Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинский язык

СНУ ім. Лесі Українки, Луцьк, 2015. - 29 с. Зміст. Вступ. Речення як номінативно-комунікативна категорія. Основні ознаки речення. Проблема дефініції. Синтаксичні категорії речення. Синтаксично нечленовані речення. Висновки. Список використаної літератури.
 • №1
 • 51,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків, НТУ "ХПІ", 2012 р., 6 с., дисципліна: українська мова за професійним спрямуванням, викладач: Снегурова І.І. Словник — книга, в якій в алфавітному чи тематичному порядку подано слова якоїсь мови (з тлумаченням, перекладом на іншу мову тощо). У доповіді наведено основні види словників.
 • №2
 • 30,32 КБ
 • добавлен
 • изменен
Доповідь на тему "Вилетить - не впіймаєш, або Що таке мовні паразити і як їх позбутися?" У доповіді розглянуто проблему слів-паразитів у мовленні, наведено їхні значення з психолінгвістичного погляду, запропоновано декілька способів їх позбутися.
 • №3
 • 21,34 КБ
 • добавлен
 • изменен
Деякі зауваги до антропонімічної спадщини Ю.К. Редька Автор: невідомий Тип роботи: реферат Рік виконання:2011 Країна:Україна Кількість сторінок: 8 В роботі здійснено аналіз монографій та напрацювань антропонімічної спадщини Ю.К.Редька.
 • №4
 • 17,73 КБ
 • добавлен
 • изменен
ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012, 18 сторінок. Поняття дискурсу в сучасній лінгвістиці. Дискурс як процес і категорія організації мовного коду в спілкуванні. Типологія дискурсів.
 • №5
 • 41,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
ВДПУ, 2013 Мова та етнос. Мова як фактор загально-етнічної ідентичності. Мова як носій етнокультурних норм. Етносоціальні функції мови. Етнолінгвістика. Об’єкт, предмет, завдання. Етнолінгвістичні праці. Зв'язок з іншими науками.
 • №6
 • 37,02 КБ
 • добавлен
 • изменен
Лингвистический институт, Педагогический факультет, Специальность - перевод, 2010 год, первый курс, 18 страниц, Киев. (на украинском языке) Реферат Вступ Поняття словника, його види та призначення Українська лексикографія Словарь української мови Лексіконъ славенорωсскїй альбо Именъ тлъкованїє Перший електронний словник української мови Невидані словники Місце і...
 • №7
 • 105,19 КБ
 • добавлен
 • изменен
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, доц. Кучеренко Л.І., філологічний факультет, дисціпліна "Сучасна українська літературна мова", 2-й курс, 2013 р., 15 стор. Три критерії виділення частин мови Семантичний (лексико-семантичний) критерій Синтаксичний критерій Морфологічний критерій Різні системи частин мови Восьмичленна система частин мови Дев’ятичленна...
 • №8
 • 34,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
Комунікативні якості літературної мови. Автор невідомий. Культура мови – наука аксіологічна. Виокремлення комунікативних якостей мови. Характеристика комунікативних якостей літературної мови. 11 сторінок.
 • №9
 • 11,06 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державний бюджетний освітній заклад вищої освіти Республіки Крим «Кримський інженерно-педагогічний університет», Філологічний факультет, Кафедра української філології, м.Сімферополь, 2016 р., 17 стор. Вступ. Витоки української лексикографії. Створення лексичної картотеки як наукової бази для укладання словників. Післявоєенне відродження та розквіт лексичної картотеки....
 • №10
 • 37,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
У рефераті висвітлюється життя та творчість Ліни Костенко. Реферат виконала студентка 213 гр Херсонського державного університетуТетяна Шепіль 2004р. 8 сторінок
 • №11
 • 11,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
ДонГТУ, Украина, 2011 год, 17 страниц. Історія мистецтва аргументації. Основні положення теорії аргументації. Мовні засоби переконування.
