Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинский язык

За матеріалами засобів масової інформації (Друге доповнене видання). - К.: Вид. центр «Просвіта», 2003.
 • №1
 • 1,23 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
– Бердянськ: 2008. – 52 с. л. Пропоноване інформаційно-довідкове видання має на меті допомогти першокурсникам усвідомити особливості та відмінності організації навчання і життєдіяльності в Інституті філології Бердянського державного педагогічного університету. Видання адресовано абітурієнтам, студентам, а також усім тим, хто цікавиться навчанням в Інституті філології...
 • №2
 • 895,45 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
3-тє вид., виправлене й доповнене. — Х.: Видавничий дім "Школа", 2006. — 496 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Довідник є найновішим і найповнішим функціональним виданням такого роду. Розгляд змін у правописі, що сталися, відбуваються або очікуються, супроводжується науковим обґрунтуванням і коротким історичним коментарем. У довіднику подано різні...
 • №3
 • 15,50 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
3-тє вид., виправлене й доповнене. — Х.: Школа, 2006. — 496 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Довідник є найновішим і найповнішим функціональним виданням такого роду. Розгляд змін у правописі, що сталися, відбуваються або очікуються, супроводжується науковим обґрунтуванням і коротким історичним коментарем. У довіднику подано різні граматичні теми, лексичні...
 • №4
 • 15,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видання. — Харків: Торсінг, 1998. — 144 с. Довідник укладено з урахуванням останніх змін і доповнень українського правопису. У ньому наведено чимало ілюстрацій і таблиць, досить широко розглянуто винятки з правил. Для учнів середніх шкіл, абітурієнтів, студентів, викладачів, перекладачів, а також усіх, хто вивчає українську мову самостійно. Передмова. Вступ. Фонетика і...
 • №5
 • 2,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Севастополь: СевНТУ, 2010. — 76 с. Методичні вказівки для слухачів Центру академічного вивчення та викладання української мови до практичних занять з дисципліни "Українська мова". Метою методичних вказівок є допомога у вивченні та практичному засвоєнні основних правил граматики української мови з метою підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності,...
 • №6
 • 1,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. Харків: Країна мрій, 2002. – 72 стор. В навчальному посібнику у вигляді таблиць і схем викладений найважливіший матеріал з українського мовознавства. Розглянуті такі розділи: фонетика, лексика, будова слова, словотвір, морфологія, синтаксис. Книга допоможе швидко і в повному обсязі знайти теоретичні відомості, правильно зробити граматичний розбір мовних і...
 • №7
 • 1,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Донецьк: ДонНУ, 2011. - 93 с. Визначено основні аспекти використання фразеологічних словників у сучасній україністиці. Здійснено систематизований опис найвідоміших лексикографічних праць з фразеології XX ст. - поч. XXI ст. на основі передмов до поліграфічних видань, рецензій, навчальних посібників, наукових статей, енциклопедій тощо. Опрацьовано структуру бази даних "Сучасна...
 • №8
 • 843,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Правила написання слів. Пунктуаційні правила. Словник української мови. — Х. : Країна мрій, 2010. — 304 с. Видання розраховане на учнів 5-11 класів для користування на уроках української мови, для додаткових занять, а також для самостійного вивчення державної мови. Правопис голосних Правопис приголосних Правила преносу Написання складних слів Правопис часток Правопис закінчень...
 • №9
 • 13,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріал структуровано за окремими блоками: теоретичним, практичним. Матеріали практичних занять з курсу «Українська мова» можуть бути використані при вивчені розділів «Фонетика. Графіка. Морфеміка. Словотвір. Орфографія» студентами І курсів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Вміщено список рекомендованої літератури. До кожного практичного заняття визначено мету та подано вправи та...
 • №10
 • 1008,77 КБ
 • добавлен
 • изменен
Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. - 416. Довідник з української мови охоплює матеріал за весь шкільний курс. Лаконічний виклад матеріалу, наявність різноманітних прикладів до найбільш складних правил української граматики, схеми та таблиці допоможуть школярам і абітурієнтам у вивченні рідної мови. Зміст. Основні теоретичні питання. Фонетика. Графіка. Лексикологія і...
