Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Законы и кодексы Украины

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

 • Без фильтрации типов файлов
Бюджетний кодекс України
 • №1
 • 27,87 КБ
 • добавлен
 • изменен
Бюджетний кодекс України складається з VI Розділів (18 Глав, 124 статей) БКУ прийнятий 08.07.2010 року Остання редакція від 10.06.2012 Кодекс вступает в силу 1 января 2011 года
 • №2
 • 681,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Виправно-трудовий кодекс України
 • №3
 • 29,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 24, ст.189 зі змінами від 19.01.2012. Водні відносини, земельні, гірничі, лісові відносини, а також відносини щодо використання та охорони рослинного і тваринного світу, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, атмосферного повітря, виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України, що виникають під...
 • №4
 • 66,48 КБ
 • добавлен
 • изменен
Водний кодекс України складається з VI Розділів (24 Глав, 112 статей) ВКУ був прийнятий 06.06.1995 року Остання редакція від 19.01.2012 р.
 • №5
 • 318,84 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення гірничих робіт, забезпечення протиаварійного захисту гірничих підприємств, установ та організацій. Містить такі розділи: Загальні положення (терміни). Державна політика в сфері регулювання гірничих відносин. Підготовка до проведення гірничих робіт і видобутку корисних копалин. Експлуатація гірничих підприємств....
 • №6
 • 29,13 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Господарський кодекс України встановлює, відповідно до Конституції України, правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності. Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі - підвищення...
 • №7
 • 2,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Господарський кодекс України встановлює, відповідно до Конституції України, правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності. Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі -...
 • №8
 • 225,37 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
С изменениями и дополнениями, внесенными законами Украины от 19 июня 2003 года N 980-IV, ОВУ, в 2003 г. , N 30, ст. 1527, от 18 ноября 2003 года N 1255-IV, ОВУ, в 2003 г. , N 52, ст. 2734, от 12 мая 2004 года N 1713-IV, ОВУ, в 2004 г. , N 25, ст. 1629, от 2 ноября 2004 года N 2135-IV, ОВУ, в 2004 г. , N 47, ст. 3094, от 3 ноября 2004 года N 2146-IV, ОВУ, в 2004 г. , N 47,...
 • №9
 • 368,99 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Гражданский кодекс - свод законодательных положений, определяющих нормы гражданского права; базисные положения гражданского законодательства. Гражданским законодательством регулируются личные неимущественные и имущественные отношения (гражданские отношения), основанные на юридическом равенстве, свободном волеизъявлении, имущественной самостоятельности их участников.
 • №10
 • 271,46 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Цивільний кодекс України (ЦКУ) — основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. Цивільний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), учасниками яких є фізичні та юридичні особи, Держава Україна, Автономна...
 • №11
 • 175,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Цивільний кодекс України (ЦКУ) — основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. Цивільний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), учасниками яких є фізичні та юридичні особи, Держава Україна, Автономна...
 • №12
 • 29,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Цивільний кодекс України (ЦКУ) — основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. Цивільний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), учасниками яких є фізичні та юридичні особи, Держава Україна, Автономна...
 • №13
 • 64,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Цивільний кодекс України (ЦКУ) — основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. Цивільний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), учасниками яких є фізичні та юридичні особи, Держава Україна, Автономна...
 • №14
 • 46,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гражданское судопроизводство осуществляется согласно Конституции Украины, Гражданского процессуального кодекса и закона Украины "О международном частном праве". Каждое лицо имеет право в порядке, установленном этим Гражданским процессуальным кодексом, обратиться в суд за защитой своих нарушенных, непризнанных или оспариваемы прав, свобод или интересов. Далее мы предоставляем...
 • №15
 • 2,04 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Задачами жилищного законодательства Украины являются регулирование жилищных отношений с целью обеспечения гарантированного Конституцией Украины права граждан на жилище, надлежащего использования и сохранности жилищного фонда, а также упрочение законности в области жилищных отношений Общие положения Управление жилым фондом Обеспечение и пользование гражданами жилыми...
 • №16
 • 84,77 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Житловий кодекс Української РСР
 • №17
 • 23,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.
 • №18
 • 275,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Закон Украины О международном частном праве от 23 июня 2005 года Этот Закон устанавливает порядок регулирования частноправовых отношений, которые хотя бы через один из своих элементов связаны с одним или несколькими правопорядками, иными, чем украинский правопорядок. на русском языке
 • №19
 • 262,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
Милиция в Украине — государственный вооруженный орган исполнительной власти, защищающий жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, природную среду, интересы общества и государства от противоправных посягательств.
 • №20
 • 42,54 КБ
 • добавлен
 • изменен
Общие положения. Право исключительной собственности народа Украины. Право частной собственности. Право коллективной собственности. Право государственной собственности. Право интеллектуальной собственности. Право собственности других Советских Республик Союза ССР, других государств, их юридических лиц совместных предприятий и международных организаций. Защита права собственности
 • №21
 • 19,83 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Закон Украины "О хозяйственных обществах" Господарські товариства Найменування товариства Засновники та учасники товариства Установчі документи товариства Строк діяльності товариства Державна реєстрація товариства Державна реєстрація змін в установчих документах товариства Наслідки по угодах, укладених до реєстрації товариства Дочірні підприємства, філії та...
 • №22
 • 41,44 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Закон Украины "Об акционерных обществах" Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Сфера застосування Закону Стаття 2. Визначення термінів Стаття 3. Правовий статус акціонерного товариства Стаття 4. Акціонери товариства Стаття 5. Типи акціонерних товариств Стаття 6. Акціонерне товариство з одним акціонером Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного...
