Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Словари и разговорники

 • Без фильтрации типов файлов
Київ: Абрис, 2003. — 1424 с. Новий академічний "Російсько-український словник" охоплює широке коло загальновживаної лексики, відповідає сучасним правописним нормам і є найвірогіднішим довідником при перекладі російських текстів різних жанрів українською мовою. Він відбиває зміни у лексичному складі двох мов, покликані суспільно-політичними, економічними та культурними зрушеннями...
 • №1
 • 132,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пустовіт Л. О. (ред.) — Київ: Довіра, 1998. — 431 с. Яке прикметникове означення вибрати до слова? З яким епітетом найчастіше вживається той чи інший іменник? На ці питання читач знайде відповідь у «Словнику епітетів української мови». Є тут епітетні словосполучення більш, звичні, часто повторювані, є індивідуально-авторські, тобто оригінальні, за якими вимальовуються яскраві...
 • №2
 • 5,66 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Цілуйко К. К. (ред.) — Київ: Наукова думка, 1966. — 422 с. АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. Підготував до видання В. В. Німчук. Перший великий словник українскої мови. Налічує близько 20 000 статей. Це диференційний українско-російский словник: у реєстрі подано тільки ті елементи, що лексично, фонетично, дериваційно й семантично відмінні в обох мовах. Широко...
 • №3
 • 29,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Джура, 2007. — 260 с. У словнику-довіднику представлено у максимально повному обсязі терміносистему одного з рівнів української мови — словотвору. Реєстр охоплює як найуживаніші, так і новаторські терміни сучасного мовознавства, які добиралися із найбільш авторитетних словникових видань та наукових праць з проблем дериватології. Пропонований словник охоплює близько...
 • №4
 • 2,63 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: А.С.К, 1998. — 560 с. Словник містить понад 30 000 слів, як російських з перекладом на українську мову, так і українських з перекладом на російську мову. Нове видання складене з урахуванням змін в українському алфавіті - із внесенням літери Ґ. Словник розрахований на учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, студентів ВНЗ, а також усіх, хто хоче поглибити свої знання з...
 • №5
 • 14,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видавництво «НАУКОВА ДУМКА» КИЇВ - 1969 Російсько-український словник у трьох томах. Том 1 (Літери А-М) Виданий Інститутом мовознавства імені О. О. Потебні АН УРСР в 1969 році з метою подальшого розвитку української літературної мови. Редактор 1 тому Сергій Головащук Словник містить у собі близько 120 тисяч російських слів з перекладом їх на українську мову, численну...
 • №6
 • 23,16 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Видавництво «НАУКОВА ДУМКА» КИЇВ - 1969 Російсько-український словник у трьох томах. Том 2 (Літери Н—Приять) Виданий Інститутом мовознавства імені О. О. Потебні АН УРСР в 1969 році з метою подальшого розвитку української літературної мови. Редактори 2 тому С. І. Головащук, Л. А. Коробчинська, М. М. Пилинський Словник містить у собі близько 120 тисяч російських слів з...
 • №7
 • 23,27 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Видавництво «НАУКОВА ДУМКА» КИЇВ - 1969 Російсько-український словник у трьох томах. Том 3 (Літери Про—Я) Виданий Інститутом мовознавства імені О. О. Потебні АН УРСР в 1969 році з метою подальшого розвитку української літературної мови. Редактори 3 тому С. І. Головащук, Л. А. Коробчинська, М. М. Пилинський Словник містить у собі близько 120 тисяч російських слів з...
 • №8
 • 21,56 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Наукова думка, 2004. — 448 с. — (Словники України). У довіднику розглядаються складні випадки українського літературного слововживання. Подано стислі поради, які саме слова чи словосполучення найдоцільніше вживати для передачі потрібного змісту, зроблено певні застереження щодо неправильного або небажаного, невдалого використання слів у тих або інших значеннях. У додатку...
 • №9
 • 3,92 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Херсон: Видавництво Херсонського державного університету, 2007. — 337 с. У словнику вичерпно подано формально-синтаксичні та семантико-синтаксичні функції сполучників української мови, визначено їхні позиції у складному й простому ускладненому реченнях, указано на походження та спосіб вживання сполучників. Багатий ілюстративний матеріал дібрано з різностильових текстів -...
