Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинский язык как иностранный

Навчальний посібник. — Дніпро: Національний гірничий університет (НГУ), 2017. — 84 с. — ISBN 978-966-350-603-6. У навчальному посібнику представлені всі види мовленнєвої діяльності студентів по вивченні української мови як іноземної, спрямовані на розвиток мовленнєвої поведінки, необхідної для ефективного навчання в українських вишах, спілкування в академічному і повсякденному...
 • №1
 • 1,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (ХНУМГ), 2019. — 194 с. — ISBN 978-966-695-475-9. Мета посібника – сформувати в студентів мовленнєву діяльність (читання, аудіювання, усне мовлення, писемне мовлення). Посібник містить тексти, що супроводжуються пропедевтичними лексичними завданнями, спрямованими на повне або...
 • №2
 • 1,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Суми: Сумський державний університет (СумДУ), 2019. — 104 с. Навчальний посібник призначено для іноземних студентів підготовчих відділень. Посібник передбачає ознайомлення слухачів з особливостями наукового стилю мовлення на базі спеціальних дисциплін, які вивчають на підготовчому відділенні в групах інженерно-технічного профілю: математики, хімії, фізики та...
 • №3
 • 2,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2014. — 20 с. Тексти переказів і вправ для студентів-іноземців підготовчого відділення. Комплекс містить адаптовані тексти біографічного характеру, що супроводжуються пере-дтекстовими завданнями, мета яких – допомогти іноземним студентам зрозуміти грама-тичну форму слів у реченні,...
 • №4
 • 186,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2012. — 24 с. Запропоновані граматичні таблиці допоможуть студентам- іноземцям вдосконалити знання з української мови. Пропоноване видання призначено для практичних занять з іноземними студентами всіх спеціальностей, які оволоділи базовою практичною граматикою української мови, й...
 • №5
 • 231,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Вінниця: Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2011. — 114 с. Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців ІІ курсу, які проходять мовно-технологічну практику з метою оволодіння термінологічною лексикою своєї майбутньої спеціальності. Посібник містить різноманітні фахові тексти та завдання, які спрямовані на засвоєння спеціальної...
 • №6
 • 846,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Миколаїв: Чорноморський національний університет імені Петра Могили (ЧДУ імені Петра Могили), 2017. — 332 с. ISBN: 978-966-336-391-2 Навчальний посібник підготовлений відповідно до сучасних вимог та досягнень у вивченні та викладанні української мови як іноземної. Він містить 20 розділів з різноманітних тем повсякденного спілкування соціально-побутової та...
 • №7
 • 4,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник для іноземних студентів. — Полтава: ФОП Гаража М.Ф., 2018. — 129 с. — ISBN 978-617-7669-14-1. Посібник «Читаємо українською» містить тексти і діалоги, що вирізняються стилістичним розмаїттям, невеликим обсягом, доступністю і чіткістю будови, цікавим змістом і належним лексико-граматичним оформленням. До всіх текстів передбачені завдання. Післятекстові завдання укладені з...
 • №8
 • 6,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ,), 2015. — 258 с. — ISBN 978-966-405-181-8. Навчальний посібник призначений для опанування української мови іноземними студентами, майбутня спеціальність яких спрямована на вивчення економіки, бухгалтерського обліку та аудиту, основ технології харчування, обладнання та технічного...
 • №9
 • 1,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вища школа, 1993. — 287 с. — ISBN 5-11-004155-5. Пропонована авторами книжки система уроків послідовно й у доступній формі розкриває основи української фонетики й граматики, формує базисний словниковий запас, навички усного й писемного мовлення. Особливості мови, що вивчається, розглянуто в заставленні й протиставленні із відповідними особливостями спорідненої російської мови....
 • №10
 • 153,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Katedra Ukrainistyki, 2013. — 104 pag. Підручник української мови для поляків, для самостійного вивчення, українською мовою. У книзі дається загальний опис мови, відомості про граматичний устрій мови. Пропонована інформація є достатньою основою для побудови фраз і розуміння мови співрозмовника. Може бути використаний як для занять з викладачем у...
 • №11
 • 13,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Фоліо, 2017. — 288 с. — ISBN 978-966-03-7909-1. Пропонований підручник призначений для навчання іноземців української мови від початкового («нульового») рівня до рівня В1 (Рубіжного). Опанування матеріалу підручника дасть змогу іноземцеві навчитися говорити, читати, писати українською мовою та розуміти її на слух у межах комунікативних тем «Знайомство», «Зовнішність»,...
