Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Фразеологические словари

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Активные пользователи раздела

 • Без фильтрации типов файлов
Білоноженко В. М., Гнатюк І. С., Дятчук В. В., Неровня В. Н., Федоренко Т. О. Словник фразеологізмів української мови / відповідальний ред. Винник В. О. - К.: Наукова думка, 2003. - 788 с. У словнику представлені 7922 найуживаніші фразеологічні одиниці сучасної української мови, розтлумачено їх значення, подано широку дериваційну базу фразеологізмів і проілюстровано цитатним...
 • №1
 • 12,55 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Наукова Думка, 1993.— 984 с. ISВN 5-12-000635-3 (в опр.). Це перший академічний словник, що найповніше відображає загальновживану фразеологію сучасної української мови. Значення фразеологічних одиниць ілюструється цитатним матеріалом. В словнику подається всебічна лексикографічна характеристика фразеологізмів. Призначений для широкого кола читачів—наукових...
 • №2
 • 20,78 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
1959 Часто труднощі виникають при перекладі сталих виразів, кліше, фразеологізмів з російської мови на українську. Зумовлені вони тим, що такі вирази не перекладаються дослівно. Тому цей словник незамінний помічник у таких випадках.
 • №3
 • 3,27 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Х.: Прапор, 2000. - 864с. Цей унікальний словник, укладений поетом І.О.Вирганом та мовознавцем М.М.Пилинською, містить російські фразеологізми, типові синтаксичні сполуки: їхні українські відповідники. Сталі звороти проілюстровані прикладами. Цінність словника істотно зросла у зв'язку з якісно новим етапом утвердження української мови в усіх сферах суспільного життя....
 • №4
 • 18,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Авґсбурґ: Літопис УПА, 1947.— 79 с. З Коротким словником американізмів. Наш фразеологічний словничок має на меті допомогти тим читачам, що мають вже певний запас англійських слів, зв'язувати їх в оформлені речення відповідно духу сучасної живої англійської мови.
 • №5
 • 4,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Словарь содержит свыше 18 тысяч устойчивых словосочетаний современного русского литературного языка, перевод которых на украинский язык представляет определенные трудности. стр. : 264; Год: 2001; качество: Хор.; Формат: DjVu; Размер: 13.2мб
 • №6
 • 13,29 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Наук. думка, 2001. — 640 с. У словнику вміщено понад 18 тисяч сталих словосполучень сучасної російської літературної мови, переклад яких на українську мову становить певні труднощі. Призначення словника — бути посібником при перекладі російських текстів українською мовою і при читанні літератури російською і українською мовами; він також може бути використаний при...
 • №7
 • 630,57 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Видавництво "Довіра", Київ, 1994, 284 сторінки. Серія "Словники України". Це перше ґрунтовне видання, що відображає малодосліджену сторінку сучасної української мови - фразеологічну антонімію. У словникових статтях представлені не лише фразеологізми-антоніми, але й тлумачиться їх значення, наводяться синоніми кожного фразеологічного антоніма. Значення ідіом ілюструють влучні...
 • №8
 • 1,78 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Видавництво "Довіра", Київ, 1994, 284 сторінки. Серія "Словники України". Це перше ґрунтовне видання, що відображає малодосліджену сторінку сучасної української мови - фразеологічну антонімію. У словникових статтях представлені не лише фразеологізми-антоніми, але й тлумачиться їх значення, наводяться синоніми кожного фразеологічного антоніма. Значення ідіом ілюструють влучні...
 • №9
 • 4,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Під ред. В. А. Вінника. — К.: Радянська школа, 1988. — 200 с . Словник містить групи близьких або однакових за значенням фразеологізмів, до яких даються короткі дані про їх семантичні відтінки, емоційно-експресивне забарвлення, стилістичне використання і особливості вживання в сучасній українській літературній мові. Словник допоможе вибрати найбільш вдалий синонім до...
 • №10
 • 489,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Під ред. В. А. Вінника, — К.: Радянська школа, 1988. — 200 с. Словник містить групи близьких або однакових за значенням фразеологізмів, до яких даються короткі дані про їх семантичні відтінки, емоційно-експресивне забарвлення, стилістичне використання і особливості вживання в сучасній українській літературній мові. Словник допоможе вибрати найбільш вдалий синонім фразеологізму для...
 • №11
 • 13,69 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Под ред. В. А. Винника. — К.: Радянська школа, 1988. — 200 с . — ISBN 5—330—00353—9. Словарь содержит группы близких или одинаковых по значению фразеологизмов, при которых даются краткие данные об их семантических оттенках, эмоционально-экспрессивной окраске, стилистическом использовании и особенностях употребления в современном украинском литературном языке. OCR (с возможностью...
 • №12
 • 9,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Словарь призван способствовать углублению коммуникативных навыков читателей, повышению культуры речи, созданию предпосылок для более высокой степени рецепции художественных, публицистических и иных текстов, непринужденной разговорной речи. Возможно его использование в переводческой деятельности и при обучении языку.
 • №13
 • 1,69 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Радянська школа, 1991. — 400 с. Словник складається з двох частин: українсько-російської і російсько-української. За своїм типом словник тлумачний. В українсько-російській частині при кожному українському фразеологізмі подається його тлумачення, а потім переклад. У російсько-українській частині – навпаки. Словник уміщує понад 6000 найбільш уживаних у сучасній українській...
 • №14
 • 20,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 1991. - 400 с Словник складається з двох частин: українсько-російської і російсько-української. За своїм типом словник тлумачний. В українсько-російській частині при кожному українському фразеологізмі подається його тлумачення, а потім переклад. У російсько-українській частині – навпаки. Словник уміщує понад 6000 найбільш уживаних у сучасній українській мові фразеологізмів...
 • №15
 • 12,96 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1993. — 984 с. У академічному словнику найповніше відображена загальновживана фразеологія сучасної української мови. Значення фразеологічних одиниць ілюструється цитатним матеріалом. В словнику подається всебічна лексикографічна характеристика фразеологізмів.
 • №16
 • 150,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Фразеологія ділової мови. — 1927. — 137 с. Прочие выходные данные отсутствуют. Русско-украинский глоссарий устойчивых речевых оборотов, в основном свойственных официально-деловому и отчасти научному стилям речи.
 • №17
 • 203,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
Цей словник вирішить проблему перекладу фразеологізмів, які неможливо перекласти дослівно.
 • №18
 • 581,41 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
6-е вид., доповн. й переробл. — Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. — 552 с. Словник уміщує фразеологію, записану на території українського Донбасу (Луганська та Донецька області). У ньому розкривається значення фразеологізмів (ідіомів), дається їхня стилістична характеристика. Усі вислови паспортизуються і за потреби ілюструються контекстами (найчастіше – реченнями)....
 • №19
 • 3,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Словник. — Київ: Освіта, 1998. — 224 с. Словник вміщує найуживанішу фразеологію сучасної української мови. У ньому розкривається значення фразеологізмів, що ілюструється цитатами, подається їхня граматична й стилістична характеристика, наводяться синонімічні та частково антонімічні вислови. Вперше досить широко подаються історичні, етимологічні та культурно-етнічні коментарі. Для...
 • №20
 • 2,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Фразеологічний словник української мови. — К. : Освіта, 1998. — 224 с. — І8ВИ 966-04-0027-6. Близько 2500 виразів. Словник вміщує найуживанішу фразеологію сучасної української мови. У ньому розкривається значення фразеологізмів, що ілюструється цитатами, подається їхня граматична й стилістична характеристика, наводяться синонімічні та частково антонімічні вислови. Вперше...
 • №21
 • 3,83 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.