanası № 04) — ISBN 9789952290432 Azərbaycan Respublikasında əhalinin 90%-dən çoxunu təşkil edən azərbaycanlılarla yanaşı talışlar, ləzgilər, avarlar, kürdlər, udinlər, saxurlar , dağ yəhudiləri, tatlar, ingiloylar , həmçinin başqa azsaylı millətlər...
 • №25
 • 1,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası. — Bakı: Avropa, 2007. — 352 səh. (İntellektual və kulturoloji ədəbiyyat kitabxanası № 02) Azərbaycan Respublikasında əhalinin 90%-dən çoxunu təşkil edən azərbaycanlılarla yanaşı talışlar, ləzgilər, avarlar, kürdlər, udinlər, saxurlar, dağ yəhudiləri, tatlar, ingiloylar , həmçinin başqa azsaylı millətlər və etnik qrupların...
 • №26
 • 89,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Elm-təhsil nəşriyyatı, 2010. — səh. 294 Kitabda türkün hikmət xəzinəsinin dünənindən, bu günündən seçmələr verilir və təhlil olunur. XI əsrin hikmət sahibi, türk dünyasının görkəmli ədiblərindən biri olan Xoca Əhməd Yəsəvinin həyatı, təriqət görüşləri araşdırılır. Yəsəvi təriqətinin məzmun və mahiyyətinin açılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Yeri gəldikcə Əhməd Yəsəvi...
 • №27
 • 793,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Мютерджим, 2006. — 348 с. "Тайный Деде Коркуд" - результат многолетнего труда известного ученого, писателя, заслуженного деятеля науки, профессора Камала Абдуллы (Камала Мехти оглы Абдуллаева). Исследование посвящено изучению разных аспектов величественного памятника не только азербайджанской, общетюркской, но и всей мировой культуры и литературы – "Китаби-Деде Коркуд"....
 • №28
 • 2,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ташкент: Шарқ, 2006. — 144 с. Книга описывает жизнь Мухаммада Рахимхана II - внука Хивинского хана Феруза, события и противостояния в Хивинском ханстве в начале XIX в.
 • №29
 • 1,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бишкек: Шам, 2003. — 400 б. — (Эл адабияты 29). — ISBN 9967101231 «Бул китеп кыргыз элинин руханий маданиятын, философиялык көз караштарын, улуттук өзгөчөлүктөрүн аныктай турган элдик каада-салттарга жана баталарга арналды. Элибиздин аң-сезимине, турмушуна белгилүү мыйзам, норма катары сиңип калган улуттук каада-салттарыбыз кыргыз баласын төрөлгөндөн баштап өмүрү өткөнчө коштоп...
 • №30
 • 2,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бишкек: Илим, 2013 — 576 с. — ISBN 978-9967-12-309-0. Книга посвящена 85-летию Ч.Айтматова, содержит глубокий и сопоставительный анализ произведений писателя.
 • №31
 • 4,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, 1985. — 332 с. Исследуя более 600 произведений, созданных на протяжении XIII—XX вв. в русле традиций знаменитых пяти поэм Низами Ганджави, автор показывает, сколь живо влияние творчества азербайджанского поэта, писавшего на фарси, не только на персоязычную, но и на многие тюркские, урду, пушту, курдскую, армянскую и другие литературы. Широкая Распространенность тем и...
 • №32
 • 8,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Петербургское Востоковедение, 2014. — 1408 с. — ISBN 978-5-85803-473-5, ISBN 978-5-85803-474-2 (часть 1). Настоящая книга — первое в российском китаеведении комплексное исследование истории китайской классической поэзии и прозы сяошо с момента возникновения до XIII в. Книга призвана обобщить имеющиеся мировые наработки в данной области, в то же время делая существенный...
 • №33
 • 10,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Маориф, 1989. — 256 с. — ISNB 5-670-00297-0. Джами - мастер газели (на таджикском языке). Дар ин китоб масъалаҳои таҳаввули ғазал ва мавқеи он дар осори Абдураҳмони Ҷоми барраси шудааст.