 • №23
 • 64,47 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
ЗАКОН УКРАИНЫ Об органах регистрации актов гражданского состояния С изменениями и дополнениями, внесенными Законами Украины от 11 января 2000 года N 1366-XIV, от 11 мая 2000 года N 1709-III, от 7 февраля 2002 года N 3047-III Этот Закон определяет правовые и организационные основы деятельности органов регистрации актов гражданского состояния.
 • №24
 • 10,51 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку.
 • №25
 • 36,77 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст.1008) Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності.
 • №26
 • 36,55 КБ
 • добавлен
 • изменен
№ 3792 від 23.12.93 Київ. За підписом президента Л. Кравчук. Загальні положення. Авторське право. Суміжні права. Захист авторського права.
 • №27
 • 127,72 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", прийнятий 05.07.2011 р, зі змінами станом на 30.11.2012, 10 розділів, 61 стаття
 • №28
 • 88,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384 Загальні положення. Заснування акціонерного товариства. Капітал акціонерного товариства. Цінні папери акціонерного товариства. Права та обов’язки акціонерів. Дивіденди акціонерного товариства. Загальні збори акціонерного товариства. Наглядова рада акціонерного товариства. Виконавчий орган акціонерного...
 • №29
 • 105,75 КБ
 • добавлен
 • изменен
{ В редакції Закону N 361-V ( 361-16 ) від 16.11.2006, ВВР, 2007, N 5-6 , ст.53 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 538-VI ( 538-17 ) від 18.09.2008, ВВР, 2009, N 6, ст.22 N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.486 N 2973-VI ( 2973-17 ) від 03.02.2011, ВВР, 2011, N 33, ст.326 N 3131-VI ( 3131-17 ) від 15.03.2011, ВВР, 2011, N 39,...
 • №30
 • 124,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Закон України Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів від 10 липня 2010 року Це - Закон, на підставі якого проводитимуться 31 жовтня 2010 року місцеві вибори в Україні. Зміст: Розділ I. Загальні положення Розділ II. Види місцевих виборів, порядок і строки їх проведення Розділ III. Виборчі округи та...
 • №31
 • 101,04 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
17 ноября 2011 года Верховная Рада Украины приняла закон о выборах депутатов парламента В соответствии с принятым Законом депутаты будут избираться по смешанной, пропорционально-мажоритарной системе: 225 - по избирательным спискам от партий; 225 - большинством населения в одномандатных округах. Избирательный барьер для партийных списков - 5%. Однако следует учесть, что,...
 • №32
 • 126,21 КБ
 • добавлен
 • изменен
Закон від 05.06.1997 № 318/97-ВР Цей Закон визначає загальні засади видавничої справи, регулює порядок організації та провадження видавничої діяльності, розповсюдження видавничої продукції, умови взаємовідносин і функціонування суб'єктів видавничої справи.
 • №33
 • 20,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Редакція від 21.01.2010 р. 41 стр.
 • №34
 • 74,88 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Документ 504/96-вр, редакція від 12.01.2011 Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.
 • №35
 • 37,81 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
1998, N 36-37 с.23 Оглавление документа Про відходи Розділ I Загальні положення Визначення основних термінів Законодавство про відходи Завдання законодавства про відходи Сфера дії Закону Основні принципи і напрями державної політики у сфері поводження з відходами Стандартизація у сфері поводження з відходами Нормування у сфері поводження з відходами Розділ...
 • №36
 • 33,84 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статті Закону: Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства Фіктивна діяльність суб'єкта господарювання Збір за спеціальне використання лісових ресурсів Розподіл плати за користування надрами Збори за спеціальне водокористування Нормативи відрахувань податку на доходи фізичних осіб до...
 • №37
 • 39,40 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян" від 16 січня 2014 року № 721-VII Це один із Законів України від 16 січня 2014 року, що викликали протест серед опозиції і громадськості і стали поштовхом до революції, спрямованої на повалення диктатури в Україні.
 • №38
 • 2,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Публікації документа: - Голос України від 11.10.1991 - Відомості Верховної Ради України від 03.12.1991 — 1991 р., № 49, стаття 682 Зміст: Загальні положення Окремі види товариств: - Акціонерне товариство - Товариство з обмеженою відповідальністю - Товариство з додатковою відповідальністю - Повне товариство - Командитне товариство
 • №39
 • 59,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Від 22 березня 2012 року N 4572-VI Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань.
 • №40
 • 32,84 КБ
 • добавлен
 • изменен
Закон України Про Державний бюджет України на 2010 рік Загальні Положення Доходи державного бюджету України Державний борг та фінансування державного бюджету України Видатки та кредитування державного бюджету України Взаємовідносини державного бюджету України та місцевих бюджетів Особливі положення Прикінцеві положення
 • №41
 • 60,99 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Закон України Про Державний бюджет України на 2011 рік Загальні Положення Доходи державного бюджету України Державний борг та фінансування державного бюджету України Видатки та кредитування державного бюджету України Взаємовідносини державного бюджету України та місцевих бюджетів Особливі положення Прикінцеві положення
 • №42
 • 456,29 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Прийнятий 22 грудня 2011 року Закон прийнятий з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та базується на його положеннях, а також переважно враховує вимоги Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік, які схвалені Постановою Верховної Ради України N 3358-VI від 13 травня 2011 року. Крім того, закон спрямований на удосконалення бюджетного процесу і забезпечення подальшого...
 • №43
 • 465,87 КБ
 • добавлен
 • изменен
Прийнятий 06.12.2012 р. З додатками. Публікації документа: - Урядовий кур'єр від 18.12.2012 — № 233 - Голос України від 19.12.2012 — № 241 - Офіційний вісник України від 28.12.2012 — 2012 р., № 97, стор. 23, стаття 3903, код акту 64979/2012
 • №44
 • 247,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Без додатків! При розробці проекту бюджету на 2014 рік за основу взяті прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, які зазначені в Основних напрямах бюджетної політики на 2014 рік. При розробці проекту бюджету на 2014 рік враховано основні завдання бюджетної та податкової політики: зміни ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях,...