 • №10
 • 6,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Словник-довідник з культури української мови / укл. Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. — К.: Знання, 2004. — 367 с. Культура мови як невід’ємна складова особистості — одна із перших ознак загальної культури людини та суспільства. Вона включає в себе багато понять і вимагає постійної уваги до мовної поведінки особистості. Довідник містить складні випадки...
 • №11
 • 10,12 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Близько 15 000 слів / Гринчишин Д. Г., Капелюшний А. О., Пазяк О. М. та ін.: За ред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Радянська школа, 1989. — 336 с. У словнику зібрано найбільш складні у вживанні слова. Пояснюються написання і вимова слів, словотворення, даються граматична і стилістична характеристики слів, наводяться приклади можливої сполучуваності слів і керування. Для...
 • №12
 • 12,01 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Радянська школа, 1986. — 222 с. Словник є досвідом в українській лексикографії опису паронімів - близьких за звучанням, але різним за значенням слів, головним чином тих, що найчастіше використовуються у шкільних підручниках, у науково-популярних книжках, публіцистиці, засобах масової інформації, художній літературі, побутовому мовленні.
 • №13
 • 14,62 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Знання, 2011. — ХХХУШ, 992 с. — (Академічні словники). Російсько-український словник у чотирьох томах підготовлено науковцями Інституту української мови НАН України. Словник створено на базі багатомільйонної Лексичної картотеки Інституту української мови НАН України. Він відображає зміни, що відбулися у лексичному складі української та російської мов за останні десятиріччя. У...
 • №14
 • 15,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Знання, 2012. — X, 860 с. — (Академічні словники). Російсько-український словник у чотирьох томах підготовлено науковцями Інституту української мови НАН України. Словник створено на базі багатомільйонної Лексичної картотеки Інституту української мови НАН України. Він відображає зміни, що відбулися у лексичному складі української та російської мов за останні десятиріччя. У...
 • №15
 • 11,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Знання, 2013. — X, 933 с. — (Академічні словники). Російсько-український словник у чотирьох томах підготовлено науковцями Інституту української мови НАН України. Словник створено на базі багатомільйонної Лексичної картотеки Інституту української мови НАН України. Він відображає зміни, що відбулися у лексичному складі української та російської мов за останні десятиріччя. У...
 • №16
 • 14,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. Знання, 2014. — X, 934 с., 4 с. іл. — (Академічні словники). Російсько-український словник у чотирьох томах підготовлено науковцями Інституту української мови НАН України. Словник створено на базі багатомільйонної Лексичної картотеки Інституту української мови НАН України. Він відображає зміни, що відбулися у лексичному складі української та російської мов за останні...
 • №17
 • 13,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво Академії Наук Української РСР, 1958. — 2198 с. Надруковано з видання 1907-1909 рр. фотомеханічним способом. Словник української мови являє собою цінну лексикографічну пам’ятку. Цей двомовний – українсько-російський – словник (у своїй основі перекладного типу) має до 68 тисяч реєстрових слів і є першим в українській лексикографії великим зібранням лексичних фондів...
 • №18
 • 101,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1969. Книга розкриває понад 10 000 псевдонімів, криптонімів та різних умовних знаків, якими підписувалися письменники, критики, публіцисти, актори, художники і громадські діячі України дожовтневого і радянського періодів. До словника включені матеріали з українських видань всіх територій (Східної України, Галичини, Буковини, Закарпаття), а також з окремих...
 • №19
 • 9,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Фенікс, 1996. — 224 с. Словник є зібранням лексичних та лексико-граматичних омонімічних лексем і водночас є першою спробою систематизації підсистеми мови. Укладений за авторською комп’ютерною програмою, що також є одним з перших кроків у застосуванні сучасних інформаційно-пошукових систем до практичної лексикографії. Для викладачів і студентів філологічних факультетів,...
 • №20
 • 2,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. пос. К.: Рідна мова. - 1918 - 545 с. Віктор Григорович Дубровський (7 червня 1876, Фастів — після 1936) — український лексикограф. Псевдоніми та криптоніми — Д-ий, Баламут Юрко, Рудик Хома, Юрко, Roman. Закінчив Університет Святого Володимира в Києві (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1920-х роках працював редактором в Інституті української...
