Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Совершенствование знаний и умений

Применение знаний, умений и навыков - важнейшее условие подготовки учащихся к жизни, путь установления связи теории с практикой в учебно-воспитательной работе. Их применение стимулирует учебную деятельность, вызывает уверенность учащихся в своих силах.
В данном разделе можно разместить рабочие тетради, тренажеры, сборники с дидактическим материалом, предназначенным для формирования и совершенствования знаний, умений и навыков по предмету.

Справочные материалы

Учебно-методические материалы

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 96 с. У посібнику подано окремі завдання з курсу української мови для 5 класу. Систематизована добірка вправ і завдань допоможе вчителеві в організації навчального процесу, а також у здійсненні диференційованого підходу при вивченні фонетики, лексикології, словотвору та орфографії.
 • №1
 • 33,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник. — К.: Автограф, 2013. — 86 с. У збірнику підібрано тексти з лінгвістичними завданнями на основі шевченкознавчого матеріалу. Окрім вирішення суто лінгвістичних пи-тань, книга допоможе учням і студентам глибше познайомитися із життям і творчістю Тараса Шевченка. 34 диктанти із завданнями до кожного зних (граматика, пунктуація, лексика, стилістика). Ключі до завдань — у...
 • №2
 • 647,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник. — К.: Автограф, 2014. — 104 с. У навчальному посібнику подано тести, спрямовані на контроль рівня знань в учнів чи студентів з української мови. Тести охоплюють усі розділи програми з української мови для середніх і вищих нефілологічних навчальних закладів: орфографію, лексикологію, фразеологію, морфологію, синтаксис, пунктуацію, стилістику. Особливість посібника –...
 • №3
 • 601,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — Київ: Автограф, 2017. — 80 с. У збірнику подано тексти, підібрані на основі сучасних науково-популярних матеріалів. Особливість пропонованих диктантів у тому, що в них використовуються терміни, поняття, визначення, які або нещодавно з’явилися в українській мові, або ж маловідомі чи незрозумілі широкому загалу учнівської молоді. У такий спосіб автори прагнули...
 • №4
 • 740,74 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник. — К.: Автограф, 2013. — 44 с. У збірнику підібрано тексти з лінгвістичними завданнями на основі української міфології та літератури. Книга допоможе глибше познайомитися з давніми міфами, водночас перевірити знання з української мови, підготуватися до іспитів та ЗНО. До кожного із текстів подано завдання (граматика, пунктуація, стилістика та ін.). Ключі до тестів — у...
 • №5
 • 455,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Українохроніка, 1984. — 46 с. Диафильм містить навчальний матеріал, використання якого пов'язане зі шкільним вивченням одного з трьох східнослов'янських мов - української мови. Над діафільмом працювали: автори А. Безвушко, Т. Усатенко, В. Корчук; консультант Л. Комарова; редактор Л. Корвацька, художник В. Сабліков.
 • №6
 • 50,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вербуватівка, 2008. — 50 с. Мета посібника - допомогти учням виробити сталі правописні навички, оволодіти культурою усного та писемного мовлення, набути стилістичної вправності. Враховуючи вікові особливості учнів та основні завдання вивчення рідної мови, у збірку вміщено вправи, спрямовані на закріплення та перевірку знань з усіх розділів програми – лексики, фонетики та...
 • №7
 • 69,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник уміщує дидактичний матеріал до кожної з виучуваних тем, детальні методичні розробки уроків розвитку зв’язного мовлення, тексти для переказів, систему вправ, що забезпечують підготовку дев’ятикласників до роботи над творами різних жанрів.
 • №8
 • 169,26 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Посібник уміщує дидактичний матеріал до кожної з виучуваних тем, детальні методичні розробки уроків розвитку зв’язного мовлення, тексти для переказів, систему вправ, що забезпечують підготовку дев’ятикласників до роботи над творами різних жанрів.
 • №9
 • 57,52 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Посібник уміщує дидактичний матеріал до кожної з виучуваних тем, детальні методичні розробки уроків розвитку зв’язного мовлення, тексти для переказів, систему вправ, що забезпечують підготовку учнів до роботи над твором. Поданий у посібнику дидактичний матеріал сприяє формуванню національної самосвідомості, української ментальності, моральних переконань, вихованню патріотизму,...
 • №10
 • 193,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник укладено згідно з вимогами програми для середньої загальноосвітньої школи «Рідна мова» (Київ, «Перун», 1998), відповідно до основних положень концепції мовної освіти в Україні та концепції навчання державної мови в школах України. Посібник уміщує дидактичний матеріал до кожної з виучуваних у 6 класі тем. Поданий у посібнику дидактичний матеріал сприяє формуванню...
 • №11
 • 218,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник уміщує дидактичний матеріал до кожної з виучуваних у 7 класі тем, детальні методичні розробки уроків розвитку зв’язного мовлення, тексти для переказів різних видів, систему вправ, що забезпечують підготовку учнів до роботи над творами різних типологічних значень і стилів. Поданий у посібнику дидактичний матеріал сприяє формуванню національної свідомості, української...