 • №12
 • 182,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2017. — 118 с. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи іноземних студентів підготовчого відділення галузі знань 22 «Охорона здоров’я». У посібнику подано навчальні матеріали для проведення самостійної роботи з морфології сучасної української мови, адресовані для чужоземних студентів...
 • №13
 • 1,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2011. — 159 с. укр.-англ. мов. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів-іноземців вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (англійськомовна форма навчання). Цей посібник із самостійної роботи призначено для іноземних студентів, що одержують медичну освіту англійською...
 • №14
 • 1,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2015. — 200 с. Навчальний посібник для іноземних студентів-медиків першого курса.
 • №15
 • 2,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Суми: Сумський державний університет, 2017. – 286 с. Передмова. Загальна характеристика пропедевтичної освіти іноземних громадян. Особливості пропедевтичної підготовки іноземних студентів у сучасних умовах. Роль та цілі сучасної довузівської підготовки. Загальнонаукова готовність іноземних громадян до подальшого навчання у ВНЗ. Складові загальнонаукової готовності іноземних...
 • №16
 • 4,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Либідь, 1993. — 272 с. — ISBN 5-325-00267-8. Книга является продолжением учебного пособия Ю. А. Жлуктенко, Е. А. Карпиловской "Изучаем украинский язык. Самоучитель", изданного в 1991 г. Она содержит более полное изложение грамматики современного украинского литературного языка. Особое внимание уделяется трудным случаям украинского формо- и словообразования, законам построения...
 • №17
 • 78,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Belgium, Promote Ukraine vzw, 2016 – 196 p. Первый актуальный учебник украинского языка для нидерландскоязычных. Voorwoord van de auteur De grammatica die voor u ligt is bestemd voor Nederlandstaligen die de uitdaging wensen aan te gaan de Oekraïense taal onder de knie te krijgen. Het boek kan als naslagwerk dienen voor zowel beginners als gevorderden en biedt een exhaustief...
 • №18
 • 4,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Podręcznik do nauki języka (poziom podstawowy), Wrocław 2006, cz.1. Букви і звуки. Про себе. Моя кімната. Моя родина. Зовнішність наших знайомих. Мій день. Телефонна розмова. Пори року. Micro (чacrинa 1). Місто (частина 2). У ресторані. На іменини до Івана.
 • №19
 • 26,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Модульний курс : навчальний посібник. — К. : ІНКОС, 2012. — 268 с. У навчальному посібнику подано різні види текстів і текстових завдань для опрацювання змістових блоків: “Побут людини”, “Навчання” та “Відпочинок”. Курс складається з 12 модулів, у яких викладач має змогу тренувати рецептивні, репродуктивні та продуктивні вміння й навички іноземних студентів і водночас контролювати...
 • №20
 • 117,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М. І. Пирогова, 2013. — 32 с. Навчальний посібник адресовано студентам-іноземцям, що вивчають українську мову. Мета посібника – ознайомити студентів з медичними термінами, удосконалювати рівень навчально-професійного спілкування в умовах мовного середовища, формувати навички усного і писемного...
 • №21
 • 988,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М. І. Пирогова, 2011. – 45 с. Навчальний посібник адресований студентам-іноземцям ІІ курсу, що навчаються англійською мовою. Завдання посібника спрямовані на повторення та систематизацію вивченого за частинами мови. Звертається увага на відмінювання іменників, прикметників, займенників, числівників;...
 • №22
 • 875,38 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М.І. Пирогова, 2013. – 52 с. Посібник призначений студентам-іноземцям медичних університетів. Мета посібника – повторення і систематизація загальних понять з граматики української мови, навчання вживання в усному і писемному мовленні поданого граматичного матеріалу. Посібник може бути використаним...
 • №23
 • 956,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М. І. Пирогова, 2011. – 66 с. Навчальний посібник адресований студентам-іноземцям, що починають вивчати українську мову. Головна мета „Вступного фонетико-граматичного курсу” – вироблення і розвиток фонетичних навичок, формування мовленнєвих та елементарних граматичних навиків та вмінь. Мовний...
