Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

История украинского языка

Die Welt der Slaven. — 1980. — 25:1. — P. 135-152. Главная тема: фонологическая система украинского языка, в которой согласные отвердели перед отдельными гласными переднего ряда. Структурные причины изменения системы.
 • №1
 • 4,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Арполенко Г.П., Городенська К.Г., Щербатюк Г.Х. Числівник української мови. - Київ.: "Наукова думка", 1980. - 241 с. Відповідальний редактор: Грищенко А.П. Рецензенти: Лобода В.В., Лукінова Т.Б. Монографія присвячена дослідженню системи числівників української мови. Вона узагальнює відомості попередніх розвідок про українські числівники. В ній визначається місце числівників у...
 • №2
 • 65,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мовознавчий вісник. — 2012. — Вип. 14-15. — С. 46-51. У статті проаналізовано адвербіальну систему північноукраїнського ареалу періоду староукраїнської мови на матеріалі пам’ятки офіційно-ділового стилю ХVІІ ст., визначено словотвірні особливості відприкметникових та відіменникових прислівників, простежено їхню еволюцію в поліських говірках.
 • №3
 • 404,75 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. С. 59- 70 . Мовознавство . – 1972 . - №4 . Свої філософські трактати, діалоги, проповіді, байки та вірші відомий український філософ і поет Г. С. Сковорода написав у другій половині XVIII ст. То був надзвичайно складний період в історії української літературної мови. Саме тоді за нових суспільно-економічних умов, коли відбувався поступовий розклад феодальної системи на...
 • №4
 • 6,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Українська мова і літ-ра в школі . – 1992 . – № 3-4 . – С . 40-43 . Для позначення предметів, ознак, дій, процесів і явиш Т. Шевченко використовує не тільки слова, а й словосполучення різного типу. Дуже часто поет вживає фразеологічні звороти — відтворювані в мові автоматично, стійкі сполучення слів, які мають цілісне значення, виражають поняття і зближуються із...
 • №5
 • 2,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Джерело: Українська Хемічна Термінолоґія та Номенклатура Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. 6 стор. Сіренко Г.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач катедри теоретичної та прикладної хемії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Кузишин О.В. – викладач катедри теоретичної та прикладної хемії...
 • №6
 • 297,03 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Опублікована: Історичні джерела та їх використання. – Випуск 6. – Київ, 1971. – С. 100-123. В статье проведен анализ сбора материала для словаря географических названий Украины. Дана история работы над данным словарем. Излагается словарный материал (67 названий), который является незначительной частью (около 2 %) выявленных топонимов на –ичі на территории Украины.
 • №7
 • 9,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Слово в поетичному контексті Мойсієнко Анатолій Кирилович д-р філол. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка Статтю присвячено функціонуванню слова в системі поетичного тексту, смисловим "прирощенням" слова при взаємозв"язку з іншими лексичними одиницями в мовно-художньому континуумі.
 • №8
 • 413,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Мовознавство, 1990, № 4 . С . 63-69 . Роль і питома вага Харкова як одного з центрів національної культури України була здавна вельми помітною, значною. Великою була вона, зокрема, в першій половині XIX ст., коли через посилений розвиток буржуазно-капіталістичних відносин у країні завершувалося формування української нації, з чим нерозривно зв'язаний був інтенсивний...
 • №9
 • 4,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Мовознавство. - 1992. - № 6 . С. 11 - 14 . Як відомо, грамоти, написані на бересті, або так звані берестяні грамоти це різновид пам'яток давньої писемності, матеріалом для яких служив доступний і найдешевший матеріал — березова кора. Текст протискувся (продряпувався) писалом — загостреним металевим або кістяним стрижнем. Писали звичайно на гладкому (внутрішньому) боці...
 • №10
 • 2,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. С . 3- 17 . За силою й блиском «Енеїда» І. Котляревського посідає визначне місце в світовій літературі. Яскраві, ніби вихоплені з гущі життя образи «героїв» безсмертної поеми, правдиві життєві ситуації, в які ставить їх Котляревський,і перлистосяюча, дотепно гостра й невичерпно багата на жарт та іронію мова — все це сприяло величезному успіхові і надзвичайній...