 • №45
 • 277,81 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ВРУ, 2014.- 466 с. Офіційний текст з додатками. Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2014 рік", яким визначено: Доходи - 395.304.327,7 тис. грн. Видатки - 462.211.728,3 тис. грн. Дефіцит - 71.564.275,4 тис. грн. На 31 грудня 2014 року граничний обсяг державного боргу установлено в сумі 585.484.006,4 тис. грн....
 • №46
 • 421,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру Прийняття Закону України "Про Державний земельний кадастр" є однією з умов припинення мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення (пункт 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України). У запропонованому проекті цього Закону визначені...
 • №47
 • 35,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
11 стр. станом на 01.10.2010 р.
 • №48
 • 16,43 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харків 2010, стр. 16. Роздыл I. Загальні положення. Система органів державної податкової служби. Завдання органів державної податкової служби. Законодавство, яким керуються органи державної податкової служби. Підпорядкованість органів державної податкової служби та їх взаємодія з іншими органами. Призначення керівників органів державної податкової служби. Фінансування органів...
 • №49
 • 35,91 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади державної служби, умови та порядок реалізації громадянами України права на державну службу. Президент України В.ЯНУКОВИЧ м. Київ, 17 листопада 2011 року № 4050-VI
 • №50
 • 92,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Закон України Про доступ до публічної інформації від 13.01.2011 року Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.
 • №51
 • 19,30 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Метою цього Закону є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права,...
 • №52
 • 19,98 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Президент України В.ЯНУКОВИЧ м. Київ, 7 квітня 2011 року №...
 • №53
 • 62,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ) визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до...
 • №54
 • 50,98 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей закон визначає структурну організацію і чисельність військ цивільної оборони України
 • №55
 • 11,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" від 18.05.2010 Загальні положення Система фінансового моніторингу Фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу Завдання, функції та права спеціально уповноваженого органу Міжнародне співробітництво...
 • №56
 • 53,23 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Закон України Про засади запобігання і протидії корупції від 7 квітня 2011 року Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб,...
 • №57
 • 31,43 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Оглавление документа Про затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів Предмет договору Обсяги, режими, терміни та вартість надання послуг Порядок розрахунків Права й обов’язки споживача Права й обов’язки виконавця Відповідальність сторін Інші умови Термін дії договору
 • №58
 • 16,37 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
01 червня 2011 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про захист персональних даних» № 2297-VI (надалі — Закон). Закон покликаний захищати такі глобальні права людини, як інформація, що безпосередньо стосується його особисто, його кар'єри, сім'ї, здоров'я і тому подібне. При цьому, Закон створив немало "клопоту" підприємствам, які так чи інакше володіють базами персональних...
 • №59
 • 17,96 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт i послуг та виробниками i продавцями товарів, виконавцями робіт i надавачами послуг різних форм власності, встановлює права спо-живачів, а також визначає механізм їx захисту та основи реалізації державної політики у cфepi захисту прав споживачів.
 • №60
 • 31,63 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів. Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК м. Київ, 12 травня 1991...
 • №61
 • 101,12 КБ
 • добавлен
 • изменен
Закон України "Про захист прав споживачів" регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.
 • №62
 • 43,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Метою Закону є створення умов для подальшого удосконалення системи пенсійного забезпечення пенсіонерів та повноцінного впровадження багаторівневої пенсійної системи в України. Закон передбачає низку заходів для формування обов'язкової накопичувальної системи пенсійного страхування та збалансування солідарної системи пенсійного страхування в Україні. Закон з метою реформування...
 • №63
 • 61,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України ( 254к/96-ВР ) права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України...
 • №64
 • 40,93 КБ
 • добавлен
 • изменен
Документ 2289-17, редакція від 15.01.2011 Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання...
 • №65
 • 82,33 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Файл содерж текст закона, регулирующего финансовые отношения в Украине. Редакция, действвующая по состостоянию на 31 января 2011 г. Принят Верховным Советом Украины в 2002 году.
 • №66
 • 39,07 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
№ 5080-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 63. – Ст. 103 Цей Закон спрямований на забезпечення залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів і визначає правові та організаційні основи створення, діяльності, припинення суб'єктів спільного інвестування, особливості управління активами зазначених суб'єктів, встановлює вимоги до складу, структури та...
 • №67
 • 59,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
2003, N 38 Зміст документу: Про іпотеку Визначення термінів Законодавство про іпотеку Виникнення, застосування і пріоритет іпотеки Державна реєстрація іпотеки Предмет іпотеки Умови передачі нерухомого майна в іпотеку Вимоги, які забезпечуються іпотекою Страхування предмета іпотеки Володіння, користування і розпорядження предметом іпотеки Збереження предмета...
 • №68
 • 42,09 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 36, ст.299 Визначення термінів Сфера дії Закону Основні принципи державної політики у сфері ліцензування Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування Орган ліцензування Експертно-апеляційна рада Ліцензійні умови Види господарської діяльності, що...
 • №69
 • 50,81 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Документ 280/97-вр, редакція від 05.01.2013 Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Структура: Загальні положення. Організаційно-правова основа місцевого самоврядування :...
 • №70
 • 111,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Закон України Про Національну поліцію (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379), поточна редакція — Прийняття від 02.07.2015, Набрання чинності відбудеться 07.11.2015 та втратою чинності: Закон України "Про міліцію"від 1991 р. Джерело www.rada.gov.ua
 • №71
 • 827,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Слова фінансово-кредитна установа, "та фінансово-кредитні установи, інші фінансово-кредитні установи, та інші фінансово-кредитні установи, "а також інших фінансово-кредитних установ у відповідних відмінках виключено на підставі Закону N 1919-III. (1919-14 ) від 13.07.2000) Загальні положення, керівні органи національного банку, організаційні основи та структура національного...