 • №24
 • 1,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М.І. Пирогова, 2015. – 40 с. Навчальний посібник адресований іноземним студентам медичного університету другого/третього року навчання. Мета посібника – уведення й засвоєння мовного матеріалу, що стосується опису зовнішності людини, її характеру й темпераменту. Посібник складається з чотирьох...
 • №25
 • 11,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М.І. Пирогова, 2015. – 45 с. Навчальний посібник адресований студентам-іноземцям вищих медичних навчальних закладів. Мета посібника ― вдосконалення мовленнєвих умінь студентів, збагачення словникового запасу, розвиток навиків зв’язного монологічного мовлення на основі текстів про І. П. Павлова, Д....
 • №26
 • 906,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М.І. Пирогова, 2014. – 63 с. Навчальний посібник призначений для студентів-іноземців, які навчаються в медичному університеті. Мета посібника – розвиток комунікативних умінь студентів, навичок читання, письма, говоріння, уміння будувати власне висловлювання, а також засвоєння лексики професійної...
 • №27
 • 985,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Харків: Харк. держ.ун-т харч. та торгівлі, 2010. — 311 с. Запропонований навчальний посібник призначено для вивчення української мови іноземними студентами, майбутня спеціальність яких спрямована на вивчення економіки, бухгалтерського обліку та аудиту. Він також може бути корисним для тих, хто вивчає українську мову вперше. Навчальний матеріал, викладений...
 • №28
 • 1,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2013. — 227 с. Пропонований навчально-методичний посібник адресується іншомовним студентам, які оволоділи базовою практичною граматикою та лексикою української мови та бажають вдосконалити свої навички та вміння в актуальних ситуаціях ділового українського мовлення. Призначений як для роботи в аудиторії, так і...
 • №29
 • 1,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вроцлав: Вид-во Вроцлавського університетy, 2006. — 188 c. — ISBN: 978-83-229-2776-2. Букви і звуки Про себе Моя кімната Моя родина Зовнішність наших знайомих Мій день Телефонна розмова Пори року Місто У ресторані На іменини до Івана У книгарні На пошті Побутове облсуговування Культурні розваги В університеті Бібліотека За кордон Про хвороби Нова оселя пана...
 • №30
 • 124,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Харків: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2011. – 140 с. Навчальний посібник “Харків. Перші кроки” призначений для іноземних студентів, які навчаються на підготовчих факультетах вищих навчальних закладів України , а також на короткострокових мовних ку-рсах. Мета посібника – підготувати студентів до сприйняття змісту екскурсій...
 • №31
 • 7,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014 . — 127 с. — ISBN: 978-617-607-608-7. Навчальний посібник «Автостопом по Україні» – аудіокнига з вправами, призначена для студентів, які володіють українською мовою на рівні С1 (рівень професійного володіння) відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій стосовно мовної освіти. Структурно кожен урок у посібнику містить два блоки:...
 • №32
 • 75,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: "Боривітер", 1994. - 208 с. - ISBN 5-7707-0333-4. Іван Ющук - Курс прискореного вивчення української мови В пособии доходчиво изложены основные особенности украинского языка в сопоставлении с русским. Предусмотрены различные упражнения, способствующие быстрому овладению украинским языком. Рассчитано на слушателей курса украинского языка в воскресных школах, а также на...
 • №33
 • 1,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Taipei: Nolsen Bédon, 2015. — 362 p. For busy people who need to get past the basics. Fluency 123 includes 3 separate books with: Bilingual Sentences Language Introduction Pronunciation Guide Detailed Phonics Glossika's audiovisual method helps you master comprehension and achieve fluency. Great on its own, or the perfect companion to your ongoing studies.
 • №34
 • 1,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Taipei: Nolsen Bédon, 2015. — 324 p. For busy people who need to get past the basics. Fluency 123 includes 3 separate books with: Bilingual Sentences Language Introduction Pronunciation Guide Detailed Phonics Glossika's audiovisual method helps you master comprehension and achieve fluency. Great on its own, or the perfect companion to your ongoing studies.
 • №35
 • 1,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Taipei: Nolsen Bédon, 2015. — 284 p. For busy people who need to get past the basics. Fluency 123 includes 3 separate books with: Bilingual Sentences Language Introduction Pronunciation Guide Detailed Phonics Glossika's audiovisual method helps you master comprehension and achieve fluency. Great on its own, or the perfect companion to your ongoing studies.