 • №21
 • 31,05 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Довіра, 2006. — 703 с. Словник включає розміщену в абетковому порядку українську лексику, яка в народній мові має різноманітний етнокультурний підтекст. Вона витлумачується, коментується та ілюструється фольклорними контекстами, а також характерними цитатами з класичної художньої та літописної літератури, Біблії, "Слова о полку Ігоревім". Реєстр словника вміщує окремі власні...
 • №22
 • 17,29 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Українсько-англійський словник: Близько 20000 слів. 3-тє вид. — К.: Освіта, 1996. — 432 с. Словник містить близько 20 000 слів сучасної української літературної мови з їх англійськими еквівалентами. Це переважно найуживаніша літературна, суспільно-політична й побутова лексика, а також наукові й технічні терміни, що широко вживаються у нефаховому спілкуванні. Жлуктенко Ю.О.,...
 • №23
 • 21,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів, 2014. — 225 с. Термінологічний словник-довідник рекомендований для роботи на практичних заняттях із морфології сучасної української літературної мови зі студентами-славістами, іраністами, арабістами, японістами. Подано перелік важливих для засвоєння курсу термінів за тематичним принципом, рекомендовану літературу, схеми аналізу частин мови. Поряд із традиційними...
 • №24
 • 4,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Внаслідок науково-дослідницької роботи в основу словника покладено в значно зміненій формі матеріал, який міститься у «Словарі російсько-українському» М. Уманця й А. Спілки, доповнений найціннішими й необхіднішими додатками з «Русско-малоросского словаря» Є. Тимченка та «Словаря української мови» Б. Грінченка, а також з деяких термінологічних збірників і з власного запасу...
 • №25
 • 9,67 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харків - Київ: Державне видавництво України, 1930. — 980 с. Матеріалом для цього словника, крім попередніх словників (в основі був Грінченківський), були ще: відворотня частина нашого російсько-українського словника та подекуди словник Української Академії Наук, а також слова виписані з газет та журналів, що вже давно набули прав громадянства в українській мові, але ще не...
 • №26
 • 84,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Українська Радянська Енциклопедія, 1990. — 940 с. Словник містить близько 65 тисяч слів, охоплює в основному загальновживану лексику української літературної мови, а також найпоширеніші наукові і технічні терміни, розмовні слова, деякі архаїзми та діалектизми і т. ін. Розрахований на широкі верстви населення.
 • №27
 • 17,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Інверсійний словник української мови/ За ред. С. П. Бевзенко. - Київ: Наукова думка, 1985. - 811 сторінок. Словник є інверсійним словником-індексом до одинадцятитомного Словника української мови. Містить весь реєстр словника-джерела, відбиваючи тим самим лексичний склад сучасної української літературної мови. Його можна використовувати як посібник для наукових досліджень різних...
 • №28
 • 8,03 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Мюнхен: “Iskra”-Druckerei, 1968. – 244 с. Видано накладом автора. Українські ймення, їх походження та значення (з поданням коротенького життє-опису особи, що історично своїми діями та ділами вложила акт у відбуття подій й, таким чином, положила своє тавро-ймення прийдешнім поколінням). Від автора до читача прохання: насамперед треба простудіювати досконально вступ, що й дасть...
 • №29
 • 4,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
ВЦ "Академія", 1998. - 711 с. Словник містить 35.000 перекладів російських слів, граматичних форм та ідіом. Уперше в історії української лексикографії словник наводить переклади російських дієприкметників, утворюючи їх від кожного наведеного у реєстрі дієслова. Це форми типу воображающий, посвящающий, приобщающий, опоясывающий, смеющийся, развивающийся, стремящийся — лексика...
 • №30
 • 24,51 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
3-тє вид., доповн. і випр. — Львів: БаК, 2016. — 608 с. — ISBN 966-7065-37-6. Словник містить коло 40 000 перекладів російських слів, граматичних форм та ідіом. Уперше в історії української лексикографії словник наводить переклади російських дієприкметників, утворюючи їх від кожного наведеного в реєстрі дієслова. Це форми типу воображающий, посвящающий, приобщающий, опоясывающий,...
