Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинские диалектные словари

Доверенные пользователи и модераторы раздела

 • Без фильтрации типов файлов
[ Тлумачний словник діалектів ]. — Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy; Fundacja Slawistyczna, 2008. — 260 s. — (Język na pograniczach, no. 36) Publikacja niniejsza stawia sobie za cel przedstawienie współczesnego słownictwa grupy góralskiej żyjącej na Bukowinie w granicach Rumunii i Ukrainy. Wybraliśmy formę słownika alfabetycznego, lecz staraniem naszym jest dostarczenie...
 • №1
 • 3,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Euroslavica, 2009. – 200 s. Areálová studie východoslovenských rusínských nářečí (v podobě diferenčního slovníku) zachycuje hlavní jádro nářeční slovní zásoby čtyřiceti sedmi vesnic na okraji nejvýchodnějšího a severovýchodního slovenského území, při hranici s nynější Ukrajinou na východě a Polskem na severovýchodě. Tato nářečí, jež jsou...
 • №2
 • 2,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Луцьк: Ред. -вид. відд. "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. - XXIV + 354 с. ISBN 966-600-007-5 (у двох томах) ISBN 966-600-010-5 (том 1) Пропонований словник уміщує понад 13000 діалектизмів (не враховуючи фонетичних варіантів). Записи говіркових слів подаються із 540 населених пунктів Західного Полісся, а також із пограниччя. Як ілюстрації, крім речень зі...
 • №3
 • 8,23 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Луцьк: Ред. -вид. відд. "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. - 458 с. ISBN 966-600-007-5 (у двох томах) ISBN 966-600-013-Х (том 2) Пропонований словник уміщує понад 13000 діалектизмів (не враховуючи фонетичних варіантів). Записи говіркових слів подаються із 540 населених пунктів Захіодного Полісся, а також із пограниччя. Як ілюстрації, крім речень зі...
 • №4
 • 6,37 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. — 516 с. + 8 іл. Словник презентує гуцульську говірку XX - початку XXI ст. У науковий обіг введено новий, великий за обсягом, поважний за змістом, фахово зібраний і належно проаналізований та лексикографічно оформлений лексичний матеріал, пов’язаний із широким колом понять традиційної матеріальної та духовної культури гуцулів. Перша книга...
 • №5
 • 7,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, 2010. — 222 с. У словнику подано специфічну апелятивну діалектну лексику, вживану в українських населених пунктах, розташованих у межах Одеської області. До реєстру ввійшли також слова, які мають не тільки семантичні та словотвірні, а й виразні фонетичні, акцентуаційні та морфологічні відмінності у порівнянні з...
 • №6
 • 1,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вархол Н., Івченко А. Фразеологічний словник лемківських говірок східної Словаччини Братіслава – Пряшів: Vydalo Slovenské pedagogické nakladateľstvo v Bratislave, oddelenie ukrajinskej literatúry v Prešove — 1990 — 160 c. — ISBN 80-08-00654-4 На украинском языке Словник представляє 2300 фразеологізмів, зібраних в 58 селах Пряшівщини. В лексиці і фразеології лемків...
 • №7
 • 14,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Косів: Писаний Камінь, 2017. — 296 с. Цей тлумачний словник гуцульських говірок містить майже 20 000 слів, які є широко вживаними на території Гуцульщини, в українській діаспорі за кордоном. У словнику зібрано слова-діалектизми та їх протлумачено, що пов’язані з багатогранним життям, побутом, культурою горян, веденням домашнього і полонинського господарства, лісосплавом і...
 • №8
 • 2,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернівці, ЧДУ, 1979 - 108 с. Шостий випуск являє собою навчальний посібник з української діалектології та спецкурсу "Міжмовні контакти" для студентів філологів. У ньому подано 843 діалектних слова: під буквою Н-622, під буквою 0-321.
 • №9
 • 4,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Лєґніца, 1993. – 257 с. Словарь содержит около 9000 слов, из которых основная часть (около 8400) принадлежат родному говору автора - с. Білцарева на Западной Лемковщине, около 530 взяты из работы И.Верхратского "Про говор галицких лемків", а остальные несколько десятков принадлежат говорам сел Фльоринка, Конечна и Білянка.