 • №12
 • 33,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
ГДПІІМ, м. Горлівка, Україна; Марченко Т.В., факультет слов'янських та германських мов; спеціальність: українська мова та література; дисципліна: основи наукових досліджень; 2011 г., 14 с. Топоніміка як сладова частина ономастики основні поняття Різновиди топонімів Зв’язок топоніміки з іншими науками Історія дослідження топоніміки Топоніми міста донецька загальні...
 • №13
 • 39,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
Реферат з Української мови, у якому розкривається важливість охорони мови як національного скарбу та заклик до боротьби за цей скарб Кузькіна М. З. "НРО №7" Петрівськ
 • №14
 • 6,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків, ХНПУ, Кутько А.А., 2012, 15 с. Зміст: Вступ Теорія переконання і аргументації Переконання, його форми та засоби Аргументація як основний етап переконання Висновки Список використаної літератури
 • №15
 • 33,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, доц. Кучеренко Л.І., філологічний факультет, дисціпліна "Сучасна українська літературна мова", 3-й курс, 2013 р., 17 стор. Історія дослідження слів категорії стану Семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки слів категорії стану Лексико-семантичні групи слів категорії стану Частиномовний статус модальних слів Загальна...
 • №16
 • 43,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Історія сленгу, різноманітність сленгових слів та висловів, прийоми молодіжного мовлення, класифікація сленгу, молодіжний сленг. Рік виконання - 2011, кількість сторінок - 9.
 • №17
 • 15,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Донецький національний університет, 2011 р., 15 стор. План Поняття про надфразну єдність (складне синтаксичне ціле). Компоненти і засоби зв’язку компонентів надфразної єдності (складного синтаксичного цілого). Структурні типи надфразних єдностей (складних синтаксичних цілих). Надфразна єдність (складне синтаксичне ціле) і абзац . Висновки. Література.
 • №18
 • 24,77 КБ
 • добавлен
 • изменен
Розділ мови – пунктуація. Детальна характеристика розділу. Правила вживання розділових знаків. Контрольні запитання до викладеного матеріалу. Тестові завдання та завдання для перевірки по цьому матеріалу.
 • №19
 • 18,87 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
У рефераті подані правила правильного вживання однорідних членів речення, а також наведені приклади правильного/помилкового вживання однорідного ряду. Стане в нагоді студентам філологічних факультетів та усім, хто вдосконалює свої знання з української мови.
 • №20
 • 28,52 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Донецький національний університет, викладач - Загнітко А. П. , 16 стр, 2010 р. Дериваційний синтаксис. У роботі висвітлюються основні напрями теретичних досліджень у сучасному дериваційному синтаксисі. Реферат має такі розділи: Вступ(розкривається мета, завдання, актуальність роботи). Розділ І. Особливості дериваційної парадигми речення. Розділ II. Поняття синтаксичної...
 • №21
 • 34,38 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Часто можна почути, що етикет, його норми – це анахронізм, достатньо чемності та ввічливості. Так, але при цьому треба пам’ятати про те, що ви самі жадаєте знати як і в якому оточенні існувати, який імідж сформувати Сьогодні, на порозі тисячоліття, роль активного між особового спілкування зростає, як би скептично на цей тезис не реагували деякі люди. Наш час – час комунікацій, і...
 • №22
 • 38,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний бюджетний освітній заклад вищої освіти Республіки Крим «Кримський інженерно-педагогічний університет», Філологічний факультет, Кафедра української філології, м.Сімферополь, 2016 р., 14 стор. Вступ. Погляди науковців на питання періодизації тлумачної лексикографії. Періоди історії українського тлумачного словникарства. Висновки. Використана література.
 • №23
 • 43,14 КБ
 • добавлен
 • изменен
Реферат складається з таких частин. Вступ. Значення візитної картки. Історія виникнення візитних карток. Візитна картка: основні відомості і вимоги. Використання візитних карток. Різновиди візитних карток. Рекомендації щодо оформлення візиток. Етикет обміну візитками. Висновок. Бібліографія.
 • №24
 • 347,84 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
ЗНУ, доц. Бойко Л.П., 3-й курс, 2014 р., 16 стор. Дисциплина специализации "Лексикография" Про «Словарь української мови». Правопис «Словаря української мови». Кулішівка. Грінчевичівка.
