Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Для специалистов

Наукове видання. — Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. — 414 с. Українсько-російський та російсько-український словник-довідник вокаліста допоможе студентам спеціальності «Музичне мистецтво» спеціалізацій «Академічний спів» і «Естрадний спів» оволодіти сучасною термінологією музикантів – вокалістів-професіоналів. У реєстр словника увійшли найбільш часто вживані...
 • №1
 • 1,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса: Одеський науково-дослідний інститут зв’язку, 1997. — 445 с. Словник містить понад 6 000, прийнятих МСЕ, англійських скорочень термінів з електрозв’язку та суміжних галузей. У словнику подаються ініціальні скорочення термінів, їх розшифрування, переклад російською та українською мовами або їх тлумачення. Здебільшого словникова стаття містить також російські та українські...
 • №2
 • 8,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: "Наукова думка", 1994. - 600 с. - ISBN: 5-12-002638-9 У словнику зафіксовані найбільш уживані сучасні російські терміни суспільних наук та їх переклад на українську мову. Призначений для працівників наукових установ, радіо та телебачення, студентів, учителів.
 • №3
 • 14,00 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харків; Київ: Державне видавництво України, 1930. — 121 с. Музична Секція мала в своєму словнику музичної термінології намір охопити по змозі всі сторони музичної культури, а тому словник містить не лише терміни з теорії музики, гармонії, контрапункту, інструментування, форми, а обіймає і явища музичної педагогіки, історії музики, соціології, а також не залишає без уваги й...
 • №4
 • 5,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова, думка, 2009. — 512 с. — (Словники України). — ІSBN 978-966-00-0832-5. За редакцією Я. М. Григоренка, І.В.Остапової, В. В. Чумака Видання затверджено до друку вченими радами Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. У Словнику відображено сучасну термінологію та номенклатуру з механіки (насамперед...
 • №5
 • 10,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 2009. — 512 с. — (Словники України). — ІSBN 978-966-00-0832-5. За редакцією Я. М. Григоренка, І.В.Остапової, В. В. Чумака. Видання затверджено до друку вченими радами Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. У Словнику відображено сучасну термінологію та номенклатуру з механіки (насамперед...
 • №6
 • 17,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Составители: А. С. Благовещенский, С. А. Лунев, М. В. Смульская, Ф. П Ухтинский. — К.: Чумацький Шлях, 2002. — 749 с. Словарь содержит около 160 000 слов и терминологических сочетаний по всем основным отраслям науки и техники и рассчитан на широкий круг читателей - научных работников, инженеров, техников, преподавателей, студентов.
 • №7
 • 13,40 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Словник. — Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ), 2017. — 110 с. До змістового модуля № 3 ""Наукова комунікація як складова фахової діяльності"" з дисципліни ""Українська мова (за професійним спрямуванням)"". Тлумачний фінансовий словник містить 860 слів-термінів і терміносполук. У ньому подані терміни, найбільш уживані в економічній сфері, зокрема у...
 • №8
 • 726,49 КБ
 • добавлен
 • изменен
Словник.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. -90с. Цей короткий навчальний словник базової термінолексики для студентів інженерно-фізичного факультету денної та заочної форм навчання підготовлено відповідно до плану другого етапу кафедральної НДР ДБ 08512 «Системно-структурна організація лексичного ярусу мови спеціальності». Словник охоплює найуживанішу термінолексику інженерно-фізичних...
 • №9
 • 458,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Словник. — Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ), 2017. — 66 с. До змістового модуля №3 ""Наукова комунікація як складова фахової діяльності"" з дисципліни ""Українська мова (за професійним спрямуванням)"". Словник охоплює найуживанішу термінолексику двох мов і містить 1500 терміноодиниць. У ньому наведено терміни-назви конструкцій, деталей і вузлів,...
 • №10
 • 307,84 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Професіонал, 2007. — 512 с. Запропонований тлумачний російсько-український словник нараховує близько 1400 психологічних термінів. Словник подає тлумачення російською та українською мовами. Розрахований словник на використання в самостійній та індивідуальній роботі студентів, яка є важливою в кредитно-модульній системі навчання, що передбачена Болонським процесом. Даний...
 • №11
 • 2,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: ХНАМГ, 2009. – 77 с. Для самостійної роботи студентів з дисципліни Теорія ймовірностей та математична статистика. Словник вміщує близько 4000 термінів, які встановились у науковій літературі. В словник входять слова-терміни і складені терміни, які являють собою сполучення двох, а інколи і більше слів. Рекомендована для студентів всіх спеціальностей.
 • №12
 • 747,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків; Київ: Державне видавництво України, 1930. — 138 с. — (Матеріяли до української термінології та номенклятури. Том XVIII). «Словник будівельної термінології» проф. С. Булди російсько-український з українсько-російським покажчиком при ньому; охоплює терміни різних галузей будівництва: цивільного та сільського будівництва, опалення та кондиціювання, металевих, кам’яних,...
 • №13
 • 9,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, Львів: Варта, 1995. - 388 с. "Російсько-украхнський словник для військовиків" має своїм завданням задовольнити потреби мовленнєвої практики українських військовиків від рядовика починаючи та генералом закінчуючи. Крім того, він може бути посібником для військовиків у користуванні російськомовною літературою, а також акцентуаційним довідником. Словник містить 10 900...
 • №14
 • 7,95 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Карбон, 2007. — 433 с. У словнику подано українською, англійською та російською мовами найбільш уживані терміни з однієї з найміждисциплінарніших галузей знань – геоінформатики. Через те що ця порівняно нова наукова дисципліна відіграє інтегруючу роль поміж комплексом наук про Землю та науками інформаційно-комп’ютерного циклу, то в словнику тлумачаться як суто геоінформаційні...
 • №15
 • 6,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Карбон, 2007. — 433 с. У словнику подано українською, англійською та російською мовами найбільш уживані терміни з однієї з найміждисциплінарніших галузей знань – геоінформатики. Через те що ця порівняно нова наукова дисципліна відіграє інтегруючу роль поміж комплексом наук про Землю та науками інформаційно-комп’ютерного циклу, то в словнику тлумачаться як суто...
 • №16
 • 1,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Житомир: Рута, 2001. — 224 с. Словник в Україні видається вперше. Він є довідковим, систематизованим виданням, яке містить основні терміни і поняття, що широко використовуються у вітчизняному бухгалтерському обліку, а також притаманні міжнародній обліковій термінології. При розкритті змісту багатьох термінів використано нормативні акти, національні та міжнародні стандарти...
 • №17
 • 4,84 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ : Київський університет, 2017. — 191 с. Наведено, упорядковано й уточнено терміни-синоніми в галузі фізики та суміжних наук, уживані в писемному та усному фаховому спілкуванні від початку ХХ століття до цього часу. Словник містить близько 5000 рядів фізичних синонімів. Для студентів і викладачів природничих факультетів вищих навчальних закладів, мовознавців, фахівців у галузі...