 • №10
 • 9,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернівці: Рута, 2005. - 688 с. "Словник буковинських говірок" містить 11 816 діалектних слів, не враховуючи їх фонетичних варіантів. Це колективна багаторічна праця науковців і студентів філологічного факультету Чернівецького університету, до якого увійшли записи говіркового мовлення із 227 населених пунктів Чернівецької області. Видання може бути використане як надійне джерело...
 • №11
 • 15,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дзендзелівський Й.О. Практичний словник семантичних діалектизмів Закарпаття На допомогу вчителям Закарпатської області Словник – Ужгород: Інститут удосконалення кваліфікації вчителів – 1958 – 48 с. Закарпаття протягом довгих століть було відірване від решти українських земель. І за цей, таки досить значний час, у мові українців-закарпатців витворилося чимало своїх...
 • №12
 • 13,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Астон, 2011. — 374 с. 26 000 слів. Оддавна мьісьлю си о написаній регіонального лемківского словника. Стало-м записував лемківски слова а іх тлумачыня по-украіньски. Заєдно з приповідками, од 2003 року фіксував-єм счова, котри сут правдиво нашьі, одмінни от літературних -украіньских ци польских.
 • №13
 • 33,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів, 1886. Словник служить цінним матеріалом при вивченні західно-українського говору та становить собою цінний матеріал для дослідження історії мови.
 • №14
 • 9,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів, 1886. Словник служить цінним матеріалом при вивченні західно-українського говору та становить собою цінний матеріал для дослідження історії мови.
 • №15
 • 9,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Укладачі: Галина Гузар, Ярослава Закревська, Уляна Єдлінська, Василь Зеленчук, Наталія Хобзей. Львiв: Iнститут украïнознавства iм. I. Крип’якевича, 1997. — 232 с. Скан 300 dpi, текстовый слой. Передаємо до Ваших рук Короткий словник гуцульських говірок, що є відображенням основного лексичного складу одного з найцікавіших і найархаїчніших говорів південно-західного наріччя...
 • №16
 • 3,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Укладачі: Галина Гузар, Ярослава Закревська, Уляна Єдлінська, Василь Зеленчук, Наталія Хобзей. — Львiв: Iнститут украïнознавства iм. I. Крип’якевича, 1997. — 232 с. Передаємо до Ваших рук Короткий словник гуцульських говірок, що є відображенням основного лексичного складу одного з найцікавіших і найархаїчніших говорів південно-західного наріччя української мови. Гуцульські...
 • №17
 • 3,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
У 2 т. - Понад 58000 слів. - Ужгород: ПоліПрінт, 2007. - 2 тома. - 608 с. (російською та русинською мовами). ISBN 978-966-7966-50-8, 978-966-7966-51-5 Цей словник є найбільш повним словником русинської мови за всю історію її існування, початком якої можна вважати, мабуть, Нягівську Постілу з середини XVI ст., нещодавно перевидану в Ніредьгазі кафедрою української та русинської...
 • №18
 • 30,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1974. — 260 с. Дослідження лексики поліських говорів становить особливу цінність для осмислення історії українського народу та його мови. Це незамінний матеріал для дослідників фольклору та етнографії. До Словника, крім виразно діалектної лексики, включені також деякі олова загальнонародної розмовної мови, що мають цікаві семантичні, граматичні та...
 • №19
 • 15,41 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Другий випуск праці, що містить матеріали до словника бойківських говірок (Г-Ж), виданий Чернівецьким державним університетом. - 60 с
 • №20
 • 1022,73 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Третє видання матеріалів до словника буковинських говірок (З-Й), здійснене Чернівецьким державним університетом.
 • №21
 • 1,84 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Матеріали до словника буковинських говірок: Навч. посібн. — Вип. 5 /відп. ред. - В. А. Прокопенко. — Чернівці, ЧДУ, 1978. — 99 с. Посібник з української діалектології та спецкурсу "Міжмовні контакти". Подано 993 діалектні слова: під буквою "Л" - 416; під буквою "М" - 577.