 • №34
 • 43,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Казань: Изд-во ТГГИ, 2001. — 176 с. В данном учебном пособии, предназначенном для студентов, аспирантов и ученых-востоковедов, рассматриваются два труда арабоязычного ученого Абу Джа‘фара Ибн Джарира ат-Табари (839-923) - “Джами' ал-байан фит-тафсир ал-Кур’ан” и “Та’рих ар-русул ва-л-мулук”. Эти сочинения использованы в качестве одного из источников...
 • №35
 • 6,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — 387 с. — ISBN: 5-02-016743-6. Первая в отечественном ориентальном литературоведении; книга, дающая сравнительный анализ литературных систем в трех основных зонах средневекового Востока (арабо-мусульманской, индийско-юго-восточной, китайско-дальневосточной). Литературы Востока рассматриваются в контексте соответствующих...
 • №36
 • 6,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — 387 с. — ISBN 5-02-016743-6 Первая в отечественном ориентальном литературоведении; книга, дающая сравнительный анализ литературных систем в трех основных зонах средневекового Востока (арабо-мусульманской, индийско-юго-восточной, китайско-дальневосточной). Литературы Востока рассматриваются в контексте соответствующих...
 • №37
 • 13,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Восточная литература, 2003. — 608 с. — (Классики отечественного востоковедения). — ISBN 5-02-018185-4. В книгу, являющуюся одним из выпусков серии «Классики отечественного востоковедения», включены крупные литературоведческие работы акад. Б. Я. Владимирцова ( 1884—1931): «Монголо-ойратский героический эпос», «Монгольский сборник рассказов из Pancatantra», перевод сказок...
 • №38
 • 9,09 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Екатеринбург: Свердл. обл. межнац. б-ка., 2008. - 90 с. (Давайте дружить литературами; вып. 7). Содержание Вступление «Адам поэтов» Рудаки Фирдоуси Энциклопедист Ибн Сина Правдоискатель Насир Хосров «Ты жив – так радуйся, Хайям!» «Шейх» Саади «Моуляви» («ученый муж») Руми Хафиз «О, бедный странник в Городе Красот» Гуманист и патриот Алишер Навои Поэтессы Востока:...
 • №39
 • 8,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Материалы к лекциям. — Элиста: Джангар, 2006. — 362 с. В монографии известного российского ученого-монголоведа Л.К.Герасимович представлены материалы к лекциям по истории монгольской литературы XIII - начала XX вв., читавшимся на Восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета в 1953-1999 гг. Книга рекомендуется студентам востоковедных и иных...
 • №40
 • 200,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1984. — 460 с. — (Исследования по фольклору и мифологии Востока). Известная голландская исследовательница рассматривает шедевр восточной «сказочной» литературы в сопоставлении с европейскими образцами и свете достижений современной науки.
 • №41
 • 29,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. с англ. А. И. Матвеева, предисл. И. М. Фильштинского. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1984. — 458 с. — (Исследования по фольклору и мифологии Востока). Известная голландская исследовательница рассматривает шедевр восточной «сказочной» литературы в сопоставлении с европейскими образцами и в свете достижений современной науки.
 • №42
 • 17,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, 1983. — 265 с. В коллективном труде на материале поэтических теорий и классических поэтических текстов рассматриваются кардинальная литературно-эстетическая категория художественного образа, специфика восприятия мира и принципы его отображения в художественном творчестве народов Востока. Исследование затрагивает литературы Ближнего Востока, Ирана, Индии,...
 • №43
 • 12,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
М. : Наследие, 1994. — 301 с. В книге на материале памятников средневековых литератур Востока рассматривается актуальная для медиевистики проблема соотношения традиционного и оригинального. Целью труда является определение роли традиции и возможностей, которые она предоставляет для индивидуального самовыражения автора, изучение взаимосвязанного сочетания традиционного и...