 • №18
 • 7,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Івано-Франківськ. Невидане. -233 стор. Укр., англ. мова. Словник містить близько 24 тис. статей з технологій виготовлення та конструкції напівпровідникових інтегральних схем, тонкоплівкових гібридних інтегральних схем, з технологічного устаткування для мікроелектроніки, з основ проектування та конструювання ІС, мікромеханічних пристоїв, з випробування та контролю ІС....
 • №19
 • 1,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1996. — 660 с. У словнику зафіксовані найбільш уживані сучасні терміни біологічних, хімічних та медичних наук російською мовою та їх українські відповідники. Для працівників наукових установ, видавництв, радіо і телебачення, викладачів, студентів, учителів.
 • №20
 • 58,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
У двох томах. — Київ: Національний авіаційний університет (НАУ), 2017. — 608 с. — ISBN 978-966-598-972-1. У словнику подано тлумачення сучасних російських термінів і термінологічних комбінацій, а також їх українські відповідники, потрібні для засвоєння основ за всіма розділами теорії та практики військової авіації. Для студентів, викладачів і аспірантів вищих і середніх...
 • №21
 • 4,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
У двох томах. — Київ: Національний авіаційний університет (НАУ), 2016. — 656 с. — ISBN 978-966-598-972-1. У словнику подано тлумачення сучасних російських термінів і термінологічних комбінацій, а також їх українські відповідники, потрібні для засвоєння основ за всіма розділами теорії та практики військової авіації. Для студентів, викладачів і аспірантів вищих і середніх...
 • №22
 • 56,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гадяч, 1918, - 41 с. Термінологічний російсько-український словник містить українські аналоги російським термінам з галузі фізики, хімії та техніки. Словник представляє мовознавчу та історичну цінність.
 • №23
 • 7,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Вирій, Сталкер, 1997. — 256 с. Словник містить переклади близько 15000 термінів та терміносполук, уживаних у науково-технічній літературі. Його укладено на основі наукового підходу до проблеми українського термінотворення, щоб ознайомити користувача з потенційними можливостями української мови та допомогти оволодіти її виражальними та словотворчими засобами. Особливу увагу...
 • №24
 • 123,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
E-book, Ungvár, 2012. - 54 l. Magyar–Ukrán biológiai szótár. Készült a Bethlen Gábor Alap támogatásával. Tartalom: Növénytan; Állattan; Embertan; Általános biológia.
 • №25
 • 441,19 КБ
 • добавлен
 • изменен
2-ге вид., репринтне. — К.: Техніка, 1991. — 280 с. Словник містить 20 000 термінів стосовно гірничої галузі знань.
 • №26
 • 62,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наук- думка, 1998. — 892 с. У словнику представлена найбільш уживана сучасна наукова математична, фізична, технічна термінологія російською мовою та її українські відповідники. Призначений для працівників наукових установ, видавництв, радіо і телебачення, викладачів, студентів, учителів.
 • №27
 • 38,17 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Криниця, 2004. — 96 с.— ISBN 966-7575-44-6. У цьому словнику значно розширено межі нормативної термінології, використано розмовну лексику, неологізми, які постійно творяться дослідниками, працівниками засобів масової інформації та користувачами Інтернету. Видання пристосоване до потреб перекладача-професіонала, для школярів, студентів, викладачів, туристів тощо, — а також...
 • №28
 • 3,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: «Корвін», 2002 — 656 с. ІSВN 966-7930-01-7 Уклад. М. Д Гінзбург, Л. І. Білоусова, І. М. Корніловська та ін. Словник с довідковим посібником з термінології і вмішус близько 3300 найуживаніших термінів з інформатики та сучасних комп’ютерних технологій Необхідність укладання подібного навчального тлумачного словника зумовлена потребами викладання державною мовою...
 • №29
 • 8,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гордеев В. Н., Зельцер Р. Я., Кожан Е. А., Полторацкая Э. А., Резниченко И. Е. Под ред. Горбатовского А. Ф. — К.: Изд-во «Укрархстройинформ», 1994. — 512 с. — ISBN 5-7707-6307-8 Это первая попытка удовлетворить необходимость перевода русских специальных строительных терминов на украинский язык. Издание рассчитано на специалистов строительной отрасли, но может быть полезным...
 • №30
 • 21,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ. "Укрархбудінформ". - 1994. - 510 с. Гордєєв В. М., Зельцер Р. Я., Кожан Є. А., Полторацька Е. О., Рєзниченко І. Ю. Російсько-український будівельний словник - це перша спроба задовольнити потреби перекладу українською мовою російських спеціальних будівельних термінів. Видання розраховане на фахівців будівельної галузі, але може бути корисним широкому колу читачів, якщо...
 • №31
 • 20,47 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Російсько-український словник // Матеріяли до української термінології та номенклатури. Том ХІІІ. — Київ: УАН – ІУНМ, 1928. — 101 с. «Проєкт» першого російсько-українського словника, підготовленого в межах виконання програми з формування української термінології та номенклатури. Роботу з наукового редагування здійснено Педагогічно-психологічною секцією Соціально-економічного...
 • №32
 • 6,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Либідь, 1995.— 216 с. ISBN 5-325-00522-7 У словнику подано терміни з механіки твердого деформованого тіла, будівельної, теоретичної та інших розділів механіки. Його термінологічний склад відображує сучасний рівень розвитку науки і техніки, існуючу практику вживання термінів у науковій та навчальній літературі. Словник стане в пригоді студентам вищих навчальних закладів і...
 • №33
 • 6,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Либідь, 1995.— 216 с. ISBN 5-325-00522-7 У словнику подано терміни з механіки твердого деформованого тіла, будівельної, теоретичної та інших розділів механіки. Його термінологічний склад відображує сучасний рівень розвитку науки і техніки, існуючу практику вживання термінів у науковій та навчальній літературі. Єловник стане в пригоді студентам вищих навчальних закладів і...
 • №34
 • 8,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гудыменко Ф.И., Погребысский И.Б., Сакович Г.Н., Чайковский Н.А. (составители). Русско-украинский математический словарь: 12 000 терминов. 2-ге вид. — Харькiв: Основа, 1990. — 155 с. — ISBN 5-11-001068-4. Сканированные страницы без текстового слоя. Словник вміщує 12 000 термінів, які встановились у науковій літературі. В словник входять слова-терміни і складені терміни,...
 • №35
 • 6,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Джерзі Ситі-Нью-Йорк: Свобода, 1970. — 51 с. Цей короткий словник задуманий як допоміжний матеріал для широкого вжитку при зустрічі з англійською медичною термінологією, і він, по суті, стас першим українським словником такого типу. На жаль, ані п Україні, ані на еміґрації англо-українського медичного словника до цього часу не видано і тому зрозуміло, що його уклад натрапляй на...
