Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинский язык как иностранный

Учебные курсы

Справочные материалы

Практикум. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 109 с. (обкладинка посібника відсутня) Матеріал навчального посібника зорієнтований на всі сфер професійного спілкування, визначена загальна спрямованість курсу та обов’язковий обсяг знань, якими повинні оволодіти студенти, теоретичний та практичний матеріал з урахуванням майбутнього фаху студента. У посібнику пропонуються завдання для...
 • №1
 • 822,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. - Вінниця: ВНТУ, 2009. – 58 с. (обкладинка відсутня) Мовні засоби наукового стилю української мови. Науковий текст як засіб комунікації Спостереження, вивчення, дослідження, висновок. Причина й наслідок. Наявність інформації, отримання її. Джерела інформації Використання речовини, матеріалу, приладу. Зміна стану й властивостей речовини. Зміна інтенсивності...
 • №2
 • 557,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Контрольні матеріали. — Київ: Національний авіаційний університет (НАУ), 2018. — 78 с. Дані контрольні роботи є доповненням до основного підручника. Вони дають можливість періодично перевіряти, як іноземні студенти володіють лексико-граматичним матеріалом після опанування кожного урока-модуля (всього 9 модулів) у першому семестрі навчального року. І семестр Контрольні роботи...
 • №3
 • 544,88 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. – Харків: Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі, 2015. – 74 с. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів іноземців усіх факультетів з дисципліни "Українська мова як іноземна". Тексти дають можливість познайомити студентів з лексикою різних мовленнєвих ситуацій, а також закріпити засвоєння матеріалу основного підручника...
 • №4
 • 2,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. — Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ), 2017. — 98 с. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів-іноземців усіх факультетів з дисципліни "Українська мова як іноземна" . У навчальному виданні подано 10 текстів, змістом яких є розповідь про відомі географічні об'єкти України, архітектурні...
 • №5
 • 658,54 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Харків: Харк. держ.ун-т харч. та торгівлі, 2014. — 102 с. Навчально-методичний посібник для студентів-іноземців II-IV курсів усіх спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Українська мова як іноземна». У навчально-методичних матеріалах подано повний програмний курс з морфології сучасної укр. мови. Матеріали містять чітко й доступно...
 • №6
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник.– Харків: Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі, 2015. — 153 с. Навчально-методичний посібник для студентів-іноземців усіх факультетів з дисципліни «Українська мова як іноземна». Матеріал тестових завдань сформовано відповідно до робочої програми з української мови, розробленої кафедрою іноземних мов ХДУХТ у відповідності з ІІ середнім рівнем (В2)...
 • №7
 • 1,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. – Харків: Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі, 2013. – 209 с. Навчально-методичний посібник до вивчення української мови як іноземної для студентів першого курсу всіх факультетів. Запропонований навчально-методичний посібник призначено для вивчення української мови іноземними студентами, майбутня спеціальність яких спрямована на вивчення...
 • №8
 • 841,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник. — Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С., Майданюк І.З., Сегень М.П., Пєтухов С.В. — Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. — 319 с. Посібник розрахований на іноземних слухачів підготовчих відділень і факультетів вищих медичних та фармацевтичних закладівосвіти І-IV рівнів акредитації. Метою його є формування комунікативно-значущих умінь та навичок у сфері повсякденного та...
 • №9
 • 6,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. - Київ : КНЕУ, - 2012. - 213 с. -ISBN: 978-966-483-523-4 Зміст і завдання навчального курсу з основних розділів сучасної української літературної мови попередньо відбито у навчальному посібнику «Українська мова», підготовленому колективом викладачів кафедри української мови і літератури КНЕУ (2006 р .), у якому викладено найзагальніші теоретичні положення курсу і на...
 • №10
 • 2,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичні матеріали. — Суми : Сумський державний університет, 2018. — 106 с. Навчально-методичні матеріали для іноземних студентів Медичного інституту. Дотекстові завдання, тексти для читання, післятекстові завдання: Біль у серці Стенокардія Інфаркт міокарда: причини, симптоми, лікування Ангіна Обструктивний бронхіт: форми, причини, симптоми та лікування Пневмонія...