 • №44
 • 7,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: ИМЛИ РАН, 2004. — 464 с. Коллективный труд посвящен развитию литературной и эстетической мысли на Востоке (в арабском мире, Иране, Индии, Китае, Японии, Юго-Восточной Азии) в широкой временной перспективе: от средневековой традиционалистской эпохи и до начала Нового времени. На основе переводов репрезентативных, но еще не получивших достаточной известности текстов восточных...
 • №45
 • 4,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: ИМЛИ РАН, 2004. — 464 с. Коллективный труд посвящен развитию литературной и эстетической мысли на Востоке (в арабском мире, Иране, Индии, Китае, Японии, Юго-Восточной Азии) в широкой временной перспективе: от средневековой традиционалистской эпохи и до начала Нового времени. На основе переводов репрезентативных, но еще не получивших достаточной известности текстов восточных...
 • №46
 • 8,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хрестоматія. — К.: Київський університет, 2006. — 689 с. Широко представлено давні літератури Сходу, зокрема ті твори, що перекладалися і вивчалися в Україні. До пропонованої книги ввійшли художні пам'ятки, які обіймають період від найдавніших часів до раннього і зрілого Середньовіччя (Передренесансу). Давні літератури Сходу представлено усталеними в науці ареалами, визначеними на...
 • №47
 • 60,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хабаровск: Дальневосточный государственный гуманитарный университет (ДВГГУ), 2006, — 182 с. — ISBN 978-5-87155-285-8. В монографии исследуется восточная художественная литература на материале современного японского и корейского рассказов. Дается анализ восточной и западной культур, показывается уникальность восточной литературы, выделяются характерные черты японского и корейского...
 • №48
 • 5,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — 2-е изд., доп. и перераб. — Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-7389-2949-6. В монографии исследуется восточная художественная литература на материале современного японского, корейского и китайского рассказов. Дается анализ восточной и западной культур, показывается уникальность восточной литературы, выделяются...
 • №49
 • 12,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Коллективная монография. — СПб.: СПбГУ, 2012. — 348 с. — ISBN 978-5-91542-187-4. В коллективной монографии впервые рассмотрены особенности начального периода в развитии литератур Азии и Африки от ранней древности до средневековья, определены черты поэтики, стилистики и языка этих литератур. Исследование состоит из общетеоретической статьи о начальном периоде в развитии литератур...
 • №50
 • 1,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Алматы: Тоғанай Т, 2013. — 321 б. Көне түркілер әлемдегі жазуы, дәстүрі, діні, тарихы, кәсібі, өнері өте ерте дамыған елдердің бірі ретінде түркі империясын құрып, көне дәуірде-ақ түркілердің алтын ғасырын орнықтырып, даңқы шықты. Ежелгі бабаларымыз жасаған сол зор жетістіктерді кезінде танып игермегендіктен көне мәдениетіміз, әсіресе, түркілік дәстүр жоғалу қаупін...
 • №51
 • 9,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Издание второе. — М.: Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер", 2004. — 64 с. Вино - часть общечеловеческой культуры. С античных времен оно сопровождает человека от рождения до ухода из жизни, органично дополняет и одушевляет все прекрасное, что его окружает и создается его трудом, - величественные ландшафты, живопись, зодчество, поэзия. Тема вина в...
 • №52
 • 1,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-е изд., доп. — Бишкек: Кыргызско-Российский Славянский университет, 2014. — 544 с. — ISBN 978-9967-19-166-2 В учебнике предложен новый взгляд на историю кыргызской художественной литературы XX века с учетом факторов и условий ее формирования и развития. Рассчитан на широкую аудиторию гуманитариев, интересующихся историей литературы и культуры Кыргызстана. На рубеже XIX–XX...
 • №53
 • 4,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Адиб, 2010. — 155 саҳ. Дар рисола пайдоиш ва сайри таърихии тасвири алфози хамрӣ дар адабиёти форсу тоҷик то асри Х1У баррасӣ гардида, мавзўи мазкур дар ашъори бузургтарин шоири ғазалсаро – Хоҷа Ҳофиз мавриди таҳқиқ қарор гирифт. Умедворем, ки рисола писанди назари муҳаққиқон, устодон, донишҷўён ва дигар ҳаводорони шеъри ноби форсӣ-тоҷикӣ мегардад.