 • №36
 • 455,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
Джерзі Ситі-Нью-Йорк: Свобода, 1970. — 51 с. Цей короткий словник задуманий як допоміжний матеріал для широкого вжитку при зустрічі з англійською медичною термінологією, і він, по суті, стас першим українським словником такого типу. На жаль, ані п Україні, ані на еміґрації англо-українського медичного словника до цього часу не видано і тому зрозуміло, що його уклад натрапляй на...
 • №37
 • 2,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво "Горно", 1926. — 292 с. Відтворив з оригіналу у вересні 2009 року Віктор Кубайчук (Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України) Опрацьовуючи технічну термінологію з тогочасних словників (Грінченка, Уманця і Спілки, Іваницького і Шумлянського, Тимченка та ін.) виявилось, що в технічній царині матеріалу термінологічного вельми мало, а саме,...
 • №38
 • 10,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Краматорськ : ДДМА, 2012. — 598 с. — ISBN 978-966-379-577-5. Авторський колектив: С.П. Дорошенко, А.М. Фесенко, Р.В. Лютий, О.А. Чайковський, Г. Лойбе, М.А. Фесенко, М.М. Федоров. Містить близько 20000 слів і словосполучень з ливарного виробництва та суміжних галузей знань. Охоплює основні терміни та поняття з ливарного виробництва та інших галузей науки і техніки,...
 • №39
 • 13,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
3-є вид. доп. — м. Кобеляк на Полтавщині: печатня Золотаревского, 1917. — 40 с. Скан. 3-е дополненное издание русско-украинского словаря терминов природоведения и географии.
 • №40
 • 5,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Українська радянська енциклопедія. 1932. — 384 с. Упорядники словника - інж. шляхів Pуденко О. Ю. та Панкевич Д. В. 1925-1928 р. уклали основного реєстра словника, перевели його через редакційні засідання Секції шяхів та мостів Технічного Відділу УНМ та уклали рукописа російсько-української частини словника. В опрацюванні термінології до цього словника брали участь різного...
 • №41
 • 23,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Берлін: Видавництво Бернард і Ґрефе, 1939. — 507 с. Около 40 000 елів в обидвох частинах. Щодо правопису в мене рішало беззастережно гасло: «Один народ - один правопис!» Тимто Я старався за всяку ціну обминати правописний хаос, що його з незрозумілих при­чин ще дехто плекає в Галичині. Новий т. з. ака­демічний правопис, прийнятий з 1929. р. ІЇ Українською Академією Наук у Києві й...
 • №42
 • 24,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Берлін: Видавництво Бернард і Ґрефе, 1939. — 206 с. Около 20 000 слів в обидвох частинах. Над українською військовою термінологією працює Ільницький-3анкович від 1921 р., коли то він як військовий емігрант із Галичини був при­мушенпй скитальцювати по таборах у Чехії. Перейшовши технічно-лeксилогічний вишкіл у мовній комісії в Йозефові, що тоді опрацьовувала Український військовий...
 • №43
 • 10,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Термінологія чистої математики. — Київ: Держвидав України, 1925. — 80 с.
 • №44
 • 13,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
К-: Вища шк. , 1994. - 311 с. У словнику вміщено понад 20 тис. слів-термінів, термінологічних словосполучень з усіх розділів сучасної фізики, а також деякі терміни суміжних наук та їхні українські відповідники. Для широкого кола читачів: викладачів вузів і технікумів, учителів, студентів, учнів, інженерів, наукових та редакційних працівників, перекладачів. Словарь содержит свыше...
 • №45
 • 7,06 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Редактор І. А. Черненко. - К.: Видав-во "Рось". - 1994. - 363 с. Словник складається з двох частин - власне Російсько-українського словника та українського покажчика. Загальний обсяг - понад 30 тисяч термінів з різних розділів інформатики, кібернетики, обчислювальної техніки та програмування. У першій частині словника вміщено пронумеровані в алфавітному порядку російські...
 • №46
 • 3,66 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ, "Вища школа", 1995 - 266 с. Словник вміщує близько 20 000 термінів і охоплює термінологію всіх розділів сучасної математики, а також деякі терміни суміжних наук — інформатики, кібернетики, програмування, обчислювальної техніки. У Словник входять слова-терміни і термінологічні словосполучення з двох або декількох слів. На всіх термінах поставлено наголос, дається граматична...
 • №47
 • 8,09 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
В словаре содержится около 20 000 терминов всех разделов современной математики. В словарь вклчюены слова-термины и термины-словосочетания, состоящие из двух или нескольких слов. 1995. [DjVu]
 • №48
 • 7,23 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Техніка, 2004. — 521 с. 1 з 2 томів спеціалізованного словника.
 • №49
 • 7,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Техніка, 2004. — 450 с. 2 з 2 томів спеціалізованного словника.
 • №50
 • 5,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. — 174 с. — ISBN 978-966-02-5071-0. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України започаткував книжкову серію «Із словникової спадщини», покликану здійснити перевидання українських термінологічних словників, створених на початку 20 століття, що нині стали раритетними, а в радянські часи були заборонені й вилучені з...
 • №51
 • 5,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. — Харків: ХНАДУ, 2013. — 300 с. Пропонований словник містить близько 3 тисяч основних термінів сучасної української дорожньо-будівельної лексики, а саме слів з проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг. Для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, фахівців дорожньо-будівельної галузі України, а також для всіх, хто цікавиться...
 • №52
 • 1,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 2004. — 800 с — (Словники України). — ISBN 966-00-0355-2. Словник містить близько 40 тисяч українських назв судинних рослин. Подано численні народні назви, зібрані шляхом опрацювання публікацій та опитування населення. Вказано літературні джерела і регіони походження назв. На підставі їх вживаності сформовано систему українських наукових назв, шо містить менше...
 • №53
 • 6,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник/ Г.М.Ковальова, Л.К.Лисак, І.М.Медведєва. – Краматорск: ДГМА, 2007. – 68 с. Посібник містить термінологічну лексику за основним напрямами підготовки спеціалістів в академії: «Металургія», «Інженерна механіка», «Електромеханіка», «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», «Зварювальне виробництво, економіка і підприємництво», «Менеджмент»,...
 • №54
 • 528,67 КБ
 • добавлен
 • изменен
2-ге вид., стер. — Киів: Знання, 2006. — 287 c. — (Фінансове право). — ISBN 966-346-232-9. Словник фінансово-правових термінів і понять - єдине видання в Україні, в якому системно і концентровано представлена категоріальна база фондового ринку. Ключові поняття подано на основі узагальнення вітчизняної і світової практики функціонування фондового ринку. Словник буде корисним...