 • №72
 • 34,28 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Закон України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 39, ст.383) станом на 05.02.2012р. Джерело- Правова система Інфодиск. «Законодавство України»
 • №73
 • 62,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
ЗАКОН УКРАЇНИ Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку м. Київ, 29 листопада 2001 року N 2866-III
 • №74
 • 32,54 КБ
 • добавлен
 • изменен
ЗАКОН УКРАЇНИ Про оперативно-розшукову діяльність Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 25 листопада 2001 року
 • №75
 • 8,48 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Документ 108/95-вр, редакція від 19.11.2010 Цей Закон визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання (далі - підприємства), а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного...
 • №76
 • 26,90 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Закон України Про оподаткування прибутку підприємств (станом на 11 травня 2010 року) Визначення термінів Платники податку Об'єкт оподаткування Валовий доход Валові витрати Порядок врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування у результатах наступних податкових періодів Оподаткування операцій особливого виду Амортизація Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком...
 • №77
 • 119,31 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
1991, N 34 Освіта — основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору,...
 • №78
 • 44,70 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Закон України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні
 • №79
 • 7,56 КБ
 • добавлен
 • изменен
Документ 2707-12, редакція від 01.01.2011 Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища. Цей Закон спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на...
 • №80
 • 33,23 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Документ 2694-12, редакція від 27.10.2010 Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого...
 • №81
 • 50,03 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Закон України Про пенсійне забезпечення
 • №82
 • 17,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей Закон визначає правові та організаційні засади підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління, персоналу та спрямований на забезпечення єдиної державної технічної політики у сфері підтвердження відповідності.
 • №83
 • 18,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" станом на 07 квітня 2010 року. Визначення термінів. Платники податку. Об'єкт оподаткування. Загальний оподатковуваний дохід. Податковий кредит. Податкові соціальні пільги. Ставка податку. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів....
 • №84
 • 71,66 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Закон України "Про пожежну безпеку" №3745 XII від 17.12.1993 р. 41 стаття, 16 сторінок. Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території...
 • №85
 • 36,78 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх реалізації в Україні. Метою закону є забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах науково-технічного оновлення виробництва, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної...
 • №86
 • 11,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 271/96-ВР від 03.07.96, ВВР, 1996, N 39, ст. 182 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36 N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 - редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності...
 • №87
 • 467,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Від 22 березня 2012 року № 4618-VI Цей Закон визначає правові та економічні засади державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва.
 • №88
 • 16,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Закон України Про систему оподаткування (станом на 11 травня 2010 року) Загальні положення Встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів Поняття податку і збору (обов'язкового платежу) до бюджетів та до державних цільових фондів, системи оподаткування Принципи побудови та призначення системи оподаткування...
 • №89
 • 19,41 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Цей Закон встановлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення єдиної технічної політики у цій сфері.
 • №90
 • 17,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
Від 08.07.2011 Цей Закон визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.
 • №91
 • 20,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07 липня 2010 року Цей Закон по-новому визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права, визначає систему судів загальної...
 • №92
 • 145,91 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Цей закон визначає правові умови створення та діяльності товарних бірж на території України. Правове положення товарної біржі, основні принципи, права, умови створення товарної біржі, обов′язки, статут, державна реєстрація товарної біржі.
 • №93
 • 11,19 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Закон. № 192/96-ВР від 15 травня 1996 року. Київ. Кума Л.Д. 11 стор. Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11 грудня 2003 року N 1377-IV, від 19 січня 2006 року N 3370-IV, від 6 лютого 2007 року N 605-V, від 27 квітня 2007 року N 997-V, від 25 грудня 2008 року N 800-VI, від 17 лютого 2009 року N 993-VI, від 8 липня 2010 року N 2467-VI. Закон визначає правові,...
 • №94
 • 14,36 КБ
 • добавлен
 • изменен
Закон містить всі зміни, доповнення внесені Верховною Радою України, останні зміни N 3523-VI ( 3523-17 ) від 16.06.2011, ВВР, 2012, N 4, ст.18 }
 • №95
 • 19,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей закон визначає: загальні засади цивільної оборони, повноваження органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій з питань цивільної оборони, сили цивільної оборони, утримання і матеріально-технічне забезпечення цивільної оборони, міжнародне співробітництво України в галузі цивільної оборони
 • №96
 • 14,53 КБ
 • добавлен
 • изменен
Закон України від 4 листопада 2011 року №4014-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" Законом запроваджуються правові засади функціонування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. З цією метою вносяться відповідні...
 • №97
 • 28,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Закон з урахуванням усіх змін і доповнень станом на 12.09.2011 року Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців.
 • №98
 • 55,43 КБ
 • добавлен
 • изменен
// Відомості Верховної Ради України, 2004 рік, N 29, сторінка 367
 • №99
 • 24,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
Станом на 1 листопада 2011 року Цей Закон визначає правові та організаційні основи діяльності у сфері землеустрою і спрямований на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого розвитку землекористування. Зміст: Основні терміни та їх визначення Призначення...
 • №100
 • 28,02 КБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст документу. Про зовнішньоекономічну діяльність: Визначення термінів. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Договори (контракти) суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та право, що застосовується до них. Основи регулювання...
 • №101
 • 55,39 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст.1008) Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності. Цей Закон визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів...
 • №102
 • 41,26 КБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст документу. Про місцеві державні адміністрації. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади. Основні завдання місцевих державних адміністрацій. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій. Склад і структура місцевих державних адміністрацій. Акти місцевих державних...
