Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Словари иностранных слов

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Активные пользователи раздела

 • Без фильтрации типов файлов
Єрмоленко С.Я. (ред.) — Харків: Фоліо, 2006. — 623 с. — (Бібліотека державної мови). — I8ВN 966-03-3173-8. Художник-оформлювач Б. П. Бублик. Словник містить близько 35 тисяч слів і словосполучень. Ці слова увійшли в українську мову в різні часи з різних мов. У словнику представлено іншомовні слова, що зустрічаються в повсякденному житті, а також терміни із різних галузей знань....
 • №1
 • 15,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Фоліо, 2006. — 623 с. — (Бібліотека державної мови). — ISBN 966-03-3173-8. Словник містить близько 35 тисяч слів і словосполучень. Ці слова увійшли в українську мову в різні часи з різних мов. У словнику представлено іншомовні слова, що зустрічаються в повсякденному житті, а також терміни із різних галузей знань. Словникова стаття містить граматичну та стилістичну...
 • №2
 • 38,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музей Івана Гончара; Видавнича фірма "Родовід", 1996. — 535 с. Репринт 2-го переробленого видання 1955 р., здійсненого у Нью-Йорку. Вперше виданий у Харкові 1932 р., словник, автори якого репресовані на початку 30-х рр., містить понад 25 тис. чужомовних слів і виразів, уживаних в українській мові в галузях літератури, політики, техніки, медицини й ін.
 • №3
 • 49,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музей Івана Гончара; Видавнича фірма "Родовід", 1996. — 535 с. Репринт 2-го переробленого видання 1955 р., здійсненого у Нью-Йорку. Вперше виданий у Харкові 1932 р., словник, автори якого репресовані на початку 30-х рр., містить понад 25 тис. чужомовних слів і виразів, уживаних в українській мові в галузях літератури, політики, техніки, медицини й ін.
 • №4
 • 82,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня С.А. Борисова, 1906. — 128 с. Перший український словник чужомовних слів, що його склав видатний український літературознавець, історик, фольклорист, публіцист, громадсько-політичний діяч Василь Миколайович Доманицький (за тогочасними правописними нормами — Доманіцький). Нині ця книга є цікавою не тільки з погляду тлумачення етранжизмів, але і як багате джерело...
 • №5
 • 4,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: «Українська радянська енциклопедія», 1974. - 865 с. Словник іншомовних слів – науково-популярне довідкове видання, призначене для найширших кіл читачів. Основна мета словника – дати коротке пояснення часто вживаних слів і термінів іншомовного походження, що ввійшли до лексичного складу української літературної мови. Велику увагу приділено тим іншомовним термінам, які стали...
 • №6
 • 8,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 2000. - 680 с. Словник містить близько 10 000 слів, запозичених українською мовою з інших мов головним чином у 18—20 ст., а також утворених з іншомовних елементів, переважно з давньогрецької та латинської мов. До словника включено загальновживану лексику, розповсюджені спеціальні терміни, а також термінологічні словосполучення, що вживаються у різних галузях...
 • №7
 • 5,30 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Наукова думка, 2000. — 680 с. Словник містить близько 10 000 слів, запозичених українською мовою з інших мов головним чином у 18—20 ст., а також утворених з іншомовних елементів, переважно з давньогрецької та латинської мов. До словника включено загальновживану лексику, розповсюджені спеціальні терміни, а також термінологічні словосполучення, що вживаються у різних...
 • №8
 • 16,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк: Накладом автора, 1963. — 480 с. Словник чужомовних слів, уживаних в українській літературній мові, що його пропонуємо увазі читачів, складений ще 1947-49 р.р і остаточно зредагований року 1950. Отож, від часу, коли словник був готовий, дo появи його цим виданням минуло ціле десятиліття. Колись такий відтинок часу не мав посутнього значення. Як правило, до словників...
 • №9
 • 9,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк: Накладом Автора, 1964. — 388 с. Друга частина словника чужомовних слів, уживаних в українській літературній мові, що його пропонуємо увазі читачів, складений ще 1947-49 р.р і остаточно зредагований року 1950. Отож, від часу, коли словник був готовий, дo появи його цим виданням минуло ціле десятиліття. Колись такий відтинок часу не мав посутнього значення. Як правило, до...
 • №10
 • 5,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк, 1963 - 480 с. Словник чужомовних слів, уживаних в українській літературній мові, що його пропонуємо увазі читачів, складений ще 1947-49 р.р і остаточно зредагований року 1950. Отож, від часу, коли словник був готовий, дo появи його цим виданням минуло ціле десятиліття. Колись такий відтинок часу не мав посутнього значення. Як правило, до словників збирали лексику вже...
 • №11
 • 23,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк, 1964 - 388 с. Друга частина словника чужомовних слів, уживаних в українській літературній мові, що його пропонуємо увазі читачів, складений ще 1947-49 р.р і остаточно зредагований року 1950. Отож, від часу, коли словник був готовий, дo появи його цим виданням минуло ціле десятиліття. Колись такий відтинок часу не мав посутнього значення. Як правило, до словників...
 • №12
 • 20,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монреаль Канада 1977 рік. Понад 16000 слів з тлумаченням.
 • №13
 • 501,92 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Торонто: Видав Семен Стасишин, 1967. — 165 с. Автор словника Павло Штепа — український історик, письменник, громадський діяч, професійний підпільник, вчений-емігрант. Словник чужослів подає справжній зміст (семантику) українських слів без викривлень. Книга містить також історичний аналіз впливу на українську мову російського окупаційного режиму.
 • №14
 • 12,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.