 • №11
 • 1,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірка завдань. – Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова), 2019. – 76 с. Зміст збірки співпадає із змістом навчального посібника «Ласкаво просимо!»: кількість робіт відповідає кількості навчальних модулів. Запропоновані у посібнику контрольні та самостійні роботи можуть бути використані для перевірки рівня...
 • №12
 • 630,72 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Харків: Харківський національний університет міського господарства (ХНУМГ) ім. О. М. Бекетова, 2018. – 57 с. Навчальний посібник для іноземних студентів підготовчого відділення. . Практикум з української мови як іноземної є доповненням до навчального посібника з української мови для іноземних студентів «Ласкаво просимо!» авторів І. В. Вальченко, Я. М....
 • №13
 • 781,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для іноземних студентів підготовчого відділення. — Харків: Харківський національний університет міського господарства (ХНУМГ) ім. О. М. Бекетова, 2018. — 57 с. Практикум з української мови як іноземної є доповненням до навчального посібника з української мови для іноземних студентів «Ласкаво просимо!» авторів І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцької. Включає...
 • №14
 • 1,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 157 с. Практикум для самостійної роботи слухачів-іноземних громадян довузівського етапу підготовки. Практикум містить лексико-граматичні завдання з української мови. Практикум з української мови для іноземних слухачів довузівського етапу навчання – це частина навчально-методичного комплексу...
 • №15
 • 1,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 157 с. Практикум для самостійної роботи слухачів-іноземних громадян довузівського етапу підготовки. Практикум містить лексико-граматичні завдання з української мови. Практикум з української мови для іноземних слухачів довузівського етапу навчання – це частина навчально-методичного комплексу...
 • №16
 • 971,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 229 с. Практикум для самостійної роботи слухачів-іноземних громадян довузівського етапу підготовки. Практикум містить лексико-граматичні завдання з української мови. Практикум (Частина ІІ) з української мови для іноземних слухачів довузівського етапу навчання – це частина навчально-методичного...
 • №17
 • 1,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 229 с. Практикум для самостійної роботи слухачів-іноземних громадян довузівського етапу підготовки. Практикум містить лексико-граматичні завдання з української мови. Практикум (Частина ІІ) з української мови для іноземних слухачів довузівського етапу навчання – це частина навчально-методичного...
 • №18
 • 1,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник. — Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. — 170 с. Посібник розроблено відповідно до робочої програми та навчальних планів дисципліни для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.050101 — «Комп’ютерні науки»; 6.050102 — «Комп’ютерна інженерія», 6.050901 — «Радіотехніка», 6.030601 — «Менеджмент організацій»; 6.030502 — «Економічна кібернетика»;...
 • №19
 • 1,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Харків: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця), 2017. — 169 с. Для іноземних студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня. Практикум створений відповідно до чинної програми і продовжує серію навчальної літератури, рекомендованої для оволодіння українською професійною мовою іноземними студентами. Автори в...
 • №20
 • 1,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 106 с. Практикум "Українська мова" призначений для слухачів – іноземних громадян довузівського етапу, які готуються до перших занять з загальнотеоретичних дисциплін. Задача вступного предметного курсу – зняти труднощі на перших уроках при вивчені математики, хімії, фізики та біології. Цей Практикум...
 • №21
 • 2,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичні матеріали. — Суми : Сумський державний університет, 2018. — 95 с. Пропоновані навчальні матеріали є складовою частиною комплексу для іноземних студентів підготовчих відділень. Зміст лексичного і граматичного матеріалу відповідає вимогам програми початкового етапу навчання. Завдання навчальних матеріалів – допомогти іноземним студентам засвоїти певну кількість...
 • №22
 • 847,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Київ: Національний авіаційний університет, 2014. – 52 с. Для студентів-іноземців підготовчих факультетів вищих навчальних закладів України. У навчальному посібнику пропонуються адаптовані сюжетні тексти лінгвокраїнознавчого напряму, побудовані на основі лексико-граматичного матеріалу, що відповідає елементарному рівню вивчення української мови на...