 • №25
 • 46,03 КБ
 • добавлен
 • изменен
Знту (Запорізький Національний технічний університет); кафедра: "Змп"; Викладач: Брацун О. І.; Предмет: УмпС; 2012 г.; 21 стр. Вступ сучасна термінологія Росіянізми та англіцизми Заміна назв технічних засобів Сучасні проблеми української термінології Українське мовне довкілля Інтернаціоналізми Термінолексика Висновок перелік посилань
 • №26
 • 52,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріал взятий із сайту subject.com.ua. Просте ускладнене речення: Однорідні члени речення; Розділові знаки при однорідних членах речення; Однорідні й неоднорідні означення; Узагальнюючі слова при однорідних членах речення; Розділові знаки при узагальнюючих словах; Вставні слова та речення; Відокремлені члени речення; Питання для самоконтролю; Завдання та...
 • №27
 • 33,56 КБ
 • добавлен
 • изменен
Писемність є найважливішою складовою частиною культури будь-якого народу. Вона виникає тоді, коли в результаті соціально-економічного і культурного розвитку суспільства в ній з'являється потреба. Проблема походження слов'янської писемності досі остаточно не з'ясована. Причиною того є недостатність джерел і те, що існує дві слов'янські азбуки: кирилиця та глаголиця. Яка з них є...
 • №28
 • 20,13 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Без вихідних даних. — 7 с. Відокремлені члени речення. Відокремлені означення. Відокремлені прикладки. Відокремлені обставини. Відокремлені додатки.
 • №29
 • 14,24 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
НДУ ім. М. Гоголя, Україна, м. Ніжин, 2014, 3 ст. Доповідь про життя і наукову діяльність І. П. Сунцової – відомого дослідника в галузі загального мовознавства, проблем загальної та експериментальної фонетики, старійшини української фонетичної школи щербівського спрямування.
 • №30
 • 23,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
ЗНУ, м. Запоріжжя, 2014р., 10 сторінок. Вступ, Поняття суперечки, Дискусія, Полеміка, Диспут, Висновок.
 • №31
 • 29,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
КНУ, Інститут Філології, спеціальність: українська мова та література. Предмет: Теоретичні проблеми історії української мови. Зміст роботи: Вступ. Історія української термінології. Сучасні проблеми української термінології. Висновок. Література.
 • №32
 • 13,00 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Донецкая музыкальная академия им. С.С.Прокофьева. Предмет "Українська мова за професійний спрямуванням" Специализация "Музыкальное искусство эстрады". Год написания 2013, страниц 9. В работе рассмотрены вопросы возникновения музыкальных терминов в Украине: хронология, источники, принципы образования
 • №33
 • 31,54 КБ
 • добавлен
 • изменен
НубіП України, педагогічний факультет, спеціальність - переклад, Київ, 2014 рік, 6 сторінок. Доповідь на тему: Українська лексикографія в XXI столітті: загальна характеристика. В доповіді проаналізовано сучасний стан української лексикографії та визначені перспективи її подальшого розвитку.
 • №34
 • 16,43 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків, ХНЕУ, факультет українознавства, дисципліна: українська мова за проф. спрямуванням 2012 р; 4 стр. Фахова мова Види лексики фахового тексту Специфіка побудови Функціональні стилі залежно від диференційованих соціальних потреб Особливості перекладу фахового тексту
 • №35
 • 22,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
ДонНУ, Донецьк, Україна, 2010 рік, 7 сторінок Визначено поняття та основні характеристики українського юридичного дискурсу. Проаналізовано текст юридичного дискурсу
 • №36
 • 22,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Украинский язык #
Может быть лучше название /Украинский язык для специалистов
Подобные подразделы есть в др. языках.
в разделе Украинский язык #
Ок.
в разделе Украинский язык #
Судя по заголовкам файлов, это официальное название дисциплины.
в разделе Украинский язык #
Не понятна идея этого раздела.