 • №55
 • 1,40 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Національний авіаційний університет (НАУ), 2014. — 152 с. — ISBN 978-966-598-897-7. Пропонований словник являє собою колективну працю науково-педагогічних працівників і студентів кафедри журналістики Національного авіаційного університету. У ньому зібрано яскраві перифрази медійної сфери соціальної комунікації ХХІ ст., а також творчі спроби майбутніх журналістів. Для...
 • №56
 • 1,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Здоров'я, 1992. — 113 с. Автори М. С. Власенко, О. К. Усатенко, Ю. В. Хмелевський, В. Г. Шевчук В словаре в алфавитном порядке приведены наиболее часто встречающиеся биохимические, физиологические и химические термины, дано их толкование. Для практических врачей всех специальностей, врачей-интернов, студентов мединститутов, учащихся медучилищ.
 • №57
 • 2,03 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Здоров'я, 1993. - 113 с. В словаре в алфавитном порядке приведены наиболее часто встречающиеся офтальмологические, дерматологические, венерологические, неврологические, психиатрические, эндокринологические термины, дано их толкование. Для практических врачей всех специальностей, врачей-интернов, студентов.
 • №58
 • 2,27 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Под. ред. В. Д. Коляденко, Ю. В. Шанина. — Киев: Здоров'я, 1993. — 112 с. В словаре в алфавитном порядке приведены наиболее часто встречающиеся анатомические, биологические и иммунологические термины, дано их толкование. Для практических врачей всех специальностей, врачей-интернов, студентов.
 • №59
 • 5,42 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Под. ред. В. Д. Коляденко, Ю. В. Шанина. — Киев: Здоров'я, 1993. — 118 с. В словаре в алфавитном порядке приведены наиболее часто встречающиеся гематологические-термины, дано их толкование. Для практических врачей всех специальностей, врачей-интернов, студентов.
 • №60
 • 3,41 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Необхідність створення тлумачного словника з інформатики викликана цілим рядом причин. Перша з них це відсутність україномовних термінологічних словників та стандартів взагалі, наступна - це суттєві зміни в технології передавання даних, зв’язані з об’єднанням автономних територіально розподілених процесів i систем зв’язку в єдину структуру з використанням цифрових засобів та...
 • №61
 • 65,33 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Cловник. — К.: ЦУЛ, 2015. — 328 с. Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії - це якiсне джерело інформацii базових знань iз економiчної теорii. Тут ви зможете знайти економiчнi термiни та поняття з ґрунтовним їх визначенням. Пошук ведеться за українським алфавiтним покажчиком, переходячи безпосередньо до термiна, що вас цiкавить.
 • №62
 • 2,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Словник Правниче-Термінологічної Комісії при Соціяльно-Економічному Відділі Академії Наук. - Київ, 1926. - 322 с. Російсько-український правничий словник, до якого увійшли відповідні властивостям українського права й мови — по змозі всі найпотрібніші для біжучої щоденної праці правника-практика слова, терміни та вирази; а тому такий словник містить в собі не самі-но суто-правничі...
 • №63
 • 1,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-ге вид., доповнене - Нью-Йорк: Науково-Дослідне Товариство Української Термінології, 1984 - 236 с. Словник перевиданий українською діаспорою у США містить понад 67 тисяч слів. У книгу увійшли відповідні властивостям українського права й мови — по змозі всі найпотрібніші для біжучої щоденної праці правника-практика слова, терміни та вирази; а тому такий словник містить в собі...
 • №64
 • 24,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Акорд-М, 1992. — 80 с. Редактор - Лобанова М.М. Включает в себя более 4000 слов и выражений, используемых в Вооруженных Силах.
 • №65
 • 44,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Двуязычный переводной словарь включает свыше 100 000 слов и большое количество стереотипных словосочетаний с речевыми единицами по технике и технологии процессов горного дела. Основное место в словаре отведено современной терминологии по теории и практике разведки, добычи, переработки и транспортирования угля, руды -и др. полезных ископаемых в основных отраслях горнодобывающей...
 • №66
 • 20,91 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Донецьк: , 2004, 578 с. Словник, складений за новітніми вітчизняними та закордонними джерелами, містить понад 70 000 найбільш уживаних сучасних термінів і терміносполучень та їх переклад українською мовою. Охоплює з максимальною повнотою термінологію природної та техногенної безпеки, запобігання й ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій, екології підземного технологічного...
 • №67
 • 11,35 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Терминология и номенклатура. - К.: Наукова думка, 1983. - 412 с. Словарь состоит из двух частей. В первой - терминологической - приведено более 12 тыс. терминов из разных областей зоологии: систематики, морфологии, эмбриологии, гистологии, цитологии, физиологии, паразитологии, гидробиологии, генетики. Представлены также общебиологические термины и некоторые термины смежных наук...
 • №68
 • 5,21 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. — 42 с. Навчальний російсько-український словник машинобудівної термінолексики містить близько 1000 терміноодиниць. Словник допоможе в користуванні українською мовою фахівцям машинобудівного напрямку, студентам, які вивчають українську мову за професійним спрямуванням. Словник охоплює спеціальнотехнічну українську термінологію, загальнотехнічні терміни...
 • №69
 • 234,67 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків, 2007. — 328 с. Кінословник складається з 578 статей про терміни, визначення і жаргонізми у світовому кінематографі. Робота є першою в Україні спробою систематизації інформації про жанри, стилі і течії у світовому кінематографі - від його зародження до наших днів. Представлені матеріали, що висвітлюють розвиток кіновиробництва, кінопрокату і кінотехніки.
 • №70
 • 1,58 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2011. - 150 с. Словник містить різноманітний науковий, довідково-інформаційний матеріал та тлумачення значної кількості термінів і понять з різних розділів екології. Посібник буде корисним для студентів всіх напрямків підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр „Екологія, охорона навколишнього середовища та...
 • №71
 • 1,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Макіївка: ДонНАБА, 2006. — 426 с. ІSBN 5-7763-0248-Х. Словник містить близько 20 тис. найбільш розповсюджених та застосовуваних термінів з хімії. Створення словника викликане насамперед нагальною потребою в оволодінні студентами сучасною українською термінологією. Зміст словника узгоджено з навчальними програмами ВНЗ, де вивчається курс хімії. Матеріали пройшли...
 • №72
 • 11,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Макіївка: ДонНАБА, 2006. — 426 с. (OCR-слой) — ІSBN 5-7763-0248-Х. Словник містить близько 20 тис. найбільш розповсюджених та застосовуваних термінів з хімії. Створення словника викликане насамперед нагальною потребою в оволодінні студентами сучасною українською термінологією. Зміст словника узгоджено з навчальними програмами ВНЗ, де вивчається курс хімії. Матеріали пройшли...
 • №73
 • 14,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
= Российско-украинский медицинский словарь с иноязычными названиями. — 15 000 слів. — К.: Українське лікарське товариство у Києві, Благодійний фонд «Третє Тисячоліття», 2000. — 432 с. — 20 000 екз. — ISBN 966-7756-02-5. Рецензенти: Л. А. Порохняк-Гановська, доктор медичних наук, професор A. A. Бурячок, доктор філологічних наук, професор В. В. Гейченко, кандидат фізичних...
