Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Культура украинского языка

Справочные материалы

Учебно-методические материалы

Студенческие работы

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Cornell University Press, 2005, - XIV + 230 p. ISBN 978-0-8014-4349-7 During the controversial 2004 elections that led to the "Orange Revolution" in Ukraine, cultural and linguistic differences threatened to break apart the country. Contested Tongues explains the complex linguistic and cultural politics in a bilingual country where the two main languages are closely related...
 • №1
 • 3,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріал файлу допоможе вам правильно висловлювати свою думку українською мовою, а також складати документи, уникаючи русизмів, які набула українська мова через контакт із російською. Обсяг 10 сторінок
 • №2
 • 20,69 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
«Як ми говоримо» — книжка, присвячена чистоті української мови. Автор — Борис Антоненко-Давидович. Книжка адресується тим, хто дбає про культуру мови й прагне запобігти помилковому слововживанню, перебороти лексичну розбіжність у визначенні однакових понять, уникнути невластивих українській мовній традиції зворотів і висловів. У пошуках найкращого мовного еквівалента автор...
 • №3
 • 333,89 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Видавництво "Радянський письменник", 1970 р. Книгу адресовано тим, хто дбає про культуру мови й прагне запобігти помилковому слововживанню, перебороти лексичну розбіжність у визначенні однакових понять, уникнути невластивих українській мовній традиції зворотів і висловів. У пошуках найкращого мовного еквівалента автор звертається до прикладів з класичної й сучасної...
 • №4
 • 738,14 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: КМ AKADEMІA, 1994. — 252 с. Ця книга для тих, хто дбає про культуру мови та прагне запобігти помилковому вживанню слів, уникнути невластивих українській мовній традиції зворотів та висловів. Особливо актуальна в наш час, коли українська мова спотворена русизмами, діалектизмами та іншим непотребом. Аудіокнига.
 • №5
 • 4,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: КМ AKADEMІA, 1994. — 252 с. Ця книга для тих, хто дбає про культуру мови та прагне запобігти помилковому вживанню слів, уникнути невластивих українській мовній традиції зворотів та висловів. Особливо актуальна в наш час, коли українська мова спотворена русизмами, діалектизмами та іншим непотребом. Аудіокнига.
 • №6
 • 239,74 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Чернівці: Книги — XXI, 2006. — 496 с. Подано зразки сучасних загальновживаних і спеціалізованих документів з описом вимог до їх оформлення та зауваженнями щодо типових мовленнєвих помилок, які трапляються в практичному справочинстві; висвітлено загальномовні питання, без знання яких не можливе добре мовлення: комунікативні ознаки доброго мовлення, складні...
 • №7
 • 10,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
ББК 81.2УКР-7. Б83. Анатолій Бортняк. Ну що здавалося б слова…. Бесіди про культуру української мови. Київ «Український письменник» 1994. Відомий український поет Анатолій Бортняк протягом тривалого часу виступав у пресі з популярними бесідами про культуру мови. Ці бесіди склалися у книжку для тих, хто хоче вдосконалити свою мовну практику, прагне позбутися мовних...
 • №8
 • 40,81 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Довідник з українського слововживання / Л. В. Бутенко – Алчевськ: ДонДТУ, 2006. – 203 с. Аннотація: Довідник має на меті сприяти підвищенню мовної культури тих, хто прагне вдосконалювати знання державної мови. Чимало помилок у мовленні спричинено українсько-російською інтерференцією, що має місце за паралельного вживання мов, коли не розмежовують їх граматичних систем, не...
 • №9
 • 1,23 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ, 2015 Викладено деякі міркування щодо важливих аспектів у протидії російській інформаційній агресії: Вибір мови. Руйнування історичних міфів. Взаємнооднозначна транслітерація.
 • №10
 • 19,88 КБ
 • добавлен
 • изменен
Зауваги до виступу Юрія Шевчука в НаУКМА 2 червня 2015 р. Проблеми мовлення. Приклади. Мовна концепція Юрія Шевчука.
