Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Словари и разговорники

Доверенные пользователи и модераторы раздела

 • Без фильтрации типов файлов
Winnipeg: Ukrainian Free Academy of Sciences - UVAN, 1972 - V. I (Parts I - II) A- G. - 968 p. Словник призначений також для рядових любителів українського слова і працівників пера, і буде дуже корисним і для них. Він вкінці дасть їм у руки родовід українських слів і скрипіть в них переконання, що дане слово є таки українського походження, або вкаже законне їх походження.
 • №1
 • 7,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
T&P Books, 2012. — 108 p. This book is a learning tool for mastering basic Ukrainian vocabulary. It will help you obtain a solid base in your knowledge of the Ukrainian language. The 3000 words contained in this edition will aid in your understanding of simple phrases and hone your composition skills. This manual will also be an invaluable reference during any trip abroad where...
 • №2
 • 41,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Буенос-Айрес-Рим: Український Католицький Університет, 1993. — 993 с. Іспансько-український словник, вперше виданий у Буенос-Айресі, перевиданий 1993 року в Римі (Видавництво УКУ ім. св. Климента Папи). Містить бл. 40 тисяч слів. Укладач — Олекса Буній (Alejandro Bunij)
 • №3
 • 38,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Словник. — Київ: НАУ-друк, 2009. — 204 с. — ISBN 978-966-598-530-3. Тлумачний словник містить 3000 найуживаніших слів сучасної української літературної мови, необхідних для спілкування та розуміння текстів середньої складності. До кожного слова подано його основні граматичні форми, тлумачення, наведено приклади вживання слова та основну фразеологію; конкретну лексику...
 • №4
 • 4,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Словник. — Київ: Національний авіаційний університет (НАУ), 2009. — 204 с. — ISBN 978-966-598-530-3. Тлумачний словник містить 3000 найуживаніших слів сучасної української літературної мови, необхідних для спілкування та розуміння текстів середньої складності. До кожного слова подано його основні граматичні форми, тлумачення, наведено приклади вживання слова та основну...
 • №5
 • 11,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Апріорi, 2005. – 144 с. Цей словник є першим німецько-українським словником лайливих слів і першою спробою систематизації українських лайливих слів загалом. "Німецько-український словник лайливих слів" має експериментальний характер, містить понад 1000 лайливих слів і більш ніж 600 прикметників, які можуть їх супроводжувати. Для мовознавців, перекладачів, студентів і всіх...
 • №6
 • 927,03 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Словник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М. І. Пирогова, 2014. – 47 с. Додаток до навчального посібника з української мови «Вступний фонетико-граматичний курс». Даний словник-довідник рекомендується для використання студентами 1 курсу (з англійською мовою навчання) як додаток до навчального посібника з української мови «Вступний фонетико-граматичний...
 • №7
 • 1,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. — Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2009. — 44 с. Даний словник є доповненням до підручника «Вивчаємо українську», виданого у Львові. Він містить біля тисячі слів, найбільш уживаних в сучасній українській мові з їх російськими відповідниками. Слова розташовано поурочно в алфавітному порядку. Словник розрахований на іноземних студентів підготовчого відділення,...
 • №8
 • 578,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Словник. – Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2017. – 56 с. Рекомендовано для іноземних студентів підготовчого відділення як додатковий допоміжний матеріал у процесі вивчення курсу математики.
 • №9
 • 491,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
Словник. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 239 с. Українсько-французький..словник створено відповідно до вимог робочої програми Центру підготовки іноземних громадян Запорізького державного медичного університету з дисципліни «Українська мова» (2018р.). Словник містить 3300 лексичних одиниць. Створення словника обумовлене необхідністю...
 • №10
 • 2,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва, Астрель, Аст, Транзиткнига. 2004. - 254 с. Разговорник предназначается для российских граждан, с разными целями посещающих Украину и не владеющих украинским языком. Материал в разговорнике располагается по тематическому принципу. Для наиболее часто встречающихся ситуаций (знакомство, таможня, аэропорт, гостиница, ресторан и т. д. ) даны типичные модели фраз и...