 • №103
 • 34,39 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
№3773-VI прийнятий 22 вересня 2011 року Цей Закон визначає правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні, та встановлює порядок їх в'їзду в Україну та виїзду з України. Зміст: Визначення термінів Законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства Засади правового статусу іноземців та осіб без громадянства Підстави для...
 • №104
 • 25,07 КБ
 • добавлен
 • изменен
Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю работоспособности», с изменениями и дополнениями. Постановление «Некоторые вопросы расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве», с формами актов и...
 • №105
 • 101,86 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Земельний кодекс України
 • №106
 • 30,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Земельные отношения регулируют Конституция Украины, Земельный Кодекс, а также принятыми в соответствии с ними нормативно-правовые акты Земельное законодательство включает Земельный Кодекс, иные нормативно-правовые акты в области земельных отношений. Задачей земельного законодательства является регулирование земельных отношений в целях обеспечения права на землю граждан,...
 • №107
 • 127,17 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Кодекс законів про працю України. Зі змінами станом на липень 2013 року та посиланнями на законодавчу базу України - 88 с. Законодавство про працю в Україні регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами....
 • №108
 • 150,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
УВАГА! Актуальну версію документа ви завжди можете знайти на сторінці: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ Кодекс адміністративного судочинства України станом на 25.01.2012 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст.446) Джерело - Правова система "Інфодиск" Список розділів: Загальні положення; Організація адміністративного судочинства;...
 • №109
 • 171,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст документу. Глава I Загальні положення. Глава II Колективний договір. Глава III Трудовий договір. Глава III-А Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників. Глава IV Робочий час. Глава V Час відпочинку. Глава VI Нормування праці. Глава VII Оплата праці. Глава VIII Гарантії і компенсації. Глава IX Гарантії при покладенні на працівників матеріальної...
 • №110
 • 132,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
КЗоТ Украины регулирует трудовые отношения работников всех предприятий, учреждении, организаций независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами. КЗоТ Украины (Кодекс законов о труде) регулирует трудовые отношения всех работников, содействуя росту производительности труда,...
 • №111
 • 85,67 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Кодекс Законов о Труде (КЗоТ) Украины регулирует трудовые отношения работников всех предприятий, учреждении, организаций независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами. КЗоТ Украины (Кодекс законов о труде) регулирует трудовые отношения всех работников, содействуя росту...
 • №112
 • 652,29 КБ
 • добавлен
 • изменен
Кодекс торговельного мореплавства України
 • №113
 • 46,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Одесса: Феникс, 2002. - 128 с. Главный морской закон страны - Кодекс торгового мореплавания. Разработан он был морскими специалистами, собранными в Одессе в единую команду Департаментом морского и речного транспорта Украины.
 • №114
 • 4,99 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Кодекс торгового мореходства Украины С изменениями и дополнениями, внесенными Законом Украины от 21 октября 1997 года N 590/97-ВР, ОВУ, в 1997 г., число 46, с. 17, от 3 апреля 2003 года N 662-IV, ОВУ, в 2003 г. , N 17, ст. 741, от 15 мая 2003 года N 762-IV, ОВУ, в 2003 г. , N 23, ст. 1021, от 23 июня 2005 года N 2705-IV, ОВУ, в 2005 г. , N 29, ст. 1691, от 19 января...
 • №115
 • 98,29 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
УВАГА! Актуальну версію документа ви завжди можете знайти на сторінках: Статті 1 - 212: http://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10 Статті 213 - 330: http://zakon.rada.gov.ua/go/80732-10 Останні зміни: від 9 липня 2010 року N 2479-VI, ОВУ, 2010 р. , N 55, ст. 1844 Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності,...
 • №116
 • 187,14 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
УВАГА! Актуальну версію документа ви завжди можете знайти на сторінках: Статті 1 - 212: http://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10 Статті 213 - 330: http://zakon.rada.gov.ua/go/80732-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і...
 • №117
 • 77,84 КБ
 • добавлен
 • изменен
Кодекс України про надра
 • №118
 • 11,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Кодекс цивільного захисту України Видавники: Верховна Рада України Дата: від 02.10.2012 Номери: № 5403-VI Стан: Чинний Ідентифікатор: ( 5403-17 ) Прийняття - 02.10.2012 Набрання чинності - 21.11.2012 Введення в дію - 01.07.2013 Публікації документа: Голос України від 20.11.2012 № 220 Урядовий кур'єр від 29.11.2012 № 220 Офіційний вісник України від 30.11.2012
 • №119
 • 62,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Кодекс цивільного захисту України Видавники: Верховна Рада України Дата: від 02.10.2012 Номери: № 5403-VI Стан: Чинний Ідентифікатор: ( 5403-17 ) Прийняття - 02.10.2012 Набрання чинності - 21.11.2012 Введення в дію - 01.07.2013 Публікації документа: Голос України від 20.11.2012 № 220 Урядовий кур'єр від 29.11.2012 № 220 Офіційний вісник України від 30.11.2012
 • №120
 • 198,78 КБ
 • добавлен
 • изменен
Кодекс цивільного захисту України Видавники: Верховна Рада України Дата: від 02.10.2012 Номери: № 5403-VI Стан: Чинний Ідентифікатор: ( 5403-17 ) Прийняття - 02.10.2012 Набрання чинності - 21.11.2012 Введення в дію - 01.07.2013 Публікації документа: Голос України від 20.11.2012 № 220 Урядовий кур'єр від 29.11.2012 № 220 Офіційний вісник України від 30.11.2012
 • №121
 • 488,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
Про приєднання до Конвенцiї iз заявами та застереженнями див. Закон N 2052-III ( 2052-14 ) від 19.10.2000 31 стаття Дата прийняття: 15.11.65 р. Дата приєднання Україною: 19.10.2000 р. (із заявами та застереженнями) Держави, які підписали цю Конвенцію, Бажаючи створити відповідні засоби, для того, щоб судові або несудові документи, які підлягають врученню за кордоном, були...