 • №11
 • 20,14 КБ
 • добавлен
 • изменен
Школа, 2008. — 352 с. — ISBN 978-966-8182-99-0. Пропоноване видання є посібником-довідником, матеріал якого спрямовано на уникнення найбільш типових та поширених помилок під час усного та письмового мовлення. У книзі дається комплекс практичних порад щодо нормативного літературного вживання українських слів та словосполучень, їхнього керування та правильного поєднання; звертається...
 • №12
 • 6,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Поллі, 2006. Зросійщення, зубожіння й вульгаризація української мови набули критичного стану. Вони поряд з федералізацією, двомовністю і сепаратизмом є загрозою національній безпеці України. У цій публікації коротко проаналізовано ці шкідливі явища і висловлено думки щодо способів очищення української мови від русифікаційного й аборигенного бур'яну.
 • №13
 • 633,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. Ін-т укр. мови НАН України, Київ: Кмм, 2014. - 124 с. Зміст Передмова Правопис слів Святвечір чи свят-вечір Про велику і малу літери в назвах вулиць Зустрічайтеся на майдані Незалежності або на станції “Майдан Незалежності” ...імені гетьмана Сагайдачного чи ...імені Гетьмана Сагайдачного? Їх потрібно брати в лапки Про правопис назв станцій...
 • №14
 • 4,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
У посібнику подано матеріал про українську мову, її значення в житті суспільства, функції мови, а також про традиційні і сучасні теорії щодо походження української мови. Розглянуто функціональні стилі української мови, особливу увагу звернено на науковий стиль, яким мають досконало оволодіти студенти. Класифікація документів, правила оформлення ділових паперів.
 • №15
 • 28,34 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник / Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди. - 2-е видання, перероблене і доповнене. - Харків: "ОВС", 2002. - 144 с. ISBN 966-7858-17-0. Зміст посібника відповідає діючим навчальним програмам з курсу культури мовлення, передбаченого навчальними планами підготовки майбутніх учителів-словесників, класоводів і вихователів дитячих закладів....
 • №16
 • 27,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Національна Академія Наук України К.: Довіра, 2000. — 169 с. — (Б-ка сер. «Словники України») Інститут української мови НАН України, 2000 Оригінал-макет. Видавництво «Довіра», 2000 ISBN 966-507-104-1 У посібнику вміщено практичний матеріал із складних випадків сучасної літературної норми — труднощі вибору слів, утворення граматичних форм, наголошування. Читачі дізнаються про...
 • №17
 • 1,15 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія / С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, Т.А. Коць, Г.М. Сюта, С.Г. Чемеркін. — Київ: Ін-т укр. мови НАНУ, 2013. — 320 с. У монографії розглянуто теоретичні та практичні питання співвідношення літературної норми й сучасної мовної практики; простежено динаміку лексичної та граматичної норми з погляду її кодифікації. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів....
 • №18
 • 4,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л.: БаК, 2008. - 120 с. До зір крізь терня, або хочу бути редактором - це серія популярних бесід, свого часу публікованих у журналі Книжник-рев’ю, присвячених різним сторонам редагування українських текстів. Бесіди ці у популярній формі розв’язують низку складних питань, які виникають перед редактором у його праці з українськими текстами. Легкість та доступність викладу робить...
 • №19
 • 2,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л.: БаК, 2009. - 344 с. Секрети української мови - це популярна розповідь про самобутні риси української мови, зачесані під канцелярську гребінку під дією асиміляторських заходів. Автор розглядає всі галузі мовного господарства, зачеплені руйнацією: орфоепію, лексику, словотвір, правопис і частково граматику. Описано методи, застосовувані для упослідження українського слова....
 • №20
 • 5,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник/– Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2011. – 219 с. Навчальний посібник містить сім складових: літературу (основну й додаткову, словники), лекційну частину, практичну частину, завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації для контролю самостійної роботи студентів, контрольну модульну роботу, критерії оцінювання за кредитно-модульною...