 • №74
 • 6,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Українське лікарське товариство у Києві, 2003. — LII+644 с. 25 000 слів. Четверте видання, виправлене та доповнене. "Російсько - Український Медичний Словник з Іншомовними Назвами" є багатомовним словником, у якому в реєстр поставлена російська назва, оскільки він покликаний допомогти зросійщеному українському лікареві опанувати українську медичну термінологію та іншу...
 • №75
 • 47,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Українське лікарське товариство у Києві, 2003. — LII+644 с. 25 000 слів. Четверте видання, виправлене та доповнене. "Російсько - Український Медичний Словник з Іншомовними Назвами" є багатомовним словником, у якому в реєстр поставлена російська назва, оскільки він покликаний допомогти зросійщеному українському лікареві опанувати українську медичну термінологію та іншу...
 • №76
 • 54,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Полтава: Українська медична стоматологічна академія, 2014. — 262 с. Навчальний посібник підготовлений згідно типового навчального плану та програми для підготовки лікарів в інтернатурі та лікарів-стоматологів. В навчальному посібнику викладена інформація для полегшення пошуку відомостей з морфології, фізіології, теорії й клініки, діагностики, лікування та профілактики деформацій...
 • №77
 • 11,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
– Запоріжжя: ЗДІА, 2009. - 210 с. Російсько-український словник містить близько 9000 російських слів, які використовують в металургії та техніці, а також найбільш поширені в технічній літературі слова. Головним джерелом, використаним при доборі лексики й ілюстрованих прикладів для цього словника, були: Російсько-український словник.–К.: Головна редакція української радянської...
 • №78
 • 1,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Словник. — Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ), 2017. — 82 с. Глосарій підготовлено на виконання завдань першого етапу «Галузеві термінології у сфері їх наукової фіксації» (2015-2016рр.) кафедральної НДР 08515. У глосарії подано пояснення з коментарями та прикладами до 270 слів і словосполучень, використовуваних в усній та писемній професійній...
 • №79
 • 634,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Словник. — Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ), 2017. — 94 с. Цей перекладний термінологічний словник посібникового типу підготовлено відповідно до проблематики нормативної навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і в контексті завдань першого і другого етапів кафедральної НДР 08515 «Динаміка галузевих термінологій у сферах...
 • №80
 • 688,77 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Київський інженерно-будівельний інститут, 1992. - 37с. Містить терміни, що пов'язані з властивостями, технологією виробництва й використанняч будівельних матеріалів. Слова російською мовою розміщені за абеткою. Показані наголоси як в російських, так і в українських словах. Для скорочення загального об'єму до словника не внесено багато термінів, які мають російською і...
 • №81
 • 9,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Довіра, 2008. — 690 c. — (Словники України). — ISBN: 9789665072201. Словник містить 46 000 вихідних термінів (близько 60 000 в українській частині) з указаних трьох суміжних фундаментальних дисциплін, які мають значну частину спільної термінології. Цим досягнута його універсальність і підвищена місткість. До словника входять слова-терміни й складені терміни, упорядковані...
 • №82
 • 4,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л.: "Львівська політехніка", 1997. - 453 с. ISBN 966-553-020-8 Словник містить 30000 слів. Друкується за ухвалою Вченої Ради електромеханічного факультету ДУ "Львівська політехніка".
 • №83
 • 8,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Під ред. В. Перхача. - Л.: "Львівська політехніка", 1997. - 453 с. Словник містить 30000 слів. Друкується за ухвалою Вченої Ради електромеханічного факультету ДУ "Львівська політехніка".
 • №84
 • 4,24 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харків, ХНАМГ, 2008. – 100 с. Пропонований Словник призначений для викладачів, наукових працівників, інженерів, студентів і аспірантів технічних, економічних, менеджерських та природничих спеціальностей при самостійній роботі з науково-технічноюі учбово-методичною літературою, виданою російською мовою з метою її опанування на українській мові. Словник вміщує понад 3500...
 • №85
 • 839,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпропетровськ, ПБП Економіка, 2011. — 206 с. — ISBN 978-966-2637-01-4 Містить біля 2000 спеціальних термінів та терміносполучень з металургії, металознавства та матеріалознавства і становить системне дослідження термінолексики із тлумаченням семантики. Словникова стаття містить також певну інформацію про граматичні характеристики терміна і його відповідник російською та...
 • №86
 • 10,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпропетровськ: ПБП Економіка, 2011. — 206 с. — ISBN 978-966-2637-01-4. OCR Містить біля 2000 спеціальних термінів та терміносполучень з металургії, металознавства та матеріалознавства і становить системне дослідження термінолексики із тлумаченням семантики. Словникова стаття містить також певну інформацію про граматичні характеристики терміна і його відповідник російською та...
 • №87
 • 13,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Отв. редакторы П. С. Погребняк, С. М. Стойко. — Киев: Наук. думка, 1980. — 160 с. Словарь содержит русские термины по лесоводству и лесоведению и их украинский перевод. Для удобства пользования словарем приводится алфавитный указатель украинских терминов. Рассчитан на преподавателей и студентов специальных учебных заведений, лесоводов, работников лесного хозяйства, лесной и...
 • №88
 • 4,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Отв. редакторы П. С. Погребняк, С. М. Стойко. — Киев: Наук. думка, 1980. — 160 с. Словарь содержит русские термины по лесоводству и лесоведению и их украинский перевод. Для удобства пользования словарем приводится алфавитный указатель украинских терминов. Рассчитан на преподавателей и студентов специальных учебных заведений, лесоводов, работников лесного хозяйства, лесной и...
 • №89
 • 8,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: НАВС України, 2016. — 156 с. У словнику зафіксовано найуживаніші поняття військової фахової термінології з проекцією на діяльність Національної гвардії України. Окремим розділом подано термінолексеми сфери професійної військової комунікації. Метою видання словника фахової термінології майбутнього фахівця Національної гвардії України є ознайомлення курсантів з основами фахової...
 • №90
 • 1,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Словник. — Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ), 2017. — 58 с. Пропонований навчальний тлумачний словник довідкового типу з практичними завданнями для самостійної роботи студентів ВНЗ, слухачів ПК та абітурієнтів укладено за кафедральною науково- дослідною роботою 08515 «Динаміка галузевих термінологій у сферах їх фіксації та функціонування» (2015-2018)...
 • №91
 • 440,49 КБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріали до української термінології та номенклатури, том XI. Українська академія наук. Інститут української наукової мови. Природничий відділ. Харків: Державне видавництво України, 1928, - 262 с. Цей словник призначений бути "довідковою книгою" для широких кіл нашого громадянства. У словнику подано тільки ухвалені секціями природничого відділу терміни, а синоніми не наведено....