 • №23
 • 337,84 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичні матеріали. — Суми: Сумський державний університет, 2018. — 100 с. Пропоновані навчальні матеріали призначені для студентів-іноземців, які навчаються на 1–2-му курсах економічного факультету. Метою видання є розвиток мовленнєвих навичок і вмінь студентів, необхідних для сприйняття, репродукування та продукування текстів з економіки в усній і письмовій формі...
 • №24
 • 601,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. – Полтава: Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, 2010. – 50 с. У практикумі представлена система тестів з української мови як іноземної для студентів 1-4 курсів усіх спеціальностей. Тести охоплюють усі розділи навчальної програми для студентів-іноземців. Система тестів, як вважають автори практикуму, допоможе студенту-іноземцю зорієнтуватися...
 • №25
 • 366,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки – Донецьк: ДонНМУ, 2009. – 176 с. Вказівки розвивають у студентів навички української фонетики та граматики, які допоможуть їм у подальшому читати тексти побутового та фахового характеру та вчитися розуміти спеціальну медичну літературу. Розроблені теми знайомлять із фонетичними особливостями української мови у порівнянні з російською, базовим граматичним...
 • №26
 • 940,67 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник. — Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008. — 44 с. Посібник призначено для перевірки теоретичних знань і практичних умінь студентів-іноземців з граматики української мови. Завдання , пропоновані у посібнику, розроблено відповідно до прграми курсу з української мови як іноземної для студентів, які навчаются на підготовчому відділення для іноземних громадян. Піосібник...
 • №27
 • 262,85 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Київ: Національний авіаційний університет (НАУ), 2018. — 56 с. Практикум для іноземних студентів 1–2 курсів. Практикум містить вправи для поточного контролю сформованих граматичних навичок; може бути використаний на заняттях як контрольні завдання та тренувальні вправи. Мета практикуму – первинна перевірка сформованих граматичних навичок іноземних студентів з...
 • №28
 • 609,42 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2014. – 38 с. Пропонована методична розробка призначена для аудиторної та самостійної роботи студентів-іноземців усіх спеціальностей ІІ курсу під час вивчення дисципліни «Українська мова як іноземна». Посібник містить перелік усіх моделей утворення теперішнього часу дієслів української мови, а також базові схеми утворення всіх...
 • №29
 • 1,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки – Дніпропетровськ: Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет, 2014. – 33 с. Пропонований навчальний посібник призначена для аудиторної та самостійної роботи студентів-іноземців усіх спеціальностей ІІ курсу під час вивчення дисципліни «Українська мова як іноземна». Посібник містить найбільш часто вживані в...
 • №30
 • 445,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет, 2013. – 26 с. Пропонований навчальний посібник призначена для аудиторної та самостійної роботи студентів-іноземців усіх спеціальностей І курсу під час вивчення дисципліни «Українська мова як іноземна». Посібник містить базові комунікативні моделі...
 • №31
 • 534,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет (УДХТУ), 2013. – 23 с. Методичні вказівки з курсу „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІ курсу всіх спеціальностей. Кількісні числівники Правопис кількісних числівників Відмінювання кількісних числівників в українській мові Порядкові числівники Правопис порядкових...
 • №32
 • 212,73 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2012.– 28с. Методичні вказівки призначено для самостійного читання адаптованих текстів іноземними студентами. Тексти відбиралися та оброблялися з урахуванням вимог «Навчальних планів та програм з довузівської підготовки іноземних громадян» (2003 р.). Методичні вказівки складаються з трьох розділів та містять 19 адаптованих...
 • №33
 • 596,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ), 2017. — 23 с. Методичні вказівки для додаткового читання художніх текстів українською мовою призначені для іноземних студентів підготовчого факультету. Методичні вказівки містять адаптовані тексти з художньої літератури, які супроводжуються завданнями для перевірки розуміння...
 • №34
 • 286,29 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ), 2017. — 23 с. Методичні вказівки для додаткового читання художніх текстів українською мовою призначені для іноземних студентів підготовчого факультету. Методичні вказівки містять адаптовані тексти з художньої літератури, які супроводжуються завданнями для перевірки розуміння...