 • №21
 • 1,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій для студентів економічного та торговельного профілю. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. - 56 с. Мова як найважливіший засіб спілкування і репрезентант національності. Місце наукового стилю в системі сучасної української літературної мови. Поняття про термінологічну лексику. Термінологія і термінознавство. Формування дефініції у процесі наукового дослідження. Лексикогафія...
 • №22
 • 110,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
Мюнхен: Рідне слово, 1947. — 35 c. Помилки, що трапляються в нашій мові, залежать головним чином від упливів — польського (Галичина) і російського (Наддніпрянщина). Але українська літературна мова — самобутня. Єдина літературна мова — засіб творення єдиної української національної культури, цього найбільшого показника єдности українського народу. Вступ. Слова, не вживані в...
 • №23
 • 57,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практичний посібник. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2007. — 240 с. Пропонований посібник допоможе уникнути типових мовних помилок, навчить правильно говорити й писати українською, підкаже, яке саме слово чи сталий вислів доречно вжити в певній ситуації.
 • №24
 • 289,83 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Практичний посібник. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2007. — 240 с. Пропонований посібник допоможе уникнути типових мовних помилок, навчить правильно говорити й писати українською, підкаже, яке саме слово чи сталий вислів доречно вжити в певній ситуації. У книжці можна також знайти відповіді на щоденні «мовні» питання: як правильно перекласти українською сталі...
 • №25
 • 30,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практичний посібник. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2007. — 240 с. Пропонований посібник допоможе уникнути типових мовних помилок, навчить правильно говорити й писати українською, підкаже, яке саме слово чи сталий вислів доречно вжити в певній ситуації. У книжці можна також знайти відповіді на щоденні «мовні» питання: як правильно перекласти українською...
 • №26
 • 4,86 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. — Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2013. – 294 с. Курсом «Основи культури і техніки мовлення» передбачено актуалізацію і поглиблення знань першокурсників з української мови, формування на їх основі загальної мовної та мовленнєвої культури, оволодіння основами теорії і практики мистецтва слова, виразного читання. У посібнику з урахуванням...
 • №27
 • 2,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. — 215 с. У посібнику аналізуються типові помилки, спричинені інтерференцією української і російської мов. Для студентів факультетів журналістики і всіх, хто цікавиться проблемами культури мовлення, історією, сучасним станом та перспективами рідної української мови.
 • №28
 • 536,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Києво-Могилянська академія, 2011. — 137 с. — ISBN: 978-966-518-558-1. У книжці висвітлено історію виникнення, поширення й сучасного побутування мішаних українсько-російських форм усного мовлення, відомих під назвою "суржик". Як специфічне явище мовного життя України, суржик розглянуто не тільки в мовознавчому, а й соціокультурному та психолінгвістичному аспектах. Книжка...
 • №29
 • 25,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011, - 135 с. У посібнику висвітлено історію виникнення, поширення й сучасного побутування мішаних українсько-російських форм усного мовлення, відомих під назвою "суржик". Як специфічне явище мовного життя України суржик розглянуто не тільки у мовознавчому, але й соціокультурному та психолінгвістичному аспектах. Книжка...
 • №30
 • 2,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — К.: Академія, 2007. — 360 с. — (Альма-матер). — ISBN 978-966-580-230-3. Навчальний посібник створено відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням і зорієнтовано на формування у студентів мовнокомунікативних компетенцій. У ньому розглянуто загальні відомості з курсу культури сучасної української мови, стилістичну...
 • №31
 • 8,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні матеріали. — Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. — 140 с. Мета посібника – розширити діапазон ділового мовлення; методологічно впорядкувати оповідь (дискурс); сприяти естетичному оформленню наративного простору; допомогти у підборі найбільш влучних словосполучень у процесі трансформації думки у слово. Посібник...
 • №32
 • 958,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наук.-вид. центр "Наша культура і наука", 2011. - 358 с. Упорядник, автор передмови і коментарів Микола Тимошик. Відібрані до цієї книги мовознавчі праці великого українця погруповані у розділи "Бережімо все своє рідне", "Мова українська була вже мовою церкви", "Українська мова як мова богослужбова", "Українсько-російський словник початку 17 віку", "Наша літературна мова: як...