 • №122
 • 7,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Конституція України
 • №123
 • 28,19 КБ
 • добавлен
 • изменен
Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року { Текст Конституції України відповідає тексту, що існував до внесення змін Законом "Про внесення змін до Конституції України" N 2222-IV (2222 -15) від 08.12.2004 } Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на...
 • №124
 • 273,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV, від 1 лютого 2011 року N 2952-VI Закон України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), у зв'язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття і втрачає чинність з дня ухвалення Рішення Конституційного Суду...
 • №125
 • 281,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Останні зміни: від 7 липня 2010 року N 2453-VI, ОВУ, 2010, N 55/1, ст. 1900 Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам
 • №126
 • 144,28 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Держполітвидав, 1950. — 168 с. На украинском языке. Принят Центральным Исполнительным Комитетом Украинской ССР 8 июня 1927 г. Официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 ноября 1949 г. С постатейными комментариями и дополнениями.
 • №127
 • 31,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Издательство: Закон і Бізнес, 2012. - 315 с. Кримінальний процесуальний кодекс України визначає порядок кримінального провадження на території України. Кримінальний процесуальний кодекс України прийнято 13 квітня 2012 року, з метою реформування кримінального процесу відповідно до міжнародних принципів та цінностей судочинства, а також на виконання Україною взятих на себе...
 • №128
 • 1,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кримінальний процесуальний кодекс України визначає порядок кримінального провадження на території України. Кримінальний процесуальний кодекс України прийнято 13 квітня 2012 року з метою реформування кримінального процесу відповідно до міжнародних принципів та цінностей судочинства, а також на виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов'язань. Завданнями кримінального...
 • №129
 • 248,78 КБ
 • добавлен
 • изменен
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 Кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також...
 • №130
 • 46,01 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Кримінально-процесуальний кодекс України
 • №131
 • 76,26 КБ
 • добавлен
 • изменен
Год: 2012 Автор: Верховна Рада України /Верховная Рада Украины Язык: Украинский Формат: DOC Качество: Изначально компьютерное (eBook) Интерактивное оглавление: Нет Количество страниц: 257 Описание: Нова редакція Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 року. Вступить в силу 19.10.2012
 • №132
 • 255,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
Лесные отношения в Украине регулируются Лесным кодексом, Законом Украины об охране окружающей среды, другими актами законодательства Украины. Задачами Лесного кодекса Украины являются регулирование правовых отношений с целью обеспечения повышения производительности, охраны и воссоздания лесов, усиление их полезных свойств, удовлетворение потребностей общества в лесных ресурсах...
 • №133
 • 513,65 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Лісовий кодекс України
 • №134
 • 15,02 КБ
 • добавлен
 • изменен
Аудіокнига. Цивільний кодекс України (ЦКУ) — основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. Побудований за пандектною системою Цивільний кодекс України складається з шести книг, розмежованих за сферою регулювання. 6. Книга шоста. Спадкове право. Читає Лимар Юрій Загальна тривалість частини - 59 хвилин
 • №135
 • 22,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Митний кодекс України від 13.03.2012 року розроблено у відповідності з вимогами Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, Конвенції про тимчасове ввезення, Рамкових стандартів безпеки Всесвітньої митної організації. запроваджується низка прогресивних інструментів щодо здійснення митного оформлення, зокрема, передбачено: - право декларанта на здійснення...
 • №136
 • 263,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Митний кодекс України з поправками до кінця 2017р. Також включено структуру. Формаи PDF.
 • №137
 • 6,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків 2010. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон. Порядок відрядження в межах України. Порядок відрядження за кордон. Журнал реєстрації посвідчень про відрядження.
 • №139
 • 34,30 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 № 2755-VI. Вступает в силу с 01.01.2011 г. Содержание. Общие положения. Администрирование налогов, сборов (обязательных платежей). Налог на прибыль предприятий. Налог на доходы физических лиц. Налог на добавленную стоимость. Акцизный налог. Сбор за первую регистрации транспортного средства. Экологический налог. Рентная плата за...
 • №140
 • 542,15 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а...
 • №141
 • 569,67 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Загальна декларація прав людини. Міністерство закордонніх справ України. Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і забезпеченню, шляхом національних і міжнародних...
 • №142
 • 12,76 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 25, ст.274 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 3168-XII ( 3168-12 ) від 04.05.93, ВВР, 1993, N 25, ст.275 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 590/97-ВР від 21.10.97, ВВР, 1998, N 2, ст. 5 N 1297-XIV ( 1297-14 ) від 15.12.99, ВВР, 2000, N 11, ст.89 N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184...
 • №143
 • 34,75 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Податковий кодекс України (офіційне опублікування) Голос України, №№229-230 (4979-4980), 04 грудня 2010 р. 4 грудня у офіційному виданні Верховної Ради України «Голос України» опубліковано текст Податкового кодексу, прийнятого 2 грудня з урахуванням пропозицій Президента України. Документ вступає в силу з 1 січня 2011 року. Зміст Загальні положення Адміністративні...
 • №144
 • 1,31 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Податковий кодекс України (офіційний текст) Зміст: Загальні положення Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) Податок на прибуток підприємств Податок на доходи фізичних осіб Податок на додану вартість Акцизний податок Збір за першу реєстрацію транспортного засобу Екологічний податок Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів...