 • №92
 • 38,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 1995 – 504 с. Російсько-український медичний словник включає 20 000 простих та складних термінів, що набули широкого вжитку і стали основою професійної мови фахівців із внутрішніх хвороб (лікарів-терапевтів, кардіологів, пульмонологів, гастроентерологів, педіатрів, ендокринологів, невропатологів). Словник розрахований на лікарів, викладачів і студентів вищих та середніх...
 • №93
 • 9,46 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Систематизовані і упорядковані найбільш вживані і розповсюджені будівельні терміни та їх українські відповідники. Наведені також стійкі словосполучення, які позначають певні поняття. Містить близько ЗО тисяч термінів.
 • №94
 • 7,07 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Русско-Украинский словарь по машиноведению и общему машиностроению. 16 000 терминов. Составители: В. Хильчевский, В. И. Шашлов. Издательство академии наук Украинской ССР Киев - 1959.
 • №95
 • 10,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Екотехнологія, 2001. 224 с. В словаре представлены наиболее употребляемые современные термины по сварке и родственным технологиям на русском языке и их украинские аналоги. Для научных и инженерно-технических работников, аспирантов, студентов, переводчиков и специалистов информационных служб.
 • №96
 • 8,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 2009. — 912 с. У словнику вміщено понад 120 тис. українських термінів і термінологічних словосполучень та їх відповідників англійською мовою, що використовуються в різних галузях науки, техніки і виробництва: математиці, механіці, фізиці, хімії, обчислювальній техніці та програмуванні, машинобудуванні, металургії, технічній діагностиці, транспорті,...
 • №97
 • 21,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
12 с. В словнику наведено основні економічні терміни з поясненнями в алфавітному порядку. Буде корисний для студентів економічних спеціальностей, підприємців та всіх, хто цікавиться економікою.
 • №98
 • 54,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
За ред проф. Ф. Ф. Бутинця, проф. М. Добії, проф. Т. Б. Тріфонова. — Житомир: ЖДТУ, 2004. — 384 с. Словник є довідковим і систематизованим виданням, яке містить майже 1500 термінів, шо включають, загальноекономічні та облікові поняття, терміни з міжнародної облікової практики; термінологію контролю, аудиту, аналізу, статистики, бухгалтерської експертизи, а також поняття, які...
 • №99
 • 17,28 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Транспорт України, 1997. – 504 с. ISBN: 966-7098-05-2 Укладачі: Ватуля Л. П., Фоменко В. С. Російсько-українсько словник залізничних термінів - необхідне джерело інформації для успішного застосування державної мови в мовному вжитку залізничної галузі. Словник охоплює як широковживану, так і спеціальну лексику залізничного управління та обслуговуввання. Алфавітна частина...
 • №100
 • 10,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Донецк: ДонНТУ, 2007. — 187 с. Словарь содержит свыше 8000 русских терминов с переводом их на украинский язык. В словаре также помещено и переведено на украинский язык значительная часть наиболее употребляемых словосочетаний. Словарь, как учебное и справочное пособие рассчитан на преподавателей и студентов вузов, научных сотрудников, а также...
 • №101
 • 807,96 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Донецьк: ДонНТУ, 2005. — 192 с. Словник містить понад 8000 украінських термінів з перекладом їх на російську мову. У словнику також вміщено і перекладено значну кількість наібільш використовуваних словосполучень. Словник як навчальний і довідниковий посібник, розраховано на викладачів і студентів вузів, наукових співробітників, а також інженерно-технічних...
 • №102
 • 851,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2013 - 30 с. Пропонований словник – це лексикографічний проект, здійснюваний студентами Фізико-технічного інституту (керівник – доц. Березовенко А.В.). Надалі він поповнюватиметься матеріалами, які опрацьовуватимуть майбутні інженери-фізтехівці. Теперішня версія словника вміщує понад 100 термінів і термінологічних сполученень, вживаних у спеціальній літературі з дисциплін...
 • №103
 • 151,93 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків – Київ: Державне Видавництво України, 1930, – 177 с. Відтворення видання 1930 року. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Серія «Із словникової спадщини». КИЇВ-2009 Інститут енциклопедичних досліджень НАН України започаткував книжкову серію «Із словникової спадщини», покликану здійснити перевидання українських термінологічних словників, створених на початку 20...
 • №104
 • 6,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Державне видавництво України, 1923. — 201 c. – (Матеріали до української природничої термінології та номенклатури ; т. 2). Одним із перших словників, виданих ІУНМ, був “Словник геологичної термінології (Проєкт)” академіка П. Тутковського (1923 р.). Словник складався з двох частин: російсько-української та українсько-російської. У передмові до словника автор не схвалює...
 • №105
 • 48,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Едмонтон: Альбертський університет, Канадійський інститут українських студій, 1990. — 30 с. Доба комп'ютера кинула українській мові новий виклик: необхідність іти в крок з розвитком у галузях науки й техніки. Ті, що користуються українською мовою, мусять бути спроможними творити нові терміни або відповідно засвоювати іншомовні, щоб достосувати мову до сучасних потреб. До певної...
 • №106
 • 1,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дpyre видання фотодруком. — Детройт: Українське Лікарське Товариство Пlвнічної Америки, 1971. — 88 с. Перше видання. — Київ: Всеукраінсь­ка Академія Наук, 1925. — 88 с. Потребу мати анатомічні назви українською мовою відчулося відразу, коли було засновано перший медичний факультет при Київському Державному Українському Університеті. На бажання студенства Українського Медичного...
 • №107
 • 6,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Берлін: Видавництво Української Молоді, 1924. — 116 с. Словник обнімає поки що чисту математику в такому, обсязі, як того вимагають шкільні потреби; одначе для заокруглення матеріялу додапо деякі початкові відомости з вищої математики, шо не належать властиво до середньої школи. Таким чином — сподіваємося — словник послужить і декому з тих студентів, що студіюють математику,...
 • №108
 • 2,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Наукова думка, 1970. - 121 с. В словаре представлены наиболее употребляемые современные термины по металлургии и родственным технологиям на русском языке и их украинские аналоги. Для научных и инженерно-технических работников, аспирантов, студентов, переводчиков и специалистов информационных служб. О файле: обработан в СканКромсаторе с последующей чисткой страниц, добавлены...
 • №109
 • 2,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Наукова думка, 1970. — 121 с. В словаре представлены наиболее употребляемые современные термины по металлургии и родственным технологиям на русском языке и их украинские аналоги. Для научных и инженерно-технических работников, аспирантов, студентов, переводчиков и специалистов информационных служб. О файле: обработан в СканКромсаторе с последующей чисткой страниц, добавлены...
