Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Орфографические и орфоэпические словари

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

 • Без фильтрации типов файлов
Київ: Наукова думка, 2008. — 288 с. У словникові вміщено слова української мови, складені з двох або кількох компонентів, у написанні яких нерідко трапляються правописні помилки. Розраховано на працівників редакцій і видавництв, кореспондентів, службовців державних та інших установ, студентів і учнів, учителів, а також усіх, хто дбає про чистоту й грамотність їхніх друкованих і...
 • №1
 • 5,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Либідь, 1995. — 192 с. — ISBN 5-325-00697-5. Пропонований словник-довідник - перше видання такого типу, створене на українському мовному матеріалі. В ньому враховано найскладніші випадки наголошення в сучасній українській літературній мові. Подаються численні тлумачні і синонімічні пояснення, а також додаткові граматичні форми при відмінюваних словах, що дає можливість...
 • №2
 • 13,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Либідь, 1995. — 192 с. — ISBN 5-325-00697-5. Пропонований словник-довідник - перше видання такого типу, створене на українському мовному матеріалі. В ньому враховано найскладніші випадки наголошення в сучасній українській літературній мові. Подаються численні тлумачні і синонімічні пояснення, а також додаткові граматичні форми при відмінюваних словах, що дає можливість...
 • №3
 • 3,44 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Наукова Думка, 1989. — 883 с. Цей словник-довідник призначений для широкого кола читачів. У ньому вміщено понад 40 тис. слів і словосполучень сучасної української літературної мови, відмінювання, правопис і вживання яких викликають певні труднощі. В книзі наводиться багато прикладів із словників і посібників, художньої літератури та періодичних видань, що ілюструють...
 • №4
 • 11,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Книгоспілка. Нью-Йорк. Видання дев'яте. 1962. 451 с. Правописний словник Григорія Голоскевича це орфографічний словник української мови на близько 40 тисяч слів. Перший свій правописний словник «Український правописний словничок з короткими правилами правопису» Г. Голоскевич видав 1914 року. Це був перший український правописний словник. Згодом цей словник неодноразово...
 • №5
 • 6,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк: Книгоспілка, 1962. — 451 с. «Правописний словник» Григорія Голоскевича — перший найкращий і найповніший орфографічний словник української мови; 40 тисяч слів.
 • №6
 • 19,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Словник, який допоможе перевірити правильність написання слів українською мовою.
 • №7
 • 3,09 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Наукова думка, 2004. — 202 с. Це перший в українській лексикографії словник-довідник, присвячений одному із складних розділів сучасної української орфографії — написанню слів і номінативних словосполучень з великої чи малої літери. Він включає географічні назви, назви політичних та громадських організацій, адміністративні найменування, назви посадових осіб,...
 • №8
 • 5,29 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Словник української мови. ― К. : Радянська школа, 1973.— 224 с. Орфографічний словник містить найпоширеніші слова, які можуть становити труднощі в написанні. Споріднені слова у словнику Подано не всі, а одно з них, іноді два, рідко більше. Написання одного чи кількох цих слів зорієнтує учнів в написанні решти слів даної групи. Прислівники і словоспрлучення, що мають значення...
 • №9
 • 8,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: А.С.К., 2003. — 562 с. Словник містить найуживанішу лексику сучасної української літературної мови, а також найновіші запозичення. В ньому представлено назви географічних об’єктів та подано назви мешканців міст України. У словнику наведено граматичні форми, наголоси, потрібні пояснення. Призначається для школярів, студентів вищих навчальних закладів, а також для тих, хто...
 • №10
 • 4,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: А.С.К., 2003. — 562 с. Словник містить найуживанішу лексику сучасної української літературної мови, а також найновіші запозичення. В ньому представлено назви географічних об’єктів та подано назви мешканців міст України. У словнику наведено граматичні форми, наголоси, потрібні пояснення. Призначається для школярів, студентів вищих навчальних закладів, а також для тих, хто...
 • №11
 • 16,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Словник-довідник / Уклад. Н. Лозова, В. Фридрак. – К.: Наукова думка, 2007. - 168 с. Словник покликаний зорієнтувати користувача в правильному виборі закінчень родового відмінка однини іменників чоловічого роду на приголосний, що є одним із гострих питань сучасного українського правопису, і запропонувати стислі узагальнені рекомендації щодо вживання закінчень родового відмінка...
 • №12
 • 3,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Словник-довідник / Уклад.: Н. Лозова, В. Фридрак. – К.: Наукова думка, 2007. - 168 с. Словник покликаний зорієнтувати користувача в правильному виборі закінчень родового відмінка однини іменників чоловічого роду на приголосний, що є одним із гострих питань сучасного українського правопису, і запропонувати стислі узагальнені рекомендації щодо вживання закінчень родового відмінка...
 • №13
 • 164,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
Словник-довідник / Уклад.: Н. Лозова, В. Фридрак. – К.: Наукова думка, 2007. - 168 с. Словник покликаний зорієнтувати користувача в правильному виборі закінчень родового відмінка однини іменників чоловічого роду на приголосний, що є одним із гострих питань сучасного українського правопису, і запропонувати стислі узагальнені рекомендації щодо вживання закінчень родового відмінка...