 • №11
 • 10,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Довідник. — К.: Либідь, 1990. — 304 с. Культура мови як складова частина культури і як одна з її форм - перша ознака загальної культури людини. Як привернути увагу до мовної поведінки особистості? Як виховати чуття слова? Довідник орієнтує читача на вибір правильного слововживання, засвоєння граматичних норм, містить складні випадки російсько-українського перекладу....
 • №12
 • 7,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Науково-видавничий центр Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського НАН України, 2003. — 168 с. Автори: В.М.Русанівський (науковий редактор), Б.М.Ажнюк, С.Я.Єрмоленко, Н.Ф.Непийвода, О.О.Тараненко, Л.І.Шевченко, Л.Л.Шевченко. Зміст: Правопис основи слова. Правопис закінчень відмінюваних слів. Правопис слів іншомовного походження. Правопис власних...
 • №13
 • 7,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. — 2 с. Таблиця містить приклади написання прізвищ та імен осіб і географічних назв українською мовою і латиницею.
 • №14
 • 12,38 КБ
 • добавлен
 • изменен
Выходные данные неизвестны, 2017. — 1 с. Проект новой украинской латиницы в виде таблицы. Красным цветом отмечены варианты диакритики, зелёным - вариант написания буквы с диакритикой, если она стоит в опредёлённых позициях, фиолетовым - вариант написания мягкого варианта той же буквы без диакритики, синим отмечены буквы для передачи иностранных слов новой украинской латиницей.
 • №15
 • 31,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк: Науково-Дослідне Товариство Української Термінології, 1982. — 285 с. «Довідник з української мови» К. Церкевича й В. Павловського повинен стати також шкільним підручником у вищих школах українознавства. Очевидно, що без нього не зможе обійтися студент, який вивчатиме українську мову у високих школах. Укладаючи цей довідник, упорядники використали аж 12 праць визначних...
 • №16
 • 10,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методична розробка. — ВДПУ, Вінниця. — 3 с. Розгляд найтиповіших фразеологізмів з їх поясненням. Наприклад:. Закрутити веремію – наробити крику. Матеріал буде корисний усім, хто вивчає фразеологію.
 • №17
 • 7,40 КБ
 • добавлен
 • изменен
За ред. проф. А. О. Свашенко. — X.: Світ дитинства, 2000. — 64 с. До учбового посібника ввійшли основні правила української орфографії і пунктуації. Вони відібрані з урахуванням частоти помилок, шо припускаються на письмі, і представлені в 54 таблицях. Перед таблицями подано короткий теоретичний вступ «Основи українського правопису». Окремо виділено деякі слова, правопис яких...
 • №18
 • 909,39 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
За ред. А.О. Свашенко. — X.: Світ дитинства, 2000. — 64 с. До учбового посібника ввійшли основні правила української орфографії і пунктуації. Вони відібрані з урахуванням частоти помилок, що припускаються на письмі, і представлені в 54 таблицях. Посібник розраховано на учнів старших класів середніх шкіл, абітурієнтів, студентів, а також усіх, хто вдосконалює знання з...
 • №19
 • 7,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Без вихідних даних. — 142 с. Зміст: Вступ. Фонетика і правопис. Морфологія і правопис. Синтаксис і пунктуація. Тестові завдання для самоперевірки.
 • №20
 • 51,77 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Украинский язык #
Может быть лучше название /Украинский язык для специалистов
Подобные подразделы есть в др. языках.
в разделе Украинский язык #
Ок.
в разделе Украинский язык #
Судя по заголовкам файлов, это официальное название дисциплины.
в разделе Украинский язык #
Не понятна идея этого раздела.