 • №22
 • 3,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киïв; Сімферополь: Ната, 2013. – 602 с. "Словник говірок центральної Бойківщини" містить слова і стійкі звороти, які записав автор у 32-ох селах Львівської області протягом 28-и років особисто шляхом опитування старожилів, представників середнього та молодшого поколінь безпосередньо на місцях їхнього постійного проживання. Подано 6 450 слів та 1 768 стійких одиниць і зразків...
 • №23
 • 7,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса. - 1958. - 76 с. Всього в «Словнику діалектизмів. » подано 1713 реєстрових слова. «Словник діалектизмів українських говірок Одеської області» є однією з перших спроб подати матеріали до історії словникового складу української мови. Одночасно «Словник діалектизмів українських говірок Одеської області» може допомогти повніше схарактеризувати не тільки стан українських...
 • №24
 • 1,20 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Острог 2011. – 16 с. Міні-словник сленгових виразів Рівненщини укладений на основі матеріалів, наданих учасниками третього щорічного проекту «Мовний моніторинг – 2011». Словник налічує 360 найтиповіших лексем, що використовують у своєму повсякденному мовленні жителі Рівного, Здолбунова, Квасилова, Острога, Дубна, Кузнецовська, Білої Криниці, Антополя, Гощі, Корця.
 • №25
 • 144,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
"Лілея-НВ", Івано-Франківськ, 2011, 76 с. Толковый словарик лексических особенностей украинской речи во Львове. На украинском языке. Легіони вчительок української мови сумлінно втовкмачують львівським діткам у голови, «як то всьо має називатися і писатися правильно». Комп’ютерні програми з українського правопису скаженіють, на свій розсуд виправляючи слівця львівського...
 • №26
 • 22,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Інститут українознавства ім. І.Крипякевича НАН України, 2008 (Серія "Діалектологічна скриня"). – 224 с. Словник містить близько 7 тисяч діалектизмів та репрезентує мовлення мешканців сіл Вижній Березів, Середній Березів, Нижній Березів та Баня-Березів Косівського району Івано-Франківської області. Як ілюстрації до словникових статей використано і зразки живого мовлення,...
 • №27
 • 2,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под ред. А.Ф.Журавлева. М.: Институт славяноведения РАН, 2001. - 232 с. В данном издании в виде словаря представляется диалектный материал, собранный экспедицией Института славяноведения РАН в с. Торунь Межгорского р-на Закарпатской обл. в июле 1990 г. Словарь включает практически все собранные во время экспедиции слова и словоформы. Он предваряется кратким грамматическим...
 • №28
 • 4,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1984. Частина 1: А-Н. - 495 с. Частина 2: О-Я - 517 с. Словник фіксує лексику одного з найдавніших говорів української мови, яскраво відображеного в творах української художньої літератури. Лексика локалізується в фонетичних, словотвірних, граматичних, акцентуаційних і фразеологічних варіантах. Укладений на матеріалах діалектологічних еспедицій та на...
 • №29
 • 53,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Івано-Франківськ: Сіверсія МВ, 2004. - 364 с. У цій книзі подано лексику одного з архаїчних самобутніх говорів української мови - лемківського, що належить до говорів карпатської групи. Опубліковані матеріали допоможуть збагнути особливості лемківських говірок, їхні специфічні риси, не властиві іншим українським діалектам та літературній мові. Багата лексика народнорозмовної...
 • №30
 • 11,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріали для словника, Легніца-Вроцлав, назва видання невідома, 2001 рік, 460 сторінок. В намірах автора (про що ясно свідчить назва) ця робота повинна служити зручною початковою точкою для створення словника, включаючого в себе багатство мови лемків. Цьому Словникові не пощастило з видавцями. Він прийшов до Польщі (обхідним шляхом через США) з України, де знаходився протягом...