 • №54
 • 1,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Пайванд, 2016. — 220 саҳ. «Гулистон»-и безаволи Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ яке аз муҳимтарин, нафистарин ва пурмазмунтарин осори фикриву адабӣ ва ахлоқии тамаддуни башарӣ ба ҳисоб меояд. Дар ин маҷмуа мунтахаби ҳикоёту ҳикматҳоо аз ин асари безавол шарҳу тафсир шудаанд. Ҳар миллати бедор ва худогоҳ фарҳанги худро ҳифз мекунад, меомўзад ва бо он зиндагӣ мекунад, то...
 • №55
 • 4,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Пайванд, 2016. — 94 саҳ. Барои хонандагони мактабҳои миёна. Бо қарори Шўрои миллии таҳсилоти Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр тавсия шудааст. Муҳаррири масъул: Салоҳиддин Амонӣ
 • №56
 • 2,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Камилова С.Э., Гибралтарская О.Н., Циндидис И.А., Маслова Е.В. Учебник-хрестоматия для учащихся групп с русским языком обучения академических лицеев и профессиональных колледжей. — Ташкент: Издательство Национальной библиотеки Узбекистана им. Алишера Навои, 2014. — 492 с. Введение. Литература 14 - начала 15 вв. Литература 15 - 17 вв. Литература 18 - первой половины 19 вв....
 • №57
 • 10,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кнорозова Е. Ю. Странствия в бесконечном: Вьетнамская традиционная проза малых форм / Е. Ю. Кнорозова; рук. проекта Н. В. Колпакова; отв. ред. В. П. Леонов; предисл. Т. И. Виноградовой. — СПб.: БАН; Альфарет, 2009. — 344 с. Фам Динь Хо и Нгуен Ан. Случайные записки о превратностях судьбы ( Tang thương ngẫu lục , "Записки о том, как тутовые посадки превращаются в синее море")
 • №58
 • 87,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, 1978. - 462 с. Настоящая книга завершает посмертное издание избранных трудов академика Н. И. Конрада. Она 'включает работы по проблемам мировой литературы и сравнительного литературоведения; специальный раздел посвящен японской литературе и театру.
 • №59
 • 11,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л.: Ленинградский восточный институт, 1927. — 121 с. В своем "Очерке…" Лауфер Б., известный и разносторонний ориенталист, дает живую общую картину монгольской литературы и разбор разных произведений монгольской письменности, причем с особой подробностью он останавливается на сочинениях, изданных или обследованных в Европе.
 • №60
 • 9,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л.: Ленинградский восточный институт, 1927. — 121 с. В своем "Очерке…" Лауфер Б., известный и разносторонний ориенталист, дает живую общую картину монгольской литературы и разбор разных произведений монгольской письменности, причем с особой подробностью он останавливается на сочинениях, изданных или обследованных в Европе.
 • №61
 • 16,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебник для студентов университетов. — М.: Издательство Московского университета, 1970. — 465 с. «Литература Востока в средние века» (чч. I—II) представ­ляет собой второй выпуск учебника к общему университет­скому курсу «История литератур зарубежного Востока», пер­вый выпуск которого вышел в 1962 году. Данный том охваты­вает историю литератур народов Востока от раннего...
 • №62
 • 22,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебник для студентов университетов. — М.: Издательство Московского университета, 1970. — 461 с. «Литература Востока в средние века» (чч. I—II) представ­ляет собой второй выпуск учебника к общему университет­скому курсу «История литератур зарубежного Востока», пер­вый выпуск которого вышел в 1962 году. Данный том охваты­вает историю литератур народов Востока от раннего...