 • №35
 • 179,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – 39 с. Методичні вказівки призначені для студентів-іноземців першого року навчання. Мета вказівок – допомогти опанувати країнознавчі терміни на матеріалі текстів для читання, передтекстові завдання до яких знімають можливі ускладнення сприйняття лексико-граматичних конструкцій. Післятекстові завдання слугують для перевірки розуміння...
 • №36
 • 459,43 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Дніпро: Національний гірничий університет (НГУ), 2018. — 35 с. Містить аутентичні тексти різноманітної тематики для аудиторних занять і самостійної роботи. Мета збірника – удосконалювати навички аналітичного читання і письма в навчально-професійній сфері комунікації. Збірник текстів для читання адресований іноземним студентам, які вивчають українську мову на І – ІІ...
 • №37
 • 446,19 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: ХНАМГ, 2005. — 16 с. Ці методичні вказівки призначені для студентів з країн близького зарубіжжя, що не вивчали українську мову у середніх навчальних закладах. Їх укладено з метою проведення поточного контролю за рівнем засвоєння студентами норм української граматики й орфографії та набуття навичок укладання окремих документів, розгляд яких передбачено програмою курсу...
 • №38
 • 17,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Рівне: НУВГП, 2006, – 92 стор. Пропоновані методичні вказівки – частина навчального комплексу посібника "Вивчаємо українську" для іноземних студентів. Лексичний матеріал підпорядковано мовному та граматичному з урахуванням комунікативних потреб студентів-іноземців на початковому етапі вивчення української мови. Метою курсу „Українська мова як іноземна для...
 • №39
 • 743,82 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 53 с. Методичні вказівки містять п’ятнадцять самостійних робіт для індивідуальної підготовки до олімпіад і мовних конкурсів іноземних студентів і три підсумкові контрольні роботи, кожна з яких складається із завдань різних рівнів складності. Виконання таких завдань допоможе викладачеві проконтролювати й краще підготувати студентів, а...
 • №40
 • 454,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. – Харків: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (ХНАУ), 2013. – 122 с. Практикум знайомить із фонетичними і граматичними основами української мови, містить правила, таблиці з граматики, особливості правопису, словник. Процес навчання базується на реальних комунікативних потребах слухачів. Усі теми містять граматичні пояснення, перелік...
 • №41
 • 1,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Вінниця: Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2018. — 36 с. Матеріали, уміщені в методичних вказівках, призначені для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни «Українська мова (для іноземців)», мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких умінь та навичок правильної побудови та використання граматичних конструкцій у...
 • №42
 • 1007,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Вінниця: Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2018. — 36 с. Матеріали, уміщені в методичних вказівках, призначені для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни «Українська мова (для іноземців)», мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких умінь та навичок правильної побудови та використання граматичних конструкцій у...
 • №43
 • 414,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. - Харків: ХНАДУ, 2015. -17с. Програму розраховано на іноземних студентів, що навчаються на факультеті підготовки іноземних громадян ХНАДУ за спеціальністю гуманітарного напрямку. Програмою передбачено 164 навчальних годин аудиторних занять відповідно до кількості годин навчального плану, з яких 20 — лекційних і 144 — практичних занять. Мета курсу...
 • №44
 • 365,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет (УДХТУ), 2013. – 36 с. Методичні вказівки з курсу „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІ курсу всіх спеціальностей. Загальні зауваження. Технічно-математичні дисципліни . Види системних моделей. Хроматографія газових сумішей. Основні джерела забруднення довкілля....
 • №45
 • 346,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет (УДХТУ), 2015. – 20 с. Методичні вказівки з курсу „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІІ курсу всіх спеціальностей. Урок 1 що називається чим що називають чим Урок 2 розрізняють що розрізняється що що ділять на що що ділиться на що що буває яким за чим що буває...
 • №46
 • 163,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет (УДХТУ), 2014. – 31 с. Методичні вказівки з курсу „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІV курсу всіх спеціальностей. Київ – столиця України Дніпропетровськ Традиції українського народу Українські страви Тарас Шевченко – поетичний символ України Український філософ...