 • №14
 • 3,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. — 1184 с. Словник включає лексичний матеріал сучасної української мови на основі сучасного правопису. Крім загальновживаної лексики, у словнику наводиться нова наукова, релігійна, комп’ютерна, економічна лексика. Також до видання включені деякі похідні, складні та складноскорочені слова. Словник можна використовувати для уточнення правопису та...
 • №15
 • 11,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мельборн: Ластівка, 1985. — 176 с. Українська Центральна Шкільна Рада в Австралії рекомендує цей словник для Рідних шкіл, Шкіл українознавства та Педагогічних шкіл. Випускаємо в світ друге виправлене видання ортографічного словника, який свого часу (1968) був укладений і виданий на доручення Української Центральної Шкільної Ради Австралії (УЦШР). Видання такого словника ще й...
 • №16
 • 15,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мельборн: Ластівка, 1985. — 176 с. Українська Центральна Шкільна Рада в Австралії рекомендує цей словник для Рідних шкіл, Шкіл українознавства та Педагогічних шкіл. Випускаємо в світ друге виправлене видання ортографічного словника, який свого часу (1968) був укладений і виданий на доручення Української Центральної Шкільної Ради Австралії (УЦШР). Видання такого словника ще й...
 • №17
 • 10,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пропонований «Сучасний орфографічний словник української мови» містить понад 180 000 одиниць (слів та словосполук) та орієнтований на актуальну лексику XX та XXI століття. Також до словника включено сучасні слова, що порівняно недавно увійшли в ужиток, застарілі, діалектні, розмовні та жаргонні слова в тому обсязі, як вони вживаються в художній літературі. Для широкого кола...
 • №18
 • 5,04 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Довіра, 2003. — 922 с. — (Словники України). Словник подає максимально простий і доступний для нефахового користувача опис фонетичних особливостей голосних та приголосних звуків у межах слова, який відповідає сучасній літературній нормі, пропонує пояснення варіативності вимови та наголошування, а також орфоепічних умов, що виникають в усному спілкуванні. У словнику подаються...
 • №19
 • 46,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Довіра, 2001.— 955 с.— (Словники України) Близько 140 000 слів. Орфоепічний словник української мови — принципово нова лексикографічна праця, яка належить до категорії фундаментальних академічних словників. Публікуєтьсяя у двох томах загальним обясягом 1871 сторінка: перший том - 954, другий — 917 сторінок. Словник подає максимально простий і доступний для нефахового...
 • №20
 • 91,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киïв: Радянська школа, 1984. — 629 с. Висока культура усного мовлення передбачає правильність слововжитку, граматичних форм, вимови й наголосу, а також уміння користуватися всіма виразовими засобами. Мова публічного виступу повинна бути чіткою й виразною, ясною й дохідливою. Виразність усного мовлення як читця, так і вчителя, лектора, доповідача досягається вмінням регулювати своє...
 • №21
 • 29,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Радянська школа, 1986. — 118 с. Слова подано в початковій формі й розміщено за алфавітом. Реєстр словника містить насамперед ті слова, написання яких не відповідає літературній вимові. Додаткові форми змінюваних слів наводяться в такому вигляді, щоб вони відбивали випадки уподібнення і спрощення в групах приголосних, зміну місця наголосу, чергування, випадіння і подвоєння...
 • №22
 • 3,59 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Ред. І. О. Варченко. — К. : Радянська школа, 1959. — 603 с. Правильність усної мови визначається насамперед правильною вимовою звуків слова і правильним наголосом, а також правильним інтонуванням речення. Помилки в усній публічній мові не тільки утруднюють розуміння висловленого, але й заважають поширенню й усталенню норм літературної мови. Цей словник є першою спробою охопити і...
 • №23
 • 9,86 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Нью-Йорк — Монтреаль: Українська Могилянсько-Мазепинська Академія Наук, Науково-Дослідне Товариство Української Термінології, 1979. — 800 с. Правописний словник української мови поширений приблизно до 65-ти тисяч слів. Він складений на підставі словників Г. Голоскевича, М. Возняка. О. Ізюмова. Ол. Панейка, Яр. Рудницького й І. Огієнка, але поширений новими словами відповідно...
 • №24
 • 10,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пунктуація, нормована правописом система правил про вживання розділових знаків для розчленування тексту відповідно до його значеннєвологічних, синтаксичних та інтонаційних особливостей. Зміст: Крапка. Знак питання. Знак оклику. Кома. Кома в складному реченні. Крапка з комою. Двокрапка. Тире. Крапки. Дужки. Лапки. Розділові знаки при прямій мові.
 • №25
 • 54,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Радянська школа, 1963. — 82 с. Методичний посібник для учнів середньої школи. Звернення до учнів: Виконуючи письмові роботи, ви пригадуєте і застосовуєте вивчені правила правопису. Так ви робите, коли пишете диктанти, перекази, твори, списуєте тексти з пропуском букв і слів. Але ви вивчаєте не всі правила правопису, крім того, є багато слів, до яких не можна пристосувати...
 • №26
 • 1000,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.