 • №63
 • 19,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тбилиси: Мецниереба, 1966. — 211 с. В сборнике помещены письма и статьи, в которых затронуты важнейшие вопросы в связи с изучением творчества трех крупнейших поэтов Закавказья:. Хакани, Незами и Руставели. Кроме того рассматривается ряд проблем классической персидско-таджикской литературы (о ренессансе, о связи с западной литературой и др. ).
 • №64
 • 10,40 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Москва: Наука, 1989. — 488 с. — (Памятники письменности Востока). Издание представляет собой первый перевод с языка пали на русский выдающегося произведения индо-буддийской литературы «Милиндапаньха» («Вопросы Милинды»), единственного в своем роде текста, в котором в высоколитературной форме отразилась встреча греческого и индийского культурных миров. (Милинда - реально...
 • №65
 • 670,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Мирзаев Сайдулла. Узбекская литература XX века. (Научное издание). – Москва: Издательство «Восточная литература» РАН, 2010. – 376 с. – (23,5 Усл. п. л.). – Тираж: 10 000 экз. В книге исследуются общие закономерности развития узбекской литературы XX в. в контексте социокультурной ситуации этого периода, рассматривается специфика художественно-эстетических и философских...
 • №66
 • 2,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Научное издание. — Москва: Восточная литература, 2010. — 376 с. В книге исследуются общие закономерности развития узбекской литературы XХ в. в контексте социокультурной ситуации этого периода, специфика художественно-эстетических рассматривается философских исканий, определяющих национальное своеобразие узбекской словесной культуры. Обзорно-проблемные главы об основных этапах...
 • №67
 • 3,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, ГРВЛ, 1984. — 316 с. — (Исследования по фольклору и мифологии Востока). Книга посвящена исследованию эпических произведений в литературе и фольклоре монголов. В ней рассматриваются образцы богатырских повествований халхасцев, ойратов, а также различных народов Восточной и Южной Монголии (баргутов, джарутов, чахаров, хорчинов и др.). Их анализ дан в сопоставлении с...
 • №68
 • 5,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, ГРВЛ, 1984. — 316 с. — (Исследования по фольклору и мифологии Востока). Книга посвящена исследованию эпических произведений в литературе и фольклоре монголов. В ней рассматриваются образцы богатырских повествований халхасцев, ойратов, а также различных народов Восточной и Южной Монголии (баргутов, джарутов, чахаров, хорчинов и др.). Их анализ дан в сопоставлении с...
 • №69
 • 11,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Екатеринбург: СОМБ, 2009. — 58 с. — (Давайте дружить литературами; вып. 9) Вступление Историческая справка Путешествие по Киргизии Киргизская литература Современные писатели Кыргызстана Рекомендуем прочитать
 • №70
 • 7,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Академия наук СССР. Институт мировой литературы им. А. Горького. Ответственный редактор Б.Л. Рифтин. Художник Л.С. Эрман. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1977. — 344 c. На обширном материале малоизученной литературы Вьетнама автор прослеживает закономерности становления литературы средневекового типа и перехода к литературному развитию нового времени,...
 • №71
 • 176,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сборник авторских очерков. — СПб.: Восточный факультет СПбГУ, 2015. — 388 с. — ISBN 978-5-91542-268-0. Данная книга является первым изданием, содержащим комплексный анализ дискуссионной проблемы модернизма в литературах народов Азии и Африки. Исследование состоит из вводной статьи и авторских очерков по каждой литературе. Модернизм рассматривается и как общий процесс...
 • №72
 • 1,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1980. — 279 с. На материале литературной классики четырех стран Ин­докитая — Бирмы, Кампучии, Лаоса и Таиланда — в моно­графии выявляются сходные тенденции в культурном разви­тии данной зоны в связи с общностью исторических условий и воздействием цивилизации древней Индии. Рассматривают­ся такие вопросы, как складывание жанровых систем,...
 • №73
 • 12,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Коллектив авторов. — М.: Терра; СПб.: Азбука, 1997. — ISBN 5-7684-0516-Х. Справочник представляет наиболее известных писателей стран Азии и Африки. Аннотации знакомят не только с важными сведениями из творческой биографии этих авторов, но и с сюжетами их основных произведений. Библиографическая часть справочника дана выборочно. Имеются вспомогательные указатели. Справочник...