в разделе Украинский язык #
Я искренне извиняюсь за доставленные неудобства неразборчивым изложением своих мыслей. Я нашла подходящий раздел для этих книг. В преть 100 раз проверю, а потом буду писать :)
в разделе Украинский язык #
Раздел уже создан - называется Для специалистов.
Это стандартное у нас название для подобных папок во всех языковых разделах.
в разделе Украинский язык #
И в связи с этим вопрос в разделе Деловой укр.яз и в разделе Для специалистом есть рад похожей литературы касательно укр. яз в различных профессиях. Например /file/862559/ и вот /file/1304092/ Что с ними делать - из в раздел для специалистов?
в разделе Украинский язык #
Посмотрела, теперь думаю, что эти два раздела впору сливать воедино.
Раздел Для специалистов, как правило, подразумевает, что туда идут материалы, ориентированные на представителей конкретных профессий и специальностей (например, условно говоря, "Англо-украинский словарь самолётостроительных терминов").
Соответственно, материалы по деловому/профессиональному общению вообще можно поместить в Деловой украинский язык.
Вы можете просмотреть оба раздела и предложить переносы так, чтобы этот принцип соблюдался?
Если не получится (не наберётся столько файлов в категории Для специалистов), нужно будет предлагать слияние.
в разделе Украинский язык #
Вот я собрала некоторые ссылки, но у меня есть ряд сомнений в отношении некоторых из них
/file/862559/
/file/1336985/
/file/1260426/
/file/1389152/
/file/1378554/
/file/1281684/
/file/621462/
/file/776760/
/file/905616/
/file/1109195/
/file/1251269/
/file/1210966/
/file/411316/
/file/1210978/
в разделе Украинский язык #
Думаю, все подойдут. Вы можете смело предлагать их к переносу.
в разделе Украинский язык #
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Ок, я займусь этим уже завтра на свежую голову. Спасибо
в разделе Украинский язык #
Я себя тоже не всегда понимаю, так что эт нормальная ситуация в моем случае. Я перейду на українську, сподіваюсь я так точніше зможу висловити свої думки. Українською цей розділ можна назвати Українська мова за професійним спрямуванням. Сюди можуть таким чином увійти підручники, які розглядають українську як функціональний різновид сучасної української літературної мови, специфіку якого зумовлюють особливості спілкування у професійній сфері: мета, функції, ситуація, особистісні риси учасників спілкування. Як то так.
в разделе Украинский язык #
Звичайно, сайт дуже корисну містить інформацію, проте в розділі Словники дуже непросто знайти необхідне. Пропоную подати окремо перекладні словники, тлумачні, етимологічні і так далі. По-моєму, це полегшить пошуки. А досвід у Вас уже є: так "розбито" словники російські. У будь-якому - ДЯКУЮ!
в разделе Украинский язык #
Вы можете разобрать словари по предлагаемым категориям и привести списки ссылок в комментарии?
У нас так принято.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю свернуть студенческие работы.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел "Украинский язык как иностранный" - так же, как сделано для русского языка. А сейчас тут литература в основном для тех, для кого украинский является родным. Учебные пособия для изучающих украинский как неродной найти трудно.
в разделе Украинский язык #
Украинский язык как иностранный
Спасибо за идею создания раздела :-)
в разделе Украинский язык #
Чтобы предлагать раздел, нужны файлы, которые можно было бы туда положить. А на нет и суда нет.
в разделе Украинский язык #
Кое-что есть. Например:
Ющук И.Ф. Украинский язык для начинающих
Терлак З., Сербеньска О. Украинский язык для начинающих
Press І., Pugh S. Colloquial Ukrainian
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел "Периодика по украинскому языку" с подразделом "Українська мова". Девять номеров этого журнала размещены здесь:
...
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Полезен был бы подраздел "Украинские диалектные словари" (аналогично тому, как сделано в разделе "Русский язык"). Сейчас эти словари разбросаны между разделами "Словари", где они теряются между другими, и "Диалектология", что неудобно. Это следующие файлы:
...
