Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

История украинского языка

Походження і розвиток мови. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація. Сутність розвитку мови. Національна мова та ідіолект. Література - 10 од.
 • №1
 • 36,84 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Доповідь. — Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2016. — 4 с. Українська мова серед усіх мов світу характеризується чи не найбільшою кількістю офіційних заборон. Процеси заборони мови завжди супроводжувалися знищенням друкованих зразків українського слова, забороною і нищенням культурних надбань загалом. Загалом, нараховується понад 50 тільки значущих,...
 • №2
 • 8,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
Реферат. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007. — 12 с., спеціальність — "Українська мова", предмет — "Історія української мови". Вступ. Порівняльний аналіз. Запис фонетичної транскрипції М. Ф. Наконечним. Запис фонетичної транскрипції М. А. Жовтобрюхом. Запис фонематичної транскрипції П. П. Кострубою. Запис спрощеної фонетичної транскрипції П. П...
 • №3
 • 3,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Історичний словотвір української мови досліджує численні й різноманітні історичні зміни словотворчих одиниць слова, закономірності збереження та зміни будови, вживання і функцій словотворчих одиниць у їх історії. Так, наприклад, старослов'янські пам'ятки ще не фіксують вживання суфікса -ьц-ь для творення назв людей за місцем проживання, але в давньоруській мові в поодиноких...
 • №4
 • 6,93 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
НАУ, Київ/Україна, 2010, 21 ст. Вступ Доба українізації 20-х років 1930-ті роки: українська мова в добу великого терору Національна політика СРСР, починаючи з 30-х років.
 • №5
 • 66,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
КДПУ імені В.Винниченка, Кіровоград, 2013,19 сторінок Вступ Розділ 1. Частиномовна класифікація слів у давнину Розділ 2. Сучасний стан розробки питання про частини мови Висновки Список використаної літератури
 • №6
 • 39,72 КБ
 • добавлен
 • изменен
ТНПУ, Тернопіль/Україна, 2011, 11 с. Вступ Писемна мова Київської Русі Розмовна народна мова часів Київської Русі Висновки Використана література Культура Київської Русі – яскраве явище європейської середньовічної культури. Київська Русь залишила помітний слід у світовій історії. Вона проіснувала з IX до середини XIII ст. То була одна з найбільших монархій раннього...
 • №7
 • 17,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Україна Дніпропетровськ Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 2012 рік 10 сторінок 8 позицій використаної літератури В рефераті подано опис історичних умов розвитку мови та науки про мову на території України в ХІХ ст. (політику Російської імперії та Австро-Угорщини, заходи лінгвоциду та ін.) Також перераховано найзначущіших вчених-лнгвістів того часу,...
 • №8
 • 25,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ужгородський національний університет, Ужгород\Україна, Кирилюк О. А., 2015р. Вступ Перiоди формування української термiнологiї Перiод стихiйного нагромадження термiнологiчної лексики (IХ ст. – перша по- ловина ХIХ ст.) Перiод другої половини ХIХ ст. – початку ХХ ст. Дiяльнiсть Наукового това- риства iменi Тараса Шевченка Третiй перiод, пов’язаний з утворенням наукових...
 • №9
 • 168,36 КБ
 • добавлен
 • изменен
ТНПУ, Тернопіль/Україна, 2011, 40 с. Вступ Запровадження та поширення писемності на Русі. Перші літописи. Освіта та зародки наукових знань. Визначні пам’ятки давньоруської літератури. Формування української мови. Диглосія. Слов'янська писемність. Зародження української мови Перші словники Висновки Список використаної літератури Високий злет культури Київської Русі...
 • №10
 • 76,81 КБ
 • добавлен
 • изменен
11 страниц без титулки, есть выводы и список литературы. Использованы материалы: Филин Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Пивторак Українці: звідки ми і наша мова, Жовтобрюх Історична граматика української мови
 • №11
 • 31,18 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Маріуполь, Маріупольський державний університет, викладач - Хохрякова Лариса Федорівна, дисципліна - українська словесність, спеціальність "Правознавство", 2009 р., 16 ст. "Не вмирає душа наша". Встановлення часу виникнення української мови. Становище України і її мови в складі Литовської держави і Речі Посполитої. Мовна політика царської Росії після 1654 р. Зв’язок...
 • №12
 • 28,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
СГГУ 2011, філологічний факультет, обсяг роботи - 1 стор. Історія українського народу налічує багато століть. По-різному за той час називали себе наші предки, а сусідні народи називали їх і кіммерійцями, і скіфами-орачами, і венедами, й антами, й руссю (тобто русами, русичами), і козацьким народом, і малоросами, і, нарешті, - українцями.
 • №13
 • 13,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
Міністерство аграрної політики України Подільський державний аграрно-технічний університет Реферат з української мови на тему: Походження та розвиток української мови Виконав студент I курсу Iii групи спеціальність транспортні технології Кам’янець – Подільський 2007, 8 стор. План "Не вмирає душа наша". Виникнення та походження української мови. Трагічна доля України...
 • №14
 • 12,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, доц. Сабліна С.В., філологічний факультет, дисціпліна "Історія української літературної мови", 3-й курс, 2013 р., 13 стор. Основні завдання і проблеми у вивченні історії української мови Перспективи вивчення історії української мови Короткий огляд існуючих монографій з історії української мови Основные задачи и проблемы...
 • №15
 • 28,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
История языка. 10 страниц без титулки. Список литературы - 5 позиций (Огієнко І.І. Історія української літературної мови, Пещак М.М. Стиль ділових документів XIV ст.,Плющ П.П. Історія української літературної мови, Русанівський В.М. Джерела розвитку східно-слов"янських літературних мов., Русанівський В.М. Історія української літературної мови)
 • №16
 • 17,66 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, 2016, 12 с. Серед особливостей мови Шевченка можна назвати такі як народний елемент, головне фольклорний, поєднання церковнослов’янізмів із власне українськими словами, переважно уникнення запозичених слів (русизмів, полонізмів тощо) та локалізмів (хоча на Звенигородщині їх достатньо), перевага загальнонародних слів,зрозумілих більшості,...
 • №17
 • 27,21 КБ
 • добавлен
 • изменен
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, доц. Сабліна С.В., філологічний факультет, дисціпліна "Історія української літературної мови", 3-й курс, 2013 р., 15 стор. Мовотворчість Квітки-Основ’яненка, Гребінки, Гулака-Артемовського. Збагачення письменниками лексичного фонду української літературної мови Розвиток УЛМ поетами-романтиками Риси мовного натуралізму у...
 • №18
 • 45,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
Запорожский национальный университет, 2017, 12 ст. Вступ. Правописна ситуація к. XVIII – поч. XIX ст. Значення «Енеїди» І.П. Котляревського. Основні положення правопису «Енеїди». Фонетичний принцип правопису. Висновок. Список літератури.
 • №19
 • 44,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
ДБОЗВО РЕСПУБЛІКИ КРИМ"КІПУ",Симфепополь, Филологический факультет. Докладчик : Горбачева О.П. 2016 г. Загальні відомості про становлення і розвиток мови Шевченка,її значення для літературної мови. Народорозмовна основа мови Т.Г. Шевченка. Романтизм і реалізм у творах Т.Шевченка. Список використанних джерел.
 • №20
 • 24,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе История украинского языка #
Полезный раздел
В этом разделе нет комментариев.