 • №74
 • 1,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Выходные данные неизвестны. — 127 с. (на тайск. яз.) Chit Phumisak (also spelt Jit Poumisak; Thai: จิตร ภูมิศักดิ์; born 25 September 1930 — killed 5 May 1966) was a Thai author, philologist, historian, poet and Communist. His most influential book was "The Face of Thai Feudalism", written in 1957 under the pseudonym Somsamai Srisootarapan. Other pen names used by Chit include...
 • №75
 • 44,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашгабат: Ылым, 1991. — 344 б. Древняя туркменская литература (VIII-XI вв.) Исследуются огузо-орхонские письменные памятники, приведены текст и транскрипции, и перевод памятников. Подвергаются анализу эти памятники с точки зрения их назначения в изучении истории туркменского языка. Специальная глава посвящена изучению "Китаби Даде Горкут" ("Книга Деда Коркута"). Автор...
 • №76
 • 20,29 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
М.: Изд-во МГУ; Сиринъ, 1996. — 480 с. В книгу включены тексты из иранской, арабской, турецкой, индийской, китайской и японской литератур, представлено много исторических, религиозных и философских памятников. Тексты снабжены комментариями, приведены справки об определенных периодах литературного развития, авторах и их произведениях. Для студентов-филологов, историков, философов и...
 • №77
 • 10,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хуҷанд: Ношир, 2016. — 280 с. Дар китоби мазкур мақолаҳои муаллифон бахшида ба масъалаҳои илми адабиётшиносӣ, нақди адабӣ ва таърихи тамаддуни халқи тоҷик ҷой дода шудааст. Китоб барои муҳаққиқони соҳаи адабиёт, таърих ва фарҳанг, умуман мухлисони каломи бадеъ муфид мебошад. Муҳтавои мақолаҳои он чунин аст: Калиди ганҷи маънӣ : Фарҳанги «Баҳори аҷам» ва матншиносии осори Рӯдакӣ...
 • №78
 • 1,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Редактор издания Н.Н. Поппе. — Москва-Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1937. — 170 c. — (Труды института Востоковедения, XXII). Предисловие. Повесть о хане Харангуй и монгольский эпос (опыт историко-литературного исследования). Общие замечания о монгольском эпосе. О композиции и морфологии повести „Хан Харангуй“. Персонажи повести „Хан Харангуй“. Особенности текста...
 • №79
 • 15,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1937. — 170 с. — (Труды Института востоковедения Академии наук СССР. XXII.) Как известно, до революции монгольская книжная литература, по крайней мере — художественная, была в значительной степени заимствованной и воспроизводящей. Различные индийские, тибетские и китайские литературные сборники еще издавна проникали в Монголию, где...
 • №80
 • 16,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1974. — 216 с. В сборнике исследуется развитие китайской, корейсксой и японской литератур от глубокой древности до настоящего. времени. Общие закономерности литературного процесса, жанровые и стилистические особенности отдельных произведений, эстетические воззрения писателей - вот круг проблем, интересующий авторов...
 • №81
 • 3,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мн.: Вышэйшая школа, 2014. — 680 с. — ISBN 978-985-06-2412-3. Учебное пособие посвящено истокам мировой литературы – древнейшим литературам Ближнего Востока, начавшим свой путь в 4–3-м тыс. до н. э. и развивавшимся вплоть до первых веков новой эры. Отдельные очерки посвящены египетской, шумерской, аккадской (вавилонской и ассирийской), хетто-хурритской и ханаанейско-финикийской...
 • №82
 • 736,33 КБ
 • добавлен
 • изменен
Қадимитарин сарчашма дар шинохти Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ. — Хуҷанд: Хуросон, 2015. — 208 саҳ. Рисолаи Сипаҳсолор қадимитарин зиндагиномаи Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ аст, ки то кунун ба даст омадааст. Ин китобро Фаредун ибни Аҳмади Сипаҳсолор, ки муддати чиҳил сол муриди Мавлоно будааст, ба риштаи таҳрир даровардааст. Қадимӣ будани матни мазкур боис шуда, ки бисёре аз...