 • №33
 • 4,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наук.-вид. центр "Наша культура і наука", 2011. - 358 с. Упорядник, автор передмови і коментарів Микола Тимошик. Відібрані до цієї книги мовознавчі праці великого українця погруповані у розділи "Бережімо все своє рідне", "Мова українська була вже мовою церкви", "Українська мова як мова богослужбова", "Українсько-російський словник початку 17 віку", "Наша літературна мова: як...
 • №34
 • 7,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Грамота, 2007.- 184 с. Посібник являє собою діалог з читачем про мову. Розділи книжки розповідають про культуру української мови, походження та значення слів, їх уживання відповідно до стилю. Окрему увагу приділено перекладу слів, комп'ютерній, медичній, хімічній термінології. Детально висвітлено питання української орфографії та пунктуації. На кожне запитання подається...
 • №35
 • 82,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Вища школа, 1995. — 242 с. На основі шкільної та вузівської програм з української мови розглянуто вузлові проблеми, пов’язані з культурою мовлення. Особливу увагу звернено на складнощі в усному та писемному мовленні. Крім відомостей з орфоепії, орфографії, граматики та пунктуації подаються пояснення до деяких складних стилістичних явищ української мови, з якими стикаються...
 • №36
 • 5,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011.– 228с. Навчальний посібник. У навчальному посібнику викладено базові положення теорії мовленнєвої культури, охарактеризовано специфіку ділового спілкування, розкрито особливості мовленнєвої культури як складника професійної майстерності педагога, представлено методику оволодіння технікою мовлення. Вміщено тести, практичні завдання та...
 • №37
 • 1,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. - 2-е вид., стереотип. — К.: Либідь, 2001. — 240 с. У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора грунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та...
 • №38
 • 3,30 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Львів: СПОЛОМ, 2001. — 224 с. У навчальному посібнику розглянуто основні аспекти культури спілкування та етикету. Висвітлено питання стилів мови і мовлення, нормативності, двомовності спілкування, поведінки у стандартних етикетних ситуаціях. Подано рекомендації для адресанта, адресата, а також для третьої особи, присутньої при розмові. Особливу увагу зосереджено на важливості...
 • №39
 • 5,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Київ ; Дрогобич: Посвіт, 2011. — 592 с. У монографії комплексно, в широкому українознавчому контексті та з опорою на світову науку розглядаються практично всі різноаспектні питання теорії двомовності (білінгвізму) в проекції на історичне та сучасне мовне буття України й українського світу.
 • №40
 • 16,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Вища школа, 1978. — 191 с. У монографії висвітлюються питання мовної культури, аналізуються найважливіші норми української літературної вимови, правила сучасного слововживання, пов'язані із змістовою і стилістичною точністю слова, з'ясовується походження окремих фразеологізмів, власних назв і т. п. Звернено увагу на труднощі щодо вживання тієї чи іншої граматичної форми,...
 • №41
 • 3,26 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
У книзі запропоновано визначення й окреслено структуру поняття «мовна свідомість». З’ясовано її роль як чинника мовної поведінки, запоруки мовної стійкості та мовного порядку в державі. На основі ціннісного критерію розроблено типологію рівнів мовної свідомості. Розглянуто засади, методи, канали й основний зміст мовного виховання громадян України. Наголошено, що з огляду на...
 • №42
 • 5,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: ВЦ Академія, 2010. — 213 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Кожному дослідникові необхідні розвинуті чуття наукової мови, мовний смак, ВОЛОДІННЯ науковим стилем мовлення і письма, мовними засобами наукового тексту. Ці якості є результатом цілеспрямованої роботи над...
 • №43
 • 14,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Світ, 1994. — 152 с. — ISBN 5-7773-0147-9. Відродження України неможливе без духовного відродження нації. А духовний npoгpec народу неможливий без глибокого пізнання та освоєння народної моралі, етикету, культури мовлення. Як чемно та шанобливо привітатись, спілкуватись, поводитись у суспільстві? Сподіваємось, що на ці питання, хоч якоюсь мірою, дасть відповідь цей...
