Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Подготовка к экзамену по украинскому языку

Учебно-методические материалы

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

К.: Грамота, 2018. — 568 с. Видання призначене для якісної підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури 2018 року. Збірник містить теоретичний матеріал, а також завдання в тестовій формі різного рівня складності з української мови та літератури. Додано словник наголосів. Посібник укладено відповідно до чинних програм з української мови...
 • №1
 • 241,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — 2-е вид. доп. і дооп. — Харків: ХНУРЕ, 2005. — 624 с. — ISBN 5-7763-2724-5. На базі послідовного розгляду орфоепічних і правописних норм української мови у посібнику системно викладено основні відомості курсу згідно з програмами вступних іспитів до вузів. Основу практикуму складають тексти диктантів, які були запропоновані абітурієнтам провідних...
 • №2
 • 71,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Черкаси: Черкаський національний університет (ЧНУ) імені Богдана Хмельницького, 2014. — 228 с. — ISBN 978-966-353-355-1. Методичні рекомендації призначені для підготовки до вступного тестування з української мови. У рекомендаціях подано різні види вправ із синтаксису, пунктуації, стилістики та культури української мови, також контрольні тестові завдання, що...
 • №3
 • 2,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ужгород, 2007 р. Збірник містить тести із бази екзаменаційних завдань на вступних іспитах до Ужгородського національного університету. Призначений для вступників на всі факультети та спеціальності університету. Може бути використаний учителями та учнями старших класів у навчальному процесі та для самопідготовки.
 • №4
 • 443,43 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Ужгород: Ужгородский национальный университет. - 2006. - 322 с. Збірник містить тести із бази екзаменаційних завдань на вступних іспитах до Ужгородського національного університету. Призначений для вступників на всі факультети та спеціальності університету. Може бути використаний учителями та учнями старших класів у навчальному процесі та для самопідготовки. Сборник содержит...
 • №5
 • 5,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник. – Миколаїв: НУК, 2004. – 72 с. Посібник призначений для допомоги слухачам курсів у зміцненні теоретичних і практичних навичок з української мови, у підвищенні їх грамотності та мовної культури. Цей посібник складений для слухачів курсів та випускників шкіл, щоб підготуватися до письмового вступного іспиту з української мови. Він буде корисним і для тих, хто хоче...
 • №6
 • 793,51 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Посібник. — У 2-х частинах. — Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. — 100 с. Посібник призначено для підготовки до вступного тестування з української мови. У ньому подано різні види вправ із фонетики, орфографії, лексики, фразеології, словотвору, морфології та тестові завдання, що допоможуть абітурієнтам під час підготовки до тестування з української мови, сприятимуть...
 • №7
 • 913,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник. — Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. — 100 с. Посібник призначено для підготовки до вступного тестування з української мови. У ньому подано різні види вправ із фонетики, орфографії, лексики, фразеології, словотвору, морфології та тестові завдання, що допоможуть абітурієнтам під час підготовки до тестування з української мови, сприятимуть виробленню практичних умінь...
 • №8
 • 1,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – 184 с. ISBN 978–966–350–529–9 Підручник містить найрізноманітніші вправи, тести і завдання, виконання яких допоможе абітурієнтам і студентам уникнути помилок у писемному мовленні. Це важливо ще й тому, що нові рекомендації не об-межують викладача певним розподілом матеріалу на позначення тієї чи іншої теми. Приділена увага поясненню і...
 • №9
 • 4,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — Київ, 2006. — 48 с. Перша частина посібника складається з таких розділів: Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність; Культура мовлення; Фразеологія; Короткий тлумачний словник складних для розуміння слів; Словник наголосів. Ця книжка також дуже стане в пригоді школярам, що готуються до олімпіад з української мови.
 • №10
 • 1,40 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посібник. — Київ: О.В. Поляков, 2006. — 80 с. Навчальний посібник призначений для підготовки до вступного тестування з української мови. Друга частина посібника складається з таких розділів: Частини мови; Орфографія; Розділові знаки. Адресовано старшокласникам, абітурієнтам, усім, хто готується до вступного тестування в НаУКМА.
 • №11
 • 91,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вища шк., 2007. - 303 с. Якщо Ви маєте складати вступний іспит з української мови до ВНЗ або складати ЗНО з української мови - ця книжка для Вас. У ній у доступній і зручній формі викладено теоретичні відомості, подано серії вправ і творчі завдання з усіх розділів шкільного курсу української мови. Наведено різноманітні схеми й зразки розбору слів і речень, таблиці, графіки...
 • №12
 • 161,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник для вступників до вузів. 3-те вид., перероб. — К.: Либідь, 1992. — 224 с. — ISBN 5-325-00372-0. Мета посібника, який містить виклад теоретичних положень шкільного курсу української мови, контрольно-тренувальні вправи та завдання, схеми і зразки всіх розборів, поради щодо мовної структури та оформлення творів і словник-довідник основних мовних понять та термінів, —...
 • №13
 • 4,97 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Посібник для вступників до вузів. 3-те вид., перероб. — К.: Либідь, 1992. — 224 с. — ISBN 5-325-00372-0. Мета посібника, який містить виклад теоретичних положень шкільного курсу української мови, контрольно-тренувальні вправи та завдання, схеми і зразки всіх розборів, поради щодо мовної структури та оформлення творів і словник-довідник основних мовних понять та термінів, —...
 • №14
 • 3,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
X.: Веста: Ранок, 2006. — 718 с. Пропонований посібник, складений за новими програмами, рекомендовани­ми Міністерством освіти і науки України, містить зразки творів з української мови, української та зарубіжної літератури, а також рекомендації щодо їх напи­сання. Користуючись планами і зразками, учні 5-11 класів з успіхом напишуть твір будь-якого жанру. Колектив авторів:...
 • №15
 • 3,13 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.