 • №11
 • 2,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
М: Издательство Астрель, АСТ, Транзиткнига, 2004. — 254 с. Разговорник предназначается для российских граждан, с разными целями посещающих Украину и не владеющих украинским языком. Материал в разговорнике располагается по тематическому принципу. Для наиболее часто встречающихся ситуаций (знакомство, таможня, аэропорт, гостиница, ресторан и т. д. ) даны типичные модели фраз и...
 • №12
 • 2,85 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Рад. школа, 983. —629 с. на украинском языке В словаре около 44 тысяч слов современного украинского литературного языка. Он дает ответы на вопросы о правильном произношении и ударении слов и их грамматических форм. Рассчитан на учителей и учащихся общеобразовательной школы, студентов-филологов, лекторов, артистов, дикторов радио и телевидения, на всех читателей,...
 • №13
 • 15,32 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харків: Міністерство освіти й науки України, Харківська національна академія міського господарства, 2007. — 128 с. Цей посібник є довідником з української мови для іноземних учнів підготовчих факультетів. Він може бути також використаний при вивченні української мови як другої іноземної (після російської). Посібник містить базові відомості з фонетики, граматики та орфографії...
 • №14
 • 766,50 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Киев.: Наукова думка, 1994. - 596 с. Комитет научной терминологии, Институт языковедения им. А.Потебни, Институт украинского языка НАН Украины издали трёхтомный "Русско-украинский словарь научной терминологии". Первый том (Русско-украинский словарь научной терминологии. Общественные науки, 1994 г.) содержит около 100 тыс. терминов общественных наук.
 • №15
 • 29,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев.: Наукова думка, 1994.— 596 с. Комитет научной терминологии, Институт языковедения им. А.Потебни, Институт украинского языка НАН Украины издали трёхтомный "Русско-украинский словарь научной терминологии". Первый том (Русско-украинский словарь научной терминологии. Общественные науки, 1994 г.) содержит около 100 тыс. терминов общественных наук.
 • №16
 • 32,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Русско-украинский словарь с указателем украинских терминов. Составители: В. Я. Карачун, Г. Г. Гульчук, О. А. Карачун, Ю. 3. Прохур. Редактор И. А. Черненко. Киев: "РОСЬ", - 1994. - 363 с.
 • №17
 • 4,47 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
М.: Критика, 2005. — 494 с. В словаре содержатся около 4070 слов и более 700 устойчивых словосочетаний. Раскрывается значение слов, дается их социальная и стилистическая характеристика, а также короткий этимологический комментарий.
 • №18
 • 44,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Глобус; Альфа-Оріяна, 1993. — 255 с. — ISBN 5-86248-070-6 (составитель не указан). Розмовник становить собою оригінальний учбово-довідковий посібник, призначений як для тих, хто вивчає американський варіант сучасної англійської мови, так і для ділових людей або туристів, котрі вирушають у поїздку по США. На початку кожного тематичного розділу наводиться коротка анотація...
 • №19
 • 3,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
1370 с. Вихідні дані невідомі. Украинско-чешский словарь предназначается для чешскоговорящих пользователей.
 • №20
 • 147,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Харків Вид. ХНЕУ, 2013. – 112 с. (Укр. мов., рос. мов., туркм. мов.) Вміщено близько 3 000 українських слів і словосполучень із перекладом на російську та туркменську мови. Подано актуальну лексику української мови – як широковживану, так і більш спеціальну, що допоможе студентам у роботі з художньою, науково-навчальною та суспільно-політичною літературою,...
 • №21
 • 1,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. — Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. — 64 с. (Укр. мов., рос. мов.) Подано загальновживані слова і термінологію за професійним спрямуванням. Українські відповідники практично транскрибовані, що надає допомогу іноземним студентам під час прочитання текстів. Рекомендовано для іноземних студентів при подальшому вивченні української мови за професійним спрямуванням....
 • №22
 • 309,64 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.