 • №83
 • 132,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Москва: РГГУ, 2016. — 303 с. — ( Orientalia et Classica : Труды Института восточных культур и античности. Выпуск LXII). Монография Л.Г. Скородумовой посвящена анализу исторических корней, преемственности традиций, особенностей развития повествовательной прозы монголов ХIX-XX веков, которая опирается на традиции как восточной поэтики, так и европейской литературы. На...
 • №84
 • 1,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тошкент: Маънавият, 1997. — 96 с. Садиков К. История уйгурской литературы (на узб. яз.) Ушбу китобда туркий халкларнинг кадимий ёзувларидан булмиш уйгур хатининг тарихи, унинг аждодларимиз ижтимоий-сиёсий, маданий хаётида тутган урни хакида фикр юритилади. Мазкур ёзувда битилган йирик кулёзма асарлар манбашунослик нуктаи назаридан тахлил этилади. Китоб филологлар,...
 • №85
 • 4,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1988. — 313 с. Стеблева И.В. Историческая поэтика и литературы Востока. Дубянский А.М. Исторический взгляд на жанр утреннего гимна в индийской литературы. Куделин А.Б. Стилистическая эволюция арабской поэзии VI-IX вв. Ермаков Л.М. Логос и мелос: японская варнация. Шидфар Б.Я. Развитие арабской художественной прозы (VII-X вв)....
 • №86
 • 58,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Восточная литература, 2007. — 208 с. В книге впервые в тюркологической науке исследована проблема становления и развития древнетюркской литературы (преимущественно поэзии) на фоне исторической и культурной жизни четырех государств доисламской эпохи: Тюркского каганата (VI-VIII вв.), Уйгурского каганата (VIII-IX вв.), Государства енисейских кыргызов (Кыргызский каганат, VI -...
 • №87
 • 6,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сб. статей. — М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1998. — 286 с. — ISBN 5-02-017958-2. Качество: Отсканированные страницы + обработка сканов + слой распознанного текста. Введение (И.В.Стеблева). В.Н.Топоров. «Глиняная повозка» Шудраки. Образ города (Удджаини). А.М.Дубянский. Семантика цвета в древнетамильской поэзии. И.В.Стеблева. Концептуальная основа...
 • №88
 • 19,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хуҷанд: Ношир, 2011. — 82 саҳ. Мураттиб: Мансур Суруш. Муҳаррирон: Қурбоналӣ Раҳмонов ва Вячеслав Семеров. Таҳти назари умумии номзади илмҳои филологӣ Умриддин Юсуфов. Дар маҷмуа як асари номаълуми асосгузори адабиёти муосири тоҷик Садриддин Айнӣ бо номи «Конститутсияи сталинӣ ва яҳудиҳои меҳнаткаш», ки аз соли 1938 дигарбора ба табъ нарасидааст ва ба Куллиёти нависанда низ ворид...
 • №89
 • 1,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
М., Институт востоковедения АН СССР, 1988 – 152 с. В сборнике представлены доклады научной конференции, посвященные исследованию литератур Китая, Японии, Кореи. Хронологический охват представленных материалов: от древности и средневековья до новейшего времени (XX в.). Содержание Абдрахманова З.К. Литературно-эстетические взгляды Чжу Сининя Алексеева С.В. Монгольская...
 • №90
 • 5,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Институт востоковедения АН СССР, 1988 – 158 с. Содержание. Кравцова М.Е. "Поэзия в стиле "Юнмин" Общая характеристика. Кужель Ю.Л. Становление жанра "дзёрури". Лебедева Н.А. Тема интеллигенции в рассказах Е Шэнтао 20-х годов. Ли В. Современный корейский роман. Луцкий А.Л., Скворцова Е.Л. Абэ и Булгаков. Попытка сравнения. Мазурик В.П. Фудзивара Тэйка и экс-император...
