Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинский язык как иностранный

Навчальний посібник. — Суми: Сумський державний університет (СумДУ), 2019. — 104 с. Навчальний посібник призначено для іноземних студентів підготовчих відділень. Посібник передбачає ознайомлення слухачів з особливостями наукового стилю мовлення на базі спеціальних дисциплін, які вивчають на підготовчому відділенні в групах інженерно-технічного профілю: математики, хімії, фізики та...
 • №1
 • 1,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2009. — 60 с. Містять завдання з української мови, які допоможуть студентам- іноземцям ознайомитись з історією й традиціями України та культурою інших країн, а також оволодіти науковою термінологією зі спеціальних дисциплін. Завдання з української мови призначені для практичних...
 • №2
 • 713,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), 2014. — 20 с. Тексти переказів і вправ для студентів-іноземців підготовчого відділення. Комплекс містить адаптовані тексти біографічного характеру, що супроводжуються пере-дтекстовими завданнями, мета яких – допомогти іноземним студентам зрозуміти грама-тичну форму слів у реченні,...
 • №3
 • 141,87 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Вінниця: Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2011. — 114 с. Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців ІІ курсу, які проходять мовно-технологічну практику з метою оволодіння термінологічною лексикою своєї майбутньої спеціальності. Посібник містить різноманітні фахові тексти та завдання, які спрямовані на засвоєння спеціальної...
 • №4
 • 1,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Миколаїв: Чорноморський національний університет імені Петра Могили (ЧДУ імені Петра Могили), 2017. — 332 с. — ISBN 978-966-336-391-2. Навчальний посібник підготовлений відповідно до сучасних вимог та досягнень у вивченні та викладанні української мови як іноземної. Він містить 20 розділів з різноманітних тем повсякденного спілкування соціально-побутової та...
 • №5
 • 3,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Одеса: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ ім. О.С. Попова), 2007. — 16 с. Запропонований навчальний посібник призначено для контролю знань іноземних студентів, які навчаються на підготовчому відділенні і вивчають українську мову. Посібник складається з двох частин. Перша частина включає вправи і завдання, які охоплюють головні...
 • №6
 • 87,21 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – 2018. – Київ: Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД), 2018. – 396 с. – (українською та російською мовами). ISBN: 978-617-7506-23-1 Висвітлено основні етапи та процеси української та зарубіжної культури з давніх часів до сьогодення. Акцентовано увагу на розвиток освіти, науки і техніки, літератури, образо-творчого мистецтва, музики,...
 • №7
 • 4,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірка завдань. – Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова), 2019. – 76 с. Зміст збірки співпадає із змістом навчального посібника «Ласкаво просимо!»: кількість робіт відповідає кількості навчальних модулів. Запропоновані у посібнику контрольні та самостійні роботи можуть бути використані для перевірки рівня...
 • №8
 • 581,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2014. – 103 с. У навчальному посібнику подано граматичний та лексичний матеріал, різні види вправ, тексти з лінгвокраїнознавчим коментарем, полілоги, мікродіалоги, діалоги, наочність, що сприяє формуванню крос-культурної компетентності іноземних студентів підготовчого відділення. «Калейдоскоп...
 • №9
 • 1,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2013. – 98 с. У навчальному посібнику подано завдання, пов’язані з компресію тексту (тези, анотування, реферування тощо), запропоновано комплекс вправ для актуалізації знань із фонетики, лексикології, граматики української мови, що сприяє формуванню україномовної особистості (розвиток мовної,...
 • №10
 • 2,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2013.– 94 с. У навчальному посібнику подано завдання, пов’язані з компресією тексту (тези, анотування, реферування тощо), запропоновано комплекс вправ для актуалізації знань із фонетики, лексикології, граматики української мови, що сприяє формуванню україномовної особистості (розвиток мовної,...
 • №11
 • 1,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для студентів- іноземців. – Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, Вид. Р. А. Козлов, 2018. – 388 с. — ISBN 978-617-7643-06-6. Запропонована система подачі навчального матеріалу з української мови як іноземної дозволяє засвоїти орфоепічні, акцентуаційні, орфографічні, лексичні, стилістичні норми, основи української граматики, оволодіти...
 • №12
 • 15,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичний посібник. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 103 с. Методичний посібник для викладачів, які викладають слухачам-іноземним громадянам довузівського етапу підготовки. Методичний посібник з аудіювання лекцій за фахом з використанням мультимедійних презентацій є частиною комплексу навчально-методичних матеріалів з української мови для...