 • №12
 • 144,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 152. Посібник уміщує дидактичний матеріал до кожної з виучуваних у 8 класі тем, детальні методичні розробки всіх передбачених чинною програмою уроків розвитку зв’язного мовлення, тексти для переказів, а також систему вправ, що забезпечують підготовку учнів до роботи над творами різних жанрів та стилів. Поданий у посібнику дидактичний...
 • №13
 • 113,34 КБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Веста: Ранок, 2010. - 72 с. - ISBN: 978–966–08–0074–8 Зведений комплект з розвитку зв’язного мовлення включає повний обсяг необхідний шестиклассникам теоретичних відомостей з розвитку мовлення що до будови опису природи та приміщення і роздуму про вчинки людей ,а також систему вправ і завдань спрямованих на формування і закріплення необхідних текстотворчих умінь. Тексти...
 • №14
 • 21,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Ранок 2010. - по 72-96 с. Зведені комплекти з розвитку зв’язного мовлення включають повний обсяг необхідних теоретичних відомостей з розвитку мовлення щодо будови опису природи та приміщення і роздуму про вчинки людей, а також систему вправ і завдань, спрямованих на формування і закріплення необхідних текстотворчих умінь. Тексти тренувальних завдань не потрібно...
 • №15
 • 77,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: «Ранок», 2001. - 144 с. Задачник — це посібник, який містить вправи, що допоможуть дитині, яка засвоїла буквар, удосконалювати навичку до рівня читання з розумінням зі швидкістю 60 слів на хвилину і у процесі читання підготуватися до засвоєння основних правил українського письма (за програмою для 1-го і 2-го року навчання). Посібник відповідає державній програмі...
 • №16
 • 37,34 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Видавничий центр "Академія", 1999. - 56 с. Посібник містить вправи та ігри про будову слова, які сприяють закріпленню, систематизації знань, виробленню навичок грамотного усного й писемного мовлення. Для вчителів, учнів, студентів філологічних факультетів.
 • №17
 • 2,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Житомир: ЖОІППО; Рута, 2011. — 44 с. Творчі завдання для проведення олімпіад орієнтуються на зміст, структуру, обсяг завдань IV етапу олімпіад попередніх років (згідно з листом МОН України №1.4/18-3128 від 22.12.2008). Тестові завдання для 5-11 кл. (по три варіанти).
 • №18
 • 26,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Для шкіл з російською мовою навчання. — Х.: Ранок, 2011. — 96 с. Навчальні посібники упорядковано відповідно до чинної шкільної програми з української мови. У виданнях подано правила та вправи для їх відпрацьовування. Посібник призначений як для використання на уроках української мови, так і для додаткової роботи з орфографії й пунктуації.
 • №19
 • 125,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Ранок, 2011. - 96 с. Навчальні посібники упорядковано відповідно до чинної шкільної програми з української мови. У виданнях подано правила та вправи для їх відпрацьовування. Посібник призначені як для використання на уроках української мови, так і для додаткової роботи з орфографії й пунктуації.
 • №20
 • 1,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Ранок, 2011. - по 96 с. Навчальні посібники упорядковано відповідно до чинної шкільної програми з української мови. У виданнях подано правила та вправи для їх відпрацьовування. Посібники призначені як для використання на уроках української мови, так і для додаткової роботи з орфографії й пунктуації.
 • №21
 • 52,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Ранок, 2011. - 100 с. Навчальні посібники упорядковано відповідно до чинної шкільної програми з української мови. У виданнях подано правила та вправи для їх відпрацьовування. Посібники призначені як для використання на уроках української мови, так і для додаткової роботи з орфографії й пунктуації.
 • №22
 • 1,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Ранок, 2011. - 84 стр. Навчальні посібники упорядковано відповідно до чинної шкільної програми з української мови. У виданнях подано правила та вправи для їх відпрацьовування. Посібник призначені як для використання на уроках української мови, так і для додаткової роботи з орфографії й пунктуації.
 • №23
 • 1,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Ранок, 2011. - 96 с. Навчальний посібник упорядковано відповідно до чинної шкільної програми з української мови. У виданні подано правила та вправи для їх відпрацьовування. Посібники призначені як для використання на уроках української мови, так і для додаткової роботи з орфографії й пунктуації.
 • №24
 • 1,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Ранок, 2011. - 96 с. Навчальний посібник упорядковано відповідно до чинної шкільної програми з української мови. У виданні подано правила та вправи для їх відпрацьовування. Посібники призначені як для використання на уроках української мови, так і для додаткової роботи з орфографії й пунктуації.
 • №25
 • 18,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Ранок, 2011. - 116 с. Навчальні посібники упорядковано відповідно до чинної шкільної програми з української мови. У виданнях подано правила та вправи для їх відпрацьовування. Посібник призначені як для використання на уроках української мови, так і для додаткової роботи з орфографії й пунктуації.