Спасибо.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Грамматика
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Культура украинского языка
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Диалектология
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Фонетика и орфография
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю добавить папку "Диалектология"
в разделе Украинский язык #
Поддерживаю!
в разделе Украинский язык #
Спасибо за создание саита... у меня желание было изучить язык... с удовольствием изучаю...
в разделе Украинский язык #
В раздел "История украинского языка и литературы"
...
в разделе Украинский язык #
В раздел "Лексикология и стилистика"
...
в разделе Украинский язык #
Hi i am new to this site. i am learning ukrainian. unfortunately in this site all the reference materials are in russian language and i dont know russian. so please anyone can provide me any audio or study resources with english. Thanks : )
в разделе Украинский язык #
Hello! i can help you, i know english, but unfortunately i don't speak ukrainian - if you need some help in russian or may be you have some question i try to help you
в разделе Украинский язык #
Вопрос: зачем в таком красноречивом разделе аннотации подаются на русском языке ( или на двух)? Не думаю, что те, кто не может прочитать аннотацию к изданию (на украинском языке!), что-либо прочтут в этих файлах.
в разделе Украинский язык #
Посмотрите, пожалуйста, повторы: неизвестная ссылка (не смотря на замечание в скобках о лучшем качестве)
/file/348572/
в разделе Украинский язык #
Підкажіть де знайти Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів.
в разделе Украинский язык #
Очень жаль что нет ничего по методике обучения украинского языка, долго искал и ничего не нашёл.Помогите найти учебники по ней
, пожалуйста!
в разделе Украинский язык #
Цікавий і дуже корисний сайт!
Дякую всім хто підтримує українську мову!
Харків
в разделе Украинский язык #
Я так зрозумів, що книжки з українською поезією Б.-І. Антонича (і тим паче, з англійським перекладом) у цей розділ викладувати не слід? може, сюди:Зарубежная литература: /library/foreign/
чи сюди? /files/languages/english/translation/
в разделе Украинский язык #
И еще ссылки для нового раздела Викладання української мови та літератури
...
в разделе Украинский язык #
Ты не знаешь, где можно найти их?
в разделе Украинский язык #
Также предлагаю создать раздел Ділова українська мова и перенести туда файлы:
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел Радіожурнал Слово и перенести туда следующие ссылки:
...
в разделе Украинский язык #
Дякуємо засновникам та активним учасникам сайту за благородну справу!
в разделе Украинский язык #
Сайт і справді чудовий! Аж розгубилася - що скачувати, як розтягти ті 100 балів. І звісно вже думаю, чим же поділитися...
в разделе Украинский язык #
Дуже хороший сайт. Надзвичайно багато різноманітних матеріалів, які охоплюють різні галузі. Хоча трохи жаль, що мало підручників з української мови для іноземців
в разделе Украинский язык #
Возможно ли выделить папку "Словари"
...
в разделе Украинский язык #
Да, конечно.
Спасибо за ссылки.
в разделе Украинский язык #
Мені сподобалая бібліогафія сайту. дуже цінні матеріали - просто ціла бібліотека вдома! дякую за роботу творцям сайту!
в разделе Украинский язык #
Щира вдячність і повага засновникам сайту! Успіхів всім!
в разделе Украинский язык #
Очень удобный и есть из чего выбрать
в разделе Украинский язык #
Очень хороший сайт) супер супер
в разделе Украинский язык #
Дякую дуже!)шикарний сайт!
в разделе Украинский язык #
Действительно, сайт для студентов незаменимый. Спасибо огромное!
в разделе Украинский язык #
Спосибо создателям сайт, очень помогает)
в разделе Украинский язык #
Ничего не нашла по методике украинского языка и планов-конспектов уроков укр.языка и чтения в младших классах! ОБИДНО!
в разделе Украинский язык #
Поделитесь, если у Вас есть! Помогите другим!
в разделе Украинский язык #
Есть предложение выделить отдельные разделы "Українська мова", "Українська література", "Словники та енциклопедії" для удобства поиска.
В этом разделе нет комментариев.