 • №31
 • 24,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Українська енциклопедія, 2002. — 912 с. Це перший в українській лексикографії морфемно-словотвірний словник гніздового типу. Він унаочнює організацію в сучасному українському лексиконі слів з коренями-омографами та їхніми неомографічними формальними варіантами. Адресований учням, студентам, аспірантам, учителям, викладачам вузів, науковцям. Може бути корисним і для...
 • №32
 • 10,50 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Ільін В. С., Левченко С. П., Паламарчук Л. С., Рильський М. Т., Скрипник Л. Г. Видавництво Академії Наук Української РСР, Київ, 1962, 607 с. У 5 томі подано і перекладено російською мовою 17 987 реєстрових українських слів: під буквою р 5715, під буквою с 12272. Всього в Українсько-російському словнику перекладено 121 700 слів.
 • №33
 • 22,23 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Кириченко І. М. , Зайцева Т. В., Рильський М. Т. Видавництво Академії Наук Української РСР, Київ, 1953, 540 с. В 1 томі подано і перекладено російською мовою 24 425 реєстрових українських слів: під буквою а 1828, під буквою б 4059, під буквою в 9037, під буквою г 3217, під буквою д 4491, під буквою є 916, під буквою є 146, під буквою ж 731. Всього в Українсько-російському...
 • №34
 • 19,56 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Кириченко І. М. , Зайцева Т. В., Рильський М. Т. Видавництво Академії Наук Української РСР, Київ, 1958, 784 с. В 2 томі подано і перекладено російською мовою 31 588 реєстрових українських слів: під буквою з 9804, під буквою і 1001, під буквою ї 49, під буквою й 46, під буквою к 6383, під буквою л 2216, під буквою м 3965, під буквою н 8124. Всього в Українсько-російському...
 • №35
 • 30,94 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Ільін В. С., Левченко С. П., Паламарчук Л. С., Рильський М. Т., Скрипник Л. Г., Юрчук Л. А. Видавництво Академії Наук Української РСР, Київ, 1961, 583 с. В 4 томі подано і перекладено російською мовою 15 506 реєстрових українських слів. Всього в Українсько-російському словнику перекладено 121 700 слів.
 • №36
 • 17,01 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Ільін В. С., Левченко С. П., Паламарчук Л. С., Рильський М. Т., Скрипник Л. Г., Юрчук Л. А. Видавництво Академії Наук Української РСР, Київ, 1963, 634 с. У 6 томі подано і перекладено російською мовою 16142 реєстрових українських слова: під буквою т 4136, під буквою у 3354, під буквою ф 1536, під буквою х 1647, під буквою ц 828, під буквою ч 1480, під буквою ш 2027, під буквою...
 • №37
 • 25,30 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Ільін В. С., Левченко С. П., Паламарчук Л. С., Рильський М. Т., Скрипник Л. Г., Скрипник Л. Г. Видавництво Академії Наук Української РСР, Київ, 1961, 546 с. В 3 томі подано і перекладено російською мовою 14 926 реєстрових українських слів: під буквою о 6440, під буквою п 8486. Всього в Українсько-російському словнику перекладено 121 700 слів.
 • №38
 • 15,64 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харків: Фоліо, 2006. — 350 с. — ISBN 966-03-3268-8. «Словник сучасного українського сленгу» містить понад 5 тисяч слів і словосполучень, узятих з живої мовної стихії, що широко вживаються представниками різних вікових, професійних, соціальних прошарків в останні десятиліття. При створенні словника було використано лексичний матеріал творів відомих українських письменників Ю....
 • №39
 • 7,73 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Нью-Йорк: Науково-Дослідне Товариство Української Термінології, 1984. — 236 с. Якщо українська мова в УРСР зазнає калічення й русифікації, то лише українці у вільному світі можуть зберегти її. Отже НДТУТ вирішило продовжувати недокінчену працю ІУНМ. При складанні термінологічних словників НДТУТ базується на наукових дослідах і словниках Інституту Української Наукової Мови в Києві,...
 • №40
 • 9,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
За редакцією С.П.Левченка. - К.: Наукова думка, 1967. Словник містить у собі найбільш поширені на території України власні імена людей. Він повинене сприяти встаовленню і закріпленню певних форм і правописних норм у написанні вланих імен в офіційно-діловому та розмовно-побутовому вжитку.