 • №145
 • 499,26 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Податковий кодекс України з останніми змінами та доповненнями станом на 17.12.2011 року. Джерело - Міністерство фінансів України
 • №146
 • 2,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Податковий кодекс України станом на 19.01.2012 року. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112) Джерело - Правова система "ІНФОДИСК"
 • №147
 • 575,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
Податковий кодекс України з останніми змінами та доповненнями станом на 03.07.2018 року. Джерело - Державна фіскальна служба України Зміст Загальні положення Адміністрування податків. зборів, платежів Податок на прибуток підприємств Податок на доходи фізичних осіб Податок на додану вартість Акцизний податок Екологічний податок Податок на майно Спеціальні податкові режими...
 • №148
 • 8,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Податковий кодекс України N 2755-VI, 02.12.2010, Кодекс України, Верховна Рада України, (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112), Із змінами, внесеними згідно із Законами № 548-VIII від 18.06.2015 № 555-VIII від 30.06.2015 № 557-VIII від 30.06.2015 № 569-VIII від 01.07.2015 № 643-VIII від 16.07.2015 Станом на 10.09.2015р. Джерело:...
 • №149
 • 5,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Податковий кодекс України (2010) - проект. Загальні положення Загальні адміністративні положення Податок на прибуток підприємств Податок на доходи фізичних осіб Податок на додану вартість Акцизний податок Податок на транспортні засоби Екологічний податок Державне мито Єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через митний кордон України Судовий збір Плата за...
 • №150
 • 568,54 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Порівняння Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 15.06.2004 № 1765-IV та 05.06.2015 № 1314-VІІ
 • №151
 • 10,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
22.02.2012 Затверджен новий Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, /Наказ Міністерства юстиції України 22.02.2012 № 296/5/ Джерело- Правова система Інфодиск. «Законодавство України»
 • №152
 • 86,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учасники парламентських слухань "Становище жінок в Україні: реалії та перспективи" (далі - учасники парламентських слухань), які відбулися 9 червня 2004 року, відзначають, що в цій сфері упродовж останніх років, зокрема після проведення Четвертої Всесвітньої конференції зі становища жінок (1995 рік) та Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй "Жінки в...
 • №153
 • 17,30 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Учасники Парламентських слухань, розглянувши та проаналізувавши хід реалізації Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок", ратифікованої Україною як членом ООН в 1980 році, а також дані наукових та соціологічних досліджень щодо місця та ролі жінки в суспільстві, результати експертизи законодавства України на відповідність його Конвенції, відзначають, що...
 • №154
 • 11,36 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Известен также как «Закон о трёх колосках» (также закон «семь восьмых», «закон от седьмого-восьмого», указ «7-8») — принятое в исторической публицистике наименование Постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», принятого по инициативе...
 • №155
 • 149,61 КБ
 • добавлен
 • изменен
Нормативный акт. Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 30 мая 2008 г. № 5 ( на рус. и укр. языках ). Постановление принято Пленумом Верховного Суда Украины за результатами обобщения судебной практики по делам о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности лица, которые свидетельствуют, что при рассмотрении дел этой категории суды в основном...
 • №156
 • 35,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Автор и выходные данные не указаны, Россия, 1996. - 9 с. Общие сведения Правила перемещения товаров и предметов Правила ввоза транспортных средств Методика начисления пошлины и таможенных сборов Таможенная стоимость легковых автомобилей
 • №157
 • 11,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 11, ст.50 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 3925-XII ( 3925-12 ) від 04.02.94, ВВР, 1994, N 18, ст.104 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.35 N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.236 N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N...
 • №158
 • 16,89 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 49, ст.272 ) ( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 2-зп ( v002p710-97 ) від 23.06.97 ) ( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 15-рп/2000 ( v015p710-00 ) від 14.12.2000 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 73-V ( 73-16 ) від...
 • №159
 • 33,15 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 41, ст.546 ) {Вводиться в дію Постановою ВР N 1268-XII ( 1268-12 ) від 26.06.91, ВВР, 1991, N 41, ст.547} { У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "спеціально...
 • №160
 • 32,87 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року } { Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } Цей Закон визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні, систему судів загальної...
 • №161
 • 92,48 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Проект Налогового кодекса Украины, внесенный 21 сентября 2010 года Кабинетом Министров Украины в Верховную Раду Украины . О проекте Налогового кодекса Украины: Факт № 1 Очередной проект НКУ, как и его предшественник, содержит 19 разделов. I. «Общие положения»; II. «Администрирование налогов, сборов (обязательных платежей)»; III. «Налог на прибыль предприятий»; IV....
 • №162
 • 649,46 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Проект від 03.12.2012 р. N 11472 Цей Кодекс регулює відносини державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з фізичними і юридичними особами (далі - особи) щодо прийняття адміністративного акта та його виконання. Адміністративне провадження відповідно до цього Кодексу відкривається: - за заявою особи щодо забезпечення реалізації та захисту...
 • №163
 • 48,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Замене закону о милиции с 1 января 2011 года
 • №164
 • 60,70 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
До ВРУ подано проект Закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю", яким пропонується визначити правове становище товариства, права та обов'язки його учасників, порядок створення, реорганізації та ліквідації. Його дія не поширюватиметься на діяльність товариств з обмеженою відповідальністю у сферах банківської, страхової та інвестиційної діяльності, а також в галузі...
 • №165
 • 42,62 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом (далі - власник) і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і...
 • №166
 • 44,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Семейный кодекс Украины определяет основы брака, личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, основания возникновения, содержание личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей родителей и детей, усыновителей и усыновленных, других членов семьи и родственников Семейный кодекс Украины регулирует семейные личные неимущественные и имущественные...