в разделе Украинский язык #
Я искренне извиняюсь за доставленные неудобства неразборчивым изложением своих мыслей. Я нашла подходящий раздел для этих книг. В преть 100 раз проверю, а потом буду писать :)
в разделе Украинский язык #
Раздел уже создан - называется Для специалистов.
Это стандартное у нас название для подобных папок во всех языковых разделах.
в разделе Украинский язык #
И в связи с этим вопрос в разделе Деловой укр.яз и в разделе Для специалистом есть рад похожей литературы касательно укр. яз в различных профессиях. Например /file/862559/ и вот /file/1304092/ Что с ними делать - из в раздел для специалистов?
в разделе Украинский язык #
Посмотрела, теперь думаю, что эти два раздела впору сливать воедино.
Раздел Для специалистов, как правило, подразумевает, что туда идут материалы, ориентированные на представителей конкретных профессий и специальностей (например, условно говоря, "Англо-украинский словарь самолётостроительных терминов").
Соответственно, материалы по деловому/профессиональному общению вообще можно поместить в Деловой украинский язык.
Вы можете просмотреть оба раздела и предложить переносы так, чтобы этот принцип соблюдался?
Если не получится (не наберётся столько файлов в категории Для специалистов), нужно будет предлагать слияние.
в разделе Украинский язык #
Вот я собрала некоторые ссылки, но у меня есть ряд сомнений в отношении некоторых из них
/file/862559/
/file/1336985/
/file/1260426/
/file/1389152/
/file/1378554/
/file/1281684/
/file/621462/
/file/776760/
/file/905616/
/file/1109195/
/file/1251269/
/file/1210966/
/file/411316/
/file/1210978/
в разделе Украинский язык #
Думаю, все подойдут. Вы можете смело предлагать их к переносу.
в разделе Украинский язык #
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Ок, я займусь этим уже завтра на свежую голову. Спасибо
в разделе Украинский язык #
Я себя тоже не всегда понимаю, так что эт нормальная ситуация в моем случае. Я перейду на українську, сподіваюсь я так точніше зможу висловити свої думки. Українською цей розділ можна назвати Українська мова за професійним спрямуванням. Сюди можуть таким чином увійти підручники, які розглядають українську як функціональний різновид сучасної української літературної мови, специфіку якого зумовлюють особливості спілкування у професійній сфері: мета, функції, ситуація, особистісні риси учасників спілкування. Як то так.
в разделе Украинский язык #
Звичайно, сайт дуже корисну містить інформацію, проте в розділі Словники дуже непросто знайти необхідне. Пропоную подати окремо перекладні словники, тлумачні, етимологічні і так далі. По-моєму, це полегшить пошуки. А досвід у Вас уже є: так "розбито" словники російські. У будь-якому - ДЯКУЮ!
в разделе Украинский язык #
Вы можете разобрать словари по предлагаемым категориям и привести списки ссылок в комментарии?
У нас так принято.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю свернуть студенческие работы.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел "Украинский язык как иностранный" - так же, как сделано для русского языка. А сейчас тут литература в основном для тех, для кого украинский является родным. Учебные пособия для изучающих украинский как неродной найти трудно.
в разделе Украинский язык #
Украинский язык как иностранный
Спасибо за идею создания раздела :-)
в разделе Украинский язык #
Чтобы предлагать раздел, нужны файлы, которые можно было бы туда положить. А на нет и суда нет.
в разделе Украинский язык #
Кое-что есть. Например:
Ющук И.Ф. Украинский язык для начинающих
Терлак З., Сербеньска О. Украинский язык для начинающих
Press І., Pugh S. Colloquial Ukrainian
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел "Периодика по украинскому языку" с подразделом "Українська мова". Девять номеров этого журнала размещены здесь:
...
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Полезен был бы подраздел "Украинские диалектные словари" (аналогично тому, как сделано в разделе "Русский язык"). Сейчас эти словари разбросаны между разделами "Словари", где они теряются между другими, и "Диалектология", что неудобно. Это следующие файлы:
...
