Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Для специалистов

ЗНТУ, Запорожье, Украина, 2011 г., 60 стр. В першому розділі було розглянуто лінгвокогнітивні аспекти формування та перекладу сучасного американського комп’ютерного лексикону, а саме було надано загальну характеристику сучасного американського комп’ютерного лексикону, розглянуто сучасну американську комп’ютерну лексику у світлі проблем прототипної семантики, наведено способи...
  • №1
  • 91,74 КБ
  • добавлен
  • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Для специалистов #
Предлагаю добавить следующие подразделы (как в разделе Английского для специалистов):
Для IT-специальностей
/file/687158/ - Булаєнко М.В., Самойленко М.І., Погребняк Б.І. Короткий російсько-український словник з інформатики та математики
/file/371630/ - Карачун В.Я., Гульчук Г.Г. Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки
/file/1389152/ - Бондарчук Л.М. Українська мова в інформаційних системах
/file/1439135/ - Прототипні та непрототипні одиниці сучасного американського комп’ютерного лексикону та способи їх перекладу українською мовою
Для архитекторов и строителей
/file/1652535/ - Гордеев В.Н., Зельцер Р.Я. и др. Русско-украинский строительный словарь
/file/1471568/ - Пашков І.О. (склад.) Короткий російсько-український словник з курсу Будівельні матеріали
/file/159859/ - Гордєєв В.М. та ін. Російсько-український будівельний словник
Для биологических специальностей
/file/404387/ - Маркевич А.П., Татарко К.И. Русско-украинско-латинский зоологический словарь
Для военных
/file/1176692/ - Лесная О.О. (сост.). Русско-украинский военный словарь
/file/92378/ - Бурячок А., Демский М., Якимович Б. Російсько-український словник для військовиків
Для горно-геологических специальностей
/file/10626/ - Манец И.Г., Кравченко В.М. Русско-украинский словарь по горному делу
Для искусствоведов
/file/580371/ - Шкаруба Л.М., Спанатій Л.С. Російсько-український словник художніх термінів
Для медицинских специальностей
/file/52421/ - Коляденко В.Г., Шанин Ю.В. (ред.). Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Биохимия, физиология, химия
/file/534033/ - Коляденко В.Г., Шанин Ю.В. (ред.). Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов: Офтальмология, дерматовенерология, неврология, психиатрия, эндокринология
/file/68392/ - Коляденко В.Д.(ред.), Андрейченко С.В., Архипович А.А., Гродзинський Д.М. Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Анатомия. Биология. Радиобиология. Генетика. Аллергология. Иммунология
/file/68387/ - Коляденко В.Д.(ред.), Пастощук С.Т. Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Гематология
/file/776760/ - Золотухін Г.О., Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Фахова мова медика. Ділова українська мова для студентів-медиків
/file/958293/ - Нечай С. Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами
/file/507014/ - Присяжнюк М. Російсько-український медичний словник з внутрішніх хвороб Для моряков
Для психологов, педагогов, социологов и социальных работников
/file/364918/ - Андерш Й.Ф., Воробйова С.А., Кравченко М.В. та ін. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки
/file/614962/ - Бродовська В.Й. Тлумачний російсько-украінський словник психологічних термінів. Толковый русско-украинский словарь психологической терминологии
Для технических специальностей
/file/1625002/ - Пєтухова О.В., Червоний I.Ф. (ред.) Словник термінів з металургії, металознавства та матеріалознавства
/file/738839/ - Русско-украинский словарь сварочной терминологии
/file/1024089/ - Ніколаєв В.О., Добровольська Н.О. Російсько-український словник (металургійний)
/file/1746730/ - Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь Для транспортных специальностей
/file/1746727/ - Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь
/file/924401/ - Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь (9000 терминов)Для туризма и гостиничного бизнеса
/file/43850/ - Благовещенский А.С., Лунев С.А. и др. Большой русско-украинский политехнический словарь
/file/1689611/ - Брацун О.І. Навчальний російсько-український словник базової термінолексики для студентів інженерно-фізичного факультету денної та заочної форм навчання Для факультета международных отношений
/file/1256056/ - Григоренко Я.М., Биховець Н.М., Биховець О.М. (упорядники) Російсько-український словник з механіки