 • №110
 • 5,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Словник зоологичної номенклатури. Ч. 1: Назви птахів / М. Шарлемань. — 1927. — 64 с. ; Ч. 2: Назви хребетних тварин. Mammalia — Reptilia — Amphibia — Pisces / М. Шарлемань, К. Татарко. — 1927. — 126 с. ; Ч. 3: Назви безхребетних тварин. Evertebrata / І. Щоголів, С. Паночіні. — 1928. — 188 с. Термінологічною комісією ВУАН видано зоологічний словник як 6-й том серії "Матеріяли до...
 • №111
 • 19,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1960. - 192 с. - 13 000 термінів. Укладачі: Г.І. Швець, М. С. Зільбин, С. Г. Коберник, О. Я. Олійник, М. Г Пивовар, І. Л. Разовський, Р. Т. Слободян Ідучи назустріч запитам практики, Інститут гідрології і гідротехніки АН УРСР підготував російсько-український словник термінів з галузі знань, що стосуються водного господарства. До...
 • №112
 • 4,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1960. - 192 с. - 13 000 термінів. Укладачі: Г.І. Швець, М. С. Зільбин, С. Г. Коберник, О. Я. Олійник, М. Г Пивовар, І. Л. Разовський, Р. Т. Слободян Ідучи назустріч запитам практики, Інститут гідрології і гідротехніки АН УРСР підготував російсько-український словник термінів з галузі знань, що стосуються водного господарства. До...
 • №113
 • 11,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріали до української термінології та номенклатури, том XII, Державне видавництво України, 1928, - 482 с. Термінологічний російсько-український словник містить українські аналоги російським термінам з електротехніки. Адаптована версія.
 • №114
 • 1,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріали до української термінології та номенклатури, том XII, Державне видавництво України, 1928, - 247 с. Термінологічний російсько-український словник містить українські аналоги російським термінам з електротехніки. Словник представляє мовознавчу та історичну цінність.
 • №115
 • 14,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Xарків, Радянська школа, 1931. — 110 с. У 1931 році вийшов «Практичний словник виробничої термінології» інженера І. Шелудька.«Щоб зробити словник компактним, основну увагу віддали тут словам широкого вжитку з кожної галузі, розраховуючи на робітника, техніка і тільки почасти на вузького спеціаліста. Терміни взято з видрукуваних та виготовлених уже словників — комунального,...
 • №116
 • 4,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1962.- 324 с. - 32 000 термінів. Укладачі: І. М. Шелудько, П. І. Гнип, В. Г. Мариниченко Швидкий розвиток в Радянському Союзі, зокрема на Україні, науки і техніки, різних галузей важкої і легкої промисловості — кам'яновугільної і газонафтової, чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, машинобудування, транспорту, хімічної...
 • №117
 • 6,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1962.- 324 с. - 32 000 термінів. Укладачі: І. М. Шелудько, П. І. Гнип, В. Г. Мариниченко Швидкий розвиток в Радянському Союзі, зокрема на Україні, науки і техніки, різних галузей важкої і легкої промисловості — кам'яновугільної і газонафтової, чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, машинобудування, транспорту, хімічної...
 • №118
 • 14,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Державне видавництво «Радянська школа», 1931. — 174 с. Матеріяли до української термінології та номенклятури. Том II У словнику представлена термінологія різних галузей гірничої справи, в тому числі й терміни нафтогазової галузі. Джерелами “Словника гірничої термінології” з-поміж інших стали Збірники природничо-технічної секції Українського наукового товариства у Києві...
 • №119
 • 5,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
К: Просвіта, 2004. - 212 с. Пропонований Словник містить понад 10 тисяч найуживаніших термінів і термінологічних словосполук з різних галузей науки і техніки, перекладених українською мовою. З масиву сучасних термінів вилучено кальковані й транслітеровані російські лексеми, повернено багато власне українських термінів. На всіх термінах проставлено наголос, дано граматичну...
 • №120
 • 2,29 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Серія "Вища освіта в Україні". — К.: Видавництво "Каравела", 2004. — 320 с. Словарь включает терминологию архитектуры, живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Предназначен для студентов специальности "Украинский язык и литература и художественная культура", может быть использован при изучении...
 • №121
 • 4,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сімферополь: б/и, 2012. — 67 с. У словнику вміщені визначення основних понять з теорії держави і права, які подаються за темами курсу. Таке їх розміщення зумовлене намаганням відобразити існуючу логічну пов’язаність понять теорії держави і права. Словник складається з двох частин: російсько-української та українсько-російської. У першій частині подаються визначення понять...
 • №122
 • 77,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: МАУП, 2003. – 64с. ISBN 966-608-244-6 Термінологічний словник з історії держави і права зіставляє терміни, понятійні словосполучення та дефініції, які вживаються під час вивчення пам’яток права, написаних як російською, так і українською мовами. Він допоможе глибше засвоїти історію держави і права України та зарубіжних країн, підвищити загальний рівень культури мови....
 • №123
 • 266,80 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К. : АртЕк, 1998. – 336 с. Енциклопедичний словник "Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики" (далі "лексикон") презентує актуальні поняття молодих дисциплін сучасної лінгвістики, що сформувалися у другій половині XX сторіччя на перетині лінгвістики з іншими (гуманітарними, точними та природничими) галузями знань Це - генеративна, кібернетична, комп'ютерна, когнітивна...
 • №124
 • 17,07 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Мюнхен: Український Вільний Університет, 1993. — 220 с. Фотоnередрук Київ: Державне Видавництво України, 1928 — 122 с. Для потреб україномовних частин ЧА виготовлено старшинами із ШЧС й перевидаваний оцей Словник, як про це говорить і Пе­редмова до нього. Його військова термінологія була продис­кутовувана 1926 р. з начальницьким складом ШЧС та передана для провірки й узгіднення...
