Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Оперативно-розыскная деятельность в Украине

Учебно-методические материалы

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Активные пользователи раздела

навч. посіб. — Одеса : ОДУВС, 2016. — 270 с. — з іл. (Серія: Теорія і практика ОРД) В посібнику міститься стислий виклад курсу основ оперативно-розшукової діяльності. Надано орієнтовний перелік тем рефератів, питань для підсумкового контролю та тестові завдання. Навчальний посібник буде корисним для практичних працівників правоохоронних органів України, а також курсантів,...
 • №1
 • 6,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник– Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с. В підручнику академік АПН України, доктор юридичних наук, професор, генерал-полковник міліції О. М. Бандурка аналізує сутність, задачі, правові підстави та інші ключові питання здійснення оперативно-розшукової діяльності, її місце та роль системі розгалужених державно-правових засобів попередження, запобігання,...
 • №2
 • 235,05 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - 244 с. В підручнику академік АПН України, доктор юридичних наук, професор, генерал-полковник міліції О.М. Бандурка аналізує сутність, задачі, правові підстави та інші ключові питання здійснення оперативно-розшукової діяльності, її місце та роль в системі розгалужених державно-правових засобів попередження, запобігання, розкриття...
 • №3
 • 2,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. - Харків : Золота миля, 2012. - 620 с. У монографії викладається теорія і практика оперативно-розшукової діяльності, що ув’язана з практичними діями оперативних підрозділів з орієнтуванням на сучасне оперативно-розшукове законодавство та новий Кримінальний процесуальний кодекс України, який набуває чинності з 19 листопада 2012 року. Книга, яка пропонується читачеві,...
 • №4
 • 3,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. – Харків: ХНУВС , 2013. – 352 с. : іл. – ISBN 978-966-1685-46-7 У монографії проведено порівняльний аналіз оперативно-розшукової діяльності у країнах англо-саксонської та романо-германської правової сім’ї на прикладі Великобританії, КНР, Росії, США, ФРН та України. Досліджено оперативно-розшукові заходи, нормативно-правову базу та повноваження суб’єктів...
 • №5
 • 9,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. проф. Э.В. Виленской. — Луганск: Луганская академия внутренних дел им. 10-летия независимости Украины, 2005. — 136 с. Публикуемое издание представляет собой дополнительную и завершенную монографическую работу по общим определяющим основам методологии теории и практики ОРД органов внутренних дел. В данной работе выстроена...
 • №6
 • 411,82 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-практичний посібник. — Луганськ: Луганський державний унiверситет внутрiшнiх справ (ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка), 2014. — 416 с. — ISBN 978-617-616-052-6. У навчально-практичному посібникові розкриваються процесуальні основи, форми та організаційно-тактичні особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій, їх інформаційно-аналітичного забезпечення, а також способів...
 • №7
 • 9,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. – Х.: Право, 2009. – 106 с. Поняття, сутність, принципи оперативно-розшукової діяльності та суб’єкти, які її здійснюють Поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності Принципи ОРД Суб’єкти ОРД та їх повноваження Оперативно-розшукові заходи: поняття, класифікація, загальна характеристика, підстави та порядок їх проведення, можливість використання їх...
 • №8
 • 851,96 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Учебное пособие. - К.: Центр учебной литературы, 2007. - 264 с. ISBN 978-966-364-454-7 В предлагаемом учебном пособии рассматриваются понятие, задачи, правовая, социальная и практическая сущность, субъекты, объекты, меры и средства оперативно-розыскной деятельности; раскрываются ее обновленные принципы, направления, формы и способы информационного обеспечения, правовые...
 • №9
 • 464,73 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
МВД Украины, Луган. ин-т внутр. дел. Луганск: РВВ ЛШС, 2000. — 95 с. — ISBN 966-7448-51-7. В монографии исследуется процессуальный статус оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве после законодательной ее регламентации. Монография адресована научным работникам, преподавателям, курсантам и студентам, всем тем, кто заинтересован в упрочении режима...
 • №10
 • 79,76 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Практическое пособие. Киев, Видавництво Науковий світ® 2008 Рекомендовано научно-методическим советом по воспитательной работе Министерства образования и науки Украины для использования в качестве практического пособия в учебном процессе высших учебных заведений МВД Украины I-IVуровней аккредитации. Протокол №4 от Обман 2008 г. Розкриваються основні правила поводження у...
 • №11
 • 46,74 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Видавничий дім "Професіонал", 2011. - 304 с. Відомості про авторів Авторський колектив: Керівник авторського колективу - Теліпко Владислав Едуардович - перший президент ВМГО «Український молодіжний правничий союз», головний редактор журналу «Юридичний авангард», голова Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «ВАРТА», керуючий...
 • №12
 • 2,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. - К. : Правова єдність, 2009. - 310 с. Подано базові нетаємні положення оперативно-розшукової діяльності, вивчення яких відповідає вимогам підготовки фахівців-оперативників і які ґрунтуються на нормах Конституції України, Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", інших законодавчих та відомчих нормативно-правових актах, практиці їх застосування, судовій...
 • №13
 • 2,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. – Х.: Арсіс ЛТД, 2007. – 576 с. На підставі аналізу наукових джерел з філософії, історії права, загальної теорії права, кримінального процесу, оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності, кримінального права, криміналістики, кримінології, а також законодавчих і відомчих нормативних актів та матеріалів вітчизняної і зарубіжної практики, у тому числі й...
 • №14
 • 8,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наук. -практ. видання для слідчих і дізнавачів. Досліджено та складено Національним Страховим Кримінальним Бюро США, 1995 р. – 44 с. Нижчевикладена інформація призначена допомагати правоохоронним органам проводити розслідування підозрілих пожеж та підпалів. Цей посібник складений як широкий спектр порад чи вказівок, які можуть бути використані при проведенні розслідувань. Він...
 • №15
 • 61,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Парламентське вид-во, 2000. — 208 с. ISBN 966-611-083-6 У книзі на основі сучасного українського законодавства дається постатейне тлумачення основних положень названого Закону у взаємозв'язку з іншими законодавчими та нормативними актами, висвітлюються найбільш складні питання теорії оперативно-розшукової діяльності. Розрахована на працівників оперативних підрозділів,...
 • №16
 • 31,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
навчальний посібник. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2016. – 224 с. Викладено сутність, правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів під час провадження у межах оперативно-розшукових справ та проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час кримінального провадження. Окремий розділ присвячено контролю за законністю під час здійснення...
 • №17
 • 1,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.