Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

История украинского языка

КНУ ім Т. Шевченка, інститут Філології, викладач Ніка, 2017, 29 ст. Історія української літературної мови: предмет вивчення, значення для культурної історії українського народу. Поняття про літературну мову. Її класифікаційні параметри. "Еластична стабільність" мовної норми в контексті динаміки літературної мови. "Літературно-писемна мова" як термін історичної лінгвістики:...
 • №1
 • 148,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
1.Предмет, об’єкт та завдання курсу історії української мови. 2. Суть комплексного підходу до вивчення історії української мови. Зв’язок її з іншими галузями знань. 3.Основні та додаткові джерела вивчення історії української мови. Найважливіші пам’ятки. 4.Проблема основоположної термінології для позначення етапів розвитку української мови. Дискусійні терміни. Сучасне...
 • №2
 • 218,33 КБ
 • добавлен
 • изменен
КНУ ім Т. Шевченка, інститут Філології, викладач Ніка, 2016, 13 ст Схарактеризуйте поняття літературної мови. Поясніть. як ви розумієте поняття «еластичної стабільності» мовної норми. Назвіть джерела вивчення історії української літературної мови. Схарактеризуйте функцірнування церковнословянської і давньоукраїнської мов у період Київської Русі. Що ви знаєте про походження...
 • №3
 • 97,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
КНУ ім Т.Шевченка Походження і розвиток граматичних категорій іменника. Основні тенденції витворення системи відмінкових флексій іменників 1 відміни. Основні тенденції витворення системи відмінкових флексій іменників 2 відміни. Основні тенденції витворення системи відмінкових флексій іменників 3 відміни. Основні тенденції витворення системи відмінкових флексій іменників 4...
 • №4
 • 223,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе История украинского языка #
Полезный раздел
В этом разделе нет комментариев.