 • №41
 • 2,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, Видавництво «ДОВІРА». - 2002. - 284 с. Словник є посібником для перекладу російських текстів різних жанрів і стилів українською мовою. Він забезпечує потреби перекладу при живому спілкуванні, а також є орфографічним та акцентуаційним довідником. Словник містить багато цікавого для зіставного вивчення близькоспоріднених мов. Розрахований насамперед на широкий загал...
 • №42
 • 3,16 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Мацько Л.І. та ін. Російсько-український та українсько-російський словник: Відмінна лексика / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, С. В. Шевчук. — К.: Вища школа, 1993. — 265 с. До реєстру словника увійшли найуживаніші слова сучасної російської літературної мови, що не мають в українській мові близьких за звучанням аналогів і тому перекладаються власне українськими словами, а...
 • №43
 • 12,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво АН УРСР, 1937. — 890 с. Російсько-український словник належить у своїй основі до того типу двомовних словників, що подають передусім найуживанішу, найпотрібнішу лексику й почасти фразеологію обох літературних мов на даному ступені їхнього розвитку. Прагнучи до того, щоб словник якнайповніше відбивав високу культуру російської і української мов, ми разом з тим...
 • №44
 • 53,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видання фототипичне. — Горно, 1927. — 864 с. Словник дає багато нового матеріалу, який визбираний з нового українського письменства останніх років, з української преси, з сучасних невеликих практичних словників. В цьому навчальному посібнику подано головним чином те, що може вимагати справки чи пояснення в сучасній пресі, загальній і спеціальній, в науковій літературі, в...
 • №45
 • 145,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк: Науково-Дослідне Товариство Української Термінології, 1973. — 161 с. Автор вніс до цього словника місцеві слова й форми, які в сучасній літературній мові не вживаються, або вживаються рідко (чужомовний лексичний ряд, передусім з російської та польської мов, архаїзми та галицизми, які не розуміє східноукраїнський читацький загал). В передмові до цієї праці автор зазначив:...
 • №46
 • 1,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вид. 2. — Вінніпег: Волинь, 1978. — 504 с. Український стилістичний словник — це праця, за яку буде вдячний кожний учень, студент і вчитель української мови; батькам він стане у великій пригоді в ділі збагачення власного знання української мови і в навчанні її своїх дітей. Цей словник — це підручна книжка для вивчення української літературної мови для всіх, хто бажає кращого...
 • №47
 • 7,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Свічадо, 2001. - 160 с. Тлумачний словник. Об’єктом його опису є термін (слово або словосполучення) церковного обряду, його лексичне значення та лексико-семантичні зв’язки, а також варіантність як у плані змісту, так і в плані вираження; крім того, важливим завданням словника є відображення стилістичної та функціональної неоднорідності церковно-обрядової термінології....
 • №48
 • 6,11 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Рад. школа, 1968. - 255 с. У книжці викладено короткі відомості про виникнення прізвищ на Україні, про семантику, будову, відмінювання, правопис і наголошування українських прізвищ. Основною частиною довідника є словничок, у якому зібрано близько 4000 прізвищ, у написанні, відмінюванні й наголошенні яких можуть виникати трудощі.
 • №49
 • 2,96 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Академія наук Української РСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ: Наукова думка, 1969. Російсько-український словник у трьох томах, що його видає Інститут мовознавства імені О. О. Потебні АН УРСР, покликаний задовольняти різноманітні потреби мовної практики українського народу. Конкретне завдання словника — бути посібником при перекладі на українську мову літератури...
 • №50
 • 22,99 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Академія наук Української РСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ: Наукова думка, 1969. Російсько-український словник у трьох томах, що його видає Інститут мовознавства імені О. О. Потебні АН УРСР, покликаний задовольняти різноманітні потреби мовної практики українського народу. Конкретне завдання словника — бути посібником при перекладі на українську мову літератури...
 • №51
 • 23,11 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Академія наук Української РСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ: Наукова думка, 1969. Російсько-український словник у трьох томах, що його видає Інститут мовознавства імені О. О. Потебні АН УРСР, покликаний задовольняти різноманітні потреби мовної практики українського народу. Конкретне завдання словника — бути посібником при перекладі на українську мову літератури...