 • №167
 • 1,09 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Останні зміни: від 6 липня 2010 року N 2435-VI Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів
 • №168
 • 73,76 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Сімейний кодекс України
 • №169
 • 35,81 КБ
 • добавлен
 • изменен
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135, чинний, поточна версія (редакція від 08.04.2012) Зміст: Сім'я. Регулювання сімейних відносин; Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів; Загальні положення про шлюб; Державна реєстрація шлюбу; Недійсність шлюбу; Особисті немайнові права та обов'язки...
 • №170
 • 61,32 КБ
 • добавлен
 • изменен
Таможенный кодекс Украины определяет основы организации и осуществления таможенного дела в Украине, регулирует экономические, организационные, правовые, кадровые и социальные аспекты деятельности таможенной службы Украины. Таможенный кодекс направлен на обеспечение защиты экономических интересов Украины, создание благоприятных условий для развития ее экономики, защиты прав и...
 • №171
 • 2,22 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Уголовно-процессуальный кодекс Украины по состоянию на 09 апреля 2010 года Загальні положення Порушення кримінальної справи Провадження справ у суді першої інстанції Провадження по перевірці вироків, постанов і ухвал суду Виконання вироку, ухвали і постанови суду Застосування примусових заходів медичного характеру Протокольна форма досудової підготовки матеріалів...
 • №172
 • 177,96 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Уголовный кодекс Украинской ССР 1961 года. Общая часть Общие положения Границы применения кодекса Преступление Наказание Особая часть Преступления против государства Преступления против государственного и коллективного имущества Преступления протия личности Преступления против выборных, трудовых и иных личных прав граждан Преступления против личной собственности...
 • №173
 • 244,02 КБ
 • добавлен
 • изменен
Уголовный кодекс Украины имеет своей задачей правовое обеспечение охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Украины от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. Для осуществления этой задачи Уголовный кодекс...
 • №174
 • 110,26 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Уголовный кодекс Украинской Республики (с изм. по состоянию на 2014 г.)
 • №175
 • 141,07 КБ
 • добавлен
 • изменен
Неофициальный перевод Уголовного процессуального кодекса Украины (От 13 апреля 2012 года Закон № 4651-VI) выполнен научно-педагогическим составом Донецкого юридического института
 • №176
 • 327,12 КБ
 • добавлен
 • изменен
Принят 13 апреля 2012 года, вводится в действие 19 ноября 2012 года. Неофициальный перевод на русский язык. Общие положения Уголовное процессуальное законодательство Украины и сфера его действия (статьи 1-6) Принципы уголовного судопроизводства (ст. 7-29) Суд, стороны и другие участники уголовного судопроизводства (ст. 30-83) Суд и подсудность (ст. 30-35) Сторона обвинения...
 • №177
 • 326,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Указ Президента України Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Указ видано з метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення ефективності державного управління. На підставі даного Указу кількість центральних...
 • №178
 • 14,12 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Хозяйственный кодекс Украины по состоянию на 12 января 2010 года Хозяйственный кодекс Украины устанавливает в соответствии с Конституцией Украины правовые основы хозяйственной деятельности, которая основывается на разнообразии хозяйственных субъектов различных форм собственности. Хозяйственный кодекс Украины нацелен на обеспечение роста деловой активности хозяйственных субъектов,...
 • №179
 • 159,90 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Цивільний кодекс України
 • №180
 • 274,64 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Цивільний кодекс України
 • №181
 • 154,82 КБ
 • добавлен
 • изменен
Відомості Верховної Ради України* від 03.10.2003 — 2003 р., № 40, стаття 356 Чинний, поточна версія - Редакція від 13.03.2012 Список книг і глав у них: книга перша Загальні положення Цивільне законодавство україни Підстави виникнення цивільних прав Захист цивільних прав та інтересів Загальні положення про фізичну особу Фізична особа - підприємець Опіка та...
 • №182
 • 253,77 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цивільний кодекс Української РСР
 • №183
 • 47,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цивільний процесуальний кодекс України
 • №184
 • 51,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Загальні положення Наказне провадження Позовне провадження Окреме провадження Перегляд судових рішень Процесуальні питання Судовий контроль за виконанням судових рішень Про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні Відновлення втраченого судового провадження Провадження у справах за участю іноземних осіб Прикінцеві та перехідні положення.
 • №185
 • 973,28 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Законы и кодексы Украины #
Приветствую!
Как известно, законы - штука динамичная. В них часто вносят поправки и изменения. в связи с этим мой вопрос: возможно ли реализовать в данном разделе замену устаревших редакций законов новыми так, чтобы не было повторений? Если возможно, я могла бы обновить существующие сдесь файлы. На данный же момент не знаю, как это правильней сделать. Я добавляю актуальные версии, но получаются повторы, лишняя путаница.
Благодарю за ответ:-)
в разделе Законы и кодексы Украины #
На странице /files/law/rules/ukraine/ следует обратить внимание на комментарии к выложенным позициям №-№ 6, 10, 11, 13, 14, 21, 31, 40, 66, 83, 86, 89, 91, 113, 119, 120, 121, 122. - они очень соответствуют правилами и примерами оформления файлов.
в разделе Законы и кодексы Украины #
Обращаю Ваше внимание, что порядковый номер на странице - динамический, т.е. в ходе добавления и удаления (перемещения) файлов может изменяться часто. Служит для примерной ориентировки.
в разделе Законы и кодексы Украины #
Но ВЫ обратили внимание на эти номера "Я по ссылке все вижу" /возьмите букву Ц-... Цивільний кодекс України DOC -ОПИСАНИЕ -Цивільний кодекс України, ... Цивільний кодекс України TXT- ОПИСАНИЕ- Цивільний кодекс України: Цивільний процесуальний кодекс України TXT- ОПИСАНИЕ- Цивільний процесуальний кодекс України И Т.Д.
Нет источника, даты актуальности, ...
В этом разделе нет комментариев.