 • №91
 • 3,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ташкент, 2006, 117 стр. Курс лекций по Истории узбекской литературы подготовлен для студентов Узбекского государственного университета мировых языков. В силу того, что на лекции отводится только 16 часов, материал по некоторым периодам дается очень сжато, т.е. в них обзорно говорится о представителях того времени. Текст лекций содержит материалы как общего характера о жизни и...
 • №92
 • 983,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Ташкент: Mumtoz so'z, 2012. — 148 с. В монографии неомифологизм понимается как философско-эстетическая универсалия, представляющая основу сравнительно-типологического изучения мифопоэтических систем, нашедших вопло­щение в художественной прозе второй половины XX в. Основным объектом описания служат произведения литератур центральноази­атского региона, рассмотренные в...
 • №93
 • 3,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебно­-методическое пособие. — Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), 2019. — 204 с. — ISBN 978-5-7389-3022-5. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов следующих направлений подготовки: 45.03.01 Филология, профиль: Преподавание филологических дисциплин, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: Русский язык и...
 • №94
 • 11,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хабаровск: Дальневосточный государственный гуманитарный университет (ДВГГУ), 2013. — 176 с. Учебно-методическое пособие предназначено для самостоятельной работы студентов. В нем содержится информация по основным разделам дисциплины, задания для подготовки к практическим занятиям, темы и планы выполнения контрольных работ, примеры форм контроля усвоения знаний, фрагменты текстов...
 • №95
 • 929,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Улаанбаатар: Интерпресс, 2002. — 336 х. Symbolism of "The Secret history of the Mongols". Тогоонтөмөр хаан 1368 онд Бээжингээс зугтан гарч Юань төр мөхөх хүртэл 140 гаруй жил Нууц Товчоо нь маш нууц нандин шүтээн болoн хадгалагдаж байжээ. Мин улсын Хүннү хааны үед (1380-1390) нууцыг нь задалж галиглах, орчуулах, барлах ажлыг эхэлжээ. Энэ үед Монгол хэлийг сурч судлах нь улс төр,...
 • №96
 • 12,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хўжанд: Раҳим Жалил, 1996. — 40 с. Мундарижа: Хўжанд булбули; Шоирнинг ҳаёти; Адабий мероси; Камол – зуллисонайн шоир; Камол ва Навоий; «Латофатнома» муаллифи ким? Шоир шеърларинин узбекча таржималари.
 • №97
 • 4,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Книга Издается по решению ученого совета факультета востоковедения ДГУ, Махачкала, 2009 г., 186 с. В книге рассказывается об ученых и мудрецах Востока, которые внесли огромный и ценный вклад в развитие мировой науки и культуры. С приходом мусульманского вероисповедания Средний Восток превратился в центр науки, философии, литературы, религии и культуры исламского мира, Составной и...
 • №98
 • 190,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
Выходные данные неизвестны. — 277 с. Chit Phumisak (also spelt Jit Poumisak; Thai: จิตร ภูมิศักดิ์; born 25 September 1930; killed 5 May 1966) was a Thai author, philologist, historian, poet and Communist. His most influential book was The Face of Thai Feudalism (โฉมหน้าศักดินาไทย, Chom Na Sakdina Thai), written in 1957 under the pseudonym Somsamai Srisootarapan. Other pen names...
 • №99
 • 31,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
国立民族学博物館,1998. — vi,335頁. — (Senri ethnological reports 007). モンゴルの年代記のなかには、チンギス・ハーン祭祀の起源についてかなり明確な記録がある。それらによると、チンギス・ハーン祭祀は、フビライ・ハーン(在位1260-1294)の治世下あるいはその前後に開始された(Na Ta 1991:29;Sonom 1995:207;Sayinjirgal Sharaldai 1983:24-26)ことがわかる。一連のチンギス・ハーン祭祀における指針書をモンゴル語で「金工」(Altan Bichig)あるいは「金冊」(Altan...
 • №100
 • 77,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.