 • №125
 • 9,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Для специалистов #
Предлагаю добавить следующие подразделы (как в разделе Английского для специалистов):
Для IT-специальностей
/file/687158/ - Булаєнко М.В., Самойленко М.І., Погребняк Б.І. Короткий російсько-український словник з інформатики та математики
/file/371630/ - Карачун В.Я., Гульчук Г.Г. Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки
/file/1389152/ - Бондарчук Л.М. Українська мова в інформаційних системах
/file/1439135/ - Прототипні та непрототипні одиниці сучасного американського комп’ютерного лексикону та способи їх перекладу українською мовою
Для архитекторов и строителей
/file/1652535/ - Гордеев В.Н., Зельцер Р.Я. и др. Русско-украинский строительный словарь
/file/1471568/ - Пашков І.О. (склад.) Короткий російсько-український словник з курсу Будівельні матеріали
/file/159859/ - Гордєєв В.М. та ін. Російсько-український будівельний словник
Для биологических специальностей
/file/404387/ - Маркевич А.П., Татарко К.И. Русско-украинско-латинский зоологический словарь
Для военных
/file/1176692/ - Лесная О.О. (сост.). Русско-украинский военный словарь
/file/92378/ - Бурячок А., Демский М., Якимович Б. Російсько-український словник для військовиків
Для горно-геологических специальностей
/file/10626/ - Манец И.Г., Кравченко В.М. Русско-украинский словарь по горному делу
Для искусствоведов
/file/580371/ - Шкаруба Л.М., Спанатій Л.С. Російсько-український словник художніх термінів
Для медицинских специальностей
/file/52421/ - Коляденко В.Г., Шанин Ю.В. (ред.). Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Биохимия, физиология, химия
/file/534033/ - Коляденко В.Г., Шанин Ю.В. (ред.). Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов: Офтальмология, дерматовенерология, неврология, психиатрия, эндокринология
/file/68392/ - Коляденко В.Д.(ред.), Андрейченко С.В., Архипович А.А., Гродзинський Д.М. Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Анатомия. Биология. Радиобиология. Генетика. Аллергология. Иммунология
/file/68387/ - Коляденко В.Д.(ред.), Пастощук С.Т. Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Гематология
/file/776760/ - Золотухін Г.О., Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Фахова мова медика. Ділова українська мова для студентів-медиків
/file/958293/ - Нечай С. Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами
/file/507014/ - Присяжнюк М. Російсько-український медичний словник з внутрішніх хвороб Для моряков
Для психологов, педагогов, социологов и социальных работников
/file/364918/ - Андерш Й.Ф., Воробйова С.А., Кравченко М.В. та ін. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки
/file/614962/ - Бродовська В.Й. Тлумачний російсько-украінський словник психологічних термінів. Толковый русско-украинский словарь психологической терминологии
Для технических специальностей
/file/1625002/ - Пєтухова О.В., Червоний I.Ф. (ред.) Словник термінів з металургії, металознавства та матеріалознавства
/file/738839/ - Русско-украинский словарь сварочной терминологии
/file/1024089/ - Ніколаєв В.О., Добровольська Н.О. Російсько-український словник (металургійний)
/file/1746730/ - Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь Для транспортных специальностей
/file/1746727/ - Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь
/file/924401/ - Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь (9000 терминов)Для туризма и гостиничного бизнеса
/file/43850/ - Благовещенский А.С., Лунев С.А. и др. Большой русско-украинский политехнический словарь
/file/1689611/ - Брацун О.І. Навчальний російсько-український словник базової термінолексики для студентів інженерно-фізичного факультету денної та заочної форм навчання Для факультета международных отношений
/file/1256056/ - Григоренко Я.М., Биховець Н.М., Биховець О.М. (упорядники) Російсько-український словник з механіки
/file/1256049/ - Григоренко Я.М., Биховець Н.М., Биховець О.М. (упорядники) Російсько-український словник з механіки
/file/1336985/ - Азарова Л.Є., П’яст Н.Й., Іванець Т.Ю. Професійне спілкування науково-технічних працівників і студентів інженерних спеціальностей
/file/1638061/ - Азарова Л. Є. Українська мова професійного спілкування
/file/1184294/ - Миронюк Л.В. (уклад.) Навчальний російсько-український словник машинобудівної термінолексики для студентів денної та заочної форм навчання
/file/699605/ - Перхач В. та ін. Російсько-український науково-технічний словник
/file/64825/ - Перхач В., Кінаш Б. Російсько-український науково-технічний словник
/file/618574/ - Російсько-український словник з машинознавства та загального машинобудування
/file/1652312/ - Соболєв Ю.В. (ред.) Російсько-український словник залізничних термінів
/file/1378554/ - Брацун О.І Збірник навчальних текстів з комплексними завданнями для студентів транспортного факультету денної та заочної форм навчання
/file/1761206/ - Швець Г.І. та ін. Російсько-український гідротехнічний словник / Русско-украинский гидротехнический словарь
/file/1761205/ - Швець Г.І. та ін. Російсько-український гідротехнічний словник / Русско-украинский гидротехнический словарь
/file/1109195/ - Ковальова Г.М. та ін. Словник професійної термінології з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)
/file/300359/ - Шило Н. Російсько-український словник. Термінологічна лексика
Для физико-математических специальностей
/file/96832/ - Гейченко В.В., Завірюхіна В.М., Зеленюк Р.О. та ін. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос
/file/1703210/ - Гудименко Ф.С., Погребиський Й.Б. та iн. (уклад.) Росiйсько-український математичний словник: 12 000 термiнiв
/file/159871/ - Караван Ю.В. та ін. Російсько-український словник фізичних термінів
/file/81126/ - Карачун В.Я., Карачун О.О., Гульчук Г.Г. Русско-украинский математический словарь
/file/621462/ - Донець Л.С. Мова професійного спілкування (термінологічний практикум)
Для химических специальностей
/file/1657305/ - Назар Р.М. та ін. Російсько-український, українсько-російський словник з хімії
/file/1657301/ - Назар Р.М. та ін. Російсько-український, українсько-російський словник з хімії
/file/1746765/ - Некряч Є., Назаренко Ю., Чернецький В. (упорядн.) Російсько-український хімічний словник / Русско-украинский химический словарь
/file/1746766/ - Некряч Є., Назаренко Ю., Чернецький В. (упорядн.) Російсько-український хімічний словник / Русско-украинский химический словарь
/file/575593/ - Вікул М. Російсько-український словник термінів фізики і химії
Для экологических специальностей
/file/302450/ - Манець І.Г., Білецький В.С., Ященко Ю.П. Російсько-український словник з техногенної безпеки та екології
Для экономических специальностей
/file/1281684/ - Брус М.П. Українське ділове мовлення. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
/file/905616/ - Зразки ділових паперів та словник професійних термінів з економічного менеджменту
/file/107166/ - Дорошенко М., Станиславський М., Страшкевич В. Російсько-український словник ділової мови
/file/92385/ - Олійник О. Російсько-український словник ділової людини
/file/812964/ - Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей
Для юридических специальностей
/file/1210966/ - Пащук P.I., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця
/file/1041451/ - Непийвода В.П. Проблема відтворення англомовних термінів sustainable development та sustainability в українській правничій мові
/file/411316/ - Пащук Р.И. Професійна мова правника теорія та практика
в разделе Для специалистов #
Давайте вепнемся к этому вопросу, когда раздел достигнет размеров в пару сотен файлов.
Создавать разделы по 3-4 файла нет смысла.
в разделе Для специалистов #
Сравнил с английским разделом для специалистов, и возник вопрос. Специализированные англоязычные словари, насколько я заметил, расположены в тематических подразделах "Английского для специалистов", а специализированные словари на украинском языке расположены вместе с русскоязычными. Может стоит заняться их перемещением в раздел "украинского для специалистов"? Тогда, глядишь, и радел наполнится, и состав будет формироваться аналогично другим разделах для специалистов.
в разделе Для специалистов #
Хорошо.
В этом разделе нет комментариев.