Спасибо.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Грамматика
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Культура украинского языка
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Диалектология
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Фонетика и орфография
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю добавить папку "Диалектология"
в разделе Украинский язык #
Поддерживаю!
в разделе Украинский язык #
Спасибо за создание саита... у меня желание было изучить язык... с удовольствием изучаю...
в разделе Украинский язык #
В раздел "История украинского языка и литературы"
...
в разделе Украинский язык #
В раздел "Лексикология и стилистика"
...
в разделе Украинский язык #
Hi i am new to this site. i am learning ukrainian. unfortunately in this site all the reference materials are in russian language and i dont know russian. so please anyone can provide me any audio or study resources with english. Thanks : )
в разделе Украинский язык #
Hello! i can help you, i know english, but unfortunately i don't speak ukrainian - if you need some help in russian or may be you have some question i try to help you
в разделе Украинский язык #
Вопрос: зачем в таком красноречивом разделе аннотации подаются на русском языке ( или на двух)? Не думаю, что те, кто не может прочитать аннотацию к изданию (на украинском языке!), что-либо прочтут в этих файлах.
в разделе Украинский язык #
Посмотрите, пожалуйста, повторы: неизвестная ссылка (не смотря на замечание в скобках о лучшем качестве)
/file/348572/
в разделе Украинский язык #
Підкажіть де знайти Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів.
в разделе Украинский язык #
Очень жаль что нет ничего по методике обучения украинского языка, долго искал и ничего не нашёл.Помогите найти учебники по ней
, пожалуйста!
в разделе Украинский язык #
Цікавий і дуже корисний сайт!
Дякую всім хто підтримує українську мову!
Харків
в разделе Украинский язык #
Я так зрозумів, що книжки з українською поезією Б.-І. Антонича (і тим паче, з англійським перекладом) у цей розділ викладувати не слід? може, сюди:Зарубежная литература: /library/foreign/
чи сюди? /files/languages/english/translation/
в разделе Украинский язык #
И еще ссылки для нового раздела Викладання української мови та літератури
...
в разделе Украинский язык #
Ты не знаешь, где можно найти их?
в разделе Украинский язык #
Также предлагаю создать раздел Ділова українська мова и перенести туда файлы:
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел Радіожурнал Слово и перенести туда следующие ссылки:
...
в разделе Украинский язык #
Дякуємо засновникам та активним учасникам сайту за благородну справу!
в разделе Украинский язык #
Сайт і справді чудовий! Аж розгубилася - що скачувати, як розтягти ті 100 балів. І звісно вже думаю, чим же поділитися...
в разделе Украинский язык #
Дуже хороший сайт. Надзвичайно багато різноманітних матеріалів, які охоплюють різні галузі. Хоча трохи жаль, що мало підручників з української мови для іноземців
в разделе Украинский язык #
Возможно ли выделить папку "Словари"
...
в разделе Украинский язык #
Да, конечно.
Спасибо за ссылки.
в разделе Украинский язык #
Мені сподобалая бібліогафія сайту. дуже цінні матеріали - просто ціла бібліотека вдома! дякую за роботу творцям сайту!
в разделе Украинский язык #
Щира вдячність і повага засновникам сайту! Успіхів всім!
в разделе Украинский язык #
Очень удобный и есть из чего выбрать
в разделе Украинский язык #
Очень хороший сайт) супер супер
в разделе Украинский язык #
Дякую дуже!)шикарний сайт!
в разделе Украинский язык #
Действительно, сайт для студентов незаменимый. Спасибо огромное!
в разделе Украинский язык #
Спосибо создателям сайт, очень помогает)
в разделе Украинский язык #
Ничего не нашла по методике украинского языка и планов-конспектов уроков укр.языка и чтения в младших классах! ОБИДНО!
в разделе Украинский язык #
Поделитесь, если у Вас есть! Помогите другим!
в разделе Украинский язык #
Есть предложение выделить отдельные разделы "Українська мова", "Українська література", "Словники та енциклопедії" для удобства поиска.
В этом разделе нет комментариев.