Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Словари и разговорники

 • Без фильтрации типов файлов
К.: Наукова думка, 2004. – 448 с. – (Словники України). — ISBN 966-00-0350-1 У довіднику розглядаються складні випадки українського літературного слововживання. Подано стислі поради, які саме слова чи словосполучення найдоцільніше вживати для передачі потрібного змісту, зроблено певні застереження щодо неправильного або небажаного, невдалого використання слів у тих або інших...
 • №1
 • 753,45 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Зубець Н.О. Словник-мінімум інтерферем. — Запоріжжя: ЗЦППК, 2010. — 24 с. У праці подано більше трьохсот інтерферем, які найчастіше зустрічаються в офіційно-діловій сфері
 • №2
 • 28,79 КБ
 • добавлен
 • изменен
К. : [б.в.], 2000. — 246 с. Словник охоплює ту частину професійної лексики, вживання якої в умовах паралельного фун-кціонування споріднених мов викликає певні труднощі. Словник дає змогу розмежу-вати подібні своїм звучанням і значенням слова й вислови російської та української мов. Крім того, він містить найпоширеніші синоніми наведених слів і висловів, що допомагають ясно й...
 • №3
 • 198,36 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Либiдь, 1990. Перевод заголовка: Русско-украинский и украинско-русский словарь. В книге «Росiйсько-український i українсько-росiйський словник» («Русско-украинский и украинско-русский словарь») представлены наиболее употребительные слова современного как русского, так и украинского литературных языков. Изредка вводятся в словарь распространённые слова из разговорной речи,...
 • №4
 • 910,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Абрис, 2003. — 90 с. Словник подає лексичне значення тих слів у ліричних творах Василя Стуса, які можуть викликати сумнів щодо їхнього розуміння або тлумачення. Кожна словникова стаття має вказівку на належність слова до певного шару лексики, його походження, граматичні форми та граматичну характеристику. Всі слова реєстру супроводжуються ілюстративними матеріалами та...
 • №5
 • 174,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
2004 Довідник призначено для вчителів, учнів, студентів. Книга стане у пригоді при читанні, перекладанні та тлумаченні російських текстів українською мовою. Кожне російське словосполучення перекладено відповідним українським. Де необхідно, наведено приклади.
 • №6
 • 32,56 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Русско-украинский словарь в 3 томах. - К., "Наукова думка", 1970. Трехтомный оригинал содержит 120 тысяч словарных статей. Ошибки сканирования в электронной версии академического словаря преимущественно откорректированы и сверены с оригиналом. Электронная версия содержит пользовательские лексикографические и пр. дополнения. Все словарные статьи помещены в одном DOC-файле. Ввиду...
 • №7
 • 24,64 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Словник містить терміни, які увійшли до активного словника вчителя протягом останнього часу, а також терміни, які інколи вживають у неправильному значенні. Вони стосуються не лише лінгвістики, педагогіки й методики, а й риторики, етики, психології, психолінгвістики та ін. наук
 • №8
 • 42,04 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Словник, автор, місто видання та рік видання невідомі, 34 сторінки. Словник мовних і фразеологічних відмінностей між українською і російською мовами буде корисний всім, хто цікавиться перекладом. Словник не відредагований на предмет граматичних помилок.
 • №9
 • 75,85 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.