 • №47
 • 193,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет (УДХТУ), 2016. – 14 с. Методичні вказівки з дисципліни „Українська мова як іноземна” для іноземних студентів ІІ курсу всіх спеціальностей. Конструкція «що, де…» Конструкція «що, куди…» Конструкція «що, звідки…» Конструкція «що, коли…» Додатки Список використаних джерел
 • №48
 • 138,43 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. – Харків: Харківський національний медичний університет (ХНМУ), 2017. – 42 с. Для самостійної роботи іноземних студентів 1 курсу спеціальностей «Медицина» і «Стоматологія» ХНМУ. У практикумі з курсу "Українська мова" для іноземних студентів 1 курсу подано основні поняття про алфавіт, голосні і приголосні, дзвінкі і глухі, шиплячі і свистячі звуки.
 • №49
 • 2,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. – Харків: Харківський національний медичний університет (ХНМУ), 2017. – 83 с. Для самостійної роботи іноземних студентів 1 курсу спеціальностей «Медицина» і «Стоматологія» ХНМУ. У практикумі подано теоретичні матеріали про частини мови, які структуровані згідно з навчальною програмою. Також подано вправи, які допоможуть студентам опанувати українську мову. Iменник-...
 • №50
 • 2,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ), 2018. – 99 с. Методичні вказівки містять твори різних жанрів відомих українських письменників ХІХ-ХХ ст. та зарубіжних авторів і призначені для самостійної роботи іноземних студентів-нефілологів 2–4 курсів. Художні тексти частково адаптовані, розроблена система завдань доцільна...
 • №51
 • 870,03 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Кіровоград: Кіровоградський національний технічний університет, 2013. – 60 с. Методичні вказівки призначені для студентів-іноземців 1–2 курсів, які навчаються за програмою спеціальності автомобільний транспорт. Мета вказівок – допомогти опанувати терміни та лексико-граматичні конструкції за фахом. Методичні вказівки містять тексти для читання,...
 • №52
 • 447,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки – Кіровоград: КНТУ, 2011. – 39 с. Методичні вказівки призначені для студентів-іноземців 1–2 курсів, які навчаються за програмою спеціальностей будівництво, промислове будівництво. Мета вказівок – полегшити іноземним студен-там опанування лексико-семантичного матеріалу на лекціях та практичних заняттях за фахом. Методичні вказівки містять тексти для вивчального...
 • №53
 • 348,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ), 2018. – 55 с. Методичні вказівки складаються з адаптованих текстів художньої літератури та розробок до них. За лексико-граматичним змістом вони відповідають рівню знань студентів-іноземців підготовчого відділення. Використання методичних вказівок у навчальному процесі дасть змогу...
 • №54
 • 405,98 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Кіровоград: КНТУ, 2013. – 36 с. Навчальні завдання для студентів-іноземців 1-3 курсів, які навчаються за програмою спеціальностей комп’ютерна інженерія, системна інженерія. Навчальні завдання містять тексти для ознайомчого, вивчаючого та реферативного читання, знайомить із різними жанрами науково-технічної інформації. Мета даних методичних вказівок –...
 • №55
 • 341,61 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні розробки. — 2-е вид., доп. — Кропивницький: Кіровоградський національний технічний університет (КНТУ), 2016. — 40 с. Методичні розробки для практичних занять іноземних студентів. Методичні розробки присвячені словотворенню дієслів в українській мові – наскрізному питанню навчального процесу. Знання закономірностей використання словотвірних морфем є актуальним для...
 • №56
 • 496,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Херсон: Херсонський державний університет, Айлант, 2013. — 57 с. Пропоновані матеріали адресовані студентам-іноземцям 1-2 курсів економічного та юридичного профілів навчання. Практикум містить блок-схеми теоретичного характеру, вправи, які можуть бути використані як для додаткової роботи на заняттях, так і для самостійної роботи під контролем викладача, тексти для...
 • №57
 • 970,64 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. - Київ.: КНЕУ, 2012. – 64 с. Методичні поради та завдання для самостійної роботи студентів-економістів із близького зарубіжжя. У навчальному виданні зосереджено увагу на особливостях планування самостійної роботи студентів-економістів із близького зарубіжжя і контролю за її виконанням над опрацюванням розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»...
 • №58
 • 618,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.