 • №31
 • 3,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ужгород: Ужгородськiй нациiональный унiверситет, 2005. — 266 с. — ISBN 966-7400-09-3. Перевод: Материалы для словаря гуцульских говоров (Косовская Поляна и Росишка Раховского района Закарапатской области). Книга містить записи переважно побутової і традиційної виробничої лексики гуцульських говірок сіл Косівська Поляна та Росішка Рахівського району Закарпатської області. Як...
 • №32
 • 2,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ужгород: Поліграфцентр Ліра, 2008. - 480 с. ISBN 978-966-2195-13-2 Словник уміщує понад 15,9 тисяч діалектних слів (не враховуючи переважної більшості фонетичних варіантів), записаних автором протягом останніх 20-25 років у говірці марамороського типу закарпатського діалекту. Більшість реєстрових слів супроводжується ілюстраціями із звязного мовлення, а також прислів’ями,...
 • №33
 • 9,24 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Передмова М.Д. Павлюка. Київ; Косів: Писаний Камінь, 2012. – 154 с. В основу словника покладено понад 1700 слів, які широко вживаються у селі Старих Кутах Косівського району Івано-Франківської області та загалом у Карпатському регіоні, але часом залишаються маловідомими і незрозумілими для жителів інших регіонів України. Дається пояснення слів, їхні іншомовні аналоги, які мають...
 • №34
 • 5,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ-Косів: Писаний Камінь, 2013. — 188 с. — ISBN 978-966-8519-83-3. В основу словника покладено біля 2000 слів, які широко вживаються у селі Старих Кутах Косівського району Івано-Франківської області та загалом у Карпатському регіоні, але часом залишаються маловідомими та незрозумілими для жителів інших регіонів України. Даються пояснення, іншомовні аналоги та найважливіша...
 • №35
 • 3,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відповідальний редактор Г.В. Воронич. – Львів: Українська академія друкарства, 2011. – 384 с. У Словникові репрезентовано типову лемківську говірку станом на другу половину XIX ст. – середину XX ст., представлено достовірний, фахово опрацьований лексичний матеріал, пов'язаний із широким колом понять традиційної матеріальної та духовної культури лемків. Увазі читача...
 • №36
 • 43,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Луганськ: Луганський національний університет (ЛНУ) ім. Траса Шевченка, 2013. — 288 с. — ISBN 978-966-617-319-8. У пропонованому словнику обґрунтувано засади й запропоновано лексикографічний опис фразеологічних і паремійних одиниць на матеріалі етнографічної пам’ятки Східної Слобожанщини „Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии” (1898 р.). За характером цей словник можна...
 • №37
 • 1,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 2009. - 672 с. (Серія "Діалектологічна скриня"). Фіксація особливостей мовлення Львова XX століття - мета цієї праці. Джерелами стали насамперед власні спостереження авторок за словниковим фондом мовців рідного міста, а також художня та мемуарна література авторів-львів'ян. Характерною особливістю книги є не тільки...
 • №38
 • 16,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Світ, 2005. Розглядаються загальні питання теорії прізвища, історія становлення цього феномену та специфіка функціонування родових назв в Українських Карпатах. Аналізуються мовний та правовий статуси прізвища, глобальні національні, регіональні ознаки прізвищевих назв, їх варіантність, лексичне значення, морфемна будова, функції прізвищевих формантів, принципи...
 • №39
 • 18,99 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Львів - Нью-Йорк, 2008. Відповідальні редактори: Левко Полюга, Наталя Хобзей. Серія "Діалектологічна скриня". Словник фіксує різноманіття лексики та фразеології (близько 10 000 одиниць) наддністрянського говору, зібраних у понад 500 населених пунктах Львівської, Тернопільської та північних районах Івано-Франківської областей. Це багаторічна праця доктора філологічних наук,...
 • №40
 • 5,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2016. – 176 с. Словник Михайла Степановича Шкрумеляка містить понад дев'ять тисяч слів, які презентують гуцульську говірку мешканців сіл Білі Ослави, Чорні Ослави та Чорний Потік Надвірнянського району Івано-Франківської області. У словнику подано тлумачення багатьох слів, які широко вживаються В розмовній мові жителями названих сіл, але залишаються...
 • №41
 • 3,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.