Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинский язык как иностранный

Учебные курсы

Справочные материалы

Association 1901 “SEPIKE”. — 2016. — № 13. — P. 8–10. The paper shows the analysis of scientists’ views to the definitions of terms “approaches to studying”,”principles”, “methods” and “techniques”. The development of foreign students’ polycultural competence is realized in particular approaches (competence, activity approach, personal oriented, polycultural approach); principles...
 • №1
 • 16,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Artykuł. — Języki Obce w Szkole. — 2014. — №4. — S. 43–47. Znajomość języków obcych, również tych mniej popularnych, daje różne możliwości, np. znalezienia dobrej pracy i realizacji innych planów. Stąd niegasnące zainteresowanie nauką języków i potrzeba ciągłej pracy nad nowymi metodami i podręcznikami. Obok języków popularnych, do których jest wiele materiałów wspomagających...
 • №2
 • 188,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
У статті описується система вправ, спрямованих на одночасне поетапне, свідоме й міцне засвоєння студентами-економістами галузевих термінологічних одиниць і запобігання й подолання інтерферентного впливу російської мови на процес засвоєння української.
 • №3
 • 866,32 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Теорія і практика викладання української мови як іноземної. — 2008. — Вип. 3. — С. 53–59 // Theory and Practice of Teaching Ukrainian as a Foreign Language. 2008. No 3. P. 53–59. Проаналізовано фонетичні, лексичні та граматичні труднощі, що з’являються на початковому етапі вивчення української мови польськомовними студентами. З’ясовано причини вживання неправильних мовних...
 • №4
 • 324,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Педагогіка вищої та середньої школи. 2015. Комунікативний підхід до навчання української мови як іноземної на основному етапі. У статті проаналізовано погляди науковців щодо визначення поняття «підхід». Основну увагу зосереджено на комунікативному підході, визначено його сутність та переваги на основному етапі вивчення української мови як іноземної. Ключові слова: підхід,...
 • №5
 • 26,79 КБ
 • добавлен
 • изменен
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету. — 2017. — № 17. — С.310–318. У статті з’ясовано сутність понять «критерії розвитку полікультурної компетентності», «показник», «рівень розвитку полікультурної компететності»; проаналізовано погляди вітчизняних і зарубіжних науковців щодо структури полікультурної компетентності; виокремлено критерії...
 • №6
 • 17,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
У статті проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо тлумачення понять «компетентність», «полікультурна компетентність», визначено сутність полікультурної компетентності у процесі мовної підготовки іноземних студентів. У статті виокремлено особливості мовної підготовки іноземних студентів.
 • №7
 • 41,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків, ХНУ, 2011. — 9 с. У статті розглядаються особливості викладання російської та української мов як іноземних на основному етапі навчання, аналізується проблема залучення інноваційних освітніх технологій до навчального процесу. В статье рассматриваются особенности преподавания русского и украинского языков как иностранных на основном этапе обучения, анализируется проблема...
 • №8
 • 27,87 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. — Джерело: Теорія і практика викладання української мови як іноземної. — 2009, — Вип.4. — С. 248–255. Висвітлено проблеми аудіювання як активного виду мовленнєвої діяльності під час вивчення української мови як іноземної в технічних закладах. Аудіювання для студентів-нефілологів варто розглядати як додаткову навчальну дисципліну, яка має на меті допомогти...
 • №9
 • 533,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.