 • №44
 • 8,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Світ, 1994. — 152 с. — ISBN 5-7773-0147-9. Відродження України неможливе без духовного відродження нації. А духовний npoгpec народу неможливий без глибокого пізнання та освоєння народної моралі, етикету, культури мовлення. Як чемно та шанобливо привітатись, спілкуватись, поводитись у суспільстві? Сподіваємось, що на ці питання, хоч якоюсь мірою, дасть відповідь цей...
 • №45
 • 2,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Світ, 1994. — 152 с. — ISBN 5-7773-0147-9. Відродження України неможливе без духовного відродження нації. А духовний npoгpec народу неможливий без глибокого пізнання та освоєння народної моралі, етикету, культури мовлення. Як чемно та шанобливо привітатись, спілкуватись, поводитись у суспільстві? Сподіваємось, що на ці питання, хоч якоюсь мірою, дасть відповідь цей...
 • №46
 • 2,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003 - 180 с. Практикум для студентів факультету журналістики. У Практикумі подано перелік важливих для засвоєння курсу тем, список літератури, завдання, вправи, тести, а також інші матеріали, опрацювання яких сприятиме підвищенню рівня лінгвістичної грамотності, культури мовлення. Органічною частиною посібника є навчально-методичні...
 • №47
 • 1,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Центр учебной литературы, 2004. - 216 с. В Практикуме дан перечень важных для усвоения тем, список литературы, задания, упражнения, тесты и другие материалы, работа с которыми будет способствовать повышению уровня лингвистической грамотности, культуры речи. Пособие предназначено, прежде всего, для студентов - будущих работников аудиовизуальных средств массовой информации....
 • №48
 • 1,05 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчально-методичне видання. — Київ: НУБіП України, 2010. — 100 с. Навчально-методичний комплекс складений на основі типової програми Українська мова та культура мовлення для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації, затвердженої Головним управлінням кадрової політики і аграрної освіти від 3 лютого 1998 року. Зміст дисципліни розділений на 4 змістові модулі....
 • №49
 • 816,14 КБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. — К.: Грамота, 2008. — 240 с. Вирішальну роль у державотворенні відіграє національна свідомість, що виробляється на основі національної ментальності, найяскравішим виявом якої є мова. Працю «Мова і національна ментальність» присвячено дослідженню зв’язків між цими явищами, установленню різних типів національної ментальності у зв’язку із своєрідністю певної мови й...
 • №50
 • 11,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса: ПНПУ, 2009. — 141 с. У навчальному посібнику розглянуто усі етапи роботи над статтею та доповіддю на конференцію (від виникнення самої ідеї, теми, формулювання мети, завдань, визначення методів дослідження, побудови тексту, редагування та підготовки до публікації). Для викладачів вищих та середніх навчальних закладів, аспірантів, магістрантів, студентів.
 • №51
 • 875,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Радянська школа, 1969. — 291 с. У посібнику подано в алфавітному порядку зразки слововживання, підкріплені ілюстративним матеріалом з творів класиків української літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст., а також українських радянських письменників. Книжка призначена для вчителів-словесників, студентів, працівників преси і для широких кіл читачів.
 • №52
 • 11,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Радянська школа, 1978. — 128 с. У посібнику розглядаються складні випадки морфологічного й синтаксичного розбору; труднощі у виборі закінчення, визначення роду іменника, написанні прізвищ; аналізується утворення прикметників від географічних назв, на конкретних прикладах пояснюються закономірності складоподілу, переносу слів, особливості вживання великої літери;...
 • №53
 • 8,48 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Освіта, 1997. — 240 с. У посібнику в алфавітному порядку наводяться приклади правильного вживання слів у сучасній українській мові. Ілюстративний матеріал взято з творів українських письменників XIX—XX ст. Для учнів, студентів, учителів-словесників, широкого кола читачів.
 • №54
 • 3,67 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Культура украинского языка #
Дуже корисний розділ!
Чиста і правильна українська мова - це щось надзвичайне! ;-D
В этом разделе нет комментариев.