 • №11
 • 2,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статья. Опубликована в журнале: Мовознавство. – 1994. – № 6. – С. 39-45. В статье рассказывается о публикуемой в журнале "Основа" полемике на тему правомерности использования украинского языка для научных исследований. Также поднимается вопрос о терминологии украинского языка. RAR архив с файлами формата jpg.
 • №12
 • 11,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Мовознавство, 1999, № 2-3 . С . 3-10 . Народнорозмовна основа поезії Т.Г.Шевченка незаперечна. У ній органічно злилися пісенний фольклор і усна оповідь, доповнені всім тим, що збереглося від давніх мов, уживаних у Київській Русі і в Україні. У мові нашого геніального національного поета відображені цілком народна фонетика й морфологія в їхній варіативності,...
 • №13
 • 3,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. С. 25- 31 . Українська мова і література в школі. – 1985 . – № 3 . Мова Т. Г. Шевченка — такий же своерідний феномен в історії національної культури українців,яким була мова Данте для італійців,Мольєра для французів, Пушкіна для росіян чи мова Міцкевича для поляків. Це був той каталізатор, який прискорив процес утворення нової української літературної мови.У творах...
 • №14
 • 3,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Джерела розвитку східнослов’янських літературних мов. — К.: Наук. думка, 1985. – 231 с. — С. 9-22. Літературна мова, як відомо, розвивається на базі ряду джерел. Навіть у тому випадку, коли вона є результатом консолідації кількох близьких діалектних масивів, їй, щоб служити засобом перекладу з інших мов, тобто вводити репрезентовану нею культуру в коло світової культури,...
 • №15
 • 7,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вісник Національної академії наук України. – 2005. – № 8. – С. 36–42. У статті досліджено походження українських слів і фразеологізмів, що позначають різні розумові операції. Виділено головні тематичні групи лексики, на базі яких утворилися ці слова та фразеологізми. З'ясовано, що в основі їхньої семантичної мотивації лежать назви конкретних, практичних дій, до яких людина...
 • №16
 • 106,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Мовознавча стаття Івана Яковича Франка. Складає частину мовознавчої дискусії XIX столітя. Присвячена стаття питанню єдності тогочасної української мови, співвідношенню української мови і "галицької" мови. На той час, Франко відстоює та аргументує думку про нецілістність української мови.
 • №17
 • 164,57 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Мовознавча стаття Івана Яковича Франка. частина мовознавчої дискусії XIX століття. Більш пізня стаття, що ілюструє зміну поглядів науковця на мовну ситуацію в Україні. Іван Франко відстоює позицію єдності української мови.
 • №18
 • 117,09 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Мюнхен, 1970. - 16 с. У статті відомий український мовознавець висуває власні гіпотези, пов'язані з семантикою назви Київ, а також аналізує версії інших учених.
 • №19
 • 207,55 КБ
 • добавлен
 • изменен
Мюнхен, 1970. - 16 с. У статті відомий український мовознавець висуває власні гіпотези, пов'язані з семантикою назви Київ, а також аналізує версії інших учених.
 • №20
 • 5,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття українського дослідника-мовознавця Юрія Шевельова, присвячена питанням: походження української мови, періодизація історії української мови, постання трьох східнословянських мов та мовній ситуації Київської Русі
 • №21
 • 263,30 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Волинь - Житомирщина. — 2007. — № 17. — С. 159-163. Вивчення історії словникового складу мови – одне з актуальних завдань сучасного мовознавства. Успішна реалізація його можлива за умови дослідження всіх шарів лексики. Різнобічна характеристика лексико-семантичної системи мови здійснюється шляхом вивчення її складових частин в їх історичному розвитку. Такі дослідження мають...
 • №22
 • 306,03 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе История украинского языка #
Полезный раздел
В этом разделе нет комментариев.