 • №52
 • 21,40 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Абрис, 2003. — 1424 с. Новий академічний "Російсько-український словник" охоплює коло загальновживаної лексики, відповідає сучасним правописним нормам і є найвірогіднішим довідником при перекладі російських текстів різних жанрів українською мовою. Він відбиває зміни у лексичному складі двох мов, покликані суспільно-політичними, економічними та культурними зрушеннями останніх...
 • №53
 • 60,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Освіта, 1995. — 256 с. — ISBN 5-330-02482-Х. Словник містить близько 42 тисяч слів, у ньому розкрито процес словотворення найбільш уживаних слів української мови порівняно з російською, показано спільність словотворчих процесів близько-споріднених мов. Словник прислужиться у вивченні словотворення, складу слова, також як довідковий посібник. Забезпеченню повнішого зв'язку в...
 • №54
 • 7,05 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
За ред. Л. С. Паламарчука. — Київ: Вища школа, 1988. — 512 с. У словнику розшифровуються і пояснюються різні типи скорочень в українській мові (прості, часткові, ініціальні, комбіновані, умовні).
 • №55
 • 8,69 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Львів: Шлях Перемоги / Атлас, 1993. — 16 с. Пропонований до вашої уваги "Словник-довідник вживання літери Ґ" є універсальним довідником. Використавши його правильно, вже ніколи не зустрінемо наприклад такі неправильнi словонаписання, як "Габсбурги", "Гамбург", "Гегель", "Гібралтар", "Вагнер", "Галілей" та інші.
 • №56
 • 157,76 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Український науковий інститут Гарвардського університету, Інститут критики; Національна Академія наук України, Інститут української мови. — Київ: Часопис "Критика", 2005. — 494 с. — ISBN 966-7679-74-8. У словнику, якого уклала доктор філологічних наук, завідувачка відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України Леся Ставицька, зібрано сучасну жарґонну лексику...
 • №57
 • 10,26 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Критика, 2008. ─ 453 с. ─ ISBN 966-8978-01-3. У словнику подається опис обсценних слів і висловів та їх евфемізмів, у тому числі еротичної лексики, сексуального сленгу, зафіксованих у різнотипних словниках української мови, які побутують в усному мовленні, художній літературі, публіцистиці, традиційному сороміцькому (еротичному) та сучасному міському фольклорі. Пропонований...
 • №58
 • 13,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Словник, автор, місто видання та рік видання невідомі, 34 сторінки. Словник мовних і фразеологічних відмінностей між українською і російською мовами буде корисний всім, хто цікавиться перекладом. Текст розпізнаний. Словник не відредагований на предмет граматичних помилок.
 • №59
 • 282,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ужгород: Ліра, 2011. — 432 с. — ISBN 978-617-596-041-7. Пропонована праця становить доступний виклад історії особових імен українців та їх предків з посиленою увагою до імен давніших часів, за яких особові імена слов'янського походження кількісно ще переважали над іменами чужомовними, тобто запозиченими з інших мов, передусім із давньоєврейської, давньогрецької, латинської та...
 • №60
 • 8,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Катеринослав: Слово, 1919. — 415 с. Слова, уміщені в цему Словникові, почасти вибрані мною із творів українських письменників давніх часів, почасти узяті із творів письменників сучасних, а більш того записані із живих уст живого українського народу за часи моїх довголітніх мандрівок по Україні та розкопок могил в ріжних кутках „Новоросійського краю". В найповнійшому із усіх...
 • №61
 • 42,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – К.: Вища школа, 1980. – 356 с. У словнику розглядається морфемна будова слів сучасної української літературної мови. Видання призначене студентам і викладачам філологічних факультетів під час вивчення морфемного складу слів, словотвору, розробки тем спецсемінарів і спецкурсів, а також поглибленого вивчення норм правопису.
 • №62
 • 9,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – К.: Вища школа, 1981. – 352 с. У словнику розглядається морфемна будова слів сучасної української літературної мови. Видання призначене студентам і викладачам філологічних факультетів під час вивчення морфемного складу слів, словотвору, розробки тем спецсемінарів і спецкурсів, а також поглибленого вивчення норм правопису.
 • №63
 • 17,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.