 • №13
 • 1,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Чернівці: АНТ ЛТД, 2016. — 52 с.: іл. Навчальний посібник видано для учнів початкової і основної школи з навчанням і вивченням єврейських мов в рамках міжнародного проекту «Шорашим - Коріння і майбутнє євреїв Діаспори». Даний розмовник покликаний допомогти дітям з різних країн - України, Грузії, Ізраїлю та інших країн, легко і природно вступати в комунікацію...
 • №14
 • 2,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Чернівці: АНТ ЛТД, 2016. — 36 с.: іл. Навчальний посібник для учнів початкової та основної школи з навчанням і вивченням мов національних меншин. Збірка містить тексти пісень національних меншин України: білоруські, болгарські, вірменські, грецькі, грузинські, єврейські,кримськотатарські, литовські, молдовські, німецькі, ромські, російські, румунські,...
 • №15
 • 3,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Чернівці: АНТ ЛТД, 2016. — 48 с.: іл. Навчальний посібник для учнів початкової та основної школи з навчанням і вивченням мов національних меншин. Збірка містить тексти національних меншин України: білоруські, болгарські, вірменські, іврит, кримськотатарські, литовські, німецькі, грецькі, ромські, румунські, татарські. У розмовничку дібрано різноманітні...
 • №16
 • 2,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, 2018. — 337 с. Навчальний посібник з вивчального читання для іноземних студентів. Навчальний посібник «Україна: історія й сучасність. Украина: история и современность» призначений для іноземних студентівнефілологів просунутого етапу навчання. Навчальний...
 • №17
 • 4,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Суми: Сумський державний університет (СумДУ), 2018. — 98 с. — ISBN 978-966-657-741-5. Пропонований навчальний посібник є складовою частиною комплексу для іноземних студентів підготовчих відділень. Зміст лексичного і граматичного матеріалу відповідає вимогам програми початкового етапу навчання. Мета навчального посібника – допомогти іноземним студентам...
 • №18
 • 840,02 КБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник текстів. — Херсон: Херсонський державний університет, 2016. — 35 с. Збірник фахових текстів розроблено у відповідності до робочої програми дисципліни «Українська мова (для іноземних студентів)» для студентів 1-4 курсів денної форми навчання факультету економіки і менеджменту. Метою збірника фахових текстів є вироблення в студентів практичних умінь і навичок роботи з...
 • №19
 • 261,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Полтава: Українська медична стоматологічна академія, ФОП Га-ража М.Ф., 2018. — 129 с. — ISBN 978-617-7669-14-1. Посібник для іноземних студентів І–II курсів (соціокультурний аспект). Посібник «Читаємо українською» містить тексти і діалоги, що вирізняються стилістичним розмаїттям, невеликим обсягом, доступністю і чіткістю будови, цікавим змістом і належним...
 • №20
 • 2,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Національний авіаційний університет (НАУ), 2018. — 160 с. — ISBN 978-966-932-083-4. Містить необхідні відомості про основні поняття інформатики. Зміст розділів відповідає програмі курсу і забезпечує потрібну повноту знань з дисципліни. Матеріал чітко структурований, викладений послідовно, у відповідності до програми вивчення української мови. Стиль...
 • №21
 • 4,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Суми: Сумський державний університет (СумДУ), 2018. — 132 с. — ISBN 978-966-657-717-0. Навчальний посібник призначений для іноземних студентів, які вивчають українську мову на початковому етапі. Метою цього посібника є розвиток та вдосконалення комунікативної компетенції слухача-мовця через формування комбінованого мовленнєвого навику слухання-говоріння...
 • №22
 • 1,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Вінниця: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 2017. — 54 с. Посібник для розвитку мовленнєвої компетенції іноземця в соціально-побутових ситуаціях. Навчальний посібник розроблено для студентів-іноземців, що мають на меті вдосконалити навички повсякденного спілкування в україномовному середовищі. Посібник містить 6 розділів, що...
 • №23
 • 2,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. – 2017. – 44 с. Навчальний посібник адресований студентам-іноземцям вищих медичних навчальних закладів. Мета посібника – вдосконалення мовленнєвих умінь студентів, збагачення словникового запасу, розвиток навиків зв’язного монологічного мовлення, формування навичок успішної комунікації....
 • №24
 • 815,33 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Дніпро: Національний гірничий університет (НГУ), 2017. — 83 с. — ISBN 978-966-350-603-6. У навчальному посібнику представлені всі види мовленнєвої діяльності студентів по вивченні української мови як іноземної, спрямовані на розвиток мовленнєвої поведінки, необхідної для ефективного навчання в українських вишах, спілкування в академічному і повсякденному...
 • №25
 • 1,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Запорожье: Запорожский государственный медицинский университет (ЗГМУ), 2015. — 70 с. Практикум для студентов ІІ международного факультета. Практикум предназначается для студентов 1 курса II международного факультета русской формы обучения. Практикум состоит из 12 уроков, которые содержат материал по фонетике, грамматике, словари, 9 разговорных тем. Студенты также...
 • №26
 • 597,34 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. — 195 с. — ISBN 978-617-7331-41-3. Посібник містить фонетичний, лексичний та граматичний матеріал курсу українська мова як іноземна, тексти для читання та двомовний словник. Теоретична частина, подана у таблицях, містить пояснення англійською мовою. Практична охоплює систему вправ та завдання для контролю. Для...
 • №27
 • 1,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Харків: Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі, 2015. — 258 с. — ISBN 978-966-405-181-8. Навчальний посібник призначений для опанування української мови іноземними студентами, майбутня спеціальність яких спрямована на вивчення економіки, бухгалтерського обліку та аудиту, основ технології харчування, обладнання та технічного сервісу. Текстовий...
 • №28
 • 2,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Суми: Сумський державний університет, 2017. — 121 с. — ISBN 978-966-657-693-7. Навчальний посібник адресовано іноземним студентам, які вивчають українську мову на початковому етапі. Метою посібника є розвиток та вдосконалення комунікативної компетенції слухача-мовця через формування комбінованих мовленнєвих навичок слухання – говоріння українською мовою. Для...
 • №29
 • 1,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – 286 с. — ISBN 978-966-657-665-4. Узагальнено теоретичні та практичні знання в галузі дидактики довузівської підготовки з урахуванням власного досвіду. Особливу увагу приділено прийомам, формам, методам, інноваційним технологіям формування пропедевтичних знань із загальнонаукових дисциплін в іноземних...
 • №30
 • 2,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-практичний посібник. – 3-є вид., стер. – Київ: Національний авіаційний університет, 2015. – 112 с. — ISBN 978-966-598-693-5. У частині 1 навчально-практичного посібника містяться матеріали з розділів: «Фонетика», «Орфоепія», «Графіка і орфографія», «Лексика», «Фразеологія», «Морфеміка», «Словотвір». Цей посібник дає змогу вдосконалити набуті в школі знання з цих розділів...
 • №31
 • 895,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-практичний посібник. – Київ: Національний авіаційний університет, 2014. – 66 с. Додатки: . Державна символіка України. Національна символіка України. Київ – столиця України. Українські традиції. Новорічні свята. Великдень. Свято Івана Купала. Петриківський розпис. Національна кухня України. Діячі української науки і техніки. Родина Патонів. Володимир Челомей. Олег...
 • №32
 • 5,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Донвейл: Рідна Мова, 1982. — 80 с. Українська для англомовних дітей. Українська та англійська мови мають цілком відмінні абетки. Учні української школи приходять до неї у віці, коли вони вже досить добре опанували англійську абетку та англійську звукову систему. Через це вивчення незвичних для них літер і звуків становить досить великі труднощі для них. Бо якщо деякі літери...
 • №33
 • 3,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. —100 с. У посібник включені завдання різної складності, які розраховані як для аудиторної, так і для самостійної роботи. Під час добору вправ і завдань враховувалися знання української мови студентами-іноземцями на кожному етапі навчання.
 • №34
 • 1,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник . – Київ: Національний авіаційний університет, 2014. – 128 c. Навчальний посібник містить лінгвокраїнознавчі тексти, що сприяють розвитку навичок та вмінь читання, усного та письмового мовлення. Пропонований навчальний посібник призначений для студентів-іноземців І-ІІ курсів нефілологічних ВЗО України складений відповідно до вимог кредитно-модульної системи...
 • №35
 • 3,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. ─ К.: Знання, 2011 . ─ 631 с. ─ ISBN 978-966-346-793-1 У пропонованому навчальному посібнику подано вправи та завдання з практичного курсу української мови, в яких враховується специфіка кредитно-модульної системи навчання як моделі організації навчального процесу у вищій школі України. Для студентів-іноземців, що опанували елементарно-базовий рівень...
 • №36
 • 31,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник. – К.: КНУБА, 2005. – 100 с. Завдання цього посібника Українська мова. Синтаксис. Правила вживання розділових знаків допомогти абітурієнтам (і студентам) якісно зміцнити навички грамотного письма, глибше засвоїти теоретичний матеріал, навчитися швидко й правильно аналізувати такі мовні явища, як речення, порядок слів у реченні, засоби вираження синтаксичних зв’язків;...
 • №37
 • 579,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник . – К.: КНУБА, 2012. – 24 с. Запропоновані граматичні таблиці допоможуть студентам-іноземцям вдосконалити знання з української мови. Призначено для студентів-іноземців усіх спеціальностей, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 Будівництво. Пропоноване видання призначено для практичних занять з іноземними студентами всіх спеціальностей, які оволоділи базовою...
 • №38
 • 126,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 72 с. Навчальний посібник розрахований на слухачів-іноземців підготовчого відділення, які вивчають країнознавство. Посібник містить різноманітні вправи та завдання, граматичний та лексичний матеріал, тексти для читання, діалоги. Велика кількість завдань репродуктивного, реконструктивного та творчого характеру дає змогу студентам...
 • №39
 • 2,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Вінниця: ВНТУ, 2012. — 132 с. Навчальний посібник містить країнознавчий матеріал для студентів-іноземців II курсу. Тексти й завдання призначені для аудиторної роботи студентів. У навчальному посібнику подано інформацію про українські символи, видатних українців, визначні місця України, а також про події української історії. Українські символи. Гімн України...
 • №40
 • 3,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львов: 1999. - 264 с. Предлагаемое пособие поможет внимательному читателю ознакомиться с фонетической структурой украинского языка, познать особенности его грамматической системы, овладеть определенным запасом слов и фразеологических оборотов. Оно может быть использовано для дальнейшего совершенствования знаний, для выработки навыков овладения украинской речью. Книга рассчитана...
 • №41
 • 1,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вінніпег: Видає "Віра й культура", християнська бібліотечка, ч.2, 1961. - 65 с. Проповіді, серед яких "Бережімо українські звичаї", "Любімо свій український народ!", "Бережімо свою українську мову", "Батьки обов'язані навчати своїх дітей української мови", "Без знання української мови українцем не будеш" та ін.
 • №42
 • 416,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
London; New York: Routledge, 2005. — xvi, 315 p. — (Routledge Grammars). — ISBN 0-415-15029-9; ISBN 0-415-15030-2. The authors have consulted a great number of sources, in addition to a wide range of native speakers. The result is the first true reference grammar of Ukrainian to be published outside Ukraine, it will be the standard reference work for years to come. The volume...
 • №43
 • 13,54 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Издательство: Routhledge Год выпуска: 1994 Качество аудио: MP3 (96 kb/s) Количество страниц: 382 Язык курса: Английский Краткий, но достаточно вместительный, курс изучения украинского языка на английском. Colloquial Ukrainian is easy to use and completely up to date! Specially written by experienced teachers for self-study or class use, the course offers you a...
 • №44
 • 83,64 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Вища шк. , 1993. - 287 с. - Рос., укр. ISBN 5-11-004155-5 Ісіченко Ю. А. та інші Самовчитель української мови Пропонована авторами книжки система уроків послідовно й у доступній формі розкриває основи української фонетики й граматики, формує базисний словниковий запас, навички усного й писемного мовлення. Особливості мови, що вивчається, розглянуто в заставленні й...
 • №45
 • 5,44 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. Київ, 1992 Призначений для самостійного вивчення української мови. Написаний він нетрадиційно. Це листи вчителя-порадника незнайомому другу, зацікавленому у вивченні української мови. Кожний лист містить певний обсяг мовного матеріалу з фонетики, морфології, синтаксису, який подається поетапно. В посібнику наведені тренувальні вправи, контрольні запитання для...
 • №46
 • 1,81 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Учеб. пособие. — К.: Просвіта, 1992. — 88 с. В пособии сжато изложены основные особенности фонетики, правописания, словарного состава и грамматики украинского языка в сопоставлении с русским. Предусмотрены упражнения, способствующие практическому овладению украинским языком, а также приводится словарь наиболее употребляемых воинских терминов.
 • №47
 • 787,11 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Либідь, 1993. - 272 с. ISBN: 5-325-00267-8 Книга является продолжением учебного пособия Ю. А. Жлуктенко, Е. А. Карпиловской "Изучаем украинский язык. Самоучитель", изданного в 1991 г. Она содержит более полное изложение грамматики современного украинского литературного языка. Особое внимание уделяется трудным случаям украинского формо- и словообразования, законам...
 • №48
 • 6,32 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.