/file/1256049/ - Григоренко Я.М., Биховець Н.М., Биховець О.М. (упорядники) Російсько-український словник з механіки
/file/1336985/ - Азарова Л.Є., П’яст Н.Й., Іванець Т.Ю. Професійне спілкування науково-технічних працівників і студентів інженерних спеціальностей
/file/1638061/ - Азарова Л. Є. Українська мова професійного спілкування
/file/1184294/ - Миронюк Л.В. (уклад.) Навчальний російсько-український словник машинобудівної термінолексики для студентів денної та заочної форм навчання
/file/699605/ - Перхач В. та ін. Російсько-український науково-технічний словник
/file/64825/ - Перхач В., Кінаш Б. Російсько-український науково-технічний словник
/file/618574/ - Російсько-український словник з машинознавства та загального машинобудування
/file/1652312/ - Соболєв Ю.В. (ред.) Російсько-український словник залізничних термінів
/file/1378554/ - Брацун О.І Збірник навчальних текстів з комплексними завданнями для студентів транспортного факультету денної та заочної форм навчання
/file/1761206/ - Швець Г.І. та ін. Російсько-український гідротехнічний словник / Русско-украинский гидротехнический словарь
/file/1761205/ - Швець Г.І. та ін. Російсько-український гідротехнічний словник / Русско-украинский гидротехнический словарь
/file/1109195/ - Ковальова Г.М. та ін. Словник професійної термінології з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)
/file/300359/ - Шило Н. Російсько-український словник. Термінологічна лексика
Для физико-математических специальностей
/file/96832/ - Гейченко В.В., Завірюхіна В.М., Зеленюк Р.О. та ін. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос
/file/1703210/ - Гудименко Ф.С., Погребиський Й.Б. та iн. (уклад.) Росiйсько-український математичний словник: 12 000 термiнiв
/file/159871/ - Караван Ю.В. та ін. Російсько-український словник фізичних термінів
/file/81126/ - Карачун В.Я., Карачун О.О., Гульчук Г.Г. Русско-украинский математический словарь
/file/621462/ - Донець Л.С. Мова професійного спілкування (термінологічний практикум)
Для химических специальностей
/file/1657305/ - Назар Р.М. та ін. Російсько-український, українсько-російський словник з хімії
/file/1657301/ - Назар Р.М. та ін. Російсько-український, українсько-російський словник з хімії
/file/1746765/ - Некряч Є., Назаренко Ю., Чернецький В. (упорядн.) Російсько-український хімічний словник / Русско-украинский химический словарь
/file/1746766/ - Некряч Є., Назаренко Ю., Чернецький В. (упорядн.) Російсько-український хімічний словник / Русско-украинский химический словарь
/file/575593/ - Вікул М. Російсько-український словник термінів фізики і химії
Для экологических специальностей
/file/302450/ - Манець І.Г., Білецький В.С., Ященко Ю.П. Російсько-український словник з техногенної безпеки та екології
Для экономических специальностей
/file/1281684/ - Брус М.П. Українське ділове мовлення. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
/file/905616/ - Зразки ділових паперів та словник професійних термінів з економічного менеджменту
/file/107166/ - Дорошенко М., Станиславський М., Страшкевич В. Російсько-український словник ділової мови
/file/92385/ - Олійник О. Російсько-український словник ділової людини
/file/812964/ - Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей
Для юридических специальностей
/file/1210966/ - Пащук P.I., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця
/file/1041451/ - Непийвода В.П. Проблема відтворення англомовних термінів sustainable development та sustainability в українській правничій мові
/file/411316/ - Пащук Р.И. Професійна мова правника теорія та практика
в разделе Для специалистов #
Давайте вепнемся к этому вопросу, когда раздел достигнет размеров в пару сотен файлов.
Создавать разделы по 3-4 файла нет смысла.
в разделе Для специалистов #
Сравнил с английским разделом для специалистов, и возник вопрос. Специализированные англоязычные словари, насколько я заметил, расположены в тематических подразделах "Английского для специалистов", а специализированные словари на украинском языке расположены вместе с русскоязычными. Может стоит заняться их перемещением в раздел "украинского для специалистов"? Тогда, глядишь, и радел наполнится, и состав будет формироваться аналогично другим разделах для специалистов.
в разделе Для специалистов #
Хорошо.
В этом разделе нет комментариев.