 • №26
 • 2,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
X.: 2011.— 480 с.— (Профільна школа). ISBN 978-611-540-948-8 . Пропонований посібник відповідає чинній Програмі з української мови для профільного навчання учнів 1 0 -1 1 класів (філологічний напрям, профіль — українська філологія). Кожний розділ посібника містить теоретичний блок, вправи та завдання, контрольні питання і завдання, список рекомендованої літератури. У виданні...
 • №27
 • 52,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
2011. - 482 с. - ISBN: 978-611-540-948-8 Файл розбито на 2 rar-архіви. Пропонований посібник відповідає чинній Програмі з української мови для профільного навчання учнів 10–11 класів (філологічний напрям, про­філь — українська філологія). Кожний розділ посібника містить теоретич­ний блок, вправи та завдання, контрольні питання і завдання, список ре­комендованої літератури. У...
 • №28
 • 95,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
2011. - 482 с. - ISBN: 978-611-540-948-8 Файл розбито на 2 rar-архіви. Пропонований посібник відповідає чинній Програмі з української мови для профільного навчання учнів 10–11 класів (філологічний напрям, про­філь — українська філологія). Кожний розділ посібника містить теоретич­ний блок, вправи та завдання, контрольні питання і завдання, список ре­комендованої літератури. У...
 • №29
 • 52,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 302, [2] с. ISBN 978-966-333‑706-7. У посібнику подається навчальний матеріал з усіх розділів українського мовознавства, що вивчається протягом шкільного курсу мови: фонетика й орфоепія, лексикологія і фразеологія, орфографія, морфологія, синтаксис і пунктуація, практична стилістика. Також уміщено інформацію щодо походження й історичного...
 • №30
 • 1,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичний посібник. — Черкаси: ЧІПОПП, 2010. — 64 с. Дидактичні матеріали, вміщені у посібнику, передбачають не лише засвоєння учнями орфограм і пунктограм, а й знайомлять із творчою спадщиною В.О. Сухомлинського, сприяють зародженню в дитячих душах високоморальних гуманістичних почуттів – любові до батьків, природи, поваги до людей похилого віку, милосердя. Тексти підібрано...
 • №31
 • 517,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 157, [3] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 11 (60)) ISBN 978-966-333-964-1. Уроки-практикуми орієнтовані на шкільну програму з української мови для десятих класів. Завдання посібника — допомогти вчителям-словесникам у проведенні уроків української мови, як під час роз’яснення нового матеріалу, так і під час...
 • №32
 • 720,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Основа, 2008. - 157 с. - ISBN: 978-966-333-964-1 Уроки-практикуми орієнтовані на шкільну програму з української мови для десятих класів. Завдання посібника — допомогти вчителям-словесникам у проведенні уроків української мови як під час роз’яснення нового матеріалу, так і під час закріплення. Він містить текстовий матеріал, тематичні різнорівневі та різнопланові завдання,...
 • №33
 • 53,72 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Х. : Вид. група «Основа», 2010. — 270 [2] с. (Серія «12-річна школа») ISBN 978-617-00-0529-8. Посібник містить дидактичний матеріал до кожної з тем 10 класу за програмою 12-річної школи, тексти для тренувальних і контрольних диктантів, переказів, перекладів; тексти для аудіювання та мовчазного читання; картки з розвитку культури мовлення десятикласників; додаткові матеріали...
 • №34
 • 1,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Вид. група «Основа», 2007. — 208 с. ISBN 978-966-333-513-1 Посібник вміщує дидактичний матеріал до кожної з тем 7 класу за програмою 12-річної школи, тексти для тренувальних і контрольних диктантів, переказів, перекладів; лінгвістичні ігри до уроків; тексти для аудіювання та мовчазного читання; картки з розвитку культури мовлення семикласників; додаткові матеріали до...
 • №35
 • 846,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. ISBN 978-966-333-726-5. Посібник вміщує дидактичний матеріал до кожної з тем 8 класу за програмою 12-річної школи, тексти для тренувальних і контрольних диктантів, переказів, перекладів; лінгвістичні ігри до уроків; тексти для аудіювання та мовчазного читання; картки з розвитку культури мовлення восьмикласників; додаткові матеріали до...
 • №36
 • 653,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Донецьк: Донецька гімназія № 92, 2006. - 24 + 20 с. У першій частині дидактичного комплекту з української мови Пишу без помилок міститься 42 самодиктанти, розміщені за тематичним принципом. Вони включають у собі основні орфограми й пунктограми, що вивчаються в школі. Тексти запропоновані учням 5-6 класів, які бажають самостійно вдосконалити грамотність власного письма. Диктанти...
 • №37
 • 37,44 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Луганськ: Знання, 2000.- 286 с. У посібнику подана система навчальних вправ і завдань з усіх розділів шкільного курсу мови. Вправи спрямовані на поглиблення і закріплення теоретичних знань у научно-конкретній формі, формування мовної компетенції та виховання мовленнєвої культури учнів. Призначений для вчителів, учнів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів і підготовчих...
 • №38
 • 22,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відеосюжет створено учителем української мови Теглівець О.П. Його можна використати на уроці розвитку зв`язного мовлення у 8 класі під час вивчення теми" Твір - опис пам`ятки історії та архітектури".
 • №39
 • 21,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.