 • №36
 • 1,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
М: РГГУ, 2010. — 368 с. Данный учебник ориентирован на начальный уровень изучения украинского языка как иностранного. Он состоит из двух разделов: «Вводно-фонетический курс» (10 уроков) и «Основной курс» (15 уроков). Его цель – формирование у учащихся прочных артикуляционных и интонационных навыков, усвоение ими основ нормативного курса грамматики, лексического минимума, а также...
 • №37
 • 163,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
М: МГИМО, 2010. — 119 с. Данный учебник ориентирован на начинающих изучение украинского языка. Его цель состоит в формировании у студентов прочных артикуляционных и интонационных навыков, усвоении ими основ нормативного курса грамматики и лексического минимума, а также в обучении чтению художественной литературы и в развитии навыков речевой коммуникации. Разработанная автором...
 • №38
 • 34,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: МГИМО, 2010. — 125 с. — ISBN 978-5-9228-0598-8 Данный учебник ориентирован на начинающих изучение украинского языка. Его цель состоит в формировании у студентов прочных артикуляционных и интонационных навыков, усвоении ими основ нормативного курса грамматики и лексического минимума, а также в обучении чтению художественной литературы и в развитии навыков речевой...
 • №39
 • 59,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 94 с. У посібнику навчальний матеріал розташований за темами, у кожній з яких містяться фахові тексти та завдання, передтекстові та післятекстові, які спрямовані на засвоєння фахової лексики та лексико-граматичних конструкцій у науково-професійній сфері спілкування. Завдання спрямовані на вивчення, повторення та закріплення навчального...
 • №40
 • 901,93 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. –Харків, ХНАДУ, 2007. – 113 с. ISBN – 966-303-118-2 Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів підготовчого факультету. Призначений для використання на початковому етапі навчання української мови як іноземної на підготовчих факультетах вузів України, а також може бути використаний для різних форм курсового навчання. Навчальний посібник...
 • №41
 • 3,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. –Харків, ХНАДУ, 2006. – 82 с. ISBN 978-966-303-118-7 Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів підготовчого факультету. Призначено для використання на початковому етапі навчання української мови як іноземної на підготовчих факультетах ВНЗ України, а також може бути використано для різних форм курсового навчання. Навчальний посібник...
 • №42
 • 3,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
London: Routledge, 1994. — vii, 373 p. — ISBN: 0-415-09202-7. Краткий, но достаточно вместительный курс изучения украинского языка на английском. Colloquial Ukrainian is easy to use and completely up to date! Specially written by experienced teachers for self-study or class use, the course offers you a step-by-step approach to written and spoken Ukrainian. No prior...
 • №43
 • 116,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Lincom Europa, 1995. — 37 p. — (Languages of the World) Contents Abbreviations Socio- and geolinguistic data Phonemic invectory an orthography Noun Adjective Adverb Pronouns and pro-forms Numerals Verb Clause structure Clause chaining Vocabulary and word meaning Text Bibliography
 • №44
 • 19,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Peace Corps, 2006. — 23 pages. Базовый курс украинского языка, разработанный для добровольцев Корпуса Мира США. В курсе представлены 20 уроков.
 • №45
 • 483,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебник украинского языка среднего уровня (В1) для иностранцев, книга для студента. Львов, "Дон Боско", 2014, 158 с. Материал разделён на 10 тематических модулей, в каждом из которых развиваются навыки чтения, письма, говорения, слушания. После каждого модуля - контрольные упражнения. В конце учебника - ответы и тексты для аудирования. Кроме языка, студент также изучает культуру...
 • №46
 • 138,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
北京:中国国际广播出版社,2010年. — 186页 ISBN 978-7-5078-3280-8 Китайський мистецтвознавець, музикант і перекладач Сюе Фань робить величезну справу, знайомлячи китайський народ з пісенним багатством світу, оскільки саме пісня — це найкоротший шлях до розуміння національною характеру. Пісня — це послання народу у вічність, це, кажучи сучасною мовою, своєрідний інформаційний привід, адже...
 • №47
 • 14,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kiev: Vyshcha Shkola, 1975. — 255p. A beginner's text of the Ukrainian language comprising two parts. Treats the Ukrainian alphabet and pronunciation, including stress and intonation, in the nine lessons of part one. Provides diagrams of the speech organs. Describes grammar in the twenty-one lessons of part two which covers such topics as noun declension and case forms, verb...
 • №48
 • 39,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Украинский для говорящих на английском Учебное пособие. — Издатель: Detselig Enterprises. — 429+220+ 174 pp. — ISBN 1-55059-095-2, 1-55059-097-9, 1-55059-096-0. Это полный курс украинского языка для владеющих английским языком, который состоит из 3 частей: Text (Учебник), Written exercises (Письменные упражнения) и Oral exercises (Устные упражнения). Ukrainian for Speakers...
 • №49
 • 22,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Peace Corps, Washington, D.C. 1992. 253 pages. The text is designed for classroom and self-study of Ukrainian by Peace Corps volunteers training to serve in the Ukraine. It consists of language and culture lessons on 12 topics: personal identification, classroom communication, conversation with a host family, food; getting and giving directions, and public transportation; the...
 • №50
 • 7,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с. Український алфавіт. Голосні звуки. Склад та наголос. Наголошені та ненаголошені голосні звуки. Зміна [е] в [и] у позиції без наголосу. Приголосні звуки. Дзвінкі приголосні звуки. Глухі приголосні звуки. Поняття про інтонаційні конструкції (ІК). Інтонація розповідного речення. Синтаксична конструкція зі словом ЦЕ. ІК – 1....
 • №51
 • 655,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
Аssimil, 2013. — 480 р. — ISBN: 978-2700503340 L’ukrainien est une langue slave du groupe oriental, très proche du russe (avec laquelle elle partage l’usage des caractères cyrilliques) mais également du polonais par certaines de ses sonorités. Langue officielle de l'Ukraine, il est aussi parlé en Pologne, en Russie, en Biélorussie et quelques autres pays d'Europe de l'Est....
 • №52
 • 99,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2010. – 79 с. Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців, які вивчають основи економічної теорії. Матеріали посібника орієнтовані на активізацію мовленнєвої діяльності студентів-іноземців I курсу у навчально-професійній сфері. Комунікативно-спрямовані завдання сприяють засвоєнню нової лексики та синтаксичних конструкцій,...
 • №53
 • 1,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 112 с. Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців економічних спеціальностей. Посібник містить різноманітні вправи, граматичний та лексичний матеріал, тексти економічного напряму, комунікативно-спрямовані завдання, що сприятимуть засвоєнню нової лексики та синтаксичних конструкцій, збагачуватимуть словниковий запас...
 • №54
 • 693,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 112 с. Матеріали посібника мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких мовленнєвих умінь і навичок, удосконаленню комунікативних якостей мовлення студентів-іноземців, інтонаційної виразності. Пропонований дидактичний матеріал можна використовувати як з навчальною метою, так і для здійснення контролю за знання-ми....
 • №55
 • 973,75 КБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: ХНАМГ, 2011. – 14 с. Програма «Українська і зарубіжна література» для іноземних студентів підготовчих факультетів розрахована на викладачів російської мови як іноземної, які працюють в групах гуманітарного напряму. Вона також може бути використана в якості інформаційно-довідкового матеріалу при підготовці до занять, організації контролю, укладанні додаткових учбових...
 • №56
 • 143,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Chicago: NTC, 1997. — 308 р. This is complete course in spoken and written Ukrainian. If you have never learnt Ukrainian before , or if your Ukrainian needs brushing up . This book is for you. Based on the Council of Europe`s Threshold guidelines on language learning , the course contains: Eighteeng graded units of dialogues, culter notes,grammar and exercises A step -...
 • №57
 • 33,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 48 с. (Укр. мов., рос. мов.) Достопримечательности и исторические памятники Украины. Сборник текстов для чтения с лексико-грамматическим комментарием по учебной дисциплине "Украинский язык" для иностранных студентов всех направлений подготовки всех форм обучения Подано тематично об'єднані тексти для читання різних рівнів...
 • №58
 • 483,72 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 48 с. (Укр. мов.) Призначено для вивчення української мови іноземними студентами, які вже мають базовий рівень знань із російської мови. Вміщено тексти на економічно-правову тематику, а також спеціально підібрані завдання і вправи, систематичне виконання яких допоможе іноземним студентам підготуватися до складання іспиту з даної...
 • №59
 • 550,14 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ - Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. –60 с. (Укр. мов.) Запропоновано тексти для читання, які допоможуть іноземним студентам краще ознайомитися з історією та культурою України. Запропонований збірник текстів із навчальної дисципліни "Українська мова" (за професійним спрямуванням) покликаний ознайомити іноземних студентів із видатними людьми України (громадськими...
 • №60
 • 1,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мн.: БДУ, 2012. — 95 с. Першапачтковая ўвага ў дапаможніку надаецца спецыфічным рысам украінскай мовы ў параўнанні з беларускай. Разглядаюцца асаблівасці ўкраінскай фанетыкі, марфалогіі, сінтаксісу; дададзены своесаблівыя характарыстыкі ўкраінскай лексікалогіі і фразеалогіі ў дачыненні да беларускай. У дадатках прыведзены некаторыя беларуска-ўкраінскія ілжэсябры перакладчыка...
 • №61
 • 707,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичне видання./– Київ: КНУБА. 2006 – 52 с. Навчальні завдання для іноземних студентів II курсу будівельного факультету. Запропоновані навчальні завдання з української мови допоможуть студентам-іноземцям оволодіти науковою термінологією, сприймати лекції зі спеціальних дисциплін, поглибити практичні навички грамотного письма. У посібнику запропоновані вправи з...
 • №62
 • 482,85 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичне видання./ – Київ: КНУБА, 2009. – 61с. Завдання для іноземних студентів I курсу інженерних спеціальностей. Містять завдання з української мови, які допоможуть студентам-іноземцям ознайомитися з історією й традиціями України та культурою інших країн, а також оволодіти науковою термінологією зі спеціальних дисциплін. Завдання з української мови призначені для...
 • №63
 • 927,64 КБ
 • добавлен
 • изменен
Для іноземних студентів підготовчого відділення. — Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2009. — 40 с. Дані контрольні роботи є доповненням до підручника «Вивчаємо українську», виданого у Львові. Вони дають можливість перевіряти періодично після вивчення кожного з двадцяти уроків частини І вказаного підручника, як іноземні студенти володіють лексико-граматичним матеріалом....
 • №64
 • 570,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
/ - Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 107 с. Пропоновані навчальні матеріали є складовою частиною комплексу для іноземних студентів, які вивчають українську мову з метою здобуття освіти у вищих навчальних закладах України. Зміст лексичного і граматичного матеріалу відповідає вимогам програми першого етапу навчання.
 • №65
 • 1,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Для студентов дневной формы обучения I курс. — Северодонецк: СТИ, 2004. — 33 с. В пособии приведены основные отличия фонетики и грамматики русского и украинского языка. Методическое пособие рассчитано на широкий круг читателей. Прежде всего, оно предназначается для тех, кто владея русским языком, желает изучить особенности правописания в украинском языке.
 • №66
 • 336,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
Jihokarpatská ukrajinská nářečí v autentických záznamech. Praha : Slovanský ústav AV ČR : Euroslavica, 2009. - 312 s. (Práce Slovanského ústavu. Nová řada; sv. 28). Kniha je výběrem z dialektologických a folkloristických výzkumů z 50. a 60. let dvacátého století. Kromě úvodních studií obsahuje 35 vzpomínkových vyprávění v nářečí a 138 lidových písní s notovým zápisem. Texty...
 • №67
 • 5,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Піраміда, 2007. — 212 с. Навчальний посібник "Вивчаймо українську мову!" – курс української мови як іноземної створено в Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків із діаспорою як навчальний посібник української мови для представників діаспори та всіх тих, хто вивчає українську мову як іноземну. Посібник складається з 23 уроків, ключів із відповідями до вправ,...
 • №68
 • 1,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Innovative language, 2011. Format / Quality: MP3 128 kbps Master Ukrainian with Learn Ukrainian - Word Power 2001. This e-book is a completely new way to learn Ukrainian vocabulary fast! Start speaking Ukrainian in minutes with the powerful learning methods you will master in this book. The vocabulary words you’ll find in Learn Ukrainian - Word Power 2001 were hand-selected...
 • №69
 • 201,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 121 с. У посібнику подано граматичний та лексичний матеріал, різні види завдань, вправи, таблиці, мікротексти для читання, діалоги, наочність, необхідні для вивчення української мови іноземними студентами підготовчого відділення на початковому етапі. Матеріал посібника спрямований на максимальне засвоєння та активне використання...
 • №70
 • 3,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вінниця: ВНТУ, 2010. — 87 c. На укр. языке. Посібник для студентів-іноземців. Матеріал посібника містить навчальні тексти, лексико-граматичні та мовленнєві конструкції, необхідні для навчальної діяльності та спілкування в побуті; культурній, науково-навчальній та соціальній сферах. Запропоновані тексти допоможуть студентам-іноземцям ознайомитися з найцікавішими традиціями та...
 • №71
 • 1,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вінніпег: Видає "Віра й культура", християнська бібліотечка, ч.2, 1961. - 65 с. Проповіді, серед яких "Бережімо українські звичаї", "Любімо свій український народ!", "Бережімо свою українську мову", "Батьки обов'язані навчати своїх дітей української мови", "Без знання української мови українцем не будеш" та ін.
 • №72
 • 1,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вид-во: Centro de Linguistica Aplicada Atenea Рік: 2007 ISBN13: 9788495855695 ISBN10: 8495855690 Сторінок: 288 [276] Frases útiles y cotidianas con su pronunciación y agrupadas por situaciones (en la ciudad, el tiempo, en el locutorio, de compras, en el médico, viajes, un accidente, la familia, en la escuela, profesiones, en el trabajo, la casa). Полезные фразы и...
 • №73
 • 4,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів: у 2-х ч. — Х.: ХНАМГ, 2011. — 305 с. — ISBN 978-966-695-208-3. 2-а частина посібника розрахована на іноземних студентів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів III, IV рівнів акредитації (1 семестр навчання) і містить базові відомості з фонетики, граматики та орфографії української мови.
 • №74
 • 2,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів: у 2-х ч. — Х.: ХНАМГ, 2011. — 386 с. — ISBN 978-966-695-207-6. 1-а частина посібника розрахована на іноземних студентів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів III, IV рівнів акредитації (1 семестр навчання) і містить базові відомості з фонетики, граматики та орфографії української мови.
 • №75
 • 2,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
L'Harmattan, 2000. — 250 р. — ISBN 978-2738433855. Enfin un livre qui présente la langue et la culture ukrainiennes. Certes, l'ukrainien est une langue slave écrite avec l'aphabet cyrillique, mais les différences avec le russe sont nombreuses et l'intercompréhension n'est pas spontanément possible entre locuteurs des deux langues. Cet ouvrage présente aussi bien un rappel de...
 • №76
 • 165,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
517 стор. Метод чтения Ильи Франка. Повесть адаптировал Андрей Литвин. Повесть «Семья Кайдашей» - яркий образец реалистичной социально-бытовой повести, в которой на материале повседневной жизни крестьянства раскрываются характерные черты нрава украинского народа. Повесть «Семья Кайдашей» написана Иваном Нечуем-Левицким свыше 100 лет назад. Но найдутся ли и сегодня...
 • №77
 • 2,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 240 с. — ISBN 978-611-01-0006-9. Посібник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник. Основні теоретичні матеріали наведені українською,...
 • №78
 • 5,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
М: "Bölcsész Konzorcium", Будапешт, 2006 г. 355 стр.SBN 963 9704 41 5 Це підручник з вивчення української мови як іноземної, який видано на кафедрі східнослов’янської та балтійської філології Будапештського університету ім. Лоранда Етвеша. Підручник розрахований на різні за віком категорії іноземців, які мають намір вивчити українську мову у межах початкового курсу....
 • №79
 • 26,36 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
McGraw-Hill, 2007. — 299 p. — ISBN 0-07-143427-5. Teach Yourself Ukrainian is a complete course in spoken and written Ukrainian. If you have never learned any Ukrainian before or if you want to brush up your existing knowledge, this is the book for you! The book is divided into 18 graded units containing dialogues, grammar notes, back-up material and exercises to check your...
 • №80
 • 52,32 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Изд. 2е, доп. - Львов: Свит, 1999 г. - 267 с. Предлагаемое пособие поможет внимательному читателю ознакомиться с фонетической структурой украинского языка, познать особенности его грамматической системы, овладеть определенным запасом слов и фразеологических оборотов. Оно может быть использовано для дальнейшего совершенствования знаний, для выработки навыков овладения